384e077594e2eca6046a63e1a6d5f96193db69e9
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start incrementele backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Herstellen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Besturing van de server")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="button" value="Herlaad"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Configuratie van de server")}
37 <ul>
38   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
39   <li>Wijzig configuratie van de server
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt",
44             "Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server"
45           . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
46           . " De foutmelding was: \$err.",
47             "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
48           . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
49 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
50 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
51 <form action="\$MyURL" method="get">
52 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
53 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
54 Wilt u de server nu starten?
55 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
56 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
57 </form>
58 EOF
59
60 # -----
61
62 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
63
64 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
65 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
66
67 <ul>
68 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
69      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
70 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
71 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
72 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
73 <li> Andere informatie:
74     <ul>
75         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sinds laatste geplande wakeup,
76         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
77         <li>\$numCmdQueue wachtende opdrachten,
78         \$poolInfo
79         <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
80             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
81             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
82     </ul>
83 </ul>
84 EOF
85
86 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
87 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
88
89 <p>
90 \$generalInfo
91
92 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
93 <p>
94 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
95 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
96     <td> Type </td>
97     <td> Gebruiker </td>
98     <td> Starttijd </td>
99     <td> Opdracht </td>
100     <td align="center"> PID </td>
101     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
102     </tr>
103 \$jobStr
104 </table>
105 <p>
106
107 \${h2("Opgetreden fouten die aandacht vragen")}
108 <p>
109 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
110 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
111     <td align="center"> Type </td>
112     <td align="center"> Gebruiker </td>
113     <td align="center"> Laatste poging </td>
114     <td align="center"> Details </td>
115     <td align="center"> Fouttijd </td>
116     <td> Laatste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
117 \$statusStr
118 </table>
119 EOF
120
121 # --------------------------------
122 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Overzicht machines";
123 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
124 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
125
126 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
127 <p>
128 Dit overzicht dateert van \$now.
129 </p>
130
131 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
132 <p>
133 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
134 <ul>
135 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
136      (voor samenvoegen),
137 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
138      (voor samenvoegen).
139 </ul>
140 </p>
141 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
142 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
143     <td align="center"> Gebruiker </td>
144     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
145     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
146     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
147     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
148     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
149     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
150     <td align="center"> ENG Last Backup (days) </td>
151     <td align="center"> Status </td>
152     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
153 \$strGood
154 </table>
155 <br><br>
156 \${h2("Hosts zonder backups")}
157 <p>
158 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
159 <p>
160 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
161 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
162     <td align="center"> Gebruiker </td>
163     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
164     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
165     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
166     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
167     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
168     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
169     <td align="center"> ENG Last Backup (days) </td>
170     <td align="center"> Status </td>
171     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
172 \$strNone
173 </table>
174 EOF
175
176 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
177 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
178 <script language="javascript" type="text/javascript">
179 <!--
180
181     function checkAll(location)
182     {
183       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
184       {
185         var e = document.form1.elements[i];
186         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
187             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
188                 e.checked = true;
189             } else {
190                 e.checked = false;
191             }
192         }
193       }
194     }
195
196     function toggleThis(checkbox)
197     {
198        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
199        cb.checked = !cb.checked;
