* Added more options to server backup command: rather than just forcing
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/usr/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start incrementele backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Herstellen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Besturing van de server")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="button" value="Herlaad"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Configuratie van de server")}
37 <ul>
38   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
39   <li>Wijzig configuratie van de server
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt",
44             "Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server"
45           . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
46           . " De foutmelding was: \$err.",
47             "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
48           . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
49 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
50 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
51 <form action="\$MyURL" method="get">
52 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
53 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
54 Wilt u de server nu starten?
55 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
56 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
57 </form>
58 EOF
59
60 # -----
61
62 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
63
64 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
65 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
66
67 <ul>
68 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
69      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
70 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
71 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
72 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
73 <li> Andere informatie:
74     <ul>
75         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sinds laatste geplande wakeup,
76         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
77         <li>\$numCmdQueue wachtende opdrachten,
78         \$poolInfo
79         <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
80             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
81             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
82     </ul>
83 </ul>
84 EOF
85
86 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
87 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
88
89 <p>
90 \$generalInfo
91
92 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
93 <p>
94 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
95 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
96     <td> Type </td>
97     <td> Gebruiker </td>
98     <td> Starttijd </td>
99     <td> Opdracht </td>
100     <td align="center"> PID </td>
101     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
102     </tr>
103 \$jobStr
104 </table>
105 <p>
106
107 \${h2("Opgetreden fouten die aandacht vragen")}
108 <p>
109 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
110 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
111     <td align="center"> Type </td>
112     <td align="center"> Gebruiker </td>
113     <td align="center"> Laatste poging </td>
114     <td align="center"> Details </td>
115     <td align="center"> Fouttijd </td>
116     <td> Laatste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
117 \$statusStr
118 </table>
119 EOF
120
121 # --------------------------------
122 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Overzicht machines";
123 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
124 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
125
126 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
127 <p>
128 <ul>
129 <li>Dit overzicht dateert van \$now.
130 <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
131      op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
132      en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
133 </ul>
134 </p>
135
136 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
137 <p>
138 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
139 <ul>
140 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
141      (voor samenvoegen),
142 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
143      (voor samenvoegen).
144 </ul>
145 </p>
146 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
147 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
148     <td align="center"> Gebruiker </td>
149     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
150     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
151     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
152     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
153     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
154     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
155     <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
156     <td align="center"> Status </td>
157     <td align="center"> Aantal fouten </td>
158     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
159 \$strGood
160 </table>
161 <br><br>
162 \${h2("Hosts zonder backups")}
163 <p>
164 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
165 <p>
166 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
167 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
168     <td align="center"> Gebruiker </td>
169     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
170     <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
171     <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
172     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
173     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
174     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
175     <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
176     <td align="center"> Status </td>
177     <td align="center"> Aantal fouten </td>
178     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
179 \$strNone
180 </table>
181 EOF
182
183 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
184 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
185 <script language="javascript" type="text/javascript">
186 <!--
187
188     function checkAll(location)
189     {
190       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
191       {
192         var e = document.form1.elements[i];
193         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
194             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
195                 e.checked = true;
196             } else {
197                 e.checked = false;
198             }
199         }
200       }
201     }
202
203     function toggleThis(checkbox)
204     {
205        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
206        cb.checked = !cb.checked;
