35064333facc86d110cd398dbb995e981552c504
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.0.2
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start stapsgewijze backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Terugplaatsen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Controle van de server")}
27 <form action="\$MyURL" method="get">
28 <table>
29   <!--<tr><td>Stop de server:<td><input type="submit" name="action" value="Stop">-->
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="submit" name="action" value="Herlaad">
31 </table>
32 </form>
33 <!--
34 \${h2("Configuratie van de server")}
35 <ul>
36   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
37   <li>Wijzig configuratie van de server
38 </ul>
39 -->
40 EOF
41 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server niet mogelijk",
42             "Dit CGI script (\$MyURL) kan geen verbinding maken met de BackupPC-server"
43           . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
44           . " De foutmelding was: \$err.",
45             "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
46           . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
47 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
48 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
49 <form action="\$MyURL" method="get">
50 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
51 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
52 Wilt u de server nu starten?
53 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
54 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
55 </form>
56 EOF
57
58 # -----
59
60 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
61
62 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
63 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
64
65 <ul>
66 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
67      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
68 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
69 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
70 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
71 <li> Andere informatie:
72     <ul>
73         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sedert laatste geplande wakeup,
74         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
75         <li>\$numCmdQueue wachtende aanvragen op commando,
76         \$poolInfo
77         <li>De backupschijf werd het laatst aangevuld tot \$Info{DUlastValue}%
78             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
79             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
80     </ul>
81 </ul>
82 eof
83
84 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
85 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
86
87 <p>
88 \$generalInfo
89
90 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
91 <p>
92 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
93 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
94     <td> Type </td>
95     <td> Gebruiker </td>
96     <td> Starttijd </td>
97     <td> Opdracht </td>
98     <td align="center"> PID </td>
99     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
100     </tr>
101 \$jobStr
102 </table>
103 <p>
104
105 \${h2("Mislukkingen die aandacht vragen")}
106 <p>
107 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
108 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
109     <td align="center"> Type </td>
110     <td align="center"> Gebruiker </td>
111     <td align="center"> Laatste poging </td>
112     <td align="center"> Details </td>
113     <td align="center"> Fouttijd </td>
114     <td> Laaste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
115 \$statusStr
116 </table>
117 EOF
118
119 # --------------------------------
120 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Server overzicht";
121 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
122 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
123
124 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
125 <p>
126 Dit overzicht dateert van \$now.
127 <p>
128
129 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
130 <p>
131 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
132 <ul>
133 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
134      (vóór definitief wegschrijven en compressie),
135 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
136      (vóór definitief wegschrijven en compressie).
137 </ul>
138 </p>
139 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
140 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
141     <td align="center"> Gebruiker </td>
142     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
143     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
144     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
145     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
146     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
147     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
148     <td align="center"> Status </td>
149     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
150 \$strGood
151 </table>
152 <br><br>
153 \${h2("Hosts zonder backups")}
154 <p>
155 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
156 <p>
157 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
158 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
159     <td align="center"> Gebruiker </td>
160     <td align="center"> tal Voll. </td>
161     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
162     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
163     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
164     <td align="center"> tal Incr. </td>
165     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
166     <td align="center"> Status </td>
167     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
168 \$strNone
169 </table>
170 EOF
171
172 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
173 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
174 <script language="javascript" type="text/javascript">
175 <!--
176
177     function checkAll(location)
178     {
179       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
180       {
181         var e = document.form1.elements[i];
182         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
183             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
184                 e.checked = true;
185             } else {
186                 e.checked = false;
187             }
188         }
189       }
190     }
191
192     function toggleThis(checkbox)
193     {
194        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
195        cb.checked = !cb.checked;
196     }
197
198 //-->
199 </script>
200
201 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
202 <p>
203 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
204 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
205 <input type="hidden" name="type" value="1">
206 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
207 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
208 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
209 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
210     <td align="center"> Gebruiker </td>
211     <td align="center"> grootte backup </td>
212 \$strGood
213 \$checkAllHosts
214 </table>
215 </form>
216 <p>
217
218 EOF
219
220 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
221 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
222 Klaar om volgende machines te archiveren
223 <ul>
224 \$HostListStr
225 </ul>
226 <form action="\$MyURL" method="post">
227 \$hiddenStr
228 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
229 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
