* Changes in preparation for 3.2.0beta1...
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/usr/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start incrementele backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Herstellen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Besturing van de server")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="button" value="Herlaad"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Configuratie van de server")}
37 <ul>
38   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
39   <li>Wijzig configuratie van de server
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43
44 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt";
45 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
46 Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server
47 op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}.<br>
48 De foutmelding was: \$err.<br>
49 Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een
50 configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.
51 EOF
52
53 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
54 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
55 <form action="\$MyURL" method="get">
56 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
57 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
58 Wilt u de server nu starten?
59 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
60 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
61 </form>
62 EOF
63
64 # -----
65
66 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
67
68 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
69 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
70
71 <ul>
72 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
73      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
74 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
75 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
76 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
77 <li> Andere informatie:
78     <ul>
79         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sinds laatste geplande wakeup,
80         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
81         <li>\$numCmdQueue wachtende opdrachten,
82         \$poolInfo
83         <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
84             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
85             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
86     </ul>
87 </ul>
88 EOF
89
90 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
91 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
92
93 <p>
94 \$generalInfo
95
96 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
97 <p>
98 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
99 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
100     <td> Type </td>
101     <td> Gebruiker </td>
102     <td> Starttijd </td>
103     <td> Opdracht </td>
104     <td align="center"> PID </td>
105     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
106     </tr>
107 \$jobStr
108 </table>
109 <p>
110
111 \${h2("Opgetreden fouten die aandacht vragen")}
112 <p>
113 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
114 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
115     <td align="center"> Type </td>
116     <td align="center"> Gebruiker </td>
117     <td align="center"> Laatste poging </td>
118     <td align="center"> Details </td>
119     <td align="center"> Fouttijd </td>
120     <td> Laatste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
121 \$statusStr
122 </table>
123 EOF
124
125 # --------------------------------
126 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Overzicht machines";
127 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
128 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
129
130 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
131 <p>
132 <ul>
133 <li>Dit overzicht dateert van \$now.
134 <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
135      op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
136      en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
137 </ul>
138 </p>
139
140 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
141 <p>
142 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
143 <ul>
144 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
145      (voor samenvoegen),
146 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
147      (voor samenvoegen).
148 </ul>
149 </p>
150 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
151 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
152     <td align="center"> Gebruiker </td>
153     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
154     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
155     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
156     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
157     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
158     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
159     <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
160     <td align="center"> Status </td>
161     <td align="center"> Aantal fouten </td>
162     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
163 \$strGood
164 </table>
165 <br><br>
166 \${h2("Hosts zonder backups")}
167 <p>
168 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
169 <p>
170 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
171 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
172     <td align="center"> Gebruiker </td>
173     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
174     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
175     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
176     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
177     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
178     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
179     <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
180     <td align="center"> Status </td>
181     <td align="center"> Aantal fouten </td>
182     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
183 \$strNone
184 </table>
185 EOF
186
187 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
188 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
189 <script language="javascript" type="text/javascript">
190 <!--
191
192     function checkAll(location)
193     {
194       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
195       {
196         var e = document.form1.elements[i];
197         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
198             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
199                 e.checked = true;
200             } else {
201                 e.checked = false;
202             }
203         }
204       }
205     }
206
207     function toggleThis(checkbox)
208     {
209        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
210        cb.checked = !cb.checked;