207     }
208
209 //-->
210 </script>
211
212 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
213 <p>
214 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
215 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
216 <input type="hidden" name="type" value="1">
217 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
218 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
219 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
220 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
221     <td align="center"> Gebruiker </td>
222     <td align="center"> Backupgrootte </td>
223 \$strGood
224 \$checkAllHosts
225 </table>
226 </form>
227 <p>
228
229 EOF
230
231 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
232 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
233 Klaar om de volgende machines te archiveren
234 <ul>
235 \$HostListStr
236 </ul>
237 <form action="\$MyURL" method="post">
238 \$hiddenStr
239 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
240 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
241 <input type="hidden" name="type" value="2">
242 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
243 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
244 \$paramStr
245 <tr>
246     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name="ignore"></td>
247 </tr>
248 </form>
249 </table>
250 EOF
251
252 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
253 <tr>
254     <td>Plaats van archivering /device</td>
255     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
256 </tr>
257 EOF
258
259 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
260 <tr>
261     <td>Compressie</td>
262     <td>
263     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
264     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
265     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
266     </td>
267 </tr>
268 EOF
269
270 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
271 <tr>
272     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
273     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
274 </tr>
275 EOF
276
277 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
278 <tr>
279     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
280     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
281 </tr>
282 EOF
283
284 # -----------------------------------
285 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
286         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
287             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
288         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
289             met identieke hashcodes
290             (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
291         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
292             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
293 EOF
294
295 # --------------------------------
296 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
297 # --------------------------------
298 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
299 \${h1(\$str)}
300 <p>
301 Antwoord van server was: \$reply
302 <p>
303 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
304 EOF
305 # --------------------------------
306 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
307 # --------------------------------
308 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
309 \${h1("Weet u het zeker?")}
310 <p>
311 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
312
313 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
314 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
315 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
316 <input type="hidden" name="doit" value="1">
317 <input type="hidden" name="action" value="">
318 Wilt u dat nu doen?
319 <input type="button" value="\$buttonText"
320   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
321            document.Confirm.submit();">
322 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
323 </form>
324 EOF
325 # --------------------------------
326 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
327 # --------------------------------
328 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
329
330 \${h1("Weet u het zeker?")}
331
332 <p>
333 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
334
335 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
336 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
337 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
338 <input type="hidden" name="action" value="">
339 Start bovendien geen andere backup gedurende
340 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
341 <p>
342 Wilt u dit nu bevestigen?
343 <input type="button" value="\$buttonText"
344   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
345            document.Confirm.submit();">
346 <input type="submit" value="Neen" name="ignore">
347 </form>
348
349 EOF
350 # --------------------------------
351 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de wachtrij bekijken.";
352 # --------------------------------
353 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveren.";
354 # --------------------------------
355 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
356 # --------------------------------
357 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
358 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
359 <br><br>
360 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
361 <p>
362 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
363 </p>
364 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
365 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
366     <td> Aanvraagtijd </td>
367     <td> Gebruiker </td></tr>
368 \$strUser
369 </table>
370 <br><br>
371
372 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
373 <p>
374 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
375 </p>
376 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
377 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
378     <td> Aanvraagtijd </td>
379     <td> Gebruiker </td></tr>
380 \$strBg
381 </table>
382 <br><br>
383 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
384 <p>
385 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
386 </p>
387 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
388 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
389     <td> Aanvraagtijd </td>
390     <td> Gebruiker </td>
391     <td> Opdracht </td></tr>
392 \$strCmd
393 </table>
394 EOF
395
396 # --------------------------------
397 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Bestand \$file";
398 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
399 \${h1("Bestand \$file \$comment")}
400 <p>
401 EOF
402 # --------------------------------
403 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
404 Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
405 EOF
406
407 # --------------------------------
408 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped regels overgeslagen ]\n";
409 # --------------------------------
410 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
411
412 # --------------------------------
413 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
414 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
415 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
416 <p>
417 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
418 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
419     <td align="center"> Grootte </td>
420     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
421 \$str
422 </table>
423 EOF
424
425 # -------------------------------
426 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
427 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
428 <p>
429 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
430 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
431     <td align="center"> Machine </td>
432     <td align="center"> Tijd </td>
433     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
434 \$str
435 </table>
436 EOF
437  
438
439 # ------------------------------
440 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
441
442 # ------------------------------
443 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host";
444 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
445 \${h1("Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host")}
446 <p>
447 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
448  \$share, backup nummer #\$num:
449 <ul>
450 \$fileListStr
451 </ul>
452 </p><p>
453 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te herstellen.
454 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
455 </p>
456 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks herstellen")}
457 <p>
458 EOF
459
460 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
461 U kan deze bestanden rechtstreeks herstellen naar pc
462 <b>\$directHost</b>.
463 </p><p>
464 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
465 overschreven worden!
