* lots of minor changes to prepare for 3.0.0beta0 release
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start incrementele backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Herstellen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Besturing van de server")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="button" value="Herlaad"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Configuratie van de server")}
37 <ul>
38   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
39   <li>Wijzig configuratie van de server
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt",
44             "Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server"
45           . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
46           . " De foutmelding was: \$err.",
47             "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
48           . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
49 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
50 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
51 <form action="\$MyURL" method="get">
52 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
53 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
54 Wilt u de server nu starten?
55 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
56 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
57 </form>
58 EOF
59
60 # -----
61
62 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
63
64 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
65 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
66
67 <ul>
68 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
69      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
70 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
71 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
72 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
73 <li> Andere informatie:
74     <ul>
75         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sinds laatste geplande wakeup,
76         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
77         <li>\$numCmdQueue wachtende opdrachten,
78         \$poolInfo
79         <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
80             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
81             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
82     </ul>
83 </ul>
84 EOF
85
86 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
87 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
88
89 <p>
90 \$generalInfo
91
92 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
93 <p>
94 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
95 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
96     <td> Type </td>
97     <td> Gebruiker </td>
98     <td> Starttijd </td>
99     <td> Opdracht </td>
100     <td align="center"> PID </td>
101     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
102     </tr>
103 \$jobStr
104 </table>
105 <p>
106
107 \${h2("Opgetreden fouten die aandacht vragen")}
108 <p>
109 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
110 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
111     <td align="center"> Type </td>
112     <td align="center"> Gebruiker </td>
113     <td align="center"> Laatste poging </td>
114     <td align="center"> Details </td>
115     <td align="center"> Fouttijd </td>
116     <td> Laatste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
117 \$statusStr
118 </table>
119 EOF
120
121 # --------------------------------
122 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Overzicht machines";
123 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
124 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
125
126 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
127 <p>
128 Dit overzicht dateert van \$now.
129 </p>
130
131 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
132 <p>
133 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
134 <ul>
135 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
136      (voor samenvoegen),
137 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
138      (voor samenvoegen).
139 </ul>
140 </p>
141 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
142 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
143     <td align="center"> Gebruiker </td>
144     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
145     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
146     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
147     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
148     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
149     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
150     <td align="center"> Status </td>
151     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
152 \$strGood
153 </table>
154 <br><br>
155 \${h2("Hosts zonder backups")}
156 <p>
157 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
158 <p>
159 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
160 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
161     <td align="center"> Gebruiker </td>
162     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
163     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
164     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
165     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
166     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
167     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
168     <td align="center"> Status </td>
169     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
170 \$strNone
171 </table>
172 EOF
173
174 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
175 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
176 <script language="javascript" type="text/javascript">
177 <!--
178
179     function checkAll(location)
180     {
181       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
182       {
183         var e = document.form1.elements[i];
184         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
185             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
186                 e.checked = true;
187             } else {
188                 e.checked = false;
189             }
190         }
191       }
192     }
193
194     function toggleThis(checkbox)
195     {
196        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
197        cb.checked = !cb.checked;
