Various changes, including changes in 2.1.1 and 2.1.2 releases.
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
1 #!/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #File:  nl.pm       version 1.5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Start stapsgewijze backup";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
13 $Lang{Restore} = "Terugplaatsen";
14
15 $Lang{Type_full} = "volledig";
16 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen admin.-opties bekijken.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Admin Opties";
22 $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Controle van de server")}
27 <form action="\$MyURL" method="get">
28 <table class="tableStnd">
29   <!--<tr><td>Stop de server:<td><input type="submit" name="action" value="Stop">-->
30   <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="submit" name="action" value="Herlaad">
31 </table>
32 </form>
33 <!--
34 \${h2("Configuratie van de server")}
35 <ul>
36   <li><i>Andere opties kunnen hier komen ... vb.,</i>
37   <li>Wijzig configuratie van de server
38 </ul>
39 -->
40 EOF
41 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server niet mogelijk",
42             "Dit CGI script (\$MyURL) kan geen verbinding maken met de BackupPC-server"
43           . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
44           . " De foutmelding was: \$err.",
45             "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
46           . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
47 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
48 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
49 <form action="\$MyURL" method="get">
50 De BackupPC-server op <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> poort <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
51 werkt momenteel niet (misschien hebt u hem juist gestopt, of nog niet gestart).<br>
52 Wilt u de server nu starten?
53 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
54 <input type="submit" value="Start Server" name="ignore">
55 </form>
56 EOF
57
58 # -----
59
60 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Overzicht BackupPC Server";
61
62 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
63 \${h2(\"Algemene Serverinformatie\")}
64
65 <ul>
66 <li> De PID (procesidentificatie) van de server is \$Info{pid},  op machine \$Conf{ServerHost},
67      versie \$Info{Version}, gestart op \$serverStartTime.
68 <li> Dit overzicht werd gemaakt op \$now.
69 <li> De configuratie werd het laatst ingelezen op \$configLoadTime.
70 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
71 <li> Andere informatie:
72     <ul>
73         <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sedert laatste geplande wakeup,
74         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
75         <li>\$numCmdQueue wachtende aanvragen op commando,
76         \$poolInfo
77         <li>De backupschijf werd het laatst aangevuld tot \$Info{DUlastValue}%
78             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
79             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
80     </ul>
81 </ul>
82 EOF
83
84 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
85 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
86
87 <p>
88 \$generalInfo
89
90 \${h2("Momenteel lopende jobs")}
91 <p>
92 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
93 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
94     <td> Type </td>
95     <td> Gebruiker </td>
96     <td> Starttijd </td>
97     <td> Opdracht </td>
98     <td align="center"> PID </td>
99     <td align="center"> PID vd overdracht </td>
100     </tr>
101 \$jobStr
102 </table>
103 <p>
104
105 \${h2("Mislukkingen die aandacht vragen")}
106 <p>
107 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
108 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
109     <td align="center"> Type </td>
110     <td align="center"> Gebruiker </td>
111     <td align="center"> Laatste poging </td>
112     <td align="center"> Details </td>
113     <td align="center"> Fouttijd </td>
114     <td> Laaste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
115 \$statusStr
116 </table>
117 EOF
118
119 # --------------------------------
120 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Overzicht machines";
121 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archivering";
122 $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
123
124 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
125 <p>
126 Dit overzicht dateert van \$now.
127 </p>
128
129 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
130 <p>
131 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
132 <ul>
133 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
134      (vóór definitief wegschrijven en compressie),
135 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
136      (vóór definitief wegschrijven en compressie).