211     }
212
213 //-->
214 </script>
215
216 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
217 <p>
218 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
219 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
220 <input type="hidden" name="type" value="1">
221 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
222 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
223 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
224 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
225     <td align="center"> Gebruiker </td>
226     <td align="center"> Backupgrootte </td>
227 \$strGood
228 \$checkAllHosts
229 </table>
230 </form>
231 <p>
232
233 EOF
234
235 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
236 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
237 Klaar om de volgende machines te archiveren
238 <ul>
239 \$HostListStr
240 </ul>
241 <form action="\$MyURL" method="post">
242 \$hiddenStr
243 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
244 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
245 <input type="hidden" name="type" value="2">
246 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
247 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
248 \$paramStr
249 <tr>
250     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name="ignore"></td>
251 </tr>
252 </form>
253 </table>
254 EOF
255
256 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
257 <tr>
258     <td>Plaats van archivering /device</td>
259     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
260 </tr>
261 EOF
262
263 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
264 <tr>
265     <td>Compressie</td>
266     <td>
267     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
268     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
269     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
270     </td>
271 </tr>
272 EOF
273
274 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
275 <tr>
276     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
277     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
278 </tr>
279 EOF
280
281 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
282 <tr>
283     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
284     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
285 </tr>
286 EOF
287
288 # -----------------------------------
289 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
290         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
291             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
292         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
293             met identieke hashcodes
294             (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
295         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
296             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
297 EOF
298
299 # --------------------------------
300 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
301 # --------------------------------
302 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
303 \${h1(\$str)}
304 <p>
305 Antwoord van server was: \$reply
306 <p>
307 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
308 EOF
309 # --------------------------------
310 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
311 # --------------------------------
312 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
313 \${h1("Weet u het zeker?")}
314 <p>
315 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
316
317 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
318 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
319 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
320 <input type="hidden" name="doit" value="1">
321 <input type="hidden" name="action" value="">
322 Wilt u dat nu doen?
323 <input type="button" value="\$buttonText"
324   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
325            document.Confirm.submit();">
326 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
327 </form>
328 EOF
329 # --------------------------------
330 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
331 # --------------------------------
332 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
333
334 \${h1("Weet u het zeker?")}
335
336 <p>
337 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
338
339 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
340 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
341 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
342 <input type="hidden" name="action" value="">
343 Start bovendien geen andere backup gedurende
344 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
345 <p>
346 Wilt u dit nu bevestigen?
347 <input type="button" value="\$buttonText"
348   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
349            document.Confirm.submit();">
350 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
351 </form>
352
353 EOF
354 # --------------------------------
355 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de wachtrij bekijken.";
356 # --------------------------------
357 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveren.";
358 # --------------------------------
359 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
360 # --------------------------------
361 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
362 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
363 <br><br>
364 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
365 <p>
366 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
367 </p>
368 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
369 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
370     <td> Aanvraagtijd </td>
371     <td> Gebruiker </td></tr>
372 \$strUser
373 </table>
374 <br><br>
375
376 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
377 <p>
378 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
379 </p>
380 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
381 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
382     <td> Aanvraagtijd </td>
383     <td> Gebruiker </td></tr>
384 \$strBg
385 </table>
386 <br><br>
387 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
388 <p>
389 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
390 </p>
391 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
392 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
393     <td> Aanvraagtijd </td>
394     <td> Gebruiker </td>
395     <td> Opdracht </td></tr>
396 \$strCmd
397 </table>
398 EOF
399
400 # --------------------------------
401 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Bestand \$file";
402 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
403 \${h1("Bestand \$file \$comment")}
404 <p>
405 EOF
406 # --------------------------------
407 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
408 Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
409 EOF
410
411 # --------------------------------
412 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped regels overgeslagen ]\n";
413 # --------------------------------
414 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
415
416 # --------------------------------
417 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
418 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
419 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
420 <p>
421 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
422 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
423     <td align="center"> Grootte </td>
424     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
425 \$str
426 </table>
427 EOF
428
429 # -------------------------------
430 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
431 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
432 <p>
433 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
434 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
435     <td align="center"> Machine </td>
436     <td align="center"> Tijd </td>
437     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
438 \$str
439 </table>
440 EOF
441  
442
443 # ------------------------------
444 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
445
446 # ------------------------------
447 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host";
448 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
449 \${h1("Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host")}
450 <p>
451 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
452  \$share, backup nummer #\$num:
453 <ul>
454 \$fileListStr
455 </ul>
456 </p><p>
457 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te herstellen.
458 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
459 </p>
460 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks herstellen")}
461 <p>
462 EOF
463
464 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
465 U kan deze bestanden rechtstreeks herstellen naar pc
466 <b>\$directHost</b>.
467 </p><p>
468 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
469 overschreven worden!
