3.1.0 changes:
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start incrementele backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Herstellen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Besturing van de server")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="button" value="Herlaad"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Configuratie van de server")}
37 <ul>
38   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
39   <li>Wijzig configuratie van de server
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt",
44             "Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server"
45           . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
46           . " De foutmelding was: \$err.",
47             "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
48           . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
49 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
50 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
51 <form action="\$MyURL" method="get">
52 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
53 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
54 Wilt u de server nu starten?
55 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
56 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
57 </form>
58 EOF
59
60 # -----
61
62 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
63
64 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
65 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
66
67 <ul>
68 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
69      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
70 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
71 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
72 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
73 <li> Andere informatie:
74     <ul>
75         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sinds laatste geplande wakeup,
76         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
77         <li>\$numCmdQueue wachtende opdrachten,
78         \$poolInfo
79         <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
80             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
81             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
82     </ul>
83 </ul>
84 EOF
85
86 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
87 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
88
89 <p>
90 \$generalInfo
91
92 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
93 <p>
94 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
95 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
96     <td> Type </td>
97     <td> Gebruiker </td>
98     <td> Starttijd </td>
99     <td> Opdracht </td>
100     <td align="center"> PID </td>
101     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
102     </tr>
103 \$jobStr
104 </table>
105 <p>
106
107 \${h2("Opgetreden fouten die aandacht vragen")}
108 <p>
109 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
110 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
111     <td align="center"> Type </td>
112     <td align="center"> Gebruiker </td>
113     <td align="center"> Laatste poging </td>
114     <td align="center"> Details </td>
115     <td align="center"> Fouttijd </td>
116     <td> Laatste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
117 \$statusStr
118 </table>
119 EOF
120
121 # --------------------------------
122 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Overzicht machines";
123 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
124 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
125
126 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
127 <p>
128 <ul>
129 <li>Dit overzicht dateert van \$now.
130 <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
131      op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
132      en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
133 </ul>
134 </p>
135
136 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
137 <p>
138 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
139 <ul>
140 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
141      (voor samenvoegen),
142 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
143      (voor samenvoegen).
144 </ul>
145 </p>
146 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
147 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
148     <td align="center"> Gebruiker </td>
149     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
150     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
151     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
152     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
153     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
154     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
155     <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
156     <td align="center"> Status </td>
157     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
158 \$strGood
159 </table>
160 <br><br>
161 \${h2("Hosts zonder backups")}
162 <p>
163 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
164 <p>
165 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
166 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
167     <td align="center"> Gebruiker </td>
168     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
169     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
170     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
171     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
172     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
173     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
174     <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
175     <td align="center"> Status </td>
176     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
177 \$strNone
178 </table>
179 EOF
180
181 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
182 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
183 <script language="javascript" type="text/javascript">
184 <!--
185
186     function checkAll(location)
187     {
188       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
189       {
190         var e = document.form1.elements[i];
191         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
192             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
193                 e.checked = true;
194             } else {
195                 e.checked = false;
196             }
197         }
198       }
199     }
200
201     function toggleThis(checkbox)
202     {
203        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
204        cb.checked = !cb.checked;