137 </ul>
138 </p>
139 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
140 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
141     <td align="center"> Gebruiker </td>
142     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
143     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
144     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
145     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
146     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
147     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
148     <td align="center"> Status </td>
149     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
150 \$strGood
151 </table>
152 <br><br>
153 \${h2("Hosts zonder backups")}
154 <p>
155 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
156 <p>
157 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
158 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
159     <td align="center"> Gebruiker </td>
160     <td align="center"> tal Voll. </td>
161     <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
162     <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
163     <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
164     <td align="center"> tal Incr. </td>
165     <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
166     <td align="center"> Status </td>
167     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
168 \$strNone
169 </table>
170 EOF
171
172 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
173 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
174 <script language="javascript" type="text/javascript">
175 <!--
176
177     function checkAll(location)
178     {
179       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
180       {
181         var e = document.form1.elements[i];
182         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
183             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
184                 e.checked = true;
185             } else {
186                 e.checked = false;
187             }
188         }
189       }
190     }
191
192     function toggleThis(checkbox)
193     {
194        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
195        cb.checked = !cb.checked;
196     }
197
198 //-->
199 </script>
200
201 Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordigen van \${fullSizeTot}GB
202 <p>
203 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
204 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
205 <input type="hidden" name="type" value="1">
206 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
207 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
208 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
209 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
210     <td align="center"> Gebruiker </td>
211     <td align="center"> grootte backup </td>
212 \$strGood
213 \$checkAllHosts
214 </table>
215 </form>
216 <p>
217
218 EOF
219
220 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
221 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
222 Klaar om volgende machines te archiveren
223 <ul>
224 \$HostListStr
225 </ul>
226 <form action="\$MyURL" method="post">
227 \$hiddenStr
228 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
229 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
230 <input type="hidden" name="type" value="2">
231 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
232 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
233 \$paramStr
234 <tr>
235     <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name=""></td>
236 </tr>
237 </form>
238 </table>
239 EOF
240
241 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
242 <tr>
243     <td>Plaats van archivering /device</td>
244     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
245 </tr>
246 EOF
247
248 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
249 <tr>
250     <td>Compressie</td>
251     <td>
252     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>Geen<br>
253     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
254     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
255     </td>
256 </tr>
257 EOF
258
259 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
260 <tr>
261     <td>Pariteitspercentage (0 = geen, 5 = standaard)</td>
262     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
263 </tr>
264 EOF
265
266 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
267 <tr>
268     <td>Opdelen (splitsen) in</td>
269     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
270 </tr>
271 EOF
272
273 # -----------------------------------
274 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
275         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
276             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
277         <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
278             met identieke hashcodes
279             (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
280         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
281             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
282 EOF
283
284 # --------------------------------
285 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: backup aangevraagd van \$host";
286 # --------------------------------
287 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
288 \${h1(\$str)}
289 <p>
290 Antwoord van server was: \$reply
291 <p>
292 Terug naar <a href="\$MyURL?host=\$host">\$host hoofdpagina</a>.
293 EOF
294 # --------------------------------
295 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging start van de backup van \$host";
296 # --------------------------------
297 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
298 \${h1("Weet u het zeker?")}
299 <p>
300 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
301
302 <form action="\$MyURL" method="get">
303 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
304 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
305 <input type="hidden" name="doit" value="1">
306 Wilt u dat nu doen?
307 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
308 <input type="submit" value="Neen" name="">
309 </form>
310 EOF
311 # --------------------------------
312 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annulering van de backup van \$host";
313 # --------------------------------
314 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
315
316 \${h1("Bent u zeker?")}
317
318 <p>
319 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
320
321 <form action="\$MyURL" method="get">
322 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
323 <input type="hidden" name="doit" value="1">
324 Start bovendien geen andere backup gedurende
325 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
326 <p>
327 Wilt u dit nu bevestigen?
328 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
329 <input type="submit" value="Neen" name="">
330 </form>
331
332 EOF
333 # --------------------------------
334 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel bevoorrechte gebruikers kunnen de wachtrij bekijken.";
335 # --------------------------------
336 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel bevoorechte gebruikers kunnen archiveren.";
337 # --------------------------------
338 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
339 # --------------------------------
340 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
341 \${h1("Overzicht Wachtrij backup")}
342 <br><br>
343 \${h2("Overzicht Wachtrij: Gebruikers")}
344 <p>
345 Deze aanvragen van gebruikers staan momenteel in de wachtrij:
346 </p>
347 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
348 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
349     <td> Aanvraagtijd </td>
350     <td> Gebruiker </td></tr>
351 \$strUser
352 </table>
353 <br><br>
354
355 \${h2("Overzicht Wachtrij: in achtergrond")}
356 <p>
357 Deze aanvragen voor backups in de achtergrond staan momenteel in de wachtrij:
358 </p>
359 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
360 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
361     <td> Aanvraagtijd </td>
362     <td> Gebruiker </td></tr>
363 \$strBg
364 </table>
365 <br><br>
366 \${h2("Overzicht Wachtrij: Opdrachten")}
367 <p>
368 Deze aanvragen via opdracht staan momenteel in de wachtrij:
369 </p>
370 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
371 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
372     <td> Aanvraagtijd </td>
373     <td> Gebruiker </td>
374     <td> Opdracht </td></tr>
375 \$strCmd
376 </table>
377 EOF
378
379 # --------------------------------
380 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Bestand \$file";
381 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
382 \${h1("Bestand \$file \$comment")}
383 <p>
384 EOF
385 # --------------------------------
386 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
387 Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
388 EOF
389
390 # --------------------------------
391 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped lijnen overgeslagen ]\n";
392 # --------------------------------
393 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
394
395 # --------------------------------
396 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Geschiedenis Logbestand";
397 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
398 \${h1("Geschiedenis Logbestand \$hdr")}
399 <p>
400 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
401 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestand </td>
402     <td align="center"> Grootte </td>
403     <td align="center"> Laatste wijziging </td></tr>
404 \$str
405 </table>
406 EOF
407
408 # -------------------------------
409 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
410 \${h1("Overzicht recente e-mail (Omgekeerde volgorde)")}
411 <p>
412 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
413 <tr class="tableheader"><td align="center"> Bestemming </td>
414     <td align="center"> Machine </td>
415     <td align="center"> Tijd </td>
416     <td align="center"> Onderwerp </td></tr>
417 \$str
418 </table>
419 EOF
420  
421
422 # ------------------------------
423 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
424
425 # ------------------------------
426 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host";
427 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
428 \${h1("Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host")}
429 <p>
430 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
431  \$share, backup nummer #\$num:
432 <ul>
433 \$fileListStr
434 </ul>
435 </p><p>
436 Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te plaatsen.
