ac015c75a41a256e0bc0f978d2db473e47db03fd
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / pl.pm
1 #!/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Zacznij Archiwizację";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Archiwizację";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Zacznij Pełną Kopię Bezpieczeństwa";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Zacznij Inkrementacyjną Kopię Bezpieczeństwa";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Kopię Bezpieczeństwa";
13 $Lang{Restore} = "Przywróć";
14
15 $Lang{Type_full} = "pełny";
16 $Lang{Type_incr} = "inkrementacyjny";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą oglądać opcje administracyjne";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "Serwer BackupPC: Opcje Administracyjne";
22 $Lang{Admin_Options} = "Opcje Administracyjne";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Kontrola Serwera")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Wczytaj ponownie konfigurację serwera:<td><input type="button" value="Reload"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Konfiguracja Serwera")}
37 <ul>
38   <li><i>Inne opcje mogą być tu ... . tzn,</i>
39   <li>Edytuj Konfigurację Serwera
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nie można połączyć się z serwerem BackupPC",
44             "Ten skrypt CGI (\$MyURL) nie może połączyć się z BackupPC"
45           . " serwer na \$Conf{ServerHost} porcie \$Conf{ServerPort}.  Błąd"
46           . " to: \$err.",
47             "Możliwe ,że serwer BackupPC nie jest uruchomiony albo że występuje "
48           . " błąd w konfiguracji.  Proszę powiadomić o tym swojego Administratora.";
49 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
50 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
51 <form action="\$MyURL" method="get">
52 Serwer BackupPC na <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> porcie <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
53 nie działa (może tylko go wyłączyłeś, albo po prostu nie wlaczyłeś).<br>
54 Czy chcesz go włączyć?
55 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
56 <input type="submit" value="Uruchom Serwer" name="ignore">
57 </form>
58 EOF
59
60 # -----
61
62 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serwera BackupPC";
63
64 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
65 \${h2(\"Informacje Ogólne Serwera\")}
66
67 <ul>
68 <li> PID serwera to \$Info{pid},  na hoście \$Conf{ServerHost},
69      wersja \$Info{Version}, włączony \$serverStartTime.
70 <li> WYgenerowanie statusu : \$now.
71 <li> Ostatnie ładowanie konfiguracji : \$configLoadTime.
72 <li> Następne kolejkowanie : \$nextWakeupTime.
73 <li> Inne Informacje:
74     <ul>
75         <li>\$numBgQueue oczekujących żądań kopii bezpieczeństwa od czasu ostatniego zaplanowanego działania,
76         <li>\$numUserQueue oczekujacych żądań kopii bezpieczeństwa od uzytkowników,
77         <li>\$numCmdQueue oczekujących poleceń do wykonania,
78         \$poolInfo
79         <li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}%
80             (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
81             a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
82     </ul>
83 </ul>
84 EOF
85
86 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
87 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
88
89 <p>
90 \$generalInfo
91
92 \${h2("Aktualnie Działające Prace")}
93 <p>
94 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
95 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
96     <td> Typ </td>
97     <td> Użytkownik </td>
98     <td> Początek </td>
99     <td> Polecenie </td>
100     <td align="center"> PID </td>
101     <td align="center"> Xfer PID </td>
102     </tr>
103 \$jobStr
104 </table>
105 <p>
106
107 \${h2("Błędy które wymagają uwagi")}
108 <p>
109 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
110 <tr class="tableheader"><td align="center"> Host </td>
111     <td align="center"> Typ </td>
112     <td align="center"> Użytkownik </td>
113     <td align="center"> Ostatnia próba </td>
114     <td align="center"> Detale </td>
115     <td align="center"> Czas </td>
116     <td> Ostatni błąd (inny niż brak połączenia(pingu)) </td></tr>
117 \$statusStr
118 </table>
119 EOF
120
121 # --------------------------------
122 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Wyciąg Hostow";
123 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiwum";
124 $Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF;
125
126 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
127 <p>
128 <ul>
129 <li>Ten status został wygenerowany o \$now.
130 <li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}%
131     (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
132     a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
133 </ul>
134 </p>
135
136 \${h2("Hosty z bezbłędnie wykonaną kopią bezpieczeństwa ")}
137 <p>
138 Jest \$hostCntGood hostów które zostaly zabezpieczone, na całkowita liczbę:
139 <ul>
140 <li> \$fullTot pełnych kopi bezpieczeństwa na pełną sumę \${fullSizeTot}GB
141      (przed kompresją),
142 <li> \$incrTot inkrementalnych kopi bezpieczeństwa na pełną sume \${incrSizeTot}GB
143      (przed kompresją).