205     }
206
207 //-->
208 </script>
209
210 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
211 <p>
212 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
213 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
214 <input type="hidden" name="type" value="1">
215 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
216 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
217 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
218 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
219     <td align="center"> Gebruiker </td>
220     <td align="center"> Backupgrootte </td>
221 \$strGood
222 \$checkAllHosts
223 </table>
224 </form>
225 <p>
226
227 EOF
228
229 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
230 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
231 Klaar om de volgende machines te archiveren
232 <ul>
233 \$HostListStr
234 </ul>
235 <form action="\$MyURL" method="post">
236 \$hiddenStr
237 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
238 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
239 <input type="hidden" name="type" value="2">
240 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
241 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
242 \$paramStr
243 <tr>
244     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name="ignore"></td>
245 </tr>
246 </form>
247 </table>
248 EOF
249
250 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
251 <tr>
252     <td>Plaats van archivering /device</td>
253     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
254 </tr>
255 EOF
256
257 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
258 <tr>
259     <td>Compressie</td>
260     <td>
261     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
262     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
263     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
264     </td>
265 </tr>
266 EOF
267
268 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
269 <tr>
270     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
271     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
272 </tr>
273 EOF
274
275 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
276 <tr>
277     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
278     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
279 </tr>
280 EOF
281
282 # -----------------------------------
283 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
284         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
285             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
286         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
287             met identieke hashcodes
288             (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
289         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
290             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
291 EOF
292
293 # --------------------------------
294 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
295 # --------------------------------
296 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
297 \${h1(\$str)}
298 <p>
299 Antwoord van server was: \$reply
300 <p>
301 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
302 EOF
303 # --------------------------------
304 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
305 # --------------------------------
306 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
307 \${h1("Weet u het zeker?")}
308 <p>
309 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
310
311 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
312 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
313 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
314 <input type="hidden" name="doit" value="1">
315 <input type="hidden" name="action" value="">
316 Wilt u dat nu doen?
317 <input type="button" value="\$buttonText"
318   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
319            document.Confirm.submit();">
320 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
321 </form>
322 EOF
323 # --------------------------------
324 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
325 # --------------------------------
326 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
327
328 \${h1("Weet u het zeker?")}
329
330 <p>
331 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
332
333 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
334 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
335 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
336 <input type="hidden" name="action" value="">
337 Start bovendien geen andere backup gedurende
338 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
339 <p>
340 Wilt u dit nu bevestigen?
341 <input type="button" value="\$buttonText"
342   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
343            document.Confirm.submit();">
344 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
345 </form>
346
347 EOF
348 # --------------------------------
349 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de wachtrij bekijken.";
350 # --------------------------------
351 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveren.";
352 # --------------------------------
353 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
354 # --------------------------------
355 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
356 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
357 <br><br>
358 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
359 <p>
360 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
361 </p>
362 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
363 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
364     <td> Aanvraagtijd </td>
365     <td> Gebruiker </td></tr>
366 \$strUser
367 </table>
368 <br><br>
369
370 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
371 <p>
372 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
373 </p>
374 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
375 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
376     <td> Aanvraagtijd </td>
377     <td> Gebruiker </td></tr>
378 \$strBg
379 </table>
380 <br><br>
381 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
382 <p>
383 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
384 </p>
385 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
386 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
387     <td> Aanvraagtijd </td>
388     <td> Gebruiker </td>
389     <td> Opdracht </td></tr>
390 \$strCmd
391 </table>
392 EOF
393
394 # --------------------------------
395 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Bestand \$file";
396 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
397 \${h1("Bestand \$file \$comment")}
398 <p>
399 EOF
400 # --------------------------------
401 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
402 Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
403 EOF
404
405 # --------------------------------
406 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped regels overgeslagen ]\n";
407 # --------------------------------
408 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
409
410 # --------------------------------
411 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
412 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
413 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
414 <p>
415 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
416 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
417     <td align="center"> Grootte </td>
418     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
419 \$str
420 </table>
421 EOF
422
423 # -------------------------------
424 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
425 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
426 <p>
427 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
428 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
429     <td align="center"> Machine </td>
430     <td align="center"> Tijd </td>
431     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
432 \$str
433 </table>
434 EOF
435  
436
437 # ------------------------------
438 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
439
440 # ------------------------------
441 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host";
442 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
443 \${h1("Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host")}
444 <p>
445 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
446  \$share, backup nummer #\$num:
447 <ul>
448 \$fileListStr
449 </ul>
450 </p><p>
451 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te herstellen.
452 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
453 </p>
454 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks herstellen")}
455 <p>
456 EOF
457
458 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
459 U kan deze bestanden rechtstreeks herstellen naar pc
460 <b>\$directHost</b>.
461 </p><p>
462 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
463 overschreven worden!