437 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
438 </p>
439 \${h2("Optie 1: Rechtstreeks terugplaatsen")}
440 <p>
441 EOF
442
443 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
444 U kan deze bestanden rechtstreeks terugplaatsen op pc
445 \$host.
446 </p><p>
447 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
448 overschreven worden!
449 </p>
450 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
451 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
452 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
453 <input type="hidden" name="type" value="3">
454 \$hiddenStr
455 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
456 <table border="0">
457 <tr>
458     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
459     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
460          name="hostDest">-->
461          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
462          \$hostDestSel
463          </select>
464          <script language="Javascript">
465          function myOpen(URL) {
466                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
467          }
468          </script>
469          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Zoeken naar beschikbare gedeelde mappen (NIET ONDERSTEUND)</a>--></td>
470 </tr><tr>
471     <td>Plaats de bestanden terug in de map (share)</td>
472     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
473          name="shareDest"></td>
474 </tr><tr>
475     <td>Plaats de bestanden onder de map<br>(relatief tov share)</td>
476     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
477         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
478 </tr><tr>
479     <td><input type="submit" value="Terugplaatsen starten" name=""></td>
480 </table>
481 </form>
482 EOF
483
484 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
485 Rechtstreeks terugplaatsen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
486 Gelieve een van de andere herstelopties te kiezen.
487 EOF
488
489 # ------------------------------
490 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
491 <p>
492 \${h2("Optie 2: Download een Zip-bestand")}
493 <p>
494 U kan een Zip-bestand downloaden dat al de bestanden/mappen bevat die u hebt
495 geselecteerd. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals WinZip,
496 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
497 </p><p>
498 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden u geselecteerd hebt,
499 kan dit zip-bestand zeer zeer groot zijn. Het kan meerdere minuten duren
500 om dit bestand aan te maken en het te downloaden. Uw pc moet ook over voldoende
501 harde schijfruimte beschikken om het bestand te kunnen bevatten.
502 </p>
503 <form action="\$MyURL" method="post">
504 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
505 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
506 <input type="hidden" name="type" value="2">
507 \$hiddenStr
508 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
509 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het zip-archief relatief
510 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
511 (in het andere geval zal het archiefbestand volledige padnamen bevatten).
512 <br>
513 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
514 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
515 <br>
516 <input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="">
517 </form>
518 EOF
519
520 # ------------------------------
521
522 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
523 <p>
524 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
525 <p>
526 Archive::Zip is niet geïnstalleerd op de backupPC-server en het is
527 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
528 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
529 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
530 </p>
531 EOF
532
533
534 # ------------------------------
535 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
536 \${h2("Optie 3: Download Tar-bestand")}
537 <p>
538 U kan een tar-bestand downloaden dat alle bestanden/mappen bevat die u
539 geselecteerd hebt. U kan dan een applicatie op uw pc, zoals tar of WinZip, 
540 gebruiken om de bestanden te bekijken of uit te pakken.