144 </ul>
145 </p>
146 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
147 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
148     <td align="center"> Użytwkonik </td>
149     <td align="center"> #Pełny </td>
150     <td align="center"> Pełny Wiek (dni) </td>
151     <td align="center"> Pełny Rozmiar (GB) </td>
152     <td align="center"> Prędkość (MB/s) </td>
153     <td align="center"> #Inkr </td>
154     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
155     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
156     <td align="center"> Status </td>
157     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
158 \$strGood
159 </table>
160 <br><br>
161 \${h2("Hosty bez wykonanej kopii bezpieczeństwa")}
162 <p>
163 Jest \$hostCntNone hostów bez kopii bezpieczeństwa.
164 <p>
165 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
166 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
167     <td align="center"> Użytkonik </td>
168     <td align="center"> #Pełny </td>
169     <td align="center"> Pełny Wiek (dni </td>
170     <td align="center"> Pełny Rozmiar (GB) </td>
171     <td align="center"> Prędkość (MB/s) </td>
172     <td align="center"> #Inkr </td>
173     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
174     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
175     <td align="center"> Status </td>
176     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
177 \$strNone
178 </table>
179 EOF
180
181 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
182 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
183 <script language="javascript" type="text/javascript">
184 <!--
185
186     function checkAll(location)
187     {
188       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
189       {
190         var e = document.form1.elements[i];
191         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
192             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
193                 e.checked = true;
194             } else {
195                 e.checked = false;
196             }
197         }
198       }
199     }
200
201     function toggleThis(checkbox)
202     {
203        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
204        cb.checked = !cb.checked;
205     }
206
207 //-->
208 </script>
209
210 Jest \$hostCntGood hostów które mają kopie bezpieczeństwa na sumę \${fullSizeTot}GB
211 <p>
212 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
213 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
214 <input type="hidden" name="type" value="1">
215 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
216 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
217 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
218 <tr class="tableheader"><td align=center> Host</td>
219     <td align="center"> Uzytkownik </td>
220     <td align="center"> Rozmiar Kopii Bezpieczeństwa </td>
221 \$strGood
222 \$checkAllHosts
223 </table>
224 </form>
225 <p>
226
227 EOF
228
229 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
230 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
231 Przystępuje do archiwizacji następujących hostów 
232 <ul>
233 \$HostListStr
234 </ul>
235 <form action="\$MyURL" method="post">
236 \$hiddenStr
237 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
238 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
239 <input type="hidden" name="type" value="2">
240 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
241 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
242 \$paramStr
243 <tr>
244     <td colspan=2><input type="submit" value="Start the Archive" name="ignore"></td>
245 </tr>
246 </form>
247 </table>
248 EOF
249
250 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
251 <tr>
252     <td>Lokalizacja Archiwum</td>
253     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
254 </tr>
255 EOF
256
257 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
258 <tr>
259     <td>Kompresja</td>
260     <td>
261     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>None<br>
262     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
263     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
264     </td>
265 </tr>
266 EOF
267
268 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
269 <tr>
270     <td>Procent parytetowanych danych (0 = wyłączone, 5 = typowe)</td>
271     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
272 </tr>
273 EOF
274
275 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
276 <tr>
277     <td>Rozdziel wyjście na </td>
278     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
279 </tr>
280 EOF
281
282 # -----------------------------------
283 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
284         <li>Pula to \${poolSize}GB zawiera \$info->{"\${name}FileCnt"} plików
285             oraz \$info->{"\${name}DirCnt"} katalogów (zajęło \$poolTime),
286         <li>Hashowanie puli daje \$info->{"\${name}FileCntRep"} powtarzających się
287             plików z najdłuższym łancuchem \$info->{"\${name}FileRepMax"},
288         <li>Nocne czyszczenie usunęło \$info->{"\${name}FileCntRm"} plików o
289             rozmiarze \${poolRmSize}GB (zajęło \$poolTime),
290 EOF
291
292 # --------------------------------
293 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: Kopia rządana na \$host";
294 # --------------------------------
295 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
296 \${h1(\$str)}
297 <p>
298 Odpowiedź serwera to : \$reply
299 <p>
300 Wróć do <a href="\$MyURL?host=\$host">strony domowej \$host</a>.
301 EOF
302 # --------------------------------
303 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwierdzony start kopii na \$host";