198     }
199
200 //-->
201 </script>
202
203 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
204 <p>
205 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
206 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
207 <input type="hidden" name="type" value="1">
208 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
209 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
210 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
211 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
212     <td align="center"> Gebruiker </td>
213     <td align="center"> Backupgrootte </td>
214 \$strGood
215 \$checkAllHosts
216 </table>
217 </form>
218 <p>
219
220 EOF
221
222 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
223 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
224 Klaar om de volgende machines te archiveren
225 <ul>
226 \$HostListStr
227 </ul>
228 <form action="\$MyURL" method="post">
229 \$hiddenStr
230 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
231 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
232 <input type="hidden" name="type" value="2">
233 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
234 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
235 \$paramStr
236 <tr>
237     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name="ignore"></td>
238 </tr>
239 </form>
240 </table>
241 EOF
242
243 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
244 <tr>
245     <td>Plaats van archivering /device</td>
246     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
247 </tr>
248 EOF
249
250 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
251 <tr>
252     <td>Compressie</td>
253     <td>
254     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
255     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
256     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
257     </td>
258 </tr>
259 EOF
260
261 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
262 <tr>
263     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
264     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
265 </tr>
266 EOF
267
268 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
269 <tr>
270     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
271     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
272 </tr>
273 EOF
274
275 # -----------------------------------
276 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
277         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
278             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
279         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
280             met identieke hashcodes
281             (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
282         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
283             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
284 EOF
285
286 # --------------------------------
287 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
288 # --------------------------------
289 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
290 \${h1(\$str)}
291 <p>
292 Antwoord van server was: \$reply
293 <p>
294 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
295 EOF
296 # --------------------------------
297 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
298 # --------------------------------
299 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
300 \${h1("Weet u het zeker?")}
301 <p>
302 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
303
304 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
305 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
306 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
307 <input type="hidden" name="doit" value="1">
308 <input type="hidden" name="action" value="">
309 Wilt u dat nu doen?
310 <input type="button" value="\$buttonText"
311   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
312            document.Confirm.submit();">
313 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
314 </form>
315 EOF
316 # --------------------------------
317 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
318 # --------------------------------
319 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
320
321 \${h1("Weet u het zeker?")}
322
323 <p>
324 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
325
326 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
327 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
328 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
329 <input type="hidden" name="action" value="">
330 Start bovendien geen andere backup gedurende
331 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
332 <p>
333 Wilt u dit nu bevestigen?
334 <input type="button" value="\$buttonText"
335   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
336            document.Confirm.submit();">
337 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
338 </form>
339
340 EOF
341 # --------------------------------
342 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de wachtrij bekijken.";
343 # --------------------------------
344 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveren.";
345 # --------------------------------
346 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
347 # --------------------------------
348 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
349 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
350 <br><br>
351 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
352 <p>
353 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
354 </p>
355 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
356 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
357     <td> Aanvraagtijd </td>
358     <td> Gebruiker </td></tr>
359 \$strUser
360 </table>
361 <br><br>
362
363 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
364 <p>
365 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
366 </p>
367 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
368 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
369     <td> Aanvraagtijd </td>
370     <td> Gebruiker </td></tr>
371 \$strBg
372 </table>
373 <br><br>
374 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
375 <p>
376 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
377 </p>
378 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
379 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
380     <td> Aanvraagtijd </td>
381     <td> Gebruiker </td>
382     <td> Opdracht </td></tr>
383 \$strCmd
384 </table>
385 EOF
386
387 # --------------------------------
388 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Bestand \$file";
389 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
390 \${h1("Bestand \$file \$comment")}
391 <p>
392 EOF
393 # --------------------------------
394 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
395 Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
396 EOF
397
398 # --------------------------------
399 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped regels overgeslagen ]\n";
400 # --------------------------------
401 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
402
403 # --------------------------------
404 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
405 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
406 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
407 <p>
408 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
409 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
410     <td align="center"> Grootte </td>
411     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
412 \$str
413 </table>
414 EOF
415
416 # -------------------------------
417 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
418 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
419 <p>
420 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
421 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
422     <td align="center"> Machine </td>
423     <td align="center"> Tijd </td>
424     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
425 \$str
426 </table>
427 EOF
428  
429
430 # ------------------------------
431 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
432
433 # ------------------------------
434 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host";
435 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
436 \${h1("Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host")}
437 <p>
438 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
439  \$share, backup nummer #\$num:
440 <ul>
441 \$fileListStr
442 </ul>
443 </p><p>
444 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te herstellen.
445 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
446 </p>
447 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks herstellen")}
448 <p>
449 EOF
450
451 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
452 U kan deze bestanden rechtstreeks herstellen naar pc
453 \$host.
454 </p><p>
455 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
456 overschreven worden!