470 </p>
471 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
472 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
473 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
474 <input type="hidden" name="type" value="3">
475 \$hiddenStr
476 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
477 <table class="tableStnd" border="0">
478 <tr>
479     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
480     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
481          name="hostDest">-->
482          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
483          \$hostDestSel
484          </select>
485          <script language="Javascript">
486          function myOpen(URL) {
487                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
488          }
489          </script>
490          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
491 </tr><tr>
492     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
493     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
494          name="shareDest"></td>
495 </tr><tr>
496     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
497     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
498         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
499 </tr><tr>
500     <td><input type="submit" value="Herstellen starten" name="ignore"></td>
501 </table>
502 </form>
503 EOF
504
505 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
506 Rechtstreeks herstellen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
507 Gelieve een van de andere opties voor het herstellen te kiezen.
508 EOF
509
510 # ------------------------------
511 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
512 <p>
513 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
514 <p>
515 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
516 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
517 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
518 </p><p>
519 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
520 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
521 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
522 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
523 </p>
524 <form action="\$MyURL" method="post">
525 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
526 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
527 <input type="hidden" name="type" value="2">
528 \$hiddenStr
529 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
530 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het zip-archief relatief
531 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
532 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
533 <br>
534 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
535 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
536 <br>
537 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="ignore">
538 </form>
539 EOF
540
541 # ------------------------------
542
543 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
544 <p>
545 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
546 <p>
547 Archive::Zip is niet ge&iuml;nstalleerd op de backupPC-server en het is
548 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
549 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
550 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
551 </p>
552 EOF
553
554
555 # ------------------------------
556 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
557 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
558 <p>
559 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
560 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
561 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
562 </p><p>
563 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
564 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
565 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
566 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
567 </p>
568 <form action="\$MyURL" method="post">
569 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
570 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
571 <input type="hidden" name="type" value="1">
572 \$hiddenStr
573 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
574 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het tar-archief relatief
575 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
576 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
577 <br>
578 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="ignore">
579 </form>
580 EOF
581
582
583 # ------------------------------
584 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig herstellen voor machine \$host";
585
586 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
587 \${h1("Weet u het zeker?")}
588 <p>
589 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
590 De volgende bestanden zullen hersteld worden in share \$In{shareDest}, 
591 uit backup nummer \$num:
592 <p>
593 <table class="tableStnd" border>
594 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
595 \$fileListStr
596 </table>
597
598 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
599 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
600 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
601 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
602 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
603 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
604 <input type="hidden" name="type" value="4">
605 <input type="hidden" name="action" value="">
606 \$hiddenStr
607 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
608 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
609  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
610           document.RestoreForm.submit();">
611 <input type="submit" value="No" name="ignore">
612 </form>
613 EOF
614
615
616 # --------------------------
617 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Herstellen aangevraagd van machine \$hostDest";
618 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
619 \${h1(\$str)}
620 <p>
621 Het antwoord van de server was: \$reply
622 <p>
623 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
624 EOF
625
626 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
627 \${h1(\$str)}
628 <p>
629 Het antwoord van de server was: \$reply
630 EOF
631
632
633 # -------------------------
634 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
635
636 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
637 \${h1("Overzicht backups van machine \$host")}
638 <p>
639 \$warnStr
640 <ul>
641 \$statusStr
642 </ul>
643 </p>
644 \${h2("Acties door de gebruiker")}
645 <p>
646 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
647 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
648 <input type="hidden" name="action" value="">
649 \$startIncrStr
650 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
651  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
652           document.StartStopForm.submit();">
653 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
654  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
655           document.StartStopForm.submit();">
656 </form>
657 </p>
658 \${h2("Backup overzicht")}
659 <p>
660 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden te herstellen.
661 </p>
662 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
663 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
664     <td align="center"> Type </td>
665     <td align="center"> Aangevuld </td>
666     <td align="center"> Niveau </td>
667     <td align="center"> Startdatum </td>
668     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
669     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
670     <td align="center"> Plaats op de server </td>
671 </tr>
672 \$str
673 </table>
674 <p>
675
676 \$restoreStr
677 </p>
678 <br><br>
679 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
680 <br><br>
681 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
682 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
683     <td align="center"> Type </td>
684     <td align="center"> Bekijken </td>
685     <td align="center"> Aantal fouten </td>
686     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
687     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
688     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
689 </tr>
690 \$errStr
691 </table>
692 <br><br>
693
694 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
695 <p>
696 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
697 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
698 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
699 </p>
700 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
701 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
702     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
703     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
704     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
705 </tr>
706 <tr class="tableheader">
707     <td align="center"> Backup nr. </td>
708     <td align="center"> Type </td>
709     <td align="center"> Aantal best.</td>
710     <td align="center"> Grootte in MB </td>
711     <td align="center"> MB/sec </td>
712     <td align="center"> Aantal best.</td>
713     <td align="center"> Grootte in MB </td>
714     <td align="center"> Aantal best. </td>
715     <td align="center"> Grootte in MB </td>
716 </tr>
717 \$sizeStr
718 </table>
719 <br><br>
720
721 \${h2("Overzicht compressie")}
722 <p>
723 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
724 gecomprimeerde bestanden.