304 # --------------------------------
305 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
306 \${h1("Are you sure?")}
307 <p>
308 Zamierzasz zaczać kopie \$type na \$host.
309
310 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
311 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
312 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
313 <input type="hidden" name="doit" value="1">
314 <input type="hidden" name="action" value="">
315 Czy napewno chcesz tego ?
316 <input type="button" value="\$buttonText"
317   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
318            document.Confirm.submit();">
319 <input type="submit" value="No" name="ignore">
320 </form>
321 EOF
322 # --------------------------------
323 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Zatrzymaj potwierdzoną kopie na \$host";
324 # --------------------------------
325 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
326
327 \${h1("Czy jesteś pewien ?")}
328
329 <p>
330 Zamierzasz zatrzymać wykonywanie kopii na  \$host;
331
332 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
333 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
334 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
335 <input type="hidden" name="action" value="">
336 Prosze nie zaczynac nowej kopii przez
337 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> godzin.
338 <p>
339 Czy naprawdę tego chcesz ?
340 <input type="button" value="\$buttonText"
341   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
342            document.Confirm.submit();">
343 <input type="submit" value="No" name="ignore">
344 </form>
345
346 EOF
347 # --------------------------------
348 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Tylko uprzywilejowani użytwkonicy mogą przeglądać kolejki";
349 # --------------------------------
350 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "ylko uprzywilejowani użytwkonicy mogą archiwizować.";
351 # --------------------------------
352 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kolejki";
353 # --------------------------------
354 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
355 \${h1("Podsumowanie kolejki kopii bezpieczeństwa")}
356 <br><br>
357 \${h2("Podsumowanie kolejki uzytkownika")}
358 <p>
359 Następujący użytkonicy są w kolejce:
360 </p>
361 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
362 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
363     <td> Czas do </td>
364     <td> Użytkownik </td></tr>
365 \$strUser
366 </table>
367 <br><br>
368
369 \${h2("Podsumowanie kolejki w tle")}
370 <p>
371 Następujące kolejki będące w tle czekają na wykonanie :
372 </p>
373 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
374 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
375     <td> Czas do </td>
376     <td> uzytkownik </td></tr>
377 \$strBg
378 </table>
379 <br><br>
380 \${h2("Podsumowanie kolejki poleceń")}
381 <p>
382 Następujące kolejki poleceń czekają na wykonanie :
383 </p>
384 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
385 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
386     <td> Czas do </td>
387     <td> Użytkownik </td>
388     <td> Polecenie </td></tr>
389 \$strCmd
390 </table>
391 EOF
392
393 # --------------------------------
394 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Plik \$file";
395 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
396 \${h1("Plik \$file \$comment")}
397 <p>
398 EOF
399 # --------------------------------
400 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
401 Komentarze do pliku <tt>\$file</tt>, zmodyfikowne \$mtimeStr \$comment
402 EOF
403
404 # --------------------------------
405 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[ pominięto \$skipped linii ]\n";
406 # --------------------------------
407 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNie można otworzyc dziennika \$file\n";
408
409 # --------------------------------
410 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historia Dziennika";
411 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
412 \${h1("Histria Dziennika \$hdr")}
413 <p>
414 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
415 <tr class="tableheader"><td align="center"> Plik </td>
416     <td align="center"> Rozmiar </td>
417     <td align="center"> Czas Modyfikacji </td></tr>
418 \$str
419 </table>
420 EOF
421
422 # -------------------------------
423 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
424 \${h1("Podsumowanie Emaili (kojeność odwrotna)")}
425 <p>
426 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
427 <tr class="tableheader"><td align="center"> Adresat </td>
428     <td align="center"> Nadawca </td>
429     <td align="center"> Czas </td>
430     <td align="center"> Temat </td></tr>
431 \$str
432 </table>
433 EOF
434  
435
436 # ------------------------------
437 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Przeglądaj \$num dla \$host";
438
439 # ------------------------------
440 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Przywróć opcje dla \$host";
441 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
442 \${h1("Przywróć opcje dla \$host")}
443 <p>
444 Zaznaczyłeś następujące pliki/katalogi z
445 udziału \$share, kopia numer #\$num:
446 <ul>
447 \$fileListStr
448 </ul>
449 </p><p>
450 Masz do wyboru trzy możliwośći przywrócenia tych plików/katalogów.
451 Proszę wybrać jedna z nich.
452 </p>
453 \${h2("Opcja Pierwsza: Bezposrednie przywrócenie")}
454 <p>
455 EOF
456
457 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
458 Możesz zacząć przywracanie bezpośrednio na 
459 \$host.
