f847aacea9c3acafde7b7c9b8fe5e60a68a7d8dd
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start stapsgewijze backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Terugplaatsen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Controle van de server")}
27 <form action="\$MyURL" method="get">
28 <table class="tableStnd">
29   <!--<tr><td>Stop de server:<td><input type="submit" name="action" value="Stop">-->
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="submit" name="action" value="Herlaad">
31 </table>
32 </form>
33 <!--
34 \${h2("Configuratie van de server")}
35 <ul>
36   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
37   <li>Wijzig configuratie van de server
38 </ul>
39 -->
40 EOF
41 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server niet mogelijk",
42             "Dit CGI script (\$MyURL) kan geen verbinding maken met de BackupPC-server"
43           . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
44           . " De foutmelding was: \$err.",
45             "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
46           . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
47 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
48 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
49 <form action="\$MyURL" method="get">
50 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
51 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
52 Wilt u de server nu starten?
53 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
54 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
55 </form>
56 EOF
57
58 # -----
59
60 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
61
62 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
63 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
64
65 <ul>
66 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
67      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
68 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
69 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
70 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
71 <li> Andere informatie:
72     <ul>
73         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sedert laatste geplande wakeup,
74         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
75         <li>\$numCmdQueue wachtende aanvragen op commando,
76         \$poolInfo
77         <li>De backupschijf werd het laatst aangevuld tot \$Info{DUlastValue}%
78             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
79             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
80     </ul>
81 </ul>
82 EOF
83
84 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
85 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
86
87 <p>
88 \$generalInfo
89
90 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
91 <p>
92 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
93 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
94     <td> Type </td>
95     <td> Gebruiker </td>
96     <td> Starttijd </td>
97     <td> Opdracht </td>
98     <td align="center"> PID </td>
99     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
100     </tr>
101 \$jobStr
102 </table>
103 <p>
104
105 \${h2("Mislukkingen die aandacht vragen")}
106 <p>
107 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
108 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
109     <td align="center"> Type </td>
110     <td align="center"> Gebruiker </td>
111     <td align="center"> Laatste poging </td>
112     <td align="center"> Details </td>
113     <td align="center"> Fouttijd </td>
114     <td> Laaste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
115 \$statusStr
116 </table>
117 EOF
118
119 # --------------------------------
120 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Overzicht machines";
121 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
122 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
123
124 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
125 <p>
126 Dit overzicht dateert van \$now.
127 </p>
128
129 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
130 <p>
131 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
132 <ul>
133 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
134      (vóór definitief wegschrijven en compressie),
135 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
136      (vóór definitief wegschrijven en compressie).
137 </ul>
138 </p>
139 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
140 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
141     <td align="center"> Gebruiker </td>
142     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
143     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
144     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
145     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
146     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
147     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
148     <td align="center"> Status </td>
149     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
150 \$strGood
151 </table>
152 <br><br>
153 \${h2("Hosts zonder backups")}
154 <p>
155 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
156 <p>
157 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
158 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
159     <td align="center"> Gebruiker </td>
160     <td align="center"> tal Voll. </td>
161     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
162     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
163     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
164     <td align="center"> tal Incr. </td>
165     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
166     <td align="center"> Status </td>
167     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
168 \$strNone
169 </table>
170 EOF
171
172 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
173 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
174 <script language="javascript" type="text/javascript">
175 <!--
176
177     function checkAll(location)
178     {
179       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
180       {
181         var e = document.form1.elements[i];
182         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
183             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
184                 e.checked = true;
185             } else {
186                 e.checked = false;
187             }
188         }
189       }
190     }
191
192     function toggleThis(checkbox)
193     {
194        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
195        cb.checked = !cb.checked;
196     }
197
198 //-->
199 </script>
200
201 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
202 <p>
203 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
204 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
205 <input type="hidden" name="type" value="1">
206 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
207 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
208 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
209 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
210     <td align="center"> Gebruiker </td>
211     <td align="center"> grootte backup </td>
212 \$strGood
213 \$checkAllHosts
214 </table>
215 </form>
216 <p>
217
218 EOF
219
220 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
221 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
222 Klaar om volgende machines te archiveren
223 <ul>
224 \$HostListStr
225 </ul>
226 <form action="\$MyURL" method="post">
227 \$hiddenStr
228 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
229 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