230 <input type="hidden" name="type" value="2">
231 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
232 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
233 \$paramStr
234 <tr>
235     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name=""></td>
236 </tr>
237 </form>
238 </table>
239 EOF
240
241 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
242 <tr>
243     <td>Plaats van archivering /device</td>
244     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
245 </tr>
246 EOF
247
248 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
249 <tr>
250     <td>Compressie</td>
251     <td>
252     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
253     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
254     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
255     </td>
256 </tr>
257 EOF
258
259 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
260 <tr>
261     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
262     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
263 </tr>
264 EOF
265
266 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
267 <tr>
268     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
269     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
270 </tr>
271 EOF
272
273 # -----------------------------------
274 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
275         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
276             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
277         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} identieke 
278             bestanden (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
279         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
280             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
281 EOF
282
283 # --------------------------------
284 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
285 # --------------------------------
286 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
287 \${h1(\$str)}
288 <p>
289 Antwoord van server was: \$reply
290 <p>
291 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
292 EOF
293 # --------------------------------
294 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
295 # --------------------------------
296 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
297 \${h1("Weet u het zeker?")}
298 <p>
299 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
300
301 <form action="\$MyURL" method="get">
302 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
303 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
304 <input type="hidden" name="doit" value="1">
305 Wilt u dat nu doen?
306 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
307 <input type="submit" value="Neen" name="">
308 </form>
309 EOF
310 # --------------------------------
311 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
312 # --------------------------------
313 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
314
315 \${h1("Bent u zeker?")}
316
317 <p>
318 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
319
320 <form action="\$MyURL" method="get">
321 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
322 <input type="hidden" name="doit" value="1">
323 Start bovendien geen andere backup gedurende
324 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
325 <p>
326 Wilt u dit nu bevestigen?
327 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
328 <input type="submit" value="Neen" name="">
329 </form>
330
331 EOF
332 # --------------------------------
333 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel bevoorrechte gebruikers kunnen de wachtrij bekijken.";
334 # --------------------------------
335 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel bevoorechte gebruikers kunnen archiveren.";
336 # --------------------------------
337 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
338 # --------------------------------
339 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
340 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
341 <p>
342 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
343 <p>
344 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
345 </p>
346 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
347 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
348     <td> Aanvraagtijd </td>
349     <td> Gebruiker </td></tr>
350 \$strUser
351 </table>
352 <br><br>
353
354 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
355 <p>
356 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
357 </p>
358 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
359 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
360     <td> Aanvraagtijd </td>
361     <td> Gebruiker </td></tr>
362 \$strBg
363 </table>
364 <br><br>
365 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
366 <p>
367 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
368 </p>
369 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
370 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
371     <td> Aanvraagtijd </td>
372     <td> Gebruiker </td>
373     <td> Opdracht </td></tr>
374 \$strCmd
375 </table>
376 EOF
377
378 # --------------------------------
379 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Logbestand \$file";
380 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
381 \${h1("Logbestand \$file \$comment")}
382 <p>
383 EOF
384 # --------------------------------
385 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
386 Inhoud van logbestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
387 EOF
388
389 # --------------------------------
390 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped lijnen overgeslagen ]\n";
391 # --------------------------------
392 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
393
394 # --------------------------------
395 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
396 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
397 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
398 <p>
399 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
400 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
401     <td align="center"> Grootte </td>
402     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
403 \$str
404 </table>
405 EOF
406
407 # -------------------------------
408 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
409 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
410 <p>
411 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
412 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
413     <td align="center"> Machine </td>
414     <td align="center"> Tijd </td>
415     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
416 \$str
417 </table>
418 EOF
419  
420
421 # ------------------------------
422 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
423
424 # ------------------------------
425 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host";
426 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
427 \${h1("Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host")}
428 <p>
429 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
430  \$share, backup nummer #\$num:
431 <ul>
432 \$fileListStr
433 </ul>
434 </p><p>
435 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te plaatsen.
436 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
437 </p>
438 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks terugplaatsen")}
439 <p>
440 EOF
441
442 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
443 U kan deze bestanden rechtstreeks terugplaatsen op pc
444 \$host.
445 </p><p>
446 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
447 overschreven worden!