460 </p><p>
461 <b>Uwaga:</b> jakikolwiek plik pasujący do tych ktore masz
462 zaznaczone będzie nadpisany !
463 </p>
464 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
465 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
466 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
467 <input type="hidden" name="type" value="3">
468 \$hiddenStr
469 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
470 <table class="tableStnd" border="0">
471 <tr>
472     <td>Przywrócenie plików na host</td>
473     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
474          name="hostDest">-->
475          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
476          \$hostDestSel
477          </select>
478          <script language="Javascript">
479          function myOpen(URL) {
480                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
481          }
482          </script>
483          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Szukaj dostępnych udziałów (NIE ZAIMPLEMENTOWANE)</a>--></td>
484 </tr><tr>
485     <td>Przywrócenie plików do udziału</td>
486     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
487          name="shareDest"></td>
488 </tr><tr>
489     <td>Przywróć pliki poniżej<br>(podobne do udziału)</td>
490     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
491         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
492 </tr><tr>
493     <td><input type="submit" value="Start Restore" name="ignore"></td>
494 </table>
495 </form>
496 EOF
497
498 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
499 Bezpośrednie przywrócenie na host zostało wyłączone \${EscHTML(\$hostDest)}.
500 Proszę wybrac inna opcję przywracania.
501 EOF
502
503 # ------------------------------
504 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
505 <p>
506 \${h2("Opcja Druga: Ściągnij Archiwum Zip")}
507 <p>
508 Możesz ściągnąc archiwum Zip zawieające wszystkie pliki/katalogi które
509 zaznaczyłeś.  Możesz wtedy użyć lokalnej aplikacji, Takiej jak 7Zip,
510 do przeglądania czy wypakowania danych.
511 </p><p>
512 <b>Uwaga:</b> zależnie od wybranych plików/katalogów ,
513 to archiwum może być bardzo duże.  Może zajać dużo czasu do
514 stworzenia i przesłania go, także będziesz potrzebował odpowiedniej ilości miejsca na dysku
515 do przechowania.
516 </p>
517 <form action="\$MyURL" method="post">
518 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
519 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
520 <input type="hidden" name="type" value="2">
521 \$hiddenStr
522 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
523 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Stworzyć archiwum powiązane
524 z \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
525 (inaczej bedzie zawierac pełne scieżki do plików).
526 <br>
527 Kompresja (0=off, 1=fast,...,9=best)
528 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
529 <br>
530 <input type="submit" value="Sciągnij plik Zip" name="ignore">
531 </form>
532 EOF
533
534 # ------------------------------
535
536 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
537 <p>
538 \${h2("Opcja Druga: Ściągnij Archiwum Zip")}
539 <p>
540 Archive::Zip nie jest zainstalowane więc nie możesz ściągnąć archiwum Zip.
541 Proszę poprosić swojego Administratora aby zainstalował Archive::Zip z
542 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a>.
543 </p>
544 EOF
545
546
547 # ------------------------------
548 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
549 \${h2("Opcja trzecia : Ściągnij archiwum Tar")}
550 <p>
551 Możesz ściągnąc archiwum Tar zawieające wszystkie pliki/katalogi które
552 zaznaczyłeś.  Możesz wtedy użyć lokalnej aplikacji, Takiej jak 7Zip,
553 do przeglądania czy wypakowania danych.
554 </p><p>
555 <b>Uwaga:</b> zależnie od wybranych plików/katalogów ,
556 to archiwum może być bardzo duże.  Może zajać dużo czasu do
557 stworzenia i przesłania go, także będziesz potrzebował odpowiedniej ilości miejsca na dysku
558 do przechowania.
559 </p>
560 <form action="\$MyURL" method="post">
561 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
562 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
563 <input type="hidden" name="type" value="1">
564 \$hiddenStr
565 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
566 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Stworzyć archiwum powiązane
567 z\${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
568 (inaczej bedzie zawierac pełne scieżki do plików).