230 <input type="hidden" name="type" value="2">
231 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
232 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
233 \$paramStr
234 <tr>
235     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name=""></td>
236 </tr>
237 </form>
238 </table>
239 EOF
240
241 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
242 <tr>
243     <td>Plaats van archivering /device</td>
244     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
245 </tr>
246 EOF
247
248 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
249 <tr>
250     <td>Compressie</td>
251     <td>
252     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
253     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
254     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
255     </td>
256 </tr>
257 EOF
258
259 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
260 <tr>
261     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
262     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
263 </tr>
264 EOF
265
266 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
267 <tr>
268     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
269     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
270 </tr>
271 EOF
272
273 # -----------------------------------
274 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
275         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
276             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
277         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
278             met identieke hashcodes
279             (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
280         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
281             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
282 EOF
283
284 # --------------------------------
285 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
286 # --------------------------------
287 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
288 \${h1(\$str)}
289 <p>
290 Antwoord van server was: \$reply
291 <p>
292 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
293 EOF
294 # --------------------------------
295 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
296 # --------------------------------
297 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
298 \${h1("Weet u het zeker?")}
299 <p>
300 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
301
302 <form action="\$MyURL" method="get">
303 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
304 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
305 <input type="hidden" name="doit" value="1">
306 Wilt u dat nu doen?
307 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
308 <input type="submit" value="Neen" name="">
309 </form>
310 EOF
311 # --------------------------------
312 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
313 # --------------------------------
314 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
315
316 \${h1("Bent u zeker?")}
317
318 <p>
319 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
320
321 <form action="\$MyURL" method="get">
322 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
323 <input type="hidden" name="doit" value="1">
324 Start bovendien geen andere backup gedurende
325 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
326 <p>
327 Wilt u dit nu bevestigen?
328 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
329 <input type="submit" value="Neen" name="">
330 </form>
331
332 EOF
333 # --------------------------------
334 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel bevoorrechte gebruikers kunnen de wachtrij bekijken.";
335 # --------------------------------
336 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel bevoorechte gebruikers kunnen archiveren.";
337 # --------------------------------
338 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
339 # --------------------------------
340 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
341 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
342 <br><br>
343 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
344 <p>
345 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
346 </p>
347 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
348 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
349     <td> Aanvraagtijd </td>
350     <td> Gebruiker </td></tr>
351 \$strUser
352 </table>
353 <br><br>
354
355 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
356 <p>
357 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
358 </p>
359 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
360 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
361     <td> Aanvraagtijd </td>
362     <td> Gebruiker </td></tr>
363 \$strBg
364 </table>
365 <br><br>
366 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
367 <p>
368 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
369 </p>
370 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
371 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
372     <td> Aanvraagtijd </td>
373     <td> Gebruiker </td>
374     <td> Opdracht </td></tr>
375 \$strCmd
376 </table>
377 EOF
378
379 # --------------------------------
380 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Bestand \$file";
381 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
382 \${h1("Bestand \$file \$comment")}
383 <p>
384 EOF
385 # --------------------------------
386 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
387 Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
388 EOF
389
390 # --------------------------------
391 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped lijnen overgeslagen ]\n";
392 # --------------------------------
393 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
394
395 # --------------------------------
396 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
397 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
398 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
399 <p>
400 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
401 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
402     <td align="center"> Grootte </td>
403     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
404 \$str
405 </table>
406 EOF
407
408 # -------------------------------
409 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
410 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
411 <p>
412 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
413 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
414     <td align="center"> Machine </td>
415     <td align="center"> Tijd </td>
416     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
417 \$str
418 </table>
419 EOF
420  
421
422 # ------------------------------
423 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
424
425 # ------------------------------
426 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host";
427 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
428 \${h1("Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host")}
429 <p>
430 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
431  \$share, backup nummer #\$num:
432 <ul>
433 \$fileListStr
434 </ul>
435 </p><p>
436 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te plaatsen.
437 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
438 </p>
439 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks terugplaatsen")}
440 <p>
441 EOF
442
443 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
444 U kan deze bestanden rechtstreeks terugplaatsen op pc
445 \$host.
446 </p><p>
447 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
448 overschreven worden!