448 </p>
449 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
450 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
451 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
452 <input type="hidden" name="type" value="3">
453 \$hiddenStr
454 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
455 <table border="0">
456 <tr>
457     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
458     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
459          name="hostDest">-->
460          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
461          \$hostDestSel
462          </select>
463          <script language="Javascript">
464          function myOpen(URL) {
465                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
466          }
467          </script>
468          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
469 </tr><tr>
470     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
471     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
472          name="shareDest"></td>
473 </tr><tr>
474     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
475     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
476         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
477 </tr><tr>
478     <td><input type="submit" value="Terugplaatsen starten" name=""></td>
479 </table>
480 </form>
481 EOF
482
483 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
484 Rechtstreeks terugplaatsen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
485 Gelieve een van de andere herstelopties te kiezen.
486 eof
487
488 # ------------------------------
489 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
490 <p>
491 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
492 <p>
493 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
494 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
495 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
496 </p><p>
497 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
498 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
499 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
500 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
501 </p>
502 <form action="\$MyURL" method="post">
503 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
504 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
505 <input type="hidden" name="type" value="2">
506 \$hiddenStr
507 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
508 <input type="checkbox" value="1" name="relatief" checked> Maak het zip-archief relatief
509 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
510 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
511 <br>
512 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
513 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
514 <br>
515 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="">
516 </form>
517 EOF
518
519 # ------------------------------
520
521 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
522 <p>
523 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
524 <p>
525 Archive::Zip is niet geïnstalleerd op de backupPC-server en het is
526 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
527 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
528 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
529 </p>
530 EOF
531
532
533 # ------------------------------
534 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
535 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
536 <p>
537 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
538 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
539 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
540 </p><p>
541 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
542 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
543 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
544 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
545 </p>
546 <form action="\$MyURL" method="post">
547 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
548 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
549 <input type="hidden" name="type" value="1">
550 \$hiddenStr
551 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
552 <input type="checkbox" value="1" name="relatief" checked> Maak het tar-archief relatief
553 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
554 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
555 <br>
556 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="">
557 </form>
558 EOF
559
560
561 # ------------------------------
562 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig terugplaatsen voor machine \$host";
563
564 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
565 \${h1("Bent u zeker?")}
566 <p>
567 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
568 De volgende bestanden zullen teruggeplaatst worden in share \$In{shareDest}, 
569 uit backup nummer \$num:
570 <p>
571 <table border>
572 <tr><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal teruggeplaatst worden in</td></tr>
573 \$fileListStr
574 </table>
575
576 <form action="\$MyURL" method="post">
577 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
578 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
579 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
580 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
581 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
582 <input type="hidden" name="type" value="4">
583 \$hiddenStr
584 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
585 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
586 <input type="submit" value="Neen" name="">
587 </form>
588 EOF
589
590
591 # --------------------------
592 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Terugplaatsen gevraagd van machine \$hostDest";
593 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
594 \${h1(\$str)}
595 <p>
596 Het antwoord van de server was: \$reply
597 <p>
598 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
599 EOF
600
601 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
602 \${h1(\$str)}
603 <p>
604 Het antwoord van de server was: \$reply
605 EOF
606
607
608 # -------------------------
609 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
610
611 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
612 \${h1("Overzicht backup van machine \$host")}
613 <p>
614 \$warnStr
615 <ul>
616 \$statusStr
617 </ul>
618 </p>
619 \${h2("Acties door de gebruiker")}
620 <p>
621 <form action="\$MyURL" method="get">
622 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
623 \$startIncrStr
624 <input type="submit" value="$Lang{Start_Full_Backup}" name="action">
625 <input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Backup}" name="action">
626 </form>
627 </p>
628 \${h2("Overzicht backup")}
629 <p>
630 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden terug te plaatsen.