464 </p>
465 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
466 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
467 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
468 <input type="hidden" name="type" value="3">
469 \$hiddenStr
470 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
471 <table class="tableStnd" border="0">
472 <tr>
473     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
474     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
475          name="hostDest">-->
476          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
477          \$hostDestSel
478          </select>
479          <script language="Javascript">
480          function myOpen(URL) {
481                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
482          }
483          </script>
484          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
485 </tr><tr>
486     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
487     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
488          name="shareDest"></td>
489 </tr><tr>
490     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
491     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
492         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
493 </tr><tr>
494     <td><input type="submit" value="Herstellen starten" name="ignore"></td>
495 </table>
496 </form>
497 EOF
498
499 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
500 Rechtstreeks herstellen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
501 Gelieve een van de andere opties voor het herstellen te kiezen.
502 EOF
503
504 # ------------------------------
505 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
506 <p>
507 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
508 <p>
509 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
510 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
511 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
512 </p><p>
513 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
514 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
515 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
516 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
517 </p>
518 <form action="\$MyURL" method="post">
519 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
520 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
521 <input type="hidden" name="type" value="2">
522 \$hiddenStr
523 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
524 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het zip-archief relatief
525 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
526 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
527 <br>
528 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
529 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
530 <br>
531 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="ignore">
532 </form>
533 EOF
534
535 # ------------------------------
536
537 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
538 <p>
539 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
540 <p>
541 Archive::Zip is niet ge&iuml;nstalleerd op de backupPC-server en het is
542 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
543 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
544 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
545 </p>
546 EOF
547
548
549 # ------------------------------
550 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
551 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
552 <p>
553 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
554 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
555 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
556 </p><p>
557 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
558 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
559 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
560 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
561 </p>
562 <form action="\$MyURL" method="post">
563 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
564 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
565 <input type="hidden" name="type" value="1">
566 \$hiddenStr
567 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
568 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het tar-archief relatief
569 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
570 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
571 <br>
572 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="ignore">
573 </form>
574 EOF
575
576
577 # ------------------------------
578 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig herstellen voor machine \$host";
579
580 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
581 \${h1("Weet u het zeker?")}
582 <p>
583 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
584 De volgende bestanden zullen hersteld worden in share \$In{shareDest}, 
585 uit backup nummer \$num:
586 <p>
587 <table class="tableStnd" border>
588 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
589 \$fileListStr
590 </table>
591
592 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
593 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
594 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
595 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
596 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
597 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
598 <input type="hidden" name="type" value="4">
599 <input type="hidden" name="action" value="">
600 \$hiddenStr
601 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
602 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
603  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
604           document.RestoreForm.submit();">
605 <input type="submit" value="No" name="ignore">
606 </form>
607 EOF
608
609
610 # --------------------------
611 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Herstellen aangevraagd van machine \$hostDest";
612 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
613 \${h1(\$str)}
614 <p>
615 Het antwoord van de server was: \$reply
616 <p>
617 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
618 EOF
619
620 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
621 \${h1(\$str)}
622 <p>
623 Het antwoord van de server was: \$reply
624 EOF
625
626
627 # -------------------------
628 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
629
630 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
631 \${h1("Overzicht backups van machine \$host")}
632 <p>
633 \$warnStr
634 <ul>
635 \$statusStr
636 </ul>
637 </p>
638 \${h2("Acties door de gebruiker")}
639 <p>
640 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
641 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
642 <input type="hidden" name="action" value="">
643 \$startIncrStr
644 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
645  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
646           document.StartStopForm.submit();">
647 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
648  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
649           document.StartStopForm.submit();">
650 </form>
651 </p>
652 \${h2("Backup overzicht")}
653 <p>
654 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden te herstellen.
655 </p>
656 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
657 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
658     <td align="center"> Type </td>
659     <td align="center"> Aangevuld </td>
660     <td align="center"> Niveau </td>
661     <td align="center"> Startdatum </td>
662     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
663     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
664     <td align="center"> Plaats op de server </td>
665 </tr>
666 \$str
667 </table>
668 <p>
669
670 \$restoreStr
671 </p>
672 <br><br>
673 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
674 <br><br>
675 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
676 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
677     <td align="center"> Type </td>
678     <td align="center"> Bekijken </td>
679     <td align="center"> Aantal fouten </td>
680     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
681     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
682     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
683 </tr>
684 \$errStr
685 </table>
686 <br><br>
687
688 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
689 <p>
690 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
691 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
692 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
693 </p>
694 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
695 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
696     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
697     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
698     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
699 </tr>
700 <tr class="tableheader">
701     <td align="center"> Backup nr. </td>
702     <td align="center"> Type </td>
703     <td align="center"> Aantal best.</td>
704     <td align="center"> Grootte in MB </td>
705     <td align="center"> MB/sec </td>
706     <td align="center"> Aantal best.</td>
707     <td align="center"> Grootte in MB </td>
708     <td align="center"> Aantal best. </td>
709     <td align="center"> Grootte in MB </td>
710 </tr>
711 \$sizeStr
712 </table>
713 <br><br>
714
715 \${h2("Overzicht compressie")}
716 <p>
717 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
718 gecomprimeerde bestanden.