457 </p>
458 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
459 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
460 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
461 <input type="hidden" name="type" value="3">
462 \$hiddenStr
463 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
464 <table border="0">
465 <tr>
466     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
467     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
468          name="hostDest">-->
469          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
470          \$hostDestSel
471          </select>
472          <script language="Javascript">
473          function myOpen(URL) {
474                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
475          }
476          </script>
477          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
478 </tr><tr>
479     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
480     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
481          name="shareDest"></td>
482 </tr><tr>
483     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
484     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
485         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
486 </tr><tr>
487     <td><input type="submit" value="Herstellen starten" name="ignore"></td>
488 </table>
489 </form>
490 EOF
491
492 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
493 Rechtstreeks herstellen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
494 Gelieve een van de andere opties voor het herstellen te kiezen.
495 EOF
496
497 # ------------------------------
498 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
499 <p>
500 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
501 <p>
502 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
503 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
504 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
505 </p><p>
506 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
507 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
508 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
509 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
510 </p>
511 <form action="\$MyURL" method="post">
512 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
513 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
514 <input type="hidden" name="type" value="2">
515 \$hiddenStr
516 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
517 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het zip-archief relatief
518 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
519 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
520 <br>
521 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
522 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
523 <br>
524 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="ignore">
525 </form>
526 EOF
527
528 # ------------------------------
529
530 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
531 <p>
532 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
533 <p>
534 Archive::Zip is niet ge&iuml;nstalleerd op de backupPC-server en het is
535 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
536 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
537 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
538 </p>
539 EOF
540
541
542 # ------------------------------
543 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
544 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
545 <p>
546 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
547 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
548 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
549 </p><p>
550 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
551 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
552 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
553 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
554 </p>
555 <form action="\$MyURL" method="post">
556 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
557 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
558 <input type="hidden" name="type" value="1">
559 \$hiddenStr
560 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
561 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het tar-archief relatief
562 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
563 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
564 <br>
565 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="ignore">
566 </form>
567 EOF
568
569
570 # ------------------------------
571 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig herstellen voor machine \$host";
572
573 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
574 \${h1("Weet u het zeker?")}
575 <p>
576 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
577 De volgende bestanden zullen hersteld worden in share \$In{shareDest}, 
578 uit backup nummer \$num:
579 <p>
580 <table border>
581 <tr><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
582 \$fileListStr
583 </table>
584
585 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
586 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
587 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
588 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
589 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
590 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
591 <input type="hidden" name="type" value="4">
592 <input type="hidden" name="action" value="">
593 \$hiddenStr
594 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
595 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
596  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
597           document.RestoreForm.submit();">
598 <input type="submit" value="No" name="ignore">
599 </form>
600 EOF
601
602
603 # --------------------------
604 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Herstellen aangevraagd van machine \$hostDest";
605 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
606 \${h1(\$str)}
607 <p>
608 Het antwoord van de server was: \$reply
609 <p>
610 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
611 EOF
612
613 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
614 \${h1(\$str)}
615 <p>
616 Het antwoord van de server was: \$reply
617 EOF
618
619
620 # -------------------------
621 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
622
623 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
624 \${h1("Overzicht backups van machine \$host")}
625 <p>
626 \$warnStr
627 <ul>
628 \$statusStr
629 </ul>
630 </p>
631 \${h2("Acties door de gebruiker")}
632 <p>
633 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
634 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
635 <input type="hidden" name="action" value="">
636 \$startIncrStr
637 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
638  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
639           document.StartStopForm.submit();">
640 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
641  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
642           document.StartStopForm.submit();">
643 </form>
644 </p>
645 \${h2("Backup overzicht")}
646 <p>
647 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden te herstellen.
648 </p>
649 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
650 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
651     <td align="center"> Type </td>
652     <td align="center"> Aangevuld </td>
653     <td align="center"> Niveau </td>
654     <td align="center"> Startdatum </td>
655     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
656     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
657     <td align="center"> Plaats op de server </td>
658 </tr>
659 \$str
660 </table>
661 <p>
662
663 \$restoreStr
664 </p>
665 <br><br>
666 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
667 <br><br>
668 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
669 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
670     <td align="center"> Type </td>
671     <td align="center"> Bekijken </td>
672     <td align="center"> Aantal fouten </td>
673     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
674     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
675     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
676 </tr>
677 \$errStr
678 </table>
679 <br><br>
680
681 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
682 <p>
683 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
684 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
685 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
686 </p>
687 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
688 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
689     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
690     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
691     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
692 </tr>
693 <tr class="tableheader">
694     <td align="center"> Backup nr. </td>
695     <td align="center"> Type </td>
696     <td align="center"> Aantal best.</td>
697     <td align="center"> Grootte in MB </td>
698     <td align="center"> MB/sec </td>
699     <td align="center"> Aantal best.</td>
700     <td align="center"> Grootte in MB </td>
701     <td align="center"> Aantal best. </td>
702     <td align="center"> Grootte in MB </td>
703 </tr>
704 \$sizeStr
705 </table>
706 <br><br>
707
708 \${h2("Overzicht compressie")}
709 <p>
710 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
711 gecomprimeerde bestanden.