449 </p>
450 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
451 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
452 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
453 <input type="hidden" name="type" value="3">
454 \$hiddenStr
455 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
456 <table border="0">
457 <tr>
458     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
459     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
460          name="hostDest">-->
461          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
462          \$hostDestSel
463          </select>
464          <script language="Javascript">
465          function myOpen(URL) {
466                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
467          }
468          </script>
469          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
470 </tr><tr>
471     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
472     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
473          name="shareDest"></td>
474 </tr><tr>
475     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
476     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
477         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
478 </tr><tr>
479     <td><input type="submit" value="Terugplaatsen starten" name=""></td>
480 </table>
481 </form>
482 EOF
483
484 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
485 Rechtstreeks terugplaatsen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
486 Gelieve een van de andere herstelopties te kiezen.
487 EOF
488
489 # ------------------------------
490 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
491 <p>
492 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
493 <p>
494 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
495 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
496 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
497 </p><p>
498 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
499 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
500 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
501 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
502 </p>
503 <form action="\$MyURL" method="post">
504 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
505 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
506 <input type="hidden" name="type" value="2">
507 \$hiddenStr
508 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
509 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het zip-archief relatief
510 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
511 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
512 <br>
513 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
514 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
515 <br>
516 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="">
517 </form>
518 EOF
519
520 # ------------------------------
521
522 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
523 <p>
524 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
525 <p>
526 Archive::Zip is niet geïnstalleerd op de backupPC-server en het is
527 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
528 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
529 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
530 </p>
531 EOF
532
533
534 # ------------------------------
535 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
536 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
537 <p>
538 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
539 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
540 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
541 </p><p>
542 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
543 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
544 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
545 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
546 </p>
547 <form action="\$MyURL" method="post">
548 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
549 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
550 <input type="hidden" name="type" value="1">
551 \$hiddenStr
552 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
553 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het tar-archief relatief
554 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
555 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
556 <br>
557 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="">
558 </form>
559 EOF
560
561
562 # ------------------------------
563 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig terugplaatsen voor machine \$host";
564
565 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
566 \${h1("Bent u zeker?")}
567 <p>
568 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
569 De volgende bestanden zullen teruggeplaatst worden in share \$In{shareDest}, 
570 uit backup nummer \$num:
571 <p>
572 <table border>
573 <tr><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal teruggeplaatst worden in</td></tr>
574 \$fileListStr
575 </table>
576
577 <form action="\$MyURL" method="post">
578 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
579 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
580 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
581 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
582 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
583 <input type="hidden" name="type" value="4">
584 \$hiddenStr
585 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
586 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
587 <input type="submit" value="Neen" name="">
588 </form>
589 EOF
590
591
592 # --------------------------
593 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Terugplaatsen gevraagd van machine \$hostDest";
594 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
595 \${h1(\$str)}
596 <p>
597 Het antwoord van de server was: \$reply
598 <p>
599 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
600 EOF
601
602 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
603 \${h1(\$str)}
604 <p>
605 Het antwoord van de server was: \$reply
606 EOF
607
608
609 # -------------------------
610 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
611
612 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
613 \${h1("Overzicht backup van machine \$host")}
614 <p>
615 \$warnStr
616 <ul>
617 \$statusStr
618 </ul>
619 </p>
620 \${h2("Acties door de gebruiker")}
621 <p>
622 <form action="\$MyURL" method="get">
623 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
624 \$startIncrStr
625 <input type="submit" value="$Lang{Start_Full_Backup}" name="action">
626 <input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Backup}" name="action">
627 </form>
628 </p>
629 \${h2("Overzicht backup")}
630 <p>
631 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden terug te plaatsen.