719 </p>
720 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
721 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
722     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
723     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
724 </tr>
725 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
726     <td align="center"> Type </td>
727     <td align="center"> Comp.niveau </td>
728     <td align="center"> Grootte in MB </td>
729     <td align="center"> Comp.in MB </td>
730     <td align="center"> Comp. </td>
731     <td align="center"> Grootte in MB </td>
732     <td align="center"> Comp.in MB </td>
733     <td align="center"> Comp. </td>
734 </tr>
735 \$compStr
736 </table>
737 <br><br>
738 EOF
739
740 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
741 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
742 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
743 <p>
744 \$warnStr
745 <ul>
746 \$statusStr
747 </ul>
748
749 \${h2("Acties van de gebruiker")}
750 <p>
751 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
752 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
753 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
754 <input type="hidden" name="action" value="">
755 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
756  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
757           document.StartStopForm.submit();">
758 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
759  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
760           document.StartStopForm.submit();">
761 </form>
762
763 \$ArchiveStr
764
765 EOF
766
767 # -------------------------
768 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
769 $Lang{Error____head} = <<EOF;
770 \${h1("Fout: \$head")}
771 <p>\$mesg</p>
772 EOF
773
774 # -------------------------
775 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
776
777 # -------------------------
778 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
779 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
780
781 <script language="javascript" type="text/javascript">
782 <!--
783
784     function checkAll(location)
785     {
786       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
787       {
788         var e = document.form1.elements[i];
789         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
790             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
791                 e.checked = true;
792             } else {
793                 e.checked = false;
794             }
795         }
796       }
797     }
798     
799     function toggleThis(checkbox)
800     {
801        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
802        cb.checked = !cb.checked;        
803     }
804
805 //-->
806 </script>
807
808 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
809 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
810 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
811 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
812 <input type="hidden" name="action" value="browse">
813 <ul>
814 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
815         (\$backupAge dagen geleden),
816 \$filledBackup
817 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
818 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
819 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
820 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
821 </ul>
822 </form>
823
824 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
825 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
826 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
827 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
828 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
829 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
830 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
831 <br>
832 <table width="100%">
833 <tr><td valign="top" width="30%">
834     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
835     \$dirStr
836     </table>
837 </td><td width="3%">
838 </td><td valign="top">
839     <br>
840         <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
841         \$fileHeader
842         \$topCheckAll
843         \$fileStr
844         \$checkAll
845         </table>
846     </td></tr></table>
847 <br>
848 <!--
849 This is now in the checkAll row
850 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
851 -->
852 </form>
853 EOF
854
855 # ------------------------------
856 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
857
858 #
859 # These two strings are used to build the links for directories and
860 # file versions.  Files are appended with a version number.
861 #
862 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
863 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
864
865 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
866 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
867 <p>
868 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
869 alle backups heen:
870 <ul>
871 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
872 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
873      die map te bladeren,
874 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
875      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
876 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
877      hetzelfde versienummer,
878 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
879      een lege cel.
880 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
881      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
882      de attributen van het bestand te bekijken.
883 </ul>
884
885 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
886
887 <br>
888 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
889 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
890 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
891 \$fileStr
892 </table>
893 EOF
894 # ------------------------------
895 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
896
897 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
898 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
899 <p>
900 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
901 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
902 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
903 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
904 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtssnelheid </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
917 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
918 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
919 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
920 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
921 </tr></tr>
922 </table>
923 </p>
924 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
925 <p>
926 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
927 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>hersteld naar</td></tr>
928 \$fileListStr
929 </table>
930 EOF
931
932 # -----------------------------------
933 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
934
935 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
936 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
937 <p>
938 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
939 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
940 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
941 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
942 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
943 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
944 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
945 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
946 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
947 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
948 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
949 </tr></tr>
950 </table>
951 <p>
952 \${h1("Machinelijst")}
953 <p>
954 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
955 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
956 \$HostListStr
957 </table>
958 EOF
959
960 # -----------------------------------
961 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
962
963 # -----------------------------------
964 #  !! ERROR messages !!