466 </p>
467 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
468 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
469 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
470 <input type="hidden" name="type" value="3">
471 \$hiddenStr
472 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
473 <table class="tableStnd" border="0">
474 <tr>
475     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
476     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
477          name="hostDest">-->
478          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
479          \$hostDestSel
480          </select>
481          <script language="Javascript">
482          function myOpen(URL) {
483                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
484          }
485          </script>
486          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
487 </tr><tr>
488     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
489     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
490          name="shareDest"></td>
491 </tr><tr>
492     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
493     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
494         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
495 </tr><tr>
496     <td><input type="submit" value="Herstellen starten" name="ignore"></td>
497 </table>
498 </form>
499 EOF
500
501 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
502 Rechtstreeks herstellen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
503 Gelieve een van de andere opties voor het herstellen te kiezen.
504 EOF
505
506 # ------------------------------
507 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
508 <p>
509 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
510 <p>
511 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
512 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
513 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
514 </p><p>
515 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
516 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
517 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
518 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
519 </p>
520 <form action="\$MyURL" method="post">
521 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
522 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
523 <input type="hidden" name="type" value="2">
524 \$hiddenStr
525 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
526 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het zip-archief relatief
527 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
528 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
529 <br>
530 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
531 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
532 <br>
533 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="ignore">
534 </form>
535 EOF
536
537 # ------------------------------
538
539 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
540 <p>
541 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
542 <p>
543 Archive::Zip is niet ge&iuml;nstalleerd op de backupPC-server en het is
544 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
545 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
546 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
547 </p>
548 EOF
549
550
551 # ------------------------------
552 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
553 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
554 <p>
555 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
556 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
557 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
558 </p><p>
559 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
560 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
561 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
562 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
563 </p>
564 <form action="\$MyURL" method="post">
565 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
566 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
567 <input type="hidden" name="type" value="1">
568 \$hiddenStr
569 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
570 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het tar-archief relatief
571 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
572 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
573 <br>
574 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="ignore">
575 </form>
576 EOF
577
578
579 # ------------------------------
580 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig herstellen voor machine \$host";
581
582 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
583 \${h1("Weet u het zeker?")}
584 <p>
585 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
586 De volgende bestanden zullen hersteld worden in share \$In{shareDest}, 
587 uit backup nummer \$num:
588 <p>
589 <table class="tableStnd" border>
590 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
591 \$fileListStr
592 </table>
593
594 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
595 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
596 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
597 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
598 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
599 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
600 <input type="hidden" name="type" value="4">
601 <input type="hidden" name="action" value="">
602 \$hiddenStr
603 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
604 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
605  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
606           document.RestoreForm.submit();">
607 <input type="submit" value="No" name="ignore">
608 </form>
609 EOF
610
611
612 # --------------------------
613 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Herstellen aangevraagd van machine \$hostDest";
614 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
615 \${h1(\$str)}
616 <p>
617 Het antwoord van de server was: \$reply
618 <p>
619 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
620 EOF
621
622 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
623 \${h1(\$str)}
624 <p>
625 Het antwoord van de server was: \$reply
626 EOF
627
628
629 # -------------------------
630 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
631
632 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
633 \${h1("Overzicht backups van machine \$host")}
634 <p>
635 \$warnStr
636 <ul>
637 \$statusStr
638 </ul>
639 </p>
640 \${h2("Acties door de gebruiker")}
641 <p>
642 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
643 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
644 <input type="hidden" name="action" value="">
645 \$startIncrStr
646 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
647  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
648           document.StartStopForm.submit();">
649 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
650  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
651           document.StartStopForm.submit();">
652 </form>
653 </p>
654 \${h2("Backup overzicht")}
655 <p>
656 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden te herstellen.
657 </p>
658 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
659 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
660     <td align="center"> Type </td>
661     <td align="center"> Aangevuld </td>
662     <td align="center"> Niveau </td>
663     <td align="center"> Startdatum </td>
664     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
665     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
666     <td align="center"> Plaats op de server </td>
667 </tr>
668 \$str
669 </table>
670 <p>
671
672 \$restoreStr
673 </p>
674 <br><br>
675 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
676 <br><br>
677 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
678 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
679     <td align="center"> Type </td>
680     <td align="center"> Bekijken </td>
681     <td align="center"> Aantal fouten </td>
682     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
683     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
684     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
685 </tr>
686 \$errStr
687 </table>
688 <br><br>
689
690 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
691 <p>
692 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
693 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
694 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
695 </p>
696 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
697 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
698     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
699     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
700     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
701 </tr>
702 <tr class="tableheader">
703     <td align="center"> Backup nr. </td>
704     <td align="center"> Type </td>
705     <td align="center"> Aantal best.</td>
706     <td align="center"> Grootte in MB </td>
707     <td align="center"> MB/sec </td>
708     <td align="center"> Aantal best.</td>
709     <td align="center"> Grootte in MB </td>
710     <td align="center"> Aantal best. </td>
711     <td align="center"> Grootte in MB </td>
712 </tr>
713 \$sizeStr
714 </table>
715 <br><br>
716
717 \${h2("Overzicht compressie")}
718 <p>
719 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
720 gecomprimeerde bestanden.