541 </p><p>
542 <b>Waarschuwing:</b> Afhankelijk van welke bestanden/mappen u geselecteerd hebt
543 kan dit bestand zeer, zeer groot worden. Het kan verscheidene minuten duren
544 om het tar-bestand de maken en te downloaden. Uw pc dient over voldoende vrije
545 schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
546 </p>
547 <form action="\$MyURL" method="post">
548 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
549 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
550 <input type="hidden" name="type" value="1">
551 \$hiddenStr
552 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
553 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Maak het tar-archief relatief
554 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
555 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
556 <br>
557 <input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="">
558 </form>
559 EOF
560
561
562 # ------------------------------
563 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig terugplaatsen voor machine \$host";
564
565 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
566 \${h1("Bent u zeker?")}
567 <p>
568 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
569 De volgende bestanden zullen teruggeplaatst worden in share \$In{shareDest}, 
570 uit backup nummer \$num:
571 <p>
572 <table border>
573 <tr><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal teruggeplaatst worden in</td></tr>
574 \$fileListStr
575 </table>
576
577 <form action="\$MyURL" method="post">
578 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
579 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
580 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
581 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
582 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
583 <input type="hidden" name="type" value="4">
584 \$hiddenStr
585 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
586 <input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
587 <input type="submit" value="Neen" name="">
588 </form>
589 EOF
590
591
592 # --------------------------
593 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Terugplaatsen gevraagd van machine \$hostDest";
594 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
595 \${h1(\$str)}
596 <p>
597 Het antwoord van de server was: \$reply
598 <p>
599 Ga terug naar <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">\$hostDest homepagina</a>.
600 EOF
601
602 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
603 \${h1(\$str)}
604 <p>
605 Het antwoord van de server was: \$reply
606 EOF
607
608
609 # -------------------------
610 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
611
612 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
613 \${h1("Overzicht backup van machine \$host")}
614 <p>
615 \$warnStr
616 <ul>
617 \$statusStr
618 </ul>
619 </p>
620 \${h2("Acties door de gebruiker")}
621 <p>
622 <form action="\$MyURL" method="get">
623 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
624 \$startIncrStr
625 <input type="submit" value="$Lang{Start_Full_Backup}" name="action">
626 <input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Backup}" name="action">
627 </form>
628 </p>
629 \${h2("Overzicht backup")}
630 <p>
631 Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden terug te plaatsen.
632 </p>
633 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
634 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
635     <td align="center"> Type </td>
636     <td align="center"> Aangevuld </td>
637     <td align="center"> Startdatum </td>
638     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
639     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
640     <td align="center"> Plaats op de server </td>
641 </tr>
642 \$str
643 </table>
644 <p>
645
646 \$restoreStr
647 </p>
648 <br><br>
649 \${h2("Overzicht van fouten tijdens overdracht")}
650 <br><br>
651 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
652 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
653     <td align="center"> Type </td>
654     <td align="center"> Bekijken </td>
655     <td align="center"> Aantal fouten </td>
656     <td align="center"> Aantal foutieve bestanden </td>
657     <td align="center"> Aantal foutieve \'shares\' </td>
658     <td align="center"> Aantal tar-fouten </td>
659 </tr>
660 \$errStr
661 </table>
662 <br><br>
663
664 \${h2("Overzicht bestandsgrootte en hergebruik")}
665 <p>
666 Bestaande bestanden zijn bestanden die reeds aanwezig waren op de backupschijf.
667 Nieuwe bestanden zijn bestanden die aan de schijf zijn toegevoegd.
668 Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' en \'nieuw\'.
669 </p>
670 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
671 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
672     <td align="center" colspan="3"> Totalen </td>
673     <td align="center" colspan="2"> Bestaande bestanden </td>
674     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
675 </tr>
676 <tr class="tableheader">
677     <td align="center"> backup nr. </td>
678     <td align="center"> Type </td>
679     <td align="center"> Aantal best.</td>
680     <td align="center"> Grootte in MB </td>
681     <td align="center"> MB/sec </td>
682     <td align="center"> Aantal best.</td>
683     <td align="center"> Grootte in MB </td>
684     <td align="center"> Aantal best. </td>
685     <td align="center"> Grootte in MB </td>
686 </tr>
687 \$sizeStr
688 </table>
689 <br><br>
690
691 \${h2("Overzicht compressie")}
692 <p>
693 Compressie van bestanden die reeds op schijf stonden en van nieuw
694 gecomprimeerde bestanden.