725 </p>
726 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
727 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
728     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
729     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
730 </tr>
731 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
732     <td align="center"> Type </td>
733     <td align="center"> Comp.niveau </td>
734     <td align="center"> Grootte in MB </td>
735     <td align="center"> Comp.in MB </td>
736     <td align="center"> Comp. </td>
737     <td align="center"> Grootte in MB </td>
738     <td align="center"> Comp.in MB </td>
739     <td align="center"> Comp. </td>
740 </tr>
741 \$compStr
742 </table>
743 <br><br>
744 EOF
745
746 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
747 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
748 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
749 <p>
750 \$warnStr
751 <ul>
752 \$statusStr
753 </ul>
754
755 \${h2("Acties van de gebruiker")}
756 <p>
757 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
758 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
759 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
760 <input type="hidden" name="action" value="">
761 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
762  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
763           document.StartStopForm.submit();">
764 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
765  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
766           document.StartStopForm.submit();">
767 </form>
768
769 \$ArchiveStr
770
771 EOF
772
773 # -------------------------
774 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
775 $Lang{Error____head} = <<EOF;
776 \${h1("Fout: \$head")}
777 <p>\$mesg</p>
778 EOF
779
780 # -------------------------
781 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
782
783 # -------------------------
784 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
785 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
786
787 <script language="javascript" type="text/javascript">
788 <!--
789
790     function checkAll(location)
791     {
792       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
793       {
794         var e = document.form1.elements[i];
795         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
796             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
797                 e.checked = true;
798             } else {
799                 e.checked = false;
800             }
801         }
802       }
803     }
804     
805     function toggleThis(checkbox)
806     {
807        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
808        cb.checked = !cb.checked;        
809     }
810
811 //-->
812 </script>
813
814 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
815 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
816 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
817 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
818 <input type="hidden" name="action" value="browse">
819 <ul>
820 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
821         (\$backupAge dagen geleden),
822 \$filledBackup
823 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
824 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
825 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
826 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
827 </ul>
828 </form>
829
830 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
831 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
832 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
833 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
834 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
835 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
836 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
837 <br>
838 <table width="100%">
839 <tr><td valign="top" width="30%">
840     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
841     \$dirStr
842     </table>
843 </td><td width="3%">
844 </td><td valign="top">
845     <br>
846         <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
847         \$fileHeader
848         \$topCheckAll
849         \$fileStr
850         \$checkAll
851         </table>
852     </td></tr></table>
853 <br>
854 <!--
855 This is now in the checkAll row
856 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
857 -->
858 </form>
859 EOF
860
861 # ------------------------------
862 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
863
864 #
865 # These two strings are used to build the links for directories and
866 # file versions.  Files are appended with a version number.
867 #
868 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
869 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
870
871 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
872 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
873 <p>
874 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
875 alle backups heen:
876 <ul>
877 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
878 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
879      die map te bladeren,
880 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
881      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
882 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
883      hetzelfde versienummer,
884 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
885      een lege cel.
886 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
887      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
888      de attributen van het bestand te bekijken.
889 </ul>
890
891 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
892
893 <br>
894 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
895 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
896 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
897 \$fileStr
898 </table>
899 EOF
900 # ------------------------------
901 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
902
903 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
904 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
905 <p>
906 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
907 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
917 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
918 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
919 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
920 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
921 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtssnelheid </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
922 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
923 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
924 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
925 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
926 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
927 </tr></tr>
928 </table>
929 </p>
930 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
931 <p>
932 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
933 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>hersteld naar</td></tr>
934 \$fileListStr
935 </table>
936 EOF
937
938 # -----------------------------------
939 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
940
941 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
942 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
943 <p>
944 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
945 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
946 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
947 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
948 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
949 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
950 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
951 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
952 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
953 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
954 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
955 </tr></tr>
956 </table>
957 <p>
958 \${h1("Machinelijst")}
959 <p>
960 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
961 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
962 \$HostListStr
963 </table>
964 EOF
965
966 # -----------------------------------
967 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
968
969 # -----------------------------------
970 #  !! ERROR messages !!