632 </p>
633 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
634 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
635     <td align="center"> Type </td>
636     <td align="center"> Aangevuld </td>
637     <td align="center"> ENG Level </td>
638     <td align="center"> Startdatum </td>
639     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
640     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
641     <td align="center"> Plaats op de server </td>
642 </tr>
643 \$str
644 </table>
645 <p>
646
647 \$restoreStr
648 </p>
649 <br><br>
650 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
651 <br><br>
652 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
653 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
654     <td align="center"> Type </td>
655     <td align="center"> Bekijken </td>
656     <td align="center"> Aantal fouten </td>
657     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
658     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
659     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
660 </tr>
661 \$errStr
662 </table>
663 <br><br>
664
665 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
666 <p>
667 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
668 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
669 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
670 </p>
671 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
672 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
673     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
674     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
675     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
676 </tr>
677 <tr class="tableheader">
678     <td align="center"> backup nr. </td>
679     <td align="center"> Type </td>
680     <td align="center"> Aantal best.</td>
681     <td align="center"> Grootte in MB </td>
682     <td align="center"> MB/sec </td>
683     <td align="center"> Aantal best.</td>
684     <td align="center"> Grootte in MB </td>
685     <td align="center"> Aantal best. </td>
686     <td align="center"> Grootte in MB </td>
687 </tr>
688 \$sizeStr
689 </table>
690 <br><br>
691
692 \${h2("Overzicht compressie")}
693 <p>
694 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
695 gecomprimeerde bestanden.
696 </p>
697 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
698 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
699     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
700     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
701 </tr>
702 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
703     <td align="center"> Type </td>
704     <td align="center"> Comp.niveau </td>
705     <td align="center"> Grootte in MB </td>
706     <td align="center"> Comp.in MB </td>
707     <td align="center"> Comp. </td>
708     <td align="center"> Grootte in MB </td>
709     <td align="center"> Comp.in MB </td>
710     <td align="center"> Comp. </td>
711 </tr>
712 \$compStr
713 </table>
714 <br><br>
715 EOF
716
717 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
718 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
719 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
720 <p>
721 \$warnStr
722 <ul>
723 \$statusStr
724 </ul>
725
726 \${h2("Acties van de gebruiker")}
727 <p>
728 <form action="\$MyURL" method="get">
729 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
730 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
731 <input type="submit" value="$Lang{Start_Archive}" name="action">
732 <input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Archive}" name="action">
733 </form>
734
735 \$ArchiveStr
736
737 EOF
738
739 # -------------------------
740 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
741 $Lang{Error____head} = <<EOF;
742 \${h1("Fout: \$head")}
743 <p>\$mesg</p>
744 EOF
745
746 # -------------------------
747 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
748
749 # -------------------------
750 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
751 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
752
753 <script language="javascript" type="text/javascript">
754 <!--
755
756     function checkAll(location)
757     {
758       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
759       {
760         var e = document.form1.elements[i];
761         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
762             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
763                 e.checked = true;
764             } else {
765                 e.checked = false;
766             }
767         }
768       }
769     }
770     
771     function toggleThis(checkbox)
772     {
773        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
774        cb.checked = !cb.checked;        
775     }
776
777 //-->
778 </script>
779
780 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
781 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
782 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
783 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
784 <input type="hidden" name="action" value="browse">
785 <ul>
786 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
787         (\$backupAge dagen geleden),
788 \$filledBackup
789 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
790 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
791 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
792 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
793 </ul>
794 </form>
795
796 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
797 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
798 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
799 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
800 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
801 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
802 <input type="hidden" name="action" value="$Lang{Restore}">
803 <br>
804 <table width="100%">
805 <tr><td valign="top">
806     <br><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
807     \$dirStr
808     </table>
809 </td><td width="3%">
810 </td><td valign="top">
811     <br>
812         <table border="0" width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
813         \$fileHeader
814         \$topCheckAll
815         \$fileStr
816         \$checkAll
817         </table>
818     </td></tr></table>
819 <br>
820 <!--
821 This is now in the checkAll row
822 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
823 -->
824 </form>
825 EOF
826
827 # ------------------------------
828 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
829
830 #
831 # These two strings are used to build the links for directories and
832 # file versions.  Files are appended with a version number.
833 #
834 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
835 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
836
837 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
838 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
839 <p>
840 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
841 alle backups heen:
842 <ul>
843 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
844 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
845      die map te bladeren,
846 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
847      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
848 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
849      hetzelfde versienummer,
850 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
851      een lege cel.
852 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
853      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
854      de attributen van het bestand te bekijken.