200     }
201
202 //-->
203 </script>
204
205 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
206 <p>
207 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
208 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
209 <input type="hidden" name="type" value="1">
210 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
211 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
212 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
213 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
214     <td align="center"> Gebruiker </td>
215     <td align="center"> Backupgrootte </td>
216 \$strGood
217 \$checkAllHosts
218 </table>
219 </form>
220 <p>
221
222 EOF
223
224 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
225 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
226 Klaar om de volgende machines te archiveren
227 <ul>
228 \$HostListStr
229 </ul>
230 <form action="\$MyURL" method="post">
231 \$hiddenStr
232 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
233 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
234 <input type="hidden" name="type" value="2">
235 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
236 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
237 \$paramStr
238 <tr>
239     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name="ignore"></td>
240 </tr>
241 </form>
242 </table>
243 EOF
244
245 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
246 <tr>
247     <td>Plaats van archivering /device</td>
248     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
249 </tr>
250 EOF
251
252 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
253 <tr>
254     <td>Compressie</td>
255     <td>
256     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
257     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
258     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
259     </td>
260 </tr>
261 EOF
262
263 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
264 <tr>
265     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
266     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
267 </tr>
268 EOF
269
270 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
271 <tr>
272     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
273     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
274 </tr>
275 EOF
276
277 # -----------------------------------
278 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
279         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
280             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
281         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
282             met identieke hashcodes
283             (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
284         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
285             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
286 EOF
287
288 # --------------------------------
289 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
290 # --------------------------------
291 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
292 \${h1(\$str)}
293 <p>
294 Antwoord van server was: \$reply
295 <p>
296 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
297 EOF
298 # --------------------------------
299 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
300 # --------------------------------
301 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
302 \${h1("Weet u het zeker?")}
303 <p>
304 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
305
306 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
307 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
308 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
309 <input type="hidden" name="doit" value="1">
310 <input type="hidden" name="action" value="">
311 Wilt u dat nu doen?
312 <input type="button" value="\$buttonText"
313   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
314            document.Confirm.submit();">
315 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
316 </form>
317 EOF
318 # --------------------------------
319 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
320 # --------------------------------
321 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
322
323 \${h1("Weet u het zeker?")}
324
325 <p>
326 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
327
328 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
329 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
330 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
331 <input type="hidden" name="action" value="">
332 Start bovendien geen andere backup gedurende
333 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
334 <p>
335 Wilt u dit nu bevestigen?
336 <input type="button" value="\$buttonText"
337   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
338            document.Confirm.submit();">
339 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
340 </form>
341
342 EOF
343 # --------------------------------
344 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de wachtrij bekijken.";
345 # --------------------------------
346 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveren.";
347 # --------------------------------
348 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
349 # --------------------------------
350 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
351 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
352 <br><br>
353 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
354 <p>
355 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
356 </p>
357 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
358 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
359     <td> Aanvraagtijd </td>
360     <td> Gebruiker </td></tr>
361 \$strUser
362 </table>
363 <br><br>
364
365 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
366 <p>
367 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
368 </p>
369 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
370 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
371     <td> Aanvraagtijd </td>
372     <td> Gebruiker </td></tr>
373 \$strBg
374 </table>
375 <br><br>
376 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
377 <p>
378 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
379 </p>
380 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
381 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
382     <td> Aanvraagtijd </td>
383     <td> Gebruiker </td>
384     <td> Opdracht </td></tr>
385 \$strCmd
386 </table>
387 EOF
388
389 # --------------------------------
390 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Bestand \$file";
391 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
392 \${h1("Bestand \$file \$comment")}
393 <p>
394 EOF
395 # --------------------------------
396 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
397 Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
398 EOF
399
400 # --------------------------------
401 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped regels overgeslagen ]\n";
402 # --------------------------------
403 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
404
405 # --------------------------------
406 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
407 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
408 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
409 <p>
410 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
411 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
412     <td align="center"> Grootte </td>
413     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
414 \$str
415 </table>
416 EOF
417
418 # -------------------------------
419 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
420 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
421 <p>
422 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
423 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
424     <td align="center"> Machine </td>
425     <td align="center"> Tijd </td>
426     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
427 \$str
428 </table>
429 EOF
430  
431
432 # ------------------------------
433 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
434
435 # ------------------------------
436 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host";
437 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
438 \${h1("Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host")}
439 <p>
440 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
441  \$share, backup nummer #\$num:
442 <ul>
443 \$fileListStr
444 </ul>
445 </p><p>
446 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te herstellen.
447 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
448 </p>
449 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks herstellen")}
450 <p>
451 EOF
452
453 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
454 U kan deze bestanden rechtstreeks herstellen naar pc
455 \$host.
456 </p><p>
457 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
458 overschreven worden!