712 </p>
713 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
714 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
715     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
716     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
717 </tr>
718 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
719     <td align="center"> Type </td>
720     <td align="center"> Comp.niveau </td>
721     <td align="center"> Grootte in MB </td>
722     <td align="center"> Comp.in MB </td>
723     <td align="center"> Comp. </td>
724     <td align="center"> Grootte in MB </td>
725     <td align="center"> Comp.in MB </td>
726     <td align="center"> Comp. </td>
727 </tr>
728 \$compStr
729 </table>
730 <br><br>
731 EOF
732
733 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
734 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
735 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
736 <p>
737 \$warnStr
738 <ul>
739 \$statusStr
740 </ul>
741
742 \${h2("Acties van de gebruiker")}
743 <p>
744 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
745 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
746 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
747 <input type="hidden" name="action" value="">
748 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
749  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
750           document.StartStopForm.submit();">
751 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
752  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
753           document.StartStopForm.submit();">
754 </form>
755
756 \$ArchiveStr
757
758 EOF
759
760 # -------------------------
761 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
762 $Lang{Error____head} = <<EOF;
763 \${h1("Fout: \$head")}
764 <p>\$mesg</p>
765 EOF
766
767 # -------------------------
768 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
769
770 # -------------------------
771 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
772 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
773
774 <script language="javascript" type="text/javascript">
775 <!--
776
777     function checkAll(location)
778     {
779       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
780       {
781         var e = document.form1.elements[i];
782         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
783             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
784                 e.checked = true;
785             } else {
786                 e.checked = false;
787             }
788         }
789       }
790     }
791     
792     function toggleThis(checkbox)
793     {
794        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
795        cb.checked = !cb.checked;        
796     }
797
798 //-->
799 </script>
800
801 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
802 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
803 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
804 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
805 <input type="hidden" name="action" value="browse">
806 <ul>
807 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
808         (\$backupAge dagen geleden),
809 \$filledBackup
810 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
811 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
812 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
813 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
814 </ul>
815 </form>
816
817 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
818 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
819 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
820 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
821 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
822 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
823 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
824 <br>
825 <table width="100%">
826 <tr><td valign="top">
827     <br><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
828     \$dirStr
829     </table>
830 </td><td width="3%">
831 </td><td valign="top">
832     <br>
833         <table border="0" width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
834         \$fileHeader
835         \$topCheckAll
836         \$fileStr
837         \$checkAll
838         </table>
839     </td></tr></table>
840 <br>
841 <!--
842 This is now in the checkAll row
843 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
844 -->
845 </form>
846 EOF
847
848 # ------------------------------
849 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
850
851 #
852 # These two strings are used to build the links for directories and
853 # file versions.  Files are appended with a version number.
854 #
855 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
856 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
857
858 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
859 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
860 <p>
861 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
862 alle backups heen:
863 <ul>
864 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
865 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
866      die map te bladeren,
867 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
868      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
869 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
870      hetzelfde versienummer,
871 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
872      een lege cel.
873 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
874      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
875      de attributen van het bestand te bekijken.
876 </ul>
877
878 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
879
880 <br>
881 <table cellspacing="2" cellpadding="3">
882 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
883 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
884 \$fileStr
885 </table>
886 EOF
887 # ------------------------------
888 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
889
890 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
891 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
892 <p>
893 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
894 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
895 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
896 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
897 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
898 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
899 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
900 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
901 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
902 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
903 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
904 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtssnelheid </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
912 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
913 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
914 </tr></tr>
915 </table>
916 </p>
917 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
918 <p>
919 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
920 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>hersteld naar</td></tr>
921 \$fileListStr
922 </table>
923 EOF
924
925 # -----------------------------------
926 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
927
928 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
929 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
930 <p>
931 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
932 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
933 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
934 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
935 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
936 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
937 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
938 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
939 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
940 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
941 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
942 </tr></tr>
943 </table>
944 <p>
945 \${h1("Machinelijst")}
946 <p>
947 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
948 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
949 \$HostListStr
950 </table>
951 EOF
952
953 # -----------------------------------
954 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
955
956 # -----------------------------------
957 #  !! ERROR messages !!