569 <br>
570 <input type="submit" value="Sciągnij plik Tar" name="ignore">
571 </form>
572 EOF
573
574
575 # ------------------------------
576 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwiedź przywrócenie na \$host";
577
578 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
579 \${h1("Czy jesteś pewien ?")}
580 <p>
581 Zaczynasz przywracanie bezpośrednio na maszynę \$In{hostDest}.
582 Następujące pliki zostaną przywrócene na udział \$In{shareDest}, z
583 kopii numer \$num:
584 <p>
585 <table class="tableStnd" border>
586 <tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Będzie przywrócony na</td></tr>
587 \$fileListStr
588 </table>
589
590 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
591 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
592 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
593 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
594 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
595 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
596 <input type="hidden" name="type" value="4">
597 <input type="hidden" name="action" value="">
598 \$hiddenStr
599 Czy napewno chcesz tego ?
600 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
601  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
602           document.RestoreForm.submit();">
603 <input type="submit" value="No" name="ignore">
604 </form>
605 EOF
606
607
608 # --------------------------
609 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Rządanie przywrócenie na \$hostDest";
610 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
611 \${h1(\$str)}
612 <p>
613 Odpowiedź serwera : \$reply
614 <p>
615 Wróć <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">stronę domową \$hostDest</a>.
616 EOF
617
618 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
619 \${h1(\$str)}
620 <p>
621 Odpowiedź serwera : \$reply
622 EOF
623
624
625 # -------------------------
626 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kopii bezpieczeństwa hosta \$host";
627
628 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
629 \${h1("Podsumowanie kopii bezpieczeństwa hosta \$host")}
630 <p>
631 \$warnStr
632 <ul>
633 \$statusStr
634 </ul>
635 </p>
636 \${h2("Działania użytwkonika")}
637 <p>
638 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
639 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
640 <input type="hidden" name="action" value="">
641 \$startIncrStr
642 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
643  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
644           document.StartStopForm.submit();">
645 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
646  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
647           document.StartStopForm.submit();">
648 </form>
649 </p>
650 \${h2("Podsumowanie Kopii Bezpieczeństwa")}
651 <p>
652 Kliknij na numer kopii aby przeglądać i przywracać wybrane pliki/katalogi.
653 </p>
654 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
655 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
656     <td align="center"> Typ </td>
657     <td align="center"> Wypełniony </td>
658     <td align="center"> Poziom </td>
659     <td align="center"> Początek </td>
660     <td align="center"> Czas trwania w min. </td>
661     <td align="center"> Wiek/dni </td>
662     <td align="center"> Ścieżka serwera kopii </td>
663 </tr>
664 \$str
665 </table>
666 <p>
667
668 \$restoreStr
669 </p>
670 <br><br>
671 \${h2("Podsumowanie błędów Xfer")}
672 <br><br>
673 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
674 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
675     <td align="center"> Typ </td>
676     <td align="center"> Widok </td>
677     <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
678     <td align="center"> #bad plików </td>
679     <td align="center"> #bad udziałów </td>
680     <td align="center"> #tar błędów </td>
681 </tr>
682 \$errStr
683 </table>
684 <br><br>
685
686 \${h2("Ilość/wielkość użytych ponownie plików")}
687 <p>
688 Istniejące pliki to te będące aktualnie w puli; nowe pliki to te dodane
689 do puli.