971 # -----------------------------------
972 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
973 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
974               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
975             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
976 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
977 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
978                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
979                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
980 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
981 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
982 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
983 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
984 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
985 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
986                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
987 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
988 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
989                     . " is leeg";
990 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
991                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
992 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups"
993                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugzetten.";
994 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
995 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
996                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
997 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
998                 . " een machine te selecteren.";
999 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Leuk geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
1000 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
1001 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden te herstellen naar machine "
1002                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
1003 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
1004                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
1005 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden herstellen"
1006                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
1007 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
1008 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
1009 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
1010                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
1011 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
1012 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
1013 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Herstel nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1014                 . " bestaat niet.";
1015 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1016                 . " bestaat niet.";
1017 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-adres van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
1018 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1019 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-adres niet. Ik controleerde de
1020 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
1021 niet dezelfde machine als \$host is.
1022 <p>
1023 In afwachting dat ik machine \$host op een bepaald DHCP-adres terugvind, kan u
1024 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
1025 EOF
1026
1027 # ------------------------------------
1028 # !! Server Mesg !!
1029 # ------------------------------------
1030
1031 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
1032                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1033 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
1034 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
1035 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Herstel aangevraagd voor machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1036              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1037 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1038
1039 # -------------------------------------------------
1040 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1041 # -------------------------------------------------
1042
1043 $Lang{Status} = "Status";
1044 $Lang{PC_Summary} = "Overzicht machine";
1045 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1046 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1047 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1048 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1049 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1050 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1051 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1052 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1053
1054 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1055 $Lang{Go} = "Start";
1056 $Lang{Hosts} = "Machines";
1057 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1058
1059 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1060 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1061 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1062
1063 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1064 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1065 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1066
1067 # ------------
1068 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1069 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1070 EOF
1071 # ------------
1072 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1073 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1074 EOF
1075
1076 # -----------
1077 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1078 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1079 EOF
1080
1081 # ----------
1082 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1083 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1084 EOF
1085
1086 # ---------
1087 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1088 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1089 EOF
1090
1091 # --------
1092 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1093 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1094 EOF
1095
1096 # --------
1097 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1098 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1099 EOF
1100
1101 # ------
1102 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1103 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1104 EOF
1105
1106 # -----
1107 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1108
1109 # -----
1110 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1111 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1112
1113 EOF
1114
1115 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1116 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1117 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1118 EOF
1119
1120 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1121
1122 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1123 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1124 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1125 EOF
1126
1127 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1128
1129 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1130
1131 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1132 <tr><td class="fviewborder">
1133 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1134 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1135 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1136 </td></tr>
1137 EOF
1138
1139 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1140 <tr><td class="fviewborder">
1141 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1142 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1143 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1144 </td></tr>
1145 EOF
1146
1147 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1148    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1149        <td align="center"> Type</td>
1150        <td align="center"> Mode</td>
1151        <td align="center"> Nr.</td>
1152        <td align="center"> Grootte</td>
1153        <td align="center"> Wijziging</td>
1154     </tr>
1155 EOF
1156
1157 $Lang{Home} = "Home";
1158 $Lang{Browse} = "Bekijken backups";
1159 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1160 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1161
1162 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1163 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1164 EOF
1165
1166 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1167 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1168 EOF
1169
1170 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1171 \${h2("Overzicht herstellingen")}