958 # -----------------------------------
959 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
960 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
961               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
962             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
963 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
964 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
965                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
966                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
967 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
968 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
969 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
970 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
971 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
972 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
973                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
974 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
975 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
976                     . " is leeg";
977 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
978                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
979 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups"
980                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugzetten.";
981 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
982 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
983                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
984 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
985                 . " een machine te selecteren.";
986 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Leuk geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
987 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
988 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden te herstellen naar machine "
989                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
990 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
991                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
992 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden herstellen"
993                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
994 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
995 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
996 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
997                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
998 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
999 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
1000 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Herstel nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1001                 . " bestaat niet.";
1002 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1003                 . " bestaat niet.";
1004 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-adres van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
1005 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1006 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-adres niet. Ik controleerde de
1007 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
1008 niet dezelfde machine als \$host is.
1009 <p>
1010 In afwachting dat ik machine \$host op een bepaald DHCP-adres terugvind, kan u
1011 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
1012 EOF
1013
1014 # ------------------------------------
1015 # !! Server Mesg !!
1016 # ------------------------------------
1017
1018 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
1019                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1020 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
1021 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
1022 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Herstel aangevraagd voor machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1023              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1024 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1025
1026 # -------------------------------------------------
1027 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1028 # -------------------------------------------------
1029
1030 $Lang{Status} = "Status";
1031 $Lang{PC_Summary} = "Overzicht machine";
1032 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1033 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1034 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1035 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1036 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1037 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1038 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1039 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1040
1041 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1042 $Lang{Go} = "Start";
1043 $Lang{Hosts} = "Machines";
1044 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1045
1046 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1047 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1048 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1049
1050 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1051 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1052 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1053
1054 # ------------
1055 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1056 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1057 EOF
1058 # ------------
1059 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1060 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1061 EOF
1062
1063 # -----------
1064 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1065 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1066 EOF
1067
1068 # ----------
1069 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1070 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1071 EOF
1072
1073 # ---------
1074 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1075 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1076 EOF
1077
1078 # --------
1079 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1080 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1081 EOF
1082
1083 # --------
1084 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1085 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1086 EOF
1087
1088 # ------
1089 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1090 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1091 EOF
1092
1093 # -----
1094 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1095
1096 # -----
1097 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1098 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1099
1100 EOF
1101
1102 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1103 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1104 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1105 EOF
1106
1107 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1108
1109 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1110 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1111 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1112 EOF
1113
1114 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1115
1116 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1117
1118 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1119 <tr><td class="fviewborder">
1120 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1121 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1122 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1123 </td></tr>
1124 EOF
1125
1126 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1127 <tr><td class="fviewborder">
1128 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1129 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1130 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1131 </td></tr>
1132 EOF
1133
1134 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1135    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1136        <td align="center"> Type</td>
1137        <td align="center"> Mode</td>
1138        <td align="center"> Nr.</td>
1139        <td align="center"> Grootte</td>
1140        <td align="center"> Wijziging</td>
1141     </tr>
1142 EOF
1143
1144 $Lang{Home} = "Home";
1145 $Lang{Browse} = "Bekijken backups";
1146 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1147 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1148
1149 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1150 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1151 EOF
1152
1153 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1154 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1155 EOF
1156
1157 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1158 \${h2("Overzicht herstellingen")}