855 </ul>
856
857 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
858
859 <br>
860 <table cellspacing="2" cellpadding="3">
861 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
862 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
863 \$fileStr
864 </table>
865 EOF
866 # ------------------------------
867 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
868
869 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
870 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
871 <p>
872 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
873 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
874 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
875 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
876 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
877 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
878 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
879 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
880 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
881 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
882 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
883 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
884 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
885 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
886 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
887 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsratio </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
888 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
889 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
890 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
891 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
892 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
893 </tr></tr>
894 </table>
895 </p>
896 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
897 <p>
898 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
899 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>Teruggeplaatst naar</td></tr>
900 \$fileListStr
901 </table>
902 EOF
903
904 # -----------------------------------
905 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
906
907 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
908 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
909 <p>
910 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
911 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
917 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
918 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
919 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
920 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
921 </tr></tr>
922 </table>
923 <p>
924 \${h1("Lijst machines")}
925 <p>
926 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
927 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
928 \$HostListStr
929 </table>
930 EOF
931
932 # -----------------------------------
933 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
934
935 # -----------------------------------
936 #  !! ERROR messages !!
937 # -----------------------------------
938 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
939 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
940               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
941             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
942 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
943 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
944                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
945                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
946 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
947 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
948 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
949 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
950 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
951 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
952                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
953 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
954 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
955                     . " is leeg";
956 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
957                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
958 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backupbestanden"
959                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugplaatsen.";
960 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
961 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
962                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
963 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
964                 . " een machine te selecteren.";
965 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Goed geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
966 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
967 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden terug te plaatsen naar machine "
968                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
969 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
970                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
971 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden terugplaatsen"
972                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
973 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
974 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
975 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
976                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
977 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
978 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
979 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Terugplaatsing nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
980                 . " bestaat niet.";
981 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
982                 . " bestaat niet.";
983 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-nummer van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
984 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
985 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-nummer niet. Ik controleerde de
986 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
987 niet dezelfde machine als \$host is.
988 <p>
989 In afwachting dat ik machine \$host op een welbepaald DHCP-adres terugvind, kan u
990 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
991 EOF
992
993 # ------------------------------------
994 # !! Server Mesg !!
995 # ------------------------------------
996
997 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
998                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
999 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
1000 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
1001 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Terugplaatsing aangevraagd naar machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1002              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1003 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1004
1005 # -------------------------------------------------
1006 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1007 # -------------------------------------------------
1008
1009 $Lang{Status} = "Status";
1010 $Lang{PC_Summary} = "Overzicht machine";
1011 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1012 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1013 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1014 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1015 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1016 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1017 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1018 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1019
1020 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1021 $Lang{Go} = "Start";
1022 $Lang{Hosts} = "Machines";
1023 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1024
1025 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1026 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1027 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1028
1029 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1030 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1031 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1032
1033 # ------------
1034 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1035 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1036 EOF
1037 # ------------
1038 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1039 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1040 EOF
1041
1042 # -----------
1043 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1044 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1045 EOF
1046
1047 # ----------
1048 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1049 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1050 EOF
1051
1052 # ---------
1053 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1054 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1055 EOF
1056
1057 # --------
1058 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1059 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1060 EOF
1061
1062 # --------
1063 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1064 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1065 EOF
1066
1067 # ------
1068 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1069 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1070 EOF
1071
1072 # -----
1073 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1074
1075 # -----
1076 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1077 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1078
1079 EOF
1080
1081 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1082 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1083 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1084 EOF
1085
1086 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1087
1088 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1089 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1090 (<a href=\"\$MyURL?action=\${EscURI(\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive})}&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1091 EOF
1092
1093 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1094
1095 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1096
1097 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1098 <tr><td class="fviewborder">
1099 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1100 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1101 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1102 </td></tr>
1103 EOF
1104
1105 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1106 <tr><td class="fviewborder">
1107 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1108 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1109 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1110 </td></tr>
1111 EOF
1112
1113 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1114    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1115        <td align="center"> Type</td>
1116        <td align="center"> Mode</td>
1117        <td align="center"> Nr.</td>
1118        <td align="center"> Grootte</td>
1119        <td align="center"> Wijziging</td>
1120     </tr>
1121 EOF
1122
1123 $Lang{Home} = "Home";
1124 $Lang{Browse} = "Bekijken backups";
1125 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1126 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1127
1128 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1129 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1130 EOF
1131
1132 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1133 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1134 EOF
1135
1136 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1137 \${h2("Overzicht terugplaatsingen")}