965 # -----------------------------------
966 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
967 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
968               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
969             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
970 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
971 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
972                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
973                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
974 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
975 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
976 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
977 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
978 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
979 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
980                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
981 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
982 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
983                     . " is leeg";
984 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
985                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
986 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups"
987                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugzetten.";
988 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
989 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
990                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
991 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
992                 . " een machine te selecteren.";
993 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Leuk geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
994 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
995 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden te herstellen naar machine "
996                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
997 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
998                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
999 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden herstellen"
1000                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
1001 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
1002 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
1003 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
1004                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
1005 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
1006 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
1007 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Herstel nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1008                 . " bestaat niet.";
1009 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1010                 . " bestaat niet.";
1011 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-adres van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
1012 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1013 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-adres niet. Ik controleerde de
1014 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
1015 niet dezelfde machine als \$host is.
1016 <p>
1017 In afwachting dat ik machine \$host op een bepaald DHCP-adres terugvind, kan u
1018 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
1019 EOF
1020
1021 # ------------------------------------
1022 # !! Server Mesg !!
1023 # ------------------------------------
1024
1025 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
1026                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1027 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
1028 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
1029 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Herstel aangevraagd voor machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1030              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1031 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1032
1033 # -------------------------------------------------
1034 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1035 # -------------------------------------------------
1036
1037 $Lang{Status} = "Status";
1038 $Lang{PC_Summary} = "Overzicht machine";
1039 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1040 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1041 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1042 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1043 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1044 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1045 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1046 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1047
1048 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1049 $Lang{Go} = "Start";
1050 $Lang{Hosts} = "Machines";
1051 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1052
1053 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1054 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1055 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1056
1057 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1058 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1059 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1060
1061 # ------------
1062 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1063 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1064 EOF
1065 # ------------
1066 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1067 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1068 EOF
1069
1070 # -----------
1071 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1072 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1073 EOF
1074
1075 # ----------
1076 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1077 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1078 EOF
1079
1080 # ---------
1081 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1082 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1083 EOF
1084
1085 # --------
1086 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1087 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1088 EOF
1089
1090 # --------
1091 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1092 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1093 EOF
1094
1095 # ------
1096 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1097 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1098 EOF
1099
1100 # -----
1101 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1102
1103 # -----
1104 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1105 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1106
1107 EOF
1108
1109 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1110 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1111 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1112 EOF
1113
1114 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1115
1116 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1117 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1118 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1119 EOF
1120
1121 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1122
1123 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1124
1125 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1126 <tr><td class="fviewborder">
1127 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1128 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1129 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1130 </td></tr>
1131 EOF
1132
1133 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1134 <tr><td class="fviewborder">
1135 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1136 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1137 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1138 </td></tr>
1139 EOF
1140
1141 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1142    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1143        <td align="center"> Type</td>
1144        <td align="center"> Mode</td>
1145        <td align="center"> Nr.</td>
1146        <td align="center"> Grootte</td>
1147        <td align="center"> Wijziging</td>
1148     </tr>
1149 EOF
1150
1151 $Lang{Home} = "Home";
1152 $Lang{Browse} = "Bekijken backups";
1153 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1154 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1155
1156 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1157 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1158 EOF
1159
1160 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1161 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1162 EOF
1163
1164 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1165 \${h2("Overzicht herstellingen")}