721 </p>
722 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
723 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
724     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
725     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
726 </tr>
727 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
728     <td align="center"> Type </td>
729     <td align="center"> Comp.niveau </td>
730     <td align="center"> Grootte in MB </td>
731     <td align="center"> Comp.in MB </td>
732     <td align="center"> Comp. </td>
733     <td align="center"> Grootte in MB </td>
734     <td align="center"> Comp.in MB </td>
735     <td align="center"> Comp. </td>
736 </tr>
737 \$compStr
738 </table>
739 <br><br>
740 EOF
741
742 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
743 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
744 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
745 <p>
746 \$warnStr
747 <ul>
748 \$statusStr
749 </ul>
750
751 \${h2("Acties van de gebruiker")}
752 <p>
753 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
754 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
755 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
756 <input type="hidden" name="action" value="">
757 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
758  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
759           document.StartStopForm.submit();">
760 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
761  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
762           document.StartStopForm.submit();">
763 </form>
764
765 \$ArchiveStr
766
767 EOF
768
769 # -------------------------
770 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
771 $Lang{Error____head} = <<EOF;
772 \${h1("Fout: \$head")}
773 <p>\$mesg</p>
774 EOF
775
776 # -------------------------
777 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
778
779 # -------------------------
780 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
781 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
782
783 <script language="javascript" type="text/javascript">
784 <!--
785
786     function checkAll(location)
787     {
788       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
789       {
790         var e = document.form1.elements[i];
791         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
792             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
793                 e.checked = true;
794             } else {
795                 e.checked = false;
796             }
797         }
798       }
799     }
800     
801     function toggleThis(checkbox)
802     {
803        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
804        cb.checked = !cb.checked;        
805     }
806
807 //-->
808 </script>
809
810 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
811 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
812 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
813 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
814 <input type="hidden" name="action" value="browse">
815 <ul>
816 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
817         (\$backupAge dagen geleden),
818 \$filledBackup
819 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
820 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
821 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
822 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
823 </ul>
824 </form>
825
826 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
827 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
828 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
829 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
830 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
831 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
832 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
833 <br>
834 <table width="100%">
835 <tr><td valign="top" width="30%">
836     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
837     \$dirStr
838     </table>
839 </td><td width="3%">
840 </td><td valign="top">
841     <br>
842         <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
843         \$fileHeader
844         \$topCheckAll
845         \$fileStr
846         \$checkAll
847         </table>
848     </td></tr></table>
849 <br>
850 <!--
851 This is now in the checkAll row
852 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
853 -->
854 </form>
855 EOF
856
857 # ------------------------------
858 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
859
860 #
861 # These two strings are used to build the links for directories and
862 # file versions.  Files are appended with a version number.
863 #
864 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
865 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
866
867 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
868 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
869 <p>
870 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
871 alle backups heen:
872 <ul>
873 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
874 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
875      die map te bladeren,
876 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
877      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
878 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
879      hetzelfde versienummer,
880 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
881      een lege cel.
882 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
883      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
884      de attributen van het bestand te bekijken.
885 </ul>
886
887 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
888
889 <br>
890 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
891 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
892 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
893 \$fileStr
894 </table>
895 EOF
896 # ------------------------------
897 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
898
899 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
900 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
901 <p>
902 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
903 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
904 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
917 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtssnelheid </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
918 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
919 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
920 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
921 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
922 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
923 </tr></tr>
924 </table>
925 </p>
926 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
927 <p>
928 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
929 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>hersteld naar</td></tr>
930 \$fileListStr
931 </table>
932 EOF
933
934 # -----------------------------------
935 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
936
937 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
938 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
939 <p>
940 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
941 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
942 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
943 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
944 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
945 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
946 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
947 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
948 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
949 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
950 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
951 </tr></tr>
952 </table>
953 <p>
954 \${h1("Machinelijst")}
955 <p>
956 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
957 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
958 \$HostListStr
959 </table>
960 EOF
961
962 # -----------------------------------
963 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
964
965 # -----------------------------------
966 #  !! ERROR messages !!