631 </p>
632 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
633 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
634     <td align="center"> Type </td>
635     <td align="center"> Aangevuld </td>
636     <td align="center"> Startdatum </td>
637     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
638     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
639     <td align="center"> Plaats op de server </td>
640 </tr>
641 \$str
642 </table>
643 <p>
644
645 \$restoreStr
646 </p>
647 <br><br>
648 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
649 <br><br>
650 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
651 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
652     <td align="center"> Type </td>
653     <td align="center"> Bekijken </td>
654     <td align="center"> Aantal fouten </td>
655     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
656     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
657     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
658 </tr>
659 \$errStr
660 </table>
661 <br><br>
662
663 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
664 <p>
665 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
666 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
667 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
668 </p>
669 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
670 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
671     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
672     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
673     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
674 </tr>
675 <tr>
676     <td align="center"> backup nr. </td>
677     <td align="center"> Type </td>
678     <td align="center"> Aantal best.</td>
679     <td align="center"> Grootte in MB </td>
680     <td align="center"> MB/sec </td>
681     <td align="center"> Aantal best.</td>
682     <td align="center"> Grootte in MB </td>
683     <td align="center"> Aantal best. </td>
684     <td align="center"> Grootte in MB </td>
685 </tr>
686 \$sizeStr
687 </table>
688 <br><br>
689
690 \${h2("Overzicht compressie")}
691 <p>
692 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
693 gecomprimeerde bestanden.
694 </p>
695 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
696 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
697     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
698     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
699 </tr>
700 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
701     <td align="center"> Type </td>
702     <td align="center"> Comp.niveau </td>
703     <td align="center"> Grootte in MB </td>
704     <td align="center"> Comp.in MB </td>
705     <td align="center"> Comp. </td>
706     <td align="center"> Grootte in MB </td>
707     <td align="center"> Comp.in MB </td>
708     <td align="center"> Comp. </td>
709 </tr>
710 \$compStr
711 </table>
712 <br><br>
713 EOF
714
715 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
716 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
717 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
718 <p>
719 \$warnStr
720 <ul>
721 \$statusStr
722 </ul>
723
724 \${h2("Acties van de gebruiker")}
725 <p>
726 <form action="\$MyURL" method="get">
727 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
728 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
729 <input type="submit" value="$Lang{Start_Archive}" name="action">
730 <input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Archive}" name="action">
731 </form>
732
733 \$ArchiveStr
734
735 EOF
736
737 # -------------------------
738 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
739 $Lang{Error____head} = <<EOF;
740 \${h1("Fout: \$head")}
741 <p>\$mesg</p>
742 EOF
743
744 # -------------------------
745 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
746
747 # -------------------------
748 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
749 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
750
751 <script language="javascript" type="text/javascript">
752 <!--
753
754     function checkAll(location)
755     {
756       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
757       {
758         var e = document.form1.elements[i];
759         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
760             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
761                 e.checked = true;
762             } else {
763                 e.checked = false;
764             }
765         }
766       }
767     }
768     
769     function toggleThis(checkbox)
770     {
771        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
772        cb.checked = !cb.checked;        
773     }
774
775 //-->
776 </script>
777
778 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
779 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
780 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
781 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
782 <input type="hidden" name="action" value="browse">
783 <ul>
784 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
785         (\$backupAge dagen geleden),
786 \$filledBackup
787 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
788 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
789 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
790 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
791 </ul>
792 </form>
793
794 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
795 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
796 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
797 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
798 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
799 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
800 <input type="hidden" name="action" value="$Lang{Restore}">
801 <br>
802 <table width="100%">
803 <tr><td valign="top">
804     <br><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
805     \$dirStr
806     </table>
807 </td><td width="3%">
808 </td><td valign="top">
809     <br>
810         <table border="0" width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
811         \$fileHeader
812         \$topCheckAll
813         \$fileStr
814         \$checkAll
815         </table>
816     </td></tr></table>
817 <br>
818 <!--
819 This is now in the checkAll row
820 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
821 -->
822 </form>
823 EOF
824
825 # ------------------------------
826 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
827
828 #
829 # These two strings are used to build the links for directories and
830 # file versions.  Files are appended with a version number.
831 #
832 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
833 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
834
835 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
836 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
837 <p>
838 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
839 alle backups heen:
840 <ul>
841 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
842 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
843      die map te bladeren,
844 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
845      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
846 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
847      hetzelfde versienummer,
848 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
849      een lege cel.
850 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
851      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
852      de attributen van het bestand te bekijken.