1159 <p>
1160 Klik op het nummer voor meer details.
1161 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1162 <tr class="tableheader"><td align="center"> Herstel nr.</td>
1163     <td align="center"> Resultaat </td>
1164     <td align="right"> Startdatum</td>
1165     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1166     <td align="right"> Aantal best. </td>
1167     <td align="right"> MB </td>
1168     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1169     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1170 </tr>
1171 \$restoreStr
1172 </table>
1173 <p>
1174 EOF
1175
1176 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1177 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1178 <p>
1179 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1180 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1181 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1182     <td align="center"> Resultaat </td>
1183     <td align="right"> Startdatum</td>
1184     <td align="right"> Duur/min</td>
1185 </tr>
1186 \$ArchiveStr
1187 </table>
1188 <p>
1189 EOF
1190
1191 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1192
1193 $Lang{No} = "nee";
1194 $Lang{Yes} = "ja";
1195
1196 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1197 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1198 </td></tr>
1199 EOF
1200
1201 #$Lang{on} = "aan";
1202 $Lang{off} = "uit";
1203
1204 $Lang{backupType_full}    = "volledig";
1205 $Lang{backupType_incr}    = "incrementeel";
1206 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1207
1208 $Lang{failed} = "mislukt";
1209 $Lang{success} = "succesvol";
1210 $Lang{and} = "en";
1211
1212 # ------
1213 # Hosts states and reasons
1214 $Lang{Status_idle} = "inactief";
1215 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1216 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1217 $Lang{Status_restore_starting} = "herstel start";
1218 $Lang{Status_restore_in_progress} = "herstel bezig";
1219 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1220 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1221
1222 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1223 $Lang{Reason_restore_done} = "herstel voltooid";
1224 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1225 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1226 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1227 $Lang{Reason_restore_failed} = "herstel mislukt";
1228 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1229 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1230 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1231 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "herstellen geannuleerd door gebruiker";
1232 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1233
1234 # ---------
1235 # Email messages
1236
1237 # No backup ever
1238 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1239 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1240 To: $user$domain
1241 cc:
1242 Subject: $subj
1243 $headers
1244 Beste $userName,
1245
1246 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1247 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1248 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1249 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1250
1251   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1252     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1253     backups niet mogelijk waren/zijn.
1254   
1255   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1256     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1257
1258 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1259 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1260 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1261 systeembeheerder.
1262
1263 Met vriendelijke groeten,
1264 BackupPC Genie
1265 http://backuppc.sourceforge.net
1266 EOF
1267
1268 # No recent backup
1269 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1270 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1271 To: $user$domain
1272 cc:
1273 Subject: $subj
1274 $headers
1275 Beste $userName,
1276
1277 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1278 Er zijn ondertussen van uw pc $numBackups backups gemaakt sinds $firstTime dagen geleden.
1279 De laatste backup dateert van $days dagen geleden.
1280 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1281 is met het netwerk. 
1282
1283 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1284 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1285 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1286 zoeken waarom er geen backups meer gemaakt worden van uw pc.
1287
1288 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1289 bevindt dan kan u hieraan weinig anders doen behalve van belangrijke bestanden
1290 handmatig een kopie te maken op een ander medium (CD, diskette, tape, andere pc,...)
1291 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1292 laatste $days dagen hersteld zal kunnen worden in geval de harde schijf
1293 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1294
1295
1296 Met vriendelijke groeten,
1297 BackupPC Genie
1298 http://backuppc.sourceforge.net
1299 EOF
1300
1301 # Old Outlook files
1302 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1303 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1304 To: $user$domain
1305 cc:
1306 Subject: $subj
1307 $headers
1308 Beste $userName,
1309
1310 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1311
1312 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1313
1314 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1315 tot $lastTime dagen geleden.
1316 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1317 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1318 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1319
1320 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1321 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1322 - Sluit Outlook 
1323 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1324 - open uw browser en ga naar deze link:
1325
1326     $CgiURL?host=$host               
1327
1328 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1329
1330 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1331 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1332 vragen vooraleer de backup volledig is.