967 # -----------------------------------
968 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
969 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
970               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
971             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
972 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
973 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
974                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
975                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
976 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
977 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
978 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
979 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
980 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
981 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
982                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
983 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
984 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
985                     . " is leeg";
986 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
987                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
988 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups"
989                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugzetten.";
990 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
991 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
992                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
993 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
994                 . " een machine te selecteren.";
995 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Leuk geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
996 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
997 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden te herstellen naar machine "
998                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
999 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
1000                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
1001 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden herstellen"
1002                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
1003 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
1004 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
1005 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
1006                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
1007 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
1008 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
1009 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Herstel nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1010                 . " bestaat niet.";
1011 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
1012                 . " bestaat niet.";
1013 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-adres van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
1014 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1015 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-adres niet. Ik controleerde de
1016 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
1017 niet dezelfde machine als \$host is.
1018 <p>
1019 In afwachting dat ik machine \$host op een bepaald DHCP-adres terugvind, kan u
1020 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
1021 EOF
1022
1023 # ------------------------------------
1024 # !! Server Mesg !!
1025 # ------------------------------------
1026
1027 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
1028                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1029 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
1030 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
1031 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Herstel aangevraagd voor machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1032              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1033 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1034
1035 # -------------------------------------------------
1036 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1037 # -------------------------------------------------
1038
1039 $Lang{Status} = "Status";
1040 $Lang{PC_Summary} = "Overzicht machine";
1041 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1042 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1043 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1044 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1045 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1046 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1047 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1048 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1049
1050 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1051 $Lang{Go} = "Start";
1052 $Lang{Hosts} = "Machines";
1053 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1054
1055 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1056 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1057 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1058
1059 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1060 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1061 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1062
1063 # ------------
1064 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1065 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1066 EOF
1067 # ------------
1068 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1069 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1070 EOF
1071
1072 # -----------
1073 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1074 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1075 EOF
1076
1077 # ----------
1078 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1079 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1080 EOF
1081
1082 # ---------
1083 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1084 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1085 EOF
1086
1087 # --------
1088 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1089 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1090 EOF
1091
1092 # --------
1093 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1094 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1095 EOF
1096
1097 # ------
1098 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1099 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1100 EOF
1101
1102 # -----
1103 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1104
1105 # -----
1106 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1107 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1108
1109 EOF
1110
1111 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1112 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1113 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1114 EOF
1115
1116 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1117
1118 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1119 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1120 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1121 EOF
1122
1123 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1124
1125 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1126
1127 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1128 <tr><td class="fviewborder">
1129 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1130 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1131 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1132 </td></tr>
1133 EOF
1134
1135 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1136 <tr><td class="fviewborder">
1137 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1138 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1139 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1140 </td></tr>
1141 EOF
1142
1143 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1144    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1145        <td align="center"> Type</td>
1146        <td align="center"> Mode</td>
1147        <td align="center"> Nr.</td>
1148        <td align="center"> Grootte</td>
1149        <td align="center"> Wijziging</td>
1150     </tr>
1151 EOF
1152
1153 $Lang{Home} = "Home";
1154 $Lang{Browse} = "Bekijken backups";
1155 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1156 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1157
1158 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1159 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1160 EOF
1161
1162 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1163 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1164 EOF
1165
1166 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1167 \${h2("Overzicht herstellingen")}