1138 <p>
1139 Klik op het terugplaatsingsnummer voor meer details.
1140 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1141 <tr class="tableheader"><td align="center"> Terugplaatsing nr.</td>
1142     <td align="center"> Resultaat </td>
1143     <td align="right"> Startdatum</td>
1144     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1145     <td align="right"> Aantal best. </td>
1146     <td align="right"> MB </td>
1147     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1148     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1149 </tr>
1150 \$restoreStr
1151 </table>
1152 <p>
1153 EOF
1154
1155 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1156 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1157 <p>
1158 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1159 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1160 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1161     <td align="center"> Resultaat </td>
1162     <td align="right"> Startdatum</td>
1163     <td align="right"> Duur/min</td>
1164 </tr>
1165 \$ArchiveStr
1166 </table>
1167 <p>
1168 EOF
1169
1170 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1171
1172 $Lang{No} = "nee";
1173 $Lang{Yes} = "ja";
1174
1175 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1176 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1177 </td></tr>
1178 EOF
1179
1180 #$Lang{on} = "aan";
1181 $Lang{off} = "uit";
1182
1183 $Lang{backupType_full}    = "volledig";
1184 $Lang{backupType_incr}    = "incrementeel";
1185 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1186
1187 $Lang{failed} = "mislukt";
1188 $Lang{success} = "succesvol";
1189 $Lang{and} = "en";
1190
1191 # ------
1192 # Hosts states and reasons
1193 $Lang{Status_idle} = "in rust";
1194 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1195 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1196 $Lang{Status_restore_starting} = "terugplaatsen start";
1197 $Lang{Status_restore_in_progress} = "terugplaatsen bezig";
1198 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1199 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1200
1201 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1202 $Lang{Reason_restore_done} = "terugplaatsen voltooid";
1203 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1204 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1205 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1206 $Lang{Reason_restore_failed} = "terugplaatsen mislukt";
1207 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1208 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1209 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1210 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "terugplaatsen geannuleerd door gebruiker";
1211 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1212
1213 # ---------
1214 # Email messages
1215
1216 # No backup ever
1217 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1218 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1219 To: $user$domain
1220 cc:
1221 Subject: $subj
1222 $headers
1223 Beste $userName,
1224
1225 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1226 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1227 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1228 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1229
1230   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1231     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1232     backups niet mogelijk waren/zijn.
1233   
1234   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1235     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1236
1237 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1238 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1239 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1240 systeembeheerder.
1241
1242 Met vriendelijke groeten,
1243 BackupPC Genie
1244 http://backuppc.sourceforge.net
1245 EOF
1246
1247 # No recent backup
1248 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1249 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1250 To: $user$domain
1251 cc:
1252 Subject: $subj
1253 $headers
1254 Beste $userName,
1255
1256 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1257 Er zijn ondertussen van uw pc $numBackups backups gemaakt sinds $firstTime dagen geleden.
1258 De laatste backup dateert van $days dagen geleden.
1259 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1260 is met het netwerk. 
1261
1262 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1263 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1264 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1265 zoeken waarom er geen backups meer genomen worden van uw pc.
1266
1267 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1268 bevindt dan kan u hieraan weinig anders doen behalve van belangrijke bestanden
1269 handmatig een kopie te maken op een ander medium (CD, diskette, tape, andere pc,...)
1270 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1271 laatste $days dagen teruggeplaatst zal kunnen worden in geval de harde schijf
1272 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1273
1274
1275 Met vriendelijke groeten,
1276 BackupPC Genie
1277 http://backuppc.sourceforge.net
1278 EOF
1279
1280 # Old Outlook files
1281 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1282 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1283 To: $user$domain
1284 cc:
1285 Subject: $subj
1286 $headers
1287 Beste $userName,
1288
1289 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1290
1291 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1292
1293 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1294 tot $lastTime dagen geleden.
1295 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1296 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1297 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1298
1299 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1300 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1301 - Sluit Outlook 
1302 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1303 - open uw browser en ga naar deze link:
1304
1305     $CgiURL?host=$host               
1306
1307 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1308
1309 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1310 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1311 vragen vooraleer de backup volledig is.