853 </ul>
854
855 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
856
857 <br>
858 <table cellspacing="2" cellpadding="3">
859 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
860 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
861 \$fileStr
862 </table>
863 EOF
864 # ------------------------------
865 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
866
867 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
868 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
869 <p>
870 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
871 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
872 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
873 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
874 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
875 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
876 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
877 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
878 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
879 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
880 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
881 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
882 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
883 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
884 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
885 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsratio </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
886 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
887 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
888 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
889 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
890 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
891 </tr></tr>
892 </table>
893 </p>
894 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
895 <p>
896 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
897 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>Teruggeplaatst naar</td></tr>
898 \$fileListStr
899 </table>
900 EOF
901
902 # -----------------------------------
903 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
904
905 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
906 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
907 <p>
908 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
909 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
917 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
918 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
919 </tr></tr>
920 </table>
921 <p>
922 \${h1("Lijst machines")}
923 <p>
924 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
925 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
926 \$HostListStr
927 </table>
928 EOF
929
930 # -----------------------------------
931 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
932
933 # -----------------------------------
934 #  !! ERROR messages !!
935 # -----------------------------------
936 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
937 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
938               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
939             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
940 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
941 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
942                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
943                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
944 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
945 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
946 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
947 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
948 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
949 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
950                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
951 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
952 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
953                     . " is leeg";
954 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
955                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
956 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backupbestanden"
957                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugplaatsen.";
958 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
959 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
960                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
961 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
962                 . " een machine te selecteren.";
963 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Goed geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
964 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
965 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden terug te plaatsen naar machine "
966                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
967 $Lang{Can_t_open_create} = "Ik kan "
968                     . "\${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$hostDest/\$reqFileName\")} niet openen of aanmaken";
969 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden terugplaatsen"
970                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
971 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
972 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
973 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
974                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
975 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
976 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
977 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Terugplaatsing nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
978                 . " bestaat niet.";
979 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
980                 . " bestaat niet.";
981 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-nummer van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
982 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
983 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-nummer niet. Ik controleerde de
984 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
985 niet dezelfde machine als \$host is.
986 <p>
987 In afwachting dat ik machine \$host op een welbepaald DHCP-adres terugvind, kan u
988 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
989 EOF
990
991 # ------------------------------------
992 # !! Server Mesg !!
993 # ------------------------------------
994
995 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
996                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
997 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
998 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
999 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Terugplaatsing aangevraagd naar machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1000              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1001 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1002
1003 # -------------------------------------------------
1004 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1005 # -------------------------------------------------
1006
1007 $Lang{Status} = "Status";
1008 $Lang{PC_Summary} = "PC overzicht";
1009 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1010 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1011 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1012 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1013 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1014 $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1015 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1016 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1017
1018 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1019 $Lang{Go} = "Start";
1020 $Lang{Hosts} = "Machines";
1021 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1022
1023 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1024 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1025 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1026
1027 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1028 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1029 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1030
1031 # ------------
1032 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1033 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1034 EOF
1035 # ------------
1036 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1037 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1038 EOF
1039
1040 # -----------
1041 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1042 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1043 EOF
1044
1045 # ----------
1046 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1047 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1048 EOF
1049
1050 # ---------
1051 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1052 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1053 EOF
1054
1055 # --------
1056 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1057 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1058 EOF
1059
1060 # --------
1061 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1062 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1063 EOF
1064
1065 # ------
1066 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1067 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1068 EOF
1069
1070 # -----
1071 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1072
1073 # -----
1074 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1075 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1076
1077 EOF
1078
1079 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1080 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1081 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1082 EOF
1083
1084 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1085
1086 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1087 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1088 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop/Dequeue%20Backup&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1089 EOF
1090
1091 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1092
1093 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1094
1095 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1096 <tr><td class="fviewborder">
1097 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1098 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1099 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1100 </td></tr>
1101 EOF
1102
1103 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1104 <tr><td class="fviewborder">
1105 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1106 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1107 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1108 </td></tr>
1109 EOF
1110
1111 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1112    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1113        <td align="center"> Type</td>
1114        <td align="center"> Mode</td>
1115        <td align="center"> Nr.</td>
1116        <td align="center"> Grootte</td>
1117        <td align="center"> Wijziging</td>
1118     </tr>
1119 EOF
1120
1121 $Lang{Home} = "Home";
1122 $Lang{Browse} = "Bekijke backups";
1123 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1124 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1125
1126 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1127 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1128 EOF
1129
1130 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1131 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1132 EOF
1133
1134 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1135 \${h2("Overzicht terugplaatsingen")}