1168 <p>
1169 Klik op het nummer voor meer details.
1170 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1171 <tr class="tableheader"><td align="center"> Herstel nr.</td>
1172     <td align="center"> Resultaat </td>
1173     <td align="right"> Startdatum</td>
1174     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1175     <td align="right"> Aantal best. </td>
1176     <td align="right"> MB </td>
1177     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1178     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1179 </tr>
1180 \$restoreStr
1181 </table>
1182 <p>
1183 EOF
1184
1185 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1186 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1187 <p>
1188 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1189 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1190 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1191     <td align="center"> Resultaat </td>
1192     <td align="right"> Startdatum</td>
1193     <td align="right"> Duur/min</td>
1194 </tr>
1195 \$ArchiveStr
1196 </table>
1197 <p>
1198 EOF
1199
1200 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1201
1202 $Lang{No} = "nee";
1203 $Lang{Yes} = "ja";
1204
1205 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1206 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1207 </td></tr>
1208 EOF
1209
1210 #$Lang{on} = "aan";
1211 $Lang{off} = "uit";
1212
1213 $Lang{backupType_full}    = "volledig";
1214 $Lang{backupType_incr}    = "incrementeel";
1215 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1216
1217 $Lang{failed} = "mislukt";
1218 $Lang{success} = "succesvol";
1219 $Lang{and} = "en";
1220
1221 # ------
1222 # Hosts states and reasons
1223 $Lang{Status_idle} = "inactief";
1224 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1225 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1226 $Lang{Status_restore_starting} = "herstel start";
1227 $Lang{Status_restore_in_progress} = "herstel bezig";
1228 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1229 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1230
1231 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1232 $Lang{Reason_restore_done} = "herstel voltooid";
1233 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1234 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1235 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1236 $Lang{Reason_restore_failed} = "herstel mislukt";
1237 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1238 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1239 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1240 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "herstellen geannuleerd door gebruiker";
1241 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1242 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "auto uitgeschakeld";  
1243 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "uitgeschakeld";                  
1244
1245 # ---------
1246 # Email messages
1247
1248 # No backup ever
1249 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1250 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1251 To: $user$domain
1252 cc:
1253 Subject: $subj
1254 $headers
1255 Beste $userName,
1256
1257 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1258 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1259 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1260 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1261
1262   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1263     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1264     backups niet mogelijk waren/zijn.
1265   
1266   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1267     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1268
1269 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1270 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1271 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1272 systeembeheerder.
1273
1274 Met vriendelijke groeten,
1275 BackupPC Genie
1276 http://backuppc.sourceforge.net
1277 EOF
1278
1279 # No recent backup
1280 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1281 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1282 To: $user$domain
1283 cc:
1284 Subject: $subj
1285 $headers
1286 Beste $userName,
1287
1288 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1289 Er zijn ondertussen van uw pc $numBackups backups gemaakt sinds $firstTime dagen geleden.
1290 De laatste backup dateert van $days dagen geleden.
1291 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1292 is met het netwerk. 
1293
1294 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1295 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1296 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1297 zoeken waarom er geen backups meer gemaakt worden van uw pc.
1298
1299 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1300 bevindt dan kan u hieraan weinig anders doen behalve van belangrijke bestanden
1301 handmatig een kopie te maken op een ander medium (CD, diskette, tape, andere pc,...)
1302 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1303 laatste $days dagen hersteld zal kunnen worden in geval de harde schijf
1304 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1305
1306
1307 Met vriendelijke groeten,
1308 BackupPC Genie
1309 http://backuppc.sourceforge.net
1310 EOF
1311
1312 # Old Outlook files
1313 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1314 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1315 To: $user$domain
1316 cc:
1317 Subject: $subj
1318 $headers
1319 Beste $userName,
1320
1321 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1322
1323 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1324
1325 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1326 tot $lastTime dagen geleden.
1327 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1328 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1329 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1330
1331 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1332 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1333 - Sluit Outlook 
1334 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1335 - open uw browser en ga naar deze link:
1336
1337     $CgiURL?host=$host               
1338
1339 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1340
1341 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1342 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1343 vragen vooraleer de backup volledig is.