459 </p>
460 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
461 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
462 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
463 <input type="hidden" name="type" value="3">
464 \$hiddenStr
465 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
466 <table border="0">
467 <tr>
468     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
469     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
470          name="hostDest">-->
471          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
472          \$hostDestSel
473          </select>
474          <script language="Javascript">
475          function myOpen(URL) {
476                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
477          }
478          </script>
479          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
480 </tr><tr>
481     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
482     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
483          name="shareDest"></td>
484 </tr><tr>
485     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
486     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
487         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
488 </tr><tr>
489     <td><input type="submit" value="Herstellen starten" name="ignore"></td>
490 </table>
491 </form>
492 EOF
493
494 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
495 Rechtstreeks herstellen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
496 Gelieve een van de andere opties voor het herstellen te kiezen.
497 EOF
498
499 # ------------------------------
500 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
501 <p>
502 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
503 <p>
504 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
505 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
506 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
507 </p><p>
508 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
509 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
510 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
511 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
512 </p>
513 <form action="\$MyURL" method="post">
514 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
515 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
516 <input type="hidden" name="type" value="2">
517 \$hiddenStr
518 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
519 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het zip-archief relatief
520 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
521 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
522 <br>
523 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
524 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
525 <br>
526 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="ignore">
527 </form>
528 EOF
529
530 # ------------------------------
531
532 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
533 <p>
534 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
535 <p>
536 Archive::Zip is niet ge&iuml;nstalleerd op de backupPC-server en het is
537 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
538 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
539 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
540 </p>
541 EOF
542
543
544 # ------------------------------
545 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
546 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
547 <p>
548 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
549 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
550 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
551 </p><p>
552 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
553 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
554 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
555 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
556 </p>
557 <form action="\$MyURL" method="post">
558 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
559 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
560 <input type="hidden" name="type" value="1">
561 \$hiddenStr
562 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
563 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het tar-archief relatief
564 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
565 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
566 <br>
567 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="ignore">
568 </form>
569 EOF
570
571
572 # ------------------------------
573 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig herstellen voor machine \$host";
574
575 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
576 \${h1("Weet u het zeker?")}
577 <p>
578 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
579 De volgende bestanden zullen hersteld worden in share \$In{shareDest}, 
580 uit backup nummer \$num:
581 <p>
582 <table border>
583 <tr><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
584 \$fileListStr
585 </table>
586
587 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
588 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
589 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
590 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
591 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
592 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
593 <input type="hidden" name="type" value="4">
594 <input type="hidden" name="action" value="">
595 \$hiddenStr
596 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
597 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
598  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
599           document.RestoreForm.submit();">
600 <input type="submit" value="No" name="ignore">
601 </form>
602 EOF
603
604
605 # --------------------------
606 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Herstellen aangevraagd van machine \$hostDest";
607 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
608 \${h1(\$str)}
609 <p>
610 Het antwoord van de server was: \$reply
611 <p>
612 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
613 EOF
614
615 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
616 \${h1(\$str)}
617 <p>
618 Het antwoord van de server was: \$reply
619 EOF
620
621
622 # -------------------------
623 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
624
625 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
626 \${h1("Overzicht backups van machine \$host")}
627 <p>
628 \$warnStr
629 <ul>
630 \$statusStr
631 </ul>
632 </p>
633 \${h2("Acties door de gebruiker")}
634 <p>
635 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
636 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
637 <input type="hidden" name="action" value="">
638 \$startIncrStr
639 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
640  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
641           document.StartStopForm.submit();">
642 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
643  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
644           document.StartStopForm.submit();">
645 </form>
646 </p>
647 \${h2("Backup overzicht")}
648 <p>
649 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden te herstellen.
650 </p>
651 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
652 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
653     <td align="center"> Type </td>
654     <td align="center"> Aangevuld </td>
655     <td align="center"> Niveau </td>
656     <td align="center"> Startdatum </td>
657     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
658     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
659     <td align="center"> Plaats op de server </td>
660 </tr>
661 \$str
662 </table>
663 <p>
664
665 \$restoreStr
666 </p>
667 <br><br>
668 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
669 <br><br>
670 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
671 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
672     <td align="center"> Type </td>
673     <td align="center"> Bekijken </td>
674     <td align="center"> Aantal fouten </td>
675     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
676     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
677     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
678 </tr>
679 \$errStr
680 </table>
681 <br><br>
682
683 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
684 <p>
685 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
686 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
687 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
688 </p>
689 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
690 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
691     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
692     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
693     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
694 </tr>
695 <tr class="tableheader">
696     <td align="center"> Backup nr. </td>
697     <td align="center"> Type </td>
698     <td align="center"> Aantal best.</td>
699     <td align="center"> Grootte in MB </td>
700     <td align="center"> MB/sec </td>
701     <td align="center"> Aantal best.</td>
702     <td align="center"> Grootte in MB </td>
703     <td align="center"> Aantal best. </td>
704     <td align="center"> Grootte in MB </td>
705 </tr>
706 \$sizeStr
707 </table>
708 <br><br>
709
710 \${h2("Overzicht compressie")}
711 <p>
712 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
713 gecomprimeerde bestanden.