695 </p>
696 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
697 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
698     <td align="center" colspan="3"> Bestaande bestanden </td>
699     <td align="center" colspan="3"> Nieuwe bestanden </td>
700 </tr>
701 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr. </td>
702     <td align="center"> Type </td>
703     <td align="center"> Comp.niveau </td>
704     <td align="center"> Grootte in MB </td>
705     <td align="center"> Comp.in MB </td>
706     <td align="center"> Comp. </td>
707     <td align="center"> Grootte in MB </td>
708     <td align="center"> Comp.in MB </td>
709     <td align="center"> Comp. </td>
710 </tr>
711 \$compStr
712 </table>
713 <br><br>
714 EOF
715
716 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Overzicht archivering machine \$host";
717 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
718 \${h1("Overzicht archivering machine \$host")}
719 <p>
720 \$warnStr
721 <ul>
722 \$statusStr
723 </ul>
724
725 \${h2("Acties van de gebruiker")}
726 <p>
727 <form action="\$MyURL" method="get">
728 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
729 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
730 <input type="submit" value="$Lang{Start_Archive}" name="action">
731 <input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Archive}" name="action">
732 </form>
733
734 \$ArchiveStr
735
736 EOF
737
738 # -------------------------
739 $Lang{Error} = "BackupPC: Fout";
740 $Lang{Error____head} = <<EOF;
741 \${h1("Fout: \$head")}
742 <p>\$mesg</p>
743 EOF
744
745 # -------------------------
746 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
747
748 # -------------------------
749 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
750 \${h1("Backup bekijken van \$host")}
751
752 <script language="javascript" type="text/javascript">
753 <!--
754
755     function checkAll(location)
756     {
757       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
758       {
759         var e = document.form1.elements[i];
760         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
761             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
762                 e.checked = true;
763             } else {
764                 e.checked = false;
765             }
766         }
767       }
768     }
769     
770     function toggleThis(checkbox)
771     {
772        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
773        cb.checked = !cb.checked;        
774     }
775
776 //-->
777 </script>
778
779 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
780 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
781 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
782 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
783 <input type="hidden" name="action" value="browse">
784 <ul>
785 <li> U bekijkt nu backup nummer \$num, die gestart werd rond \$backupTime
786         (\$backupAge dagen geleden),
787 \$filledBackup
788 <li> Ga naar map: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
789 <li> Klik op een map hieronder om de inhoud van die map te bekijken,
790 <li> Klik op een bestand hieronder om dat bestand terug te zetten.
791 <li> U kan de <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">backupgeschiedenis</a> bekijken van de huidige map.
792 </ul>
793 </form>
794
795 \${h2("Inhoud van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
796 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
797 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
798 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
799 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
800 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
801 <input type="hidden" name="action" value="$Lang{Restore}">
802 <br>
803 <table width="100%">
804 <tr><td valign="top">
805     <br><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
806     \$dirStr
807     </table>
808 </td><td width="3%">
809 </td><td valign="top">
810     <br>
811         <table border="0" width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
812         \$fileHeader
813         \$topCheckAll
814         \$fileStr
815         \$checkAll
816         </table>
817     </td></tr></table>
818 <br>
819 <!--
820 This is now in the checkAll row
821 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
822 -->
823 </form>
824 EOF
825
826 # ------------------------------
827 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Geschiedenis van een map van backup van \$host";
828
829 #
830 # These two strings are used to build the links for directories and
831 # file versions.  Files are appended with a version number.
832 #
833 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "map";
834 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
835
836 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
837 \${h1("Historiek van een map van backup van \$host")}
838 <p>
839 Deze geschiedenis toont elke unieke versie van de bestanden over
840 alle backups heen:
841 <ul>
842 <li> Klik op een backupnummer om terug te keren naar het overzicht van de backup,
843 <li> Klik op een map-link (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) om door
844      die map te bladeren,
845 <li> Klik op de versie-link van een bestand (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
846      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) om dat bestand te downloaden,
847 <li> Bestanden met dezelfde inhoud maar in verschillende backups hebben
848      hetzelfde versienummer,
849 <li> Bestanden of mappen die in een bepaalde backup niet aanwezig zijn hebben
850      een lege cel.
851 <li> Bestanden met hetzelfde versienummer kunnen wel verschillende attributen 
852      (eigenaar,lees- of schrijfrechten) hebben.Selecteer het backupnummer om
853      de attributen van het bestand te bekijken.