1344
1345 Met vriendelijke groeten,
1346 BackupPC Genie
1347 http://backuppc.sourceforge.net
1348 EOF
1349
1350 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1351 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1352
1353 #######################################################################
1354 # RSS strings
1355 #######################################################################
1356 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
1357 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS feed for BackupPC";
1358 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1359 Aantal Voll.: \$fullCnt;
1360 Voll.Lftd/dagen: \$fullAge;
1361 Voll.Grootte/GB: \$fullSize;
1362 Snelheid MB/sec: \$fullRate;
1363 Aantal Incr.: \$incrCnt;
1364 Incr.Lftd/dagen: \$incrAge;
1365 Status: \$host_state;
1366 Laatste poging: \$host_last_attempt;
1367 EOF
1368
1369 #######################################################################
1370 # Configuration editor strings 
1371 #######################################################################
1372
1373 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de configuratie wijzigen.";
1374 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Wijzig Configuratie";
1375 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Wijzig Machines";
1376
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Algemene Parameters";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Wakeup planning";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Parallelle Jobs";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Pool Bestandssysteem Limieten";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Andere Parameters";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Remote Apache Instellingen";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Programmapaden";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Installatiepaden";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Email instellingen";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Emailberichten Gebruikers";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Admin rechten";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Pagina opbouw";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Paden";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Gebruiker URLs";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Wijzigen gebruikersconfiguratie";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Overdracht";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Overdracht instellingen";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "FTP instellingen";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb instellingen";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar instellingen";
1400 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync instellingen";
1401 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd instellingen";
1402 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archivering instellingen";
1403 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Inclusief/Exclusief";
1404 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Pad/Opdrachten";
1405 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Pad/Opdrachten";
1406 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Pad/Opdrachten/Parameters";
1407 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Poort/Parameters";
1408 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivering Pad/Opdrachten";
1409 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Planning";
1410 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Volledige Backups";
1411 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Incrementele Backups";
1412 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Blackouts";
1413 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1414 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Backup instellingen";
1415 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Cli&euml;nt locatie";
1416 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
1417 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Opdrachten van gebruiker";
1418 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Machines";
1419
1420 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<eof;
1421 Om een nieuwe machine toe te voegen: selecteer 'Toevoegen' en geef de naam op.
1422 Om met de machine-specifieke configuratie van een andere machine als basis te gebruiken: 
1423 Geef de naam van de machine als NIEUWE_MACHINE=TE_KOPIEREN_MACHINE.
1424 Dit zal de een reeds bestaande machine-specifieke configuratie voor 
1425 NIEUWE_MACHINE overschrijven. Je kan dit ook doen voor een reeds bestaande machine.
1426 Om een machine te verwijderen: klik op de de Verwijderen-knop.
1427 Bij 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Kopi&euml;ren' van instellingen, worden de 
1428 wijzigingen pas effectief nadat je op 'Bewaren' hebt geklikt.
1429 Backups van gewiste machines worden niet verwijderd.
1430 Als je dus per vergissing een machine hebt verwijderd, kan je deze 
1431 eenvoudig opnieuw toevoegen. Om de backups van een machine volledig
1432 te verwijderen, moet je de bestanden verwijderen in de map
1433 \$topdir/pc/MACHINE
1434 eof
1435
1436 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1437 \${h1("Bewerken globale instellingen")}
1438 EOF
1439
1440 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1441 \${h1("Bewerken specifieke configuratie van machine \$host ")}
1442 <p>
1443 NB: Selecteer 'Overschrijven' als je een waarde wil wijzigen specifiek voor deze machine.
1444 <p>
1445 EOF
1446
1447 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Bewaren";
1448 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Invoegen";
1449 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Verwijderen";
1450 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Toevoegen";
1451 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Overschrijven";
1452 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nieuwe sleutel";
1453
1454 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
1455             = "Fout: niet bewaard ten gevolge van fouten";
1456 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1457             = "Fout: \$var moet een geheel getal zijn";
1458 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1459             = "Fout: \$var moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1460 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1461             = "Fout: \$var ingave \$k moet een geheel getal zijn";
1462 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1463             = "Fout: \$var ingave \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
1464 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1465             = "Fout: \$var moet een geldig uitvoerbaar pad zijn";
1466 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1467             = "Fout: \$var is geen geldige optie";
1468 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1469             = "Te kopi&euml;ren machine \$copyHost bestaat niet; Machine \$fullHost wordt aangemaakt. Verwijder deze machine indien dit niet is wat je wil.";
1470             
1471 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1472             = "\$User kopieerde de instellingen van machine \$fromHost naar \$host\n";
1473 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1474             = "\$User verwijderde \$p van \$conf\n";
1475 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1476             = "\$User voegde \$p toe aan \$conf, met waarde \$value\n";
1477 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1478             = "\$User wijzigde \$p in \$conf van \$valueOld naar \$valueNew \n";
1479 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1480             = "\$User verwijderde machine \$host\n";
1481 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1482             = "\$User machine \$host wijzigde \$key van \$valueOld naar \$valueNew\n";
1483 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1484             = "\$User voegde machine \$host toe: \$value\n";
1485   
1486 #end of lang_nl.pm
1487