714 </p>
715 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
716 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
717     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
718     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
719 </tr>
720 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
721     <td align="center"> Type </td>
722     <td align="center"> Comp.niveau </td>
723     <td align="center"> Grootte in MB </td>
724     <td align="center"> Comp.in MB </td>
725     <td align="center"> Comp. </td>
726     <td align="center"> Grootte in MB </td>
727     <td align="center"> Comp.in MB </td>
728     <td align="center"> Comp. </td>
729 </tr>
730 \$compStr
731 </table>
732 <br><br>
733 EOF
734
735 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
736 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
737 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
738 <p>
739 \$warnStr
740 <ul>
741 \$statusStr
742 </ul>
743
744 \${h2("Acties van de gebruiker")}
745 <p>
746 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
747 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
748 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
749 <input type="hidden" name="action" value="">
750 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
751  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
752           document.StartStopForm.submit();">
753 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
754  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
755           document.StartStopForm.submit();">
756 </form>
757
758 \$ArchiveStr
759
760 EOF
761
762 # -------------------------
763 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
764 $Lang{Error____head} = <<EOF;
765 \${h1("Fout: \$head")}
766 <p>\$mesg</p>
767 EOF
768
769 # -------------------------
770 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
771
772 # -------------------------
773 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
774 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
775
776 <script language="javascript" type="text/javascript">
777 <!--
778
779     function checkAll(location)
780     {
781       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
782       {
783         var e = document.form1.elements[i];
784         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
785             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
786                 e.checked = true;
787             } else {
788                 e.checked = false;
789             }
790         }
791       }
792     }
793     
794     function toggleThis(checkbox)
795     {
796        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
797        cb.checked = !cb.checked;        
798     }
799
800 //-->
801 </script>
802
803 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
804 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
805 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
806 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
807 <input type="hidden" name="action" value="browse">
808 <ul>
809 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
810         (\$backupAge dagen geleden),
811 \$filledBackup
812 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
813 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
814 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
815 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
816 </ul>
817 </form>
818
819 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
820 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
821 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
822 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
823 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
824 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
825 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
826 <br>
827 <table width="100%">
828 <tr><td valign="top" width="30%">
829     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
830     \$dirStr
831     </table>
832 </td><td width="3%">
833 </td><td valign="top">
834     <br>
835         <table border="0" width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
836         \$fileHeader
837         \$topCheckAll
838         \$fileStr
839         \$checkAll
840         </table>
841     </td></tr></table>
842 <br>
843 <!--
844 This is now in the checkAll row
845 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
846 -->
847 </form>
848 EOF
849
850 # ------------------------------
851 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
852
853 #
854 # These two strings are used to build the links for directories and
855 # file versions.  Files are appended with a version number.
856 #
857 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
858 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
859
860 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
861 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
862 <p>
863 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
864 alle backups heen:
865 <ul>
866 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
867 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
868      die map te bladeren,
869 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
870      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
871 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
872      hetzelfde versienummer,
873 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
874      een lege cel.
875 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
876      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
877      de attributen van het bestand te bekijken.
878 </ul>
879
880 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
881
882 <br>
883 <table cellspacing="2" cellpadding="3">
884 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
885 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
886 \$fileStr
887 </table>
888 EOF
889 # ------------------------------
890 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
891
892 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
893 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
894 <p>
895 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
896 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
897 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
898 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
899 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
900 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
901 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
902 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
903 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
904 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtssnelheid </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
914 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
915 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
916 </tr></tr>
917 </table>
918 </p>
919 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
920 <p>
921 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
922 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>hersteld naar</td></tr>
923 \$fileListStr
924 </table>
925 EOF
926
927 # -----------------------------------
928 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
929
930 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
931 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
932 <p>
933 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
934 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
935 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
936 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
937 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
938 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
939 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
940 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
941 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
942 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
943 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
944 </tr></tr>
945 </table>
946 <p>
947 \${h1("Machinelijst")}
948 <p>
949 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
950 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
951 \$HostListStr
952 </table>
953 EOF
954
955 # -----------------------------------
956 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
957
958 # -----------------------------------
959 #  !! ERROR messages !!