1166 <p>
1167 Klik op het nummer voor meer details.
1168 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1169 <tr class="tableheader"><td align="center"> Herstel nr.</td>
1170     <td align="center"> Resultaat </td>
1171     <td align="right"> Startdatum</td>
1172     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1173     <td align="right"> Aantal best. </td>
1174     <td align="right"> MB </td>
1175     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1176     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1177 </tr>
1178 \$restoreStr
1179 </table>
1180 <p>
1181 EOF
1182
1183 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1184 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1185 <p>
1186 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1187 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1188 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1189     <td align="center"> Resultaat </td>
1190     <td align="right"> Startdatum</td>
1191     <td align="right"> Duur/min</td>
1192 </tr>
1193 \$ArchiveStr
1194 </table>
1195 <p>
1196 EOF
1197
1198 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1199
1200 $Lang{No} = "nee";
1201 $Lang{Yes} = "ja";
1202
1203 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1204 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1205 </td></tr>
1206 EOF
1207
1208 #$Lang{on} = "aan";
1209 $Lang{off} = "uit";
1210
1211 $Lang{backupType_full}    = "volledig";
1212 $Lang{backupType_incr}    = "incrementeel";
1213 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1214
1215 $Lang{failed} = "mislukt";
1216 $Lang{success} = "succesvol";
1217 $Lang{and} = "en";
1218
1219 # ------
1220 # Hosts states and reasons
1221 $Lang{Status_idle} = "inactief";
1222 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1223 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1224 $Lang{Status_restore_starting} = "herstel start";
1225 $Lang{Status_restore_in_progress} = "herstel bezig";
1226 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1227 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1228
1229 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1230 $Lang{Reason_restore_done} = "herstel voltooid";
1231 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1232 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1233 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1234 $Lang{Reason_restore_failed} = "herstel mislukt";
1235 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1236 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1237 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1238 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "herstellen geannuleerd door gebruiker";
1239 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1240 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "auto uitgeschakeld";  
1241 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "uitgeschakeld";                  
1242
1243 # ---------
1244 # Email messages
1245
1246 # No backup ever
1247 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1248 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1249 To: $user$domain
1250 cc:
1251 Subject: $subj
1252 $headers
1253 Beste $userName,
1254
1255 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1256 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1257 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1258 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1259
1260   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1261     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1262     backups niet mogelijk waren/zijn.
1263   
1264   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1265     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1266
1267 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1268 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1269 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1270 systeembeheerder.
1271
1272 Met vriendelijke groeten,
1273 BackupPC Genie
1274 http://backuppc.sourceforge.net
1275 EOF
1276
1277 # No recent backup
1278 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1279 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1280 To: $user$domain
1281 cc:
1282 Subject: $subj
1283 $headers
1284 Beste $userName,
1285
1286 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1287 Er zijn ondertussen van uw pc $numBackups backups gemaakt sinds $firstTime dagen geleden.
1288 De laatste backup dateert van $days dagen geleden.
1289 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1290 is met het netwerk. 
1291
1292 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1293 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1294 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1295 zoeken waarom er geen backups meer gemaakt worden van uw pc.
1296
1297 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1298 bevindt dan kan u hieraan weinig anders doen behalve van belangrijke bestanden
1299 handmatig een kopie te maken op een ander medium (CD, diskette, tape, andere pc,...)
1300 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1301 laatste $days dagen hersteld zal kunnen worden in geval de harde schijf
1302 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1303
1304
1305 Met vriendelijke groeten,
1306 BackupPC Genie
1307 http://backuppc.sourceforge.net
1308 EOF
1309
1310 # Old Outlook files
1311 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1312 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1313 To: $user$domain
1314 cc:
1315 Subject: $subj
1316 $headers
1317 Beste $userName,
1318
1319 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1320
1321 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1322
1323 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1324 tot $lastTime dagen geleden.
1325 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1326 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1327 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1328
1329 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1330 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1331 - Sluit Outlook 
1332 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1333 - open uw browser en ga naar deze link:
1334
1335     $CgiURL?host=$host               
1336
1337 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1338
1339 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1340 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1341 vragen vooraleer de backup volledig is.