854 </ul>
855
856 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
857
858 <br>
859 <table cellspacing="2" cellpadding="3">
860 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
861 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
862 \$fileStr
863 </table>
864 EOF
865 # ------------------------------
866 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van herstel nr. #\$num van machine \$host";
867
868 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
869 \${h1("Details van herstel nr. #\$num van machine \$host")}
870 <p>
871 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
872 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
873 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
874 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
875 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
876 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
877 <tr><td class="tableheader"> Bronmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
878 <tr><td class="tableheader"> Bron backupnr. </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
879 <tr><td class="tableheader"> Bron share </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
880 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsmachine </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
881 <tr><td class="tableheader"> Bestemmingsshare </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
882 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
883 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
884 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
885 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
886 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsratio </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
887 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
888 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
889 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
890 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
891 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
892 </tr></tr>
893 </table>
894 </p>
895 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
896 <p>
897 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
898 <tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>Teruggeplaatst naar</td></tr>
899 \$fileListStr
900 </table>
901 EOF
902
903 # -----------------------------------
904 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Details van archivering nr. \$num van \$host";
905
906 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
907 \${h1("Details van archivering nr. \$num van \$host")}
908 <p>
909 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
910 <tr><td class="tableheader"> Nummer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Aangevraagd door </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Aanvraagtijd </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Resultaat </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Foutmelding </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Starttijd </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
917 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
918 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Bekijken</a>,
919 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Fouten</a>
920 </tr></tr>
921 </table>
922 <p>
923 \${h1("Lijst machines")}
924 <p>
925 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
926 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
927 \$HostListStr
928 </table>
929 EOF
930
931 # -----------------------------------
932 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Overzicht E-mail";
933
934 # -----------------------------------
935 #  !! ERROR messages !!
936 # -----------------------------------
937 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new mislukt: controleer de apache error_log\n";
938 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
939               "Foutieve gebruiker: mijn userid is \$>, in plaats van \$uid"
940             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
941 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen PC-overzichten bekijken.";
942 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
943                   "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups stoppen of starten van machine"
944                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
945 $Lang{Invalid_number__num} = "Ongeldig of onjuist nummer \$num";
946 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Ik kan \$file niet openen: misschien problemen met de configuratie?";
947 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen log- of configuratiebestanden bekijken.";
948 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen logbestanden bekijken.";
949 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen het e-mailoverzicht bekijken.";
950 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de backup "
951                 . "van machine \${EscHTML(\$In{host})} bekijken.";
952 $Lang{Empty_host_name} = "Geen of lege machinenaam.";
953 $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
954                     . " is leeg";
955 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
956                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
957 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backupbestanden"
958                 . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugplaatsen.";
959 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
960 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
961                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
962 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
963                 . " een machine te selecteren.";
964 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Goed geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
965 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
966 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden terug te plaatsen naar machine "
967                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
968 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
969                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
970 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden terugplaatsen"
971                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
972 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
973 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
974 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen informatie over"
975                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
976 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
977 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
978 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Terugplaatsing nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
979                 . " bestaat niet.";
980 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
981                 . " bestaat niet.";
982 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-nummer van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
983 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
984 \$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-nummer niet. Ik controleerde de
985 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
986 niet dezelfde machine als \$host is.
987 <p>
988 In afwachting dat ik machine \$host op een welbepaald DHCP-adres terugvind, kan u
989 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
990 EOF
991
992 # ------------------------------------
993 # !! Server Mesg !!
994 # ------------------------------------
995
996 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$In{hostIP}) door"
997                                       . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
998 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
999 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
1000 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Terugplaatsing aangevraagd naar machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
1001              . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1002 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1003
1004 # -------------------------------------------------
1005 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1006 # -------------------------------------------------
1007
1008 $Lang{Status} = "Status";
1009 $Lang{PC_Summary} = "Overzicht machine";
1010 $Lang{LOG_file} = "LOG-bestand";
1011 $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
1012 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
1013 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
1014 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
1015 $Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
1016 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
1017 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
1018
1019 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Machine of gebruikersnaam:</small>";
1020 $Lang{Go} = "Start";
1021 $Lang{Hosts} = "Machines";
1022 $Lang{Select_a_host} = "Selecteer een machine...";
1023
1024 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Er waren (nog) geen archiveringen </h2>\n";
1025 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Deze PC werd (nog) nooit gebackupt !! </h2>\n";
1026 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Deze PC wordt gebruikt door \${UserLink(\$user)}";
1027
1028 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Enkel de foutmeldingen)";
1029 $Lang{XferLOG} = "OverdrachtsLOG";
1030 $Lang{Errors}  = "Foutmeldingen";
1031
1032 # ------------
1033 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1034 <li>Meest recente e-mail die gezonden werd naar \${UserLink(\$user)} was op \$mailTime, onderwerp: "\$subj".
1035 EOF
1036 # ------------
1037 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1038 <li>De opdracht \$cmd loopt momenteel voor machine \$host sedert \$startTime.
1039 EOF
1040
1041 # -----------
1042 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1043 <li>Machine \$host staat klaar in de wachtrij \'achtergrond\' (backup zal weldra starten).
1044 EOF
1045
1046 # ----------
1047 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1048 <li>Machine \$host staat in de gebruikers-wachtrij (backup zal weldra starten).