960 # -----------------------------------
961 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
962 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
963               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
964             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
965 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
966 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
967                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
968                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
969 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
970 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
971 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
972 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
973 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
974 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
975                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
976 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
977 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
978                     . " is leeg";
979 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
980                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
981 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups"
982                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugzetten.";
983 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
984 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
985                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
986 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
987                 . " een machine te selecteren.";
988 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Leuk geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
989 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
990 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden te herstellen naar machine "
991                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
992 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
993                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
994 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden herstellen"
995                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
996 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
997 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
998 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
999                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
1000 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
1001 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
1002 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Herstel nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1003                 . " bestaat niet.";
1004 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1005                 . " bestaat niet.";
1006 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-adres van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
1007 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1008 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-adres niet. Ik controleerde de
1009 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
1010 niet dezelfde machine als \$host is.
1011 <p>
1012 In afwachting dat ik machine \$host op een bepaald DHCP-adres terugvind, kan u
1013 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
1014 EOF
1015
1016 # ------------------------------------
1017 # !! Server Mesg !!
1018 # ------------------------------------
1019
1020 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
1021                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1022 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
1023 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
1024 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Herstel aangevraagd voor machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1025              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1026 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1027
1028 # -------------------------------------------------
1029 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1030 # -------------------------------------------------
1031
1032 $Lang{Status} = "Status";
1033 $Lang{PC_Summary} = "Overzicht machine";
1034 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1035 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1036 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1037 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1038 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1039 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1040 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1041 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1042
1043 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1044 $Lang{Go} = "Start";
1045 $Lang{Hosts} = "Machines";
1046 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1047
1048 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1049 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1050 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1051
1052 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1053 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1054 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1055
1056 # ------------
1057 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1058 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1059 EOF
1060 # ------------
1061 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1062 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1063 EOF
1064
1065 # -----------
1066 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1067 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1068 EOF
1069
1070 # ----------
1071 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1072 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1073 EOF
1074
1075 # ---------
1076 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1077 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1078 EOF
1079
1080 # --------
1081 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1082 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1083 EOF
1084
1085 # --------
1086 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1087 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1088 EOF
1089
1090 # ------
1091 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1092 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1093 EOF
1094
1095 # -----
1096 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1097
1098 # -----
1099 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1100 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1101
1102 EOF
1103
1104 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1105 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1106 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1107 EOF
1108
1109 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1110
1111 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1112 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1113 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1114 EOF
1115
1116 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1117
1118 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1119
1120 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1121 <tr><td class="fviewborder">
1122 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1123 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1124 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1125 </td></tr>
1126 EOF
1127
1128 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1129 <tr><td class="fviewborder">
1130 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1131 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1132 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1133 </td></tr>
1134 EOF
1135
1136 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1137    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1138        <td align="center"> Type</td>
1139        <td align="center"> Mode</td>
1140        <td align="center"> Nr.</td>
1141        <td align="center"> Grootte</td>
1142        <td align="center"> Wijziging</td>
1143     </tr>
1144 EOF
1145
1146 $Lang{Home} = "Home";
1147 $Lang{Browse} = "Bekijken backups";
1148 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1149 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1150
1151 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1152 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1153 EOF
1154
1155 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1156 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1157 EOF
1158
1159 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1160 \${h2("Overzicht herstellingen")}