1312
1313 Met vriendelijke groeten,
1314 BackupPC Genie
1315 http://backuppc.sourceforge.net
1316 EOF
1317
1318 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1319 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1320
1321 #######################################################################
1322 # RSS strings
1323 #######################################################################
1324 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
1325 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS feed for BackupPC";
1326 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1327 Aantal Voll.: \$fullCnt;
1328 Voll.Lftd/dagen: \$fullAge;
1329 Voll.Grootte/GB: \$fullSize;
1330 Snelheid MB/sec: \$fullRate;
1331 Aantal Incr.: \$incrCnt;
1332 Incr.Lftd/dagen: \$incrAge;
1333 Status: \$host_state;
1334 Laatste poging: \$host_last_attempt;
1335 EOF
1336
1337 #######################################################################
1338 # Configuration editor strings (all ENGLISH currently)
1339 #######################################################################
1340
1341 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Only privileged users can edit configuation settings.";
1342 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Edit Config";
1343 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Edit Hosts";
1344
1345 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
1346 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "General Parameters";
1347 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Wakeup Schedule";
1348 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Concurrent Jobs";
1349 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Pool Filesystem Limits";
1350 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Other Parameters";
1351 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Remote Apache Settings";
1352 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Program Paths";
1353 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Install Paths";
1354 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1355 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Email settings";
1356 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Email User Messages";
1357 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1358 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Admin Privileges";
1359 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Page Rendering";
1360 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Paths";
1361 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "User URLs";
1362 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "User Config Editing";
1363 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
1364 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Xfer Settings";
1365 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb Settings";
1366 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar Settings";
1367 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync Settings";
1368 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd Settings";
1369 $Lang{CfgEdit_Title_BackupPCd_Settings} = "BackupPCd Settings";
1370 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archive Settings";
1371 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Include/Exclude";
1372 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Paths/Commands";
1373 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Paths/Commands";
1374 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Paths/Commands/Args";
1375 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Port/Args";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archive Paths/Commands";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Schedule";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Full Backups";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Incremental Backups";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Blackouts";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Other";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Backup Settings";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Client Lookup";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Other";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "User Commands";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosts";
1387
1388 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
1389 To add a new host, select Add and then enter the name.  To start with
1390 the per-host configuration from another host, enter the host name
1391 as NEWHOST=COPYHOST.  This will overwrite any existing per-host
1392 configuration for NEWHOST.  You can also do this for an existing
1393 host.  To delete a host, hit the Delete button.  For Add, Delete,
1394 and configuration copy, changes don't take effect until you select
1395 Save.  None of the deleted host's backups will be removed,
1396 so if you accidently delete a host, simply re-add it.  To completely
1397 remove a host's backups, you need to manually remove the files
1398 below \$topDir/pc/HOST
1399 EOF
1400
1401 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1402 \${h1("Main Configuration Editor")}
1403 EOF
1404
1405 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1406 \${h1("Host \$host Configuration Editor")}
1407 <p>
1408 Note: Check Override if you want to modify a value specific to this host.
1409 EOF
1410
1411 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Save";
1412 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Insert";
1413 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Delete";
1414 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Add";
1415 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Override";
1416 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "New Key";
1417
1418 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1419             = "Error: \$var must be an integer";
1420 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1421             = "Error: \$var must be a real-valued number";
1422 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1423             = "Error: \$var entry \$k must be an integer";
1424 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1425             = "Error: \$var entry \$k must be a real-valued number";
1426 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1427             = "Error: \$var must be a valid executable path";
1428 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1429             = "Error: \$var must be a valid option";
1430 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1431             = "Copy host \$copyHost doesn't exist; creating full host name \$fullHost.  Delete this host if that is not what you wanted.";
1432
1433 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1434             = "\$User copied config from host \$fromHost to \$host\n";
1435 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1436             = "\$User deleted \$p from \$conf\n";
1437 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1438             = "\$User added \$p to \$conf, set to \$value\n";
1439 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1440             = "\$User changed \$p in \$conf to \$valueNew from \$valueOld\n";
1441 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1442             = "\$User deleted host \$host\n";
1443 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1444             = "\$User host \$host changed \$key from \$valueOld to \$valueNew\n";
1445 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1446             = "\$User added host \$host: \$value\n";
1447   
1448 #end of lang_nl.pm