1136 <p>
1137 Klik op het terugplaatsingsnummer voor meer details.
1138 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1139 <tr class="tableheader"><td align="center"> Terugplaatsing nr.</td>
1140     <td align="center"> Resultaat </td>
1141     <td align="right"> Startdatum</td>
1142     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1143     <td align="right"> Aantal best. </td>
1144     <td align="right"> MB </td>
1145     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1146     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1147 </tr>
1148 \$restoreStr
1149 </table>
1150 <p>
1151 EOF
1152
1153 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1154 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1155 <p>
1156 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1157 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1158 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1159     <td align="center"> Resultaat </td>
1160     <td align="right"> Startdatum</td>
1161     <td align="right"> Duur/min</td>
1162 </tr>
1163 \$ArchiveStr
1164 </table>
1165 <p>
1166 EOF
1167
1168 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1169
1170 $Lang{No} = "nee";
1171 $Lang{Yes} = "ja";
1172
1173 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1174 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1175 </td></tr>
1176 EOF
1177
1178 #$Lang{on} = "aan";
1179 $Lang{off} = "uit";
1180
1181 $Lang{backupType_full} = "volledig";
1182 $Lang{backupType_incremental} = "incrementeel";
1183 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1184
1185 $Lang{failed} = "mislukt";
1186 $Lang{success} = "succesvol";
1187 $Lang{and} = "en";
1188
1189 # ------
1190 # Hosts states and reasons
1191 $Lang{Status_idle} = "in rust";
1192 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1193 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1194 $Lang{Status_restore_starting} = "terugplaatsen start";
1195 $Lang{Status_restore_in_progress} = "terugplaatsen bezig";
1196 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1197 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1198
1199 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1200 $Lang{Reason_restore_done} = "terugplaatsen voltooid";
1201 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1202 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1203 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1204 $Lang{Reason_restore_failed} = "terugplaatsen mislukt";
1205 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1206 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1207 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1208 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "terugplaatsen geannuleerd door gebruiker";
1209 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1210
1211 # ---------
1212 # Email messages
1213
1214 # No backup ever
1215 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1216 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1217 To: $user$domain
1218 cc:
1219 Subject: $subj
1220
1221 Beste $userName,
1222
1223 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1224 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1225 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1226 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1227
1228   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1229     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1230     backups niet mogelijk waren/zijn.
1231   
1232   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1233     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1234
1235 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1236 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1237 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1238 systeembeheerder.
1239
1240 Met vriendelijke groeten,
1241 BackupPC Genie
1242 http://backuppc.sourceforge.net
1243 EOF
1244
1245 # No recent backup
1246 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1247 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1248 To: $user$domain
1249 cc:
1250 Subject: $subj
1251
1252 Beste $userName,
1253
1254 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1255 Er zijn ondertussen van uw pc $numbackups gemaakt sinds $firstTime.
1256 De laatste backup dateert van $days geleden.
1257 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1258 is met het netwerk. 
1259
1260 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1261 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1262 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1263 zoeken waarom er geen backups meer genomen worden van uw pc.
1264
1265 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1266 bevindt dan kan u hieraan weinig doen behalve van belangrijke bestanden
1267 handmatig een copy nemen op een ander medium (CD,diskette, tape,andere pc,...)
1268 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1269 laatste $days dagen teruggeplaatst zal kunnen worden in geval de harde schijf
1270 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1271
1272
1273 Met vriendelijke groeten,
1274 BackupPC Genie
1275 http://backuppc.sourceforge.net
1276 eof
1277
1278 # Old Outlook files
1279 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1280 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1281 To: $user$domain
1282 cc:
1283 Subject: $subj
1284
1285 Beste $userName,
1286
1287 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1288
1289 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1290
1291 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1292 tot $lastTime dagen geleden.
1293 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1294 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1295 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1296
1297 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1298 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1299 - Sluit Outlook 
1300 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1301 - open uw browser en ga naar deze link:
1302
1303     $CgiURL?host=$host               
1304
1305 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1306
1307 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1308 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1309 vragen vooraleer de backup volledig is.
1310
1311 Met vriendelijke groeten,
1312 BackupPC Genie
1313 http://backuppc.sourceforge.net
1314 EOF
1315
1316 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1317 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1318
1319 #end of lang_nl.pm
1320