1172 <p>
1173 Klik op het nummer voor meer details.
1174 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1175 <tr class="tableheader"><td align="center"> Herstel nr.</td>
1176     <td align="center"> Resultaat </td>
1177     <td align="right"> Startdatum</td>
1178     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1179     <td align="right"> Aantal best. </td>
1180     <td align="right"> MB </td>
1181     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1182     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1183 </tr>
1184 \$restoreStr
1185 </table>
1186 <p>
1187 EOF
1188
1189 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1190 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1191 <p>
1192 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1193 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1194 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1195     <td align="center"> Resultaat </td>
1196     <td align="right"> Startdatum</td>
1197     <td align="right"> Duur/min</td>
1198 </tr>
1199 \$ArchiveStr
1200 </table>
1201 <p>
1202 EOF
1203
1204 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1205
1206 $Lang{No} = "nee";
1207 $Lang{Yes} = "ja";
1208
1209 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1210 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1211 </td></tr>
1212 EOF
1213
1214 #$Lang{on} = "aan";
1215 $Lang{off} = "uit";
1216
1217 $Lang{backupType_full}    = "volledig";
1218 $Lang{backupType_incr}    = "incrementeel";
1219 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1220
1221 $Lang{failed} = "mislukt";
1222 $Lang{success} = "succesvol";
1223 $Lang{and} = "en";
1224
1225 # ------
1226 # Hosts states and reasons
1227 $Lang{Status_idle} = "inactief";
1228 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1229 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1230 $Lang{Status_restore_starting} = "herstel start";
1231 $Lang{Status_restore_in_progress} = "herstel bezig";
1232 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1233 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1234
1235 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1236 $Lang{Reason_restore_done} = "herstel voltooid";
1237 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1238 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1239 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1240 $Lang{Reason_restore_failed} = "herstel mislukt";
1241 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1242 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1243 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1244 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "herstellen geannuleerd door gebruiker";
1245 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1246 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "auto uitgeschakeld";  
1247 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "uitgeschakeld";                  
1248
1249 # ---------
1250 # Email messages
1251
1252 # No backup ever
1253 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1254 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1255 To: $user$domain
1256 cc:
1257 Subject: $subj
1258 $headers
1259 Beste $userName,
1260
1261 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1262 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1263 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1264 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1265
1266   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1267     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1268     backups niet mogelijk waren/zijn.
1269   
1270   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1271     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1272
1273 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1274 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1275 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1276 systeembeheerder.
1277
1278 Met vriendelijke groeten,
1279 BackupPC Genie
1280 http://backuppc.sourceforge.net
1281 EOF
1282
1283 # No recent backup
1284 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1285 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1286 To: $user$domain
1287 cc:
1288 Subject: $subj
1289 $headers
1290 Beste $userName,
1291
1292 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1293 Er zijn ondertussen van uw pc $numBackups backups gemaakt sinds $firstTime dagen geleden.
1294 De laatste backup dateert van $days dagen geleden.
1295 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1296 is met het netwerk. 
1297
1298 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1299 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1300 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1301 zoeken waarom er geen backups meer gemaakt worden van uw pc.
1302
1303 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1304 bevindt dan kan u hieraan weinig anders doen behalve van belangrijke bestanden
1305 handmatig een kopie te maken op een ander medium (CD, diskette, tape, andere pc,...)
1306 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1307 laatste $days dagen hersteld zal kunnen worden in geval de harde schijf
1308 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1309
1310
1311 Met vriendelijke groeten,
1312 BackupPC Genie
1313 http://backuppc.sourceforge.net
1314 EOF
1315
1316 # Old Outlook files
1317 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1318 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1319 To: $user$domain
1320 cc:
1321 Subject: $subj
1322 $headers
1323 Beste $userName,
1324
1325 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1326
1327 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1328
1329 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1330 tot $lastTime dagen geleden.
1331 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1332 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1333 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1334
1335 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1336 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1337 - Sluit Outlook 
1338 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1339 - open uw browser en ga naar deze link:
1340
1341     $CgiURL?host=$host               
1342
1343 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1344
1345 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1346 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1347 vragen vooraleer de backup volledig is.