1342
1343 Met vriendelijke groeten,
1344 BackupPC Genie
1345 http://backuppc.sourceforge.net
1346 EOF
1347
1348 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1349 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1350
1351 #######################################################################
1352 # RSS strings
1353 #######################################################################
1354 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
1355 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS feed for BackupPC";
1356 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1357 Aantal Voll.: \$fullCnt;
1358 Voll.Lftd/dagen: \$fullAge;
1359 Voll.Grootte/GB: \$fullSize;
1360 Snelheid MB/sec: \$fullRate;
1361 Aantal Incr.: \$incrCnt;
1362 Incr.Lftd/dagen: \$incrAge;
1363 Status: \$host_state;
1364 Laatste poging: \$host_last_attempt;
1365 EOF
1366
1367 #######################################################################
1368 # Configuration editor strings 
1369 #######################################################################
1370
1371 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de configuratie wijzigen.";
1372 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Wijzig Configuratie";
1373 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Wijzig Machines";
1374
1375 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Algemene Parameters";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Wakeup planning";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Parallelle Jobs";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Pool Bestandssysteem Limieten";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Andere Parameters";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Remote Apache Instellingen";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Programmapaden";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Installatiepaden";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Email instellingen";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Emailberichten Gebruikers";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Admin rechten";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Pagina opbouw";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Paden";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Gebruiker URLs";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Wijzigen gebruikersconfiguratie";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Overdracht";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Overdracht instellingen";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb instellingen";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar instellingen";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync instellingen";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd instellingen";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_BackupPCd_Settings} = "BackupPCd instellingen";
1400 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archivering instellingen";
1401 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Inclusief/Exclusief";
1402 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Pad/Opdrachten";
1403 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Pad/Opdrachten";
1404 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Pad/Opdrachten/Parameters";
1405 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Poort/Parameters";
1406 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivering Pad/Opdrachten";
1407 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Planning";
1408 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Volledige Backups";
1409 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Incrementele Backups";
1410 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Blackouts";
1411 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1412 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Backup instellingen";
1413 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Cli&euml;nt locatie";
1414 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1415 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Opdrachten van gebruiker";
1416 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Machines";
1417
1418 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<eof;
1419 Om een nieuwe machine toe te voegen: selecteer 'Toevoegen' en geef de naam op.
1420 Om met de machine-specifieke configuratie van een andere machine als basis te gebruiken: 
1421 Geef de naam van de machine als NIEUWE_MACHINE=TE_KOPIEREN_MACHINE.
1422 Dit zal de een reeds bestaande machine-specifieke configuratie voor 
1423 NIEUWE_MACHINE overschrijven. Je kan dit ook doen voor een reeds bestaande machine.
1424 Om een machine te verwijderen: klik op de de Verwijderen-knop.
1425 Bij 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Kopi&euml;ren' van instellingen, worden de 
1426 wijzigingen pas effectief nadat je op 'Bewaren' hebt geklikt.
1427 Backups van gewiste machines worden niet verwijderd.
1428 Als je dus per vergissing een machine hebt verwijderd, kan je deze 
1429 eenvoudig opnieuw toevoegen. Om de backups van een machine volledig
1430 te verwijderen, moet je de bestanden verwijderen in de map
1431 \$topdir/pc/MACHINE
1432 eof
1433
1434 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1435 \${h1("Bewerken globale instellingen")}
1436 EOF
1437
1438 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1439 \${h1("Bewerken specifieke configuratie van machine \$host ")}
1440 <p>
1441 NB: Selecteer 'Overschrijven' als je een waarde wil wijzigen specifiek voor deze machine.
1442 <p>
1443 EOF
1444
1445 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Bewaren";
1446 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Invoegen";
1447 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Verwijderen";
1448 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Toevoegen";
1449 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Overschrijven";
1450 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nieuwe sleutel";
1451
1452 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
1453             = "Fout: niet bewaard ten gevolge van fouten";
1454 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1455             = "Fout: \$var moet een geheel getal zijn";
1456 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1457             = "Fout: \$var moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1458 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1459             = "Fout: \$var ingave \$k moet een geheel getal zijn";
1460 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1461             = "Fout: \$var ingave \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1462 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1463             = "Fout: \$var moet een geldig uitvoerbaar pad zijn";
1464 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1465             = "Fout: \$var is geen geldige optie";
1466 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1467             = "Te kopi&euml;ren machine \$copyHost bestaat niet; Machine \$fullHost wordt aangemaakt. Verwijder deze machine indien dit niet is wat je wil.";
1468             
1469 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1470             = "\$User kopieerde de instellingen van machine \$fromHost naar \$host\n";
1471 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1472             = "\$User verwijderde \$p van \$conf\n";
1473 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1474             = "\$User voegde \$p toe aan \$conf, met waarde \$value\n";
1475 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1476             = "\$User wijzigde \$p in \$conf van \$valueOld naar \$valueNew \n";
1477 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1478             = "\$User verwijderde machine \$host\n";
1479 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1480             = "\$User machine \$host wijzigde \$key van \$valueOld naar \$valueNew\n";
1481 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1482             = "\$User voegde machine \$host toe: \$value\n";
1483   
1484 #end of lang_nl.pm
1485