1049 EOF
1050
1051 # ---------
1052 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1053 <li>Een opdracht voor machine \$host staat in de opdrachtenwachtrij (opdracht zal weldra starten).
1054 EOF
1055
1056 # --------
1057 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1058 <li>Meest recente status is \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason sedert \$startTime.
1059 EOF
1060
1061 # --------
1062 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1063 <li>Meest recente foutmelding was \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1064 EOF
1065
1066 # ------
1067 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1068 <li>Pings naar machine \$host zijn \$StatusHost{deadCnt} opeenvolgende keren mislukt.
1069 EOF
1070
1071 # -----
1072 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Daarvoor, pings";
1073
1074 # -----
1075 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1076 <li>\$priorStr naar machine \$host zijn \$StatusHost{aliveCnt} opeenvolgende keren geslaagd.
1077
1078 EOF
1079
1080 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1081 <li>Omdat machine \$host op het netwerk was gedurende minstens \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1082 opeenvolgende keren, zal hij niet gebackupt worden van \$blackoutStr
1083 EOF
1084
1085 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
1086
1087 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1088 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
1089 (<a href=\"\$MyURL?action=\${EscURI(\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive})}&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
1090 EOF
1091
1092 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1093
1094 # $Lang{Host_Inhost} = "Machine \$In{host}";
1095
1096 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1097 <tr><td class="fviewborder">
1098 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1099 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1100 <input type="submit" name="Submit" value="Plaats geselecteerde bestanden terug">
1101 </td></tr>
1102 EOF
1103
1104 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1105 <tr><td class="fviewborder">
1106 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Selecteer alles
1107 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1108 <input type="submit" name="Submit" value="Archiveer de geselecteerde hosts">
1109 </td></tr>
1110 EOF
1111
1112 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1113    <tr class="fviewheader"><td align=center> Naam</td>
1114        <td align="center"> Type</td>
1115        <td align="center"> Mode</td>
1116        <td align="center"> Nr.</td>
1117        <td align="center"> Grootte</td>
1118        <td align="center"> Wijziging</td>
1119     </tr>
1120 EOF
1121
1122 $Lang{Home} = "Home";
1123 $Lang{Browse} = "Bekijken backups";
1124 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Laaste overdr.LOG met fouten";
1125 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Laaste overdr.LOG (enkel foutmeldingen)";
1126
1127 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1128 <li> Dit overzicht is samengevoegd met backup #\$numF.
1129 EOF
1130
1131 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1132 <li> Selecteer de backup die u wil bekijken: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1133 EOF
1134
1135 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1136 \${h2("Overzicht terugplaatsingen")}
1137 <p>
1138 Klik op het terugplaatsingsnummer voor meer details.
1139 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1140 <tr class="tableheader"><td align="center"> Terugplaatsing nr.</td>
1141     <td align="center"> Resultaat </td>
1142     <td align="right"> Startdatum</td>
1143     <td align="right"> Duur(min.)</td>
1144     <td align="right"> Aantal best. </td>
1145     <td align="right"> MB </td>
1146     <td align="right"> Aantal tar-fouten</td>
1147     <td align="right"> Aantal Overdr.fouten</td>
1148 </tr>
1149 \$restoreStr
1150 </table>
1151 <p>
1152 EOF
1153
1154 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1155 \${h2("Overzicht archiveringen")}
1156 <p>
1157 Klik op het archiveringsnummer voor meer details.
1158 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1159 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiveringsnr.</td>
1160     <td align="center"> Resultaat </td>
1161     <td align="right"> Startdatum</td>
1162     <td align="right"> Duur/min</td>
1163 </tr>
1164 \$ArchiveStr
1165 </table>
1166 <p>
1167 EOF
1168
1169 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentatie";
1170
1171 $Lang{No} = "nee";
1172 $Lang{Yes} = "ja";
1173
1174 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1175 <tr><td bgcolor="#ffffff">De map/directory \${EscHTML(\$dirDisplay)} is leeg
1176 </td></tr>
1177 EOF
1178
1179 #$Lang{on} = "aan";
1180 $Lang{off} = "uit";
1181
1182 $Lang{backupType_full}    = "volledig";
1183 $Lang{backupType_incr}    = "incrementeel";
1184 $Lang{backupType_partial} = "gedeeltelijk";
1185
1186 $Lang{failed} = "mislukt";
1187 $Lang{success} = "succesvol";
1188 $Lang{and} = "en";
1189
1190 # ------
1191 # Hosts states and reasons
1192 $Lang{Status_idle} = "in rust";
1193 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
1194 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
1195 $Lang{Status_restore_starting} = "terugplaatsen start";
1196 $Lang{Status_restore_in_progress} = "terugplaatsen bezig";
1197 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
1198 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
1199
1200 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
1201 $Lang{Reason_restore_done} = "terugplaatsen voltooid";
1202 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
1203 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
1204 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
1205 $Lang{Reason_restore_failed} = "terugplaatsen mislukt";
1206 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
1207 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
1208 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
1209 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "terugplaatsen geannuleerd door gebruiker";
1210 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
1211
1212 # ---------
1213 # Email messages
1214
1215 # No backup ever
1216 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: Er werd (nog) geen backup gemaakt van pc \$host";
1217 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1218 To: $user$domain
1219 cc:
1220 Subject: $subj
1221 $headers
1222 Beste $userName,
1223
1224 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
1225 onze PC backup software. PC backups zouden automatisch moeten gebeuren
1226 als uw pc verbonden is met het netwerk. 