1348
1349 Met vriendelijke groeten,
1350 BackupPC Genie
1351 http://backuppc.sourceforge.net
1352 EOF
1353
1354 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1355 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1356
1357 #######################################################################
1358 # RSS strings
1359 #######################################################################
1360 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
1361 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS feed for BackupPC";
1362 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1363 Aantal Voll.: \$fullCnt;
1364 Voll.Lftd/dagen: \$fullAge;
1365 Voll.Grootte/GB: \$fullSize;
1366 Snelheid MB/sec: \$fullRate;
1367 Aantal Incr.: \$incrCnt;
1368 Incr.Lftd/dagen: \$incrAge;
1369 Status: \$host_state;
1370 Laatste poging: \$host_last_attempt;
1371 EOF
1372
1373 #######################################################################
1374 # Configuration editor strings 
1375 #######################################################################
1376
1377 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de configuratie wijzigen.";
1378 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Wijzig Configuratie";
1379 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Wijzig Machines";
1380
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Algemene Parameters";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Wakeup planning";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Parallelle Jobs";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Pool Bestandssysteem Limieten";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Andere Parameters";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Remote Apache Instellingen";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Programmapaden";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Installatiepaden";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Email instellingen";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Emailberichten Gebruikers";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Admin rechten";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Pagina opbouw";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Paden";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Gebruiker URLs";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Wijzigen gebruikersconfiguratie";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Overdracht";
1400 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Overdracht instellingen";
1401 $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "FTP instellingen";
1402 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb instellingen";
1403 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar instellingen";
1404 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync instellingen";
1405 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd instellingen";
1406 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archivering instellingen";
1407 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Inclusief/Exclusief";
1408 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Pad/Opdrachten";
1409 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Pad/Opdrachten";
1410 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Pad/Opdrachten/Parameters";
1411 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Poort/Parameters";
1412 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivering Pad/Opdrachten";
1413 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Planning";
1414 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Volledige Backups";
1415 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Incrementele Backups";
1416 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Blackouts";
1417 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1418 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Backup instellingen";
1419 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Cli&euml;nt locatie";
1420 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1421 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Opdrachten van gebruiker";
1422 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Machines";
1423
1424 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<eof;
1425 Om een nieuwe machine toe te voegen: selecteer 'Toevoegen' en geef de naam op.
1426 Om met de machine-specifieke configuratie van een andere machine als basis te gebruiken: 
1427 Geef de naam van de machine als NIEUWE_MACHINE=TE_KOPIEREN_MACHINE.
1428 Dit zal de een reeds bestaande machine-specifieke configuratie voor 
1429 NIEUWE_MACHINE overschrijven. Je kan dit ook doen voor een reeds bestaande machine.
1430 Om een machine te verwijderen: klik op de de Verwijderen-knop.
1431 Bij 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Kopi&euml;ren' van instellingen, worden de 
1432 wijzigingen pas effectief nadat je op 'Bewaren' hebt geklikt.
1433 Backups van gewiste machines worden niet verwijderd.
1434 Als je dus per vergissing een machine hebt verwijderd, kan je deze 
1435 eenvoudig opnieuw toevoegen. Om de backups van een machine volledig
1436 te verwijderen, moet je de bestanden verwijderen in de map
1437 \$topdir/pc/MACHINE
1438 eof
1439
1440 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1441 \${h1("Bewerken globale instellingen")}
1442 EOF
1443
1444 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1445 \${h1("Bewerken specifieke configuratie van machine \$host ")}
1446 <p>
1447 NB: Selecteer 'Overschrijven' als je een waarde wil wijzigen specifiek voor deze machine.
1448 <p>
1449 EOF
1450
1451 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Bewaren";
1452 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Invoegen";
1453 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Verwijderen";
1454 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Toevoegen";
1455 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Overschrijven";
1456 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nieuwe sleutel";
1457
1458 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
1459             = "Fout: niet bewaard ten gevolge van fouten";
1460 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1461             = "Fout: \$var moet een geheel getal zijn";
1462 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1463             = "Fout: \$var moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1464 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1465             = "Fout: \$var ingave \$k moet een geheel getal zijn";
1466 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1467             = "Fout: \$var ingave \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1468 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1469             = "Fout: \$var moet een geldig uitvoerbaar pad zijn";
1470 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1471             = "Fout: \$var is geen geldige optie";
1472 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1473             = "Te kopi&euml;ren machine \$copyHost bestaat niet; Machine \$fullHost wordt aangemaakt. Verwijder deze machine indien dit niet is wat je wil.";
1474             
1475 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1476             = "\$User kopieerde de instellingen van machine \$fromHost naar \$host\n";
1477 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1478             = "\$User verwijderde \$p van \$conf\n";
1479 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1480             = "\$User voegde \$p toe aan \$conf, met waarde \$value\n";
1481 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1482             = "\$User wijzigde \$p in \$conf van \$valueOld naar \$valueNew \n";
1483 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1484             = "\$User verwijderde machine \$host\n";
1485 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1486             = "\$User machine \$host wijzigde \$key van \$valueOld naar \$valueNew\n";
1487 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1488             = "\$User voegde machine \$host toe: \$value\n";
1489   
1490 #end of lang_nl.pm
1491