1333
1334 Met vriendelijke groeten,
1335 BackupPC Genie
1336 http://backuppc.sourceforge.net
1337 EOF
1338
1339 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1340 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1341
1342 #######################################################################
1343 # RSS strings
1344 #######################################################################
1345 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
1346 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS feed for BackupPC";
1347 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1348 Aantal Voll.: \$fullCnt;
1349 Voll.Lftd/dagen: \$fullAge;
1350 Voll.Grootte/GB: \$fullSize;
1351 Snelheid MB/sec: \$fullRate;
1352 Aantal Incr.: \$incrCnt;
1353 Incr.Lftd/dagen: \$incrAge;
1354 Status: \$host_state;
1355 Laatste poging: \$host_last_attempt;
1356 EOF
1357
1358 #######################################################################
1359 # Configuration editor strings 
1360 #######################################################################
1361
1362 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de configuratie wijzigen.";
1363 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Wijzig Configuratie";
1364 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Wijzig Machines";
1365
1366 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
1367 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Algemene Parameters";
1368 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Wakeup planning";
1369 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Parallelle Jobs";
1370 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Pool Bestandssysteem Limieten";
1371 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Andere Parameters";
1372 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Remote Apache Instellingen";
1373 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Programmapaden";
1374 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Installatiepaden";
1375 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Email instellingen";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Emailberichten Gebruikers";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Admin rechten";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Pagina opbouw";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Paden";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Gebruiker URLs";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Wijzigen gebruikersconfiguratie";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Overdracht";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Overdracht instellingen";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb instellingen";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar instellingen";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync instellingen";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd instellingen";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_BackupPCd_Settings} = "BackupPCd instellingen";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archivering instellingen";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Inclusief/Exclusief";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Pad/Opdrachten";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Pad/Opdrachten";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Pad/Opdrachten/Parameters";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Poort/Parameters";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivering Pad/Opdrachten";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Planning";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Volledige Backups";
1400 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Incrementele Backups";
1401 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Blackouts";
1402 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1403 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Backup instellingen";
1404 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Cli&euml;nt locatie";
1405 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1406 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Opdrachten van gebruiker";
1407 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Machines";
1408
1409 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<eof;
1410 Om een nieuwe machine toe te voegen: selecteer 'Toevoegen' en geef de naam op.
1411 Om met de machine-specifieke configuratie van een andere machine als basis te gebruiken: 
1412 Geef de naam van de machine als NIEUWE_MACHINE=TE_KOPIEREN_MACHINE.
1413 Dit zal de een reeds bestaande machine-specifieke configuratie voor 
1414 NIEUWE_MACHINE overschrijven. Je kan dit ook doen voor een reeds bestaande machine.
1415 Om een machine te verwijderen: klik op de de Verwijderen-knop.
1416 Bij 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Kopi&euml;ren' van instellingen, worden de 
1417 wijzigingen pas effectief nadat je op 'Bewaren' hebt geklikt.
1418 Backups van gewiste machines worden niet verwijderd.
1419 Als je dus per vergissing een machine hebt verwijderd, kan je deze 
1420 eenvoudig opnieuw toevoegen. Om de backups van een machine volledig
1421 te verwijderen, moet je de bestanden verwijderen in de map
1422 \$topdir/pc/MACHINE
1423 eof
1424
1425 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1426 \${h1("Bewerken globale instellingen")}
1427 EOF
1428
1429 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1430 \${h1("Bewerken specifieke configuratie van machine \$host ")}
1431 <p>
1432 NB: Selecteer 'Overschrijven' als je een waarde wil wijzigen specifiek voor deze machine.
1433 EOF
1434
1435 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Bewaren";
1436 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Invoegen";
1437 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Verwijderen";
1438 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Toevoegen";
1439 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Overschrijven";
1440 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nieuwe sleutel";
1441
1442 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1443             = "Fout: \$var moet een geheel getal zijn";
1444 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1445             = "Fout: \$var moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1446 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1447             = "Fout: \$var ingang \$k moet een geheel getal zijn";
1448 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1449             = "Fout: \$var ingang \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1450 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1451             = "Fout: \$var moet een geldig uitvoerbaar pad zijn";
1452 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1453             = "Fout: \$var is geen geldige optie";
1454 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1455             = "Te kopi&euml;ren machine \$copyHost bestaat niet; Machine \$fullHost wordt aangemaakt. Verwijder deze machine indien dit niet is wat je wil.";
1456             
1457 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1458             = "\$User kopieerde de instellingen van machine \$fromHost naar \$host\n";
1459 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1460             = "\$User verwijderde \$p van \$conf\n";
1461 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1462             = "\$User voegde \$p toe aan \$conf, met waarde \$value\n";
1463 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1464             = "\$User wijzigde \$p in \$conf van \$valueOld naar \$valueNew \n";
1465 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1466             = "\$User verwijderde machine \$host\n";
1467 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1468             = "\$User machine \$host wijzigde \$key van \$valueOld naar \$valueNew\n";
1469 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1470             = "\$User voegde machine \$host toe: \$value\n";
1471   
1472 #end of lang_nl.pm
1473