1161 <p>
1162 Klik op het nummer voor meer details.
1163 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1164 <tr class="tableheader"><td align="center"> Herstel nr.</td>
1165     <td align="center"> Resultaat </td>
1166     <td align="right"> Startdatum</td>
1167     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1168     <td align="right"> Aantal best. </td>
1169     <td align="right"> MB </td>
1170     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1171     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1172 </tr>
1173 \$restoreStr
1174 </table>
1175 <p>
1176 EOF
1177
1178 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1179 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1180 <p>
1181 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1182 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1183 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1184     <td align="center"> Resultaat </td>
1185     <td align="right"> Startdatum</td>
1186     <td align="right"> Duur/min</td>
1187 </tr>
1188 \$ArchiveStr
1189 </table>
1190 <p>
1191 EOF
1192
1193 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1194
1195 $Lang{No} = "nee";
1196 $Lang{Yes} = "ja";
1197
1198 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1199 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1200 </td></tr>
1201 EOF
1202
1203 #$Lang{on} = "aan";
1204 $Lang{off} = "uit";
1205
1206 $Lang{backupType_full}    = "volledig";
1207 $Lang{backupType_incr}    = "incrementeel";
1208 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1209
1210 $Lang{failed} = "mislukt";
1211 $Lang{success} = "succesvol";
1212 $Lang{and} = "en";
1213
1214 # ------
1215 # Hosts states and reasons
1216 $Lang{Status_idle} = "inactief";
1217 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1218 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1219 $Lang{Status_restore_starting} = "herstel start";
1220 $Lang{Status_restore_in_progress} = "herstel bezig";
1221 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1222 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1223
1224 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1225 $Lang{Reason_restore_done} = "herstel voltooid";
1226 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1227 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1228 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1229 $Lang{Reason_restore_failed} = "herstel mislukt";
1230 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1231 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1232 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1233 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "herstellen geannuleerd door gebruiker";
1234 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1235 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "ENG auto disabled";  
1236 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "ENG disabled";                  
1237
1238 # ---------
1239 # Email messages
1240
1241 # No backup ever
1242 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1243 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1244 To: $user$domain
1245 cc:
1246 Subject: $subj
1247 $headers
1248 Beste $userName,
1249
1250 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1251 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1252 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1253 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1254
1255   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1256     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1257     backups niet mogelijk waren/zijn.
1258   
1259   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1260     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1261
1262 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1263 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1264 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1265 systeembeheerder.
1266
1267 Met vriendelijke groeten,
1268 BackupPC Genie
1269 http://backuppc.sourceforge.net
1270 EOF
1271
1272 # No recent backup
1273 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1274 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1275 To: $user$domain
1276 cc:
1277 Subject: $subj
1278 $headers
1279 Beste $userName,
1280
1281 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1282 Er zijn ondertussen van uw pc $numBackups backups gemaakt sinds $firstTime dagen geleden.
1283 De laatste backup dateert van $days dagen geleden.
1284 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1285 is met het netwerk. 
1286
1287 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1288 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1289 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1290 zoeken waarom er geen backups meer gemaakt worden van uw pc.
1291
1292 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1293 bevindt dan kan u hieraan weinig anders doen behalve van belangrijke bestanden
1294 handmatig een kopie te maken op een ander medium (CD, diskette, tape, andere pc,...)
1295 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1296 laatste $days dagen hersteld zal kunnen worden in geval de harde schijf
1297 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1298
1299
1300 Met vriendelijke groeten,
1301 BackupPC Genie
1302 http://backuppc.sourceforge.net
1303 EOF
1304
1305 # Old Outlook files
1306 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1307 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1308 To: $user$domain
1309 cc:
1310 Subject: $subj
1311 $headers
1312 Beste $userName,
1313
1314 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1315
1316 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1317
1318 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1319 tot $lastTime dagen geleden.
1320 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1321 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1322 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1323
1324 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1325 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1326 - Sluit Outlook 
1327 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1328 - open uw browser en ga naar deze link:
1329
1330     $CgiURL?host=$host               
1331
1332 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1333
1334 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1335 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1336 vragen vooraleer de backup volledig is.