1227 U kan best contact opnemen met de systeembeheerder als:
1228
1229   - Uw pc regelmatig en normaal verbonden was met het netwerk.
1230     Mogelijk is er immers een configuratie of setupfout waardoor
1231     backups niet mogelijk waren/zijn.
1232   
1233   - U helemaal geen backup wenst van deze pc en u wil dat er
1234     hierover geen e-mail meer gezonden worden
1235
1236 In andere gevallen dient u er voor te zorgen dat uw pc zo spoedig 
1237 mogelijk verbonden wordt met het netwerk.
1238 In geval van twijfel of voor hulp kan u contact opnemen met de
1239 systeembeheerder.
1240
1241 Met vriendelijke groeten,
1242 BackupPC Genie
1243 http://backuppc.sourceforge.net
1244 EOF
1245
1246 # No recent backup
1247 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: er zijn recentelijk geen backups (meer) gemaakt van pc \$host";
1248 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1249 To: $user$domain
1250 cc:
1251 Subject: $subj
1252 $headers
1253 Beste $userName,
1254
1255 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
1256 Er zijn ondertussen van uw pc $numbackups gemaakt sinds $firstTime.
1257 De laatste backup dateert van $days geleden.
1258 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
1259 is met het netwerk. 
1260
1261 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
1262 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
1263 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
1264 zoeken waarom er geen backups meer genomen worden van uw pc.
1265
1266 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
1267 bevindt dan kan u hieraan weinig doen behalve van belangrijke bestanden
1268 handmatig een copy nemen op een ander medium (CD,diskette, tape,andere pc,...)
1269 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
1270 laatste $days dagen teruggeplaatst zal kunnen worden in geval de harde schijf
1271 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
1272
1273
1274 Met vriendelijke groeten,
1275 BackupPC Genie
1276 http://backuppc.sourceforge.net
1277 EOF
1278
1279 # Old Outlook files
1280 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlookbestanden op pc \$host moeten gebackupt worden";
1281 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1282 To: $user$domain
1283 cc:
1284 Subject: $subj
1285 $headers
1286 Beste $userName,
1287
1288 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
1289
1290 Deze bestanden bevatten al uw e-mail, bijlagen, contactadressen en agenda.
1291
1292 Uw pc werd reeds $numBackups keer succesvol gebackupt sinds $firstTime
1293 tot $lastTime dagen geleden.
1294 Helaas, wanneer Outlook geopend is, worden al de bijhorende bestanden
1295 ontoegankelijk gemaakt voor andere programma's, inclusief het programma backupPC.
1296 Hierdoor kon van deze bestanden geen backup gemaakt worden.
1297
1298 Als u nu verbonden bent met het netwerk, wordt U aangeraden om een 
1299 backup te maken van de Outlookbestanden. Dat kan op volgende manier:
1300 - Sluit Outlook 
1301 - Sluit bij voorkeur ook alle andere toepassingen
1302 - open uw browser en ga naar deze link:
1303
1304     $CgiURL?host=$host               
1305
1306 - Kies dan voor "Start incrementele backup" tweemaal om zo een incrementele backup te starten.
1307
1308 U kan klikken op de link "Terug naar $host pagina" en vervolgens op "vernieuwen"
1309 om de status van de backup te bekijken. Het zou slechts enkele ogenblikken mogen
1310 vragen vooraleer de backup volledig is.
1311
1312 Met vriendelijke groeten,
1313 BackupPC Genie
1314 http://backuppc.sourceforge.net
1315 EOF
1316
1317 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
1318 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
1319
1320 #end of lang_nl.pm
1321
1322