1337
1338 Met vriendelijke groeten,
1339 BackupPC Genie
1340 http://backuppc.sourceforge.net
1341 EOF
1342
1343 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1344 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1345
1346 #######################################################################
1347 # RSS strings
1348 #######################################################################
1349 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
1350 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS feed for BackupPC";
1351 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1352 Aantal Voll.: \$fullCnt;
1353 Voll.Lftd/dagen: \$fullAge;
1354 Voll.Grootte/GB: \$fullSize;
1355 Snelheid MB/sec: \$fullRate;
1356 Aantal Incr.: \$incrCnt;
1357 Incr.Lftd/dagen: \$incrAge;
1358 Status: \$host_state;
1359 Laatste poging: \$host_last_attempt;
1360 EOF
1361
1362 #######################################################################
1363 # Configuration editor strings 
1364 #######################################################################
1365
1366 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de configuratie wijzigen.";
1367 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Wijzig Configuratie";
1368 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Wijzig Machines";
1369
1370 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
1371 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Algemene Parameters";
1372 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Wakeup planning";
1373 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Parallelle Jobs";
1374 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Pool Bestandssysteem Limieten";
1375 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Andere Parameters";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Remote Apache Instellingen";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Programmapaden";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Installatiepaden";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Email instellingen";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Emailberichten Gebruikers";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Admin rechten";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Pagina opbouw";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Paden";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Gebruiker URLs";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Wijzigen gebruikersconfiguratie";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Overdracht";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Overdracht instellingen";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb instellingen";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar instellingen";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync instellingen";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd instellingen";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_BackupPCd_Settings} = "BackupPCd instellingen";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archivering instellingen";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Inclusief/Exclusief";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Pad/Opdrachten";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Pad/Opdrachten";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Pad/Opdrachten/Parameters";
1400 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Poort/Parameters";
1401 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivering Pad/Opdrachten";
1402 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Planning";
1403 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Volledige Backups";
1404 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Incrementele Backups";
1405 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Blackouts";
1406 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1407 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Backup instellingen";
1408 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Cli&euml;nt locatie";
1409 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1410 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Opdrachten van gebruiker";
1411 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Machines";
1412
1413 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<eof;
1414 Om een nieuwe machine toe te voegen: selecteer 'Toevoegen' en geef de naam op.
1415 Om met de machine-specifieke configuratie van een andere machine als basis te gebruiken: 
1416 Geef de naam van de machine als NIEUWE_MACHINE=TE_KOPIEREN_MACHINE.
1417 Dit zal de een reeds bestaande machine-specifieke configuratie voor 
1418 NIEUWE_MACHINE overschrijven. Je kan dit ook doen voor een reeds bestaande machine.
1419 Om een machine te verwijderen: klik op de de Verwijderen-knop.
1420 Bij 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Kopi&euml;ren' van instellingen, worden de 
1421 wijzigingen pas effectief nadat je op 'Bewaren' hebt geklikt.
1422 Backups van gewiste machines worden niet verwijderd.
1423 Als je dus per vergissing een machine hebt verwijderd, kan je deze 
1424 eenvoudig opnieuw toevoegen. Om de backups van een machine volledig
1425 te verwijderen, moet je de bestanden verwijderen in de map
1426 \$topdir/pc/MACHINE
1427 eof
1428
1429 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1430 \${h1("Bewerken globale instellingen")}
1431 EOF
1432
1433 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1434 \${h1("Bewerken specifieke configuratie van machine \$host ")}
1435 <p>
1436 NB: Selecteer 'Overschrijven' als je een waarde wil wijzigen specifiek voor deze machine.
1437 EOF
1438
1439 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Bewaren";
1440 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Invoegen";
1441 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Verwijderen";
1442 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Toevoegen";
1443 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Overschrijven";
1444 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nieuwe sleutel";
1445
1446 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1447             = "Fout: \$var moet een geheel getal zijn";
1448 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1449             = "Fout: \$var moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1450 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1451             = "Fout: \$var ingang \$k moet een geheel getal zijn";
1452 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1453             = "Fout: \$var ingang \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1454 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1455             = "Fout: \$var moet een geldig uitvoerbaar pad zijn";
1456 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1457             = "Fout: \$var is geen geldige optie";
1458 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1459             = "Te kopi&euml;ren machine \$copyHost bestaat niet; Machine \$fullHost wordt aangemaakt. Verwijder deze machine indien dit niet is wat je wil.";
1460             
1461 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1462             = "\$User kopieerde de instellingen van machine \$fromHost naar \$host\n";
1463 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1464             = "\$User verwijderde \$p van \$conf\n";
1465 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1466             = "\$User voegde \$p toe aan \$conf, met waarde \$value\n";
1467 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1468             = "\$User wijzigde \$p in \$conf van \$valueOld naar \$valueNew \n";
1469 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1470             = "\$User verwijderde machine \$host\n";
1471 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1472             = "\$User machine \$host wijzigde \$key van \$valueOld naar \$valueNew\n";
1473 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1474             = "\$User voegde machine \$host toe: \$value\n";
1475   
1476 #end of lang_nl.pm
1477