690 Puste pliki i błędy SMB nie są liczone.
691 </p>
692 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
693 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
694     <td align="center" colspan="3"> Łącznie </td>
695     <td align="center" colspan="2"> Istniejących plików </td>
696     <td align="center" colspan="2"> Nowych plików </td>
697 </tr>
698 <tr class="tableheader">
699     <td align="center"> Kopia nr </td>
700     <td align="center"> Typ </td>
701     <td align="center"> Plików </td>
702     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
703     <td align="center"> MB/sek </td>
704     <td align="center"> Plików </td>
705     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
706     <td align="center"> Plików </td>
707     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
708 </tr>
709 \$sizeStr
710 </table>
711 <br><br>
712
713 \${h2("Podsumowanie Kompresji")}
714 <p>
715 Wydajność kompresji dla plików będących w puli oraz tych świeżo skompresowanych.
716 </p>
717 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
718 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
719     <td align="center" colspan="3"> Istniejące Pliki </td>
720     <td align="center" colspan="3"> Nowe Pliki </td>
721 </tr>
722 <tr class="tableheader"><td align="center"> Kopia nr </td>
723     <td align="center"> Typ </td>
724     <td align="center"> Poziom Kompresji </td>
725     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
726     <td align="center"> Kompresja/MB </td>
727     <td align="center"> Kompresja </td>
728     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
729     <td align="center"> Kompresja/MB </td>
730     <td align="center"> Kompresja </td>
731 </tr>
732 \$compStr
733 </table>
734 <br><br>
735 EOF
736
737 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host";
738 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
739 \${h1("Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host")}
740 <p>
741 \$warnStr
742 <ul>
743 \$statusStr
744 </ul>
745
746 \${h2("Działania Użytkownika")}
747 <p>
748 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
749 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
750 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
751 <input type="hidden" name="action" value="">
752 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
753  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
754           document.StartStopForm.submit();">
755 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
756  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
757           document.StartStopForm.submit();">
758 </form>
759
760 \$ArchiveStr
761
762 EOF
763
764 # -------------------------
765 $Lang{Error} = "BackupPC: Błąd";
766 $Lang{Error____head} = <<EOF;
767 \${h1("Błąd: \$head")}
768 <p>\$mesg</p>
769 EOF
770
771 # -------------------------
772 $Lang{NavSectionTitle_} = "Serwer";
773
774 # -------------------------
775 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
776 \${h1("Przeglądanie kopii dla \$host")}
777
778 <script language="javascript" type="text/javascript">
779 <!--
780
781     function checkAll(location)
782     {
783       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
784       {
785         var e = document.form1.elements[i];
786         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
787             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
788                 e.checked = true;
789             } else {
790                 e.checked = false;
791             }
792         }
793       }
794     }
795     
796     function toggleThis(checkbox)
797     {
798        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
799        cb.checked = !cb.checked;        
800     }
801
802 //-->
803 </script>
804
805 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
806 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
807 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
808 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
809 <input type="hidden" name="action" value="browse">
810 <ul>
811 <li> Przegladasz kopie nr #\$num, która zaczeła się około \$backupTime
812         (\$backupAge dni temu),
813 \$filledBackup
814 <li> Wpisz adres: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
815 <li> Wpisz adres aby przejść do niego,
816 <li> Kliknij plik aby go przywrócić,
817 <li> Możesz zobaczyć kopie <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> obecnego adresu.
818 </ul>
819 </form>
820
821 \${h2("Zawartość \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
822 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
823 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
824 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
825 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
826 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
827 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
828 <br>
829 <table width="100%">
830 <tr><td valign="top" width="30%">
831     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
832     \$dirStr
833     </table>
834 </td><td width="3%">
835 </td><td valign="top">
836     <br>
837         <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
838         \$fileHeader
839         \$topCheckAll
840         \$fileStr
841         \$checkAll
842         </table>
843     </td></tr></table>
844 <br>
845 <!--
846 This is now in the checkAll row
847 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
848 -->
849 </form>
850 EOF
851
852 # ------------------------------
853 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Histria kopii dla \$host";
854
855 #
856 # These two strings are used to build the links for directories and
857 # file versions.  Files are appended with a version number.
858 #
859 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "adres";
860 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
861
862 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
863 \${h1("Histria kopii dla \$host")}
864 <p>
865 Przedstawienie każdej unikalnej wersji każdego pliku we wszystkich kopiach:
866 <ul>
867 <li> Kliknij na numerze kopii aby przejść do przegladania tejże kopii,
868 <li> KLiknij na adres (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) aby przejść do niego,
869 <li> Kliknij na wersje pliku (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
870      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) aby śćiagnać ten plik,
871 <li> Pliki z tą samą zawartością pomiędzy różnymi kopiami mają ten sam
872      numer wersji,
873 <li> Pliki lub adresy ,które nie są dostępne w określonej kopii
874      nie są zaznaczone.
875 <li> Pliki pokazane z tą samą wersją mogą mieć inny atrybut.
876      Wybierz numer kopii aby zobaczyć atrybuty plików.
877 </ul>
878
879 \${h2("Historia \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
880
881 <br>
882 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
883 <tr class="fviewheader"><td>Numer kopii</td>\$backupNumStr</tr>
884 <tr class="fviewheader"><td>Czas trwania kopii</td>\$backupTimeStr</tr>
885 \$fileStr
886 </table>
887 EOF
888
889 # ------------------------------
890 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Przywróć #\$num detali dla \$host";
891
892 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
893 \${h1("Przywróć #\$num detali dla \$host")}
894 <p>
895 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
896 <tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
897 <tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
898 <tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
899 <tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
900 <tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
901 <tr><td class="tableheader"> Host źródłowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
902 <tr><td class="tableheader"> Źródło kopii nr </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
903 <tr><td class="tableheader"> Źródło udziału </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
904 <tr><td class="tableheader"> Host docelowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Udział docelowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Ilość plików </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Całkowity rozmiar </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Szybkość transferu </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Błędy TarCreate </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Błędy Xfer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Plik dziennika Xfer </td><td class="border">
914 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Widok</a>,
915 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Błędy</a>
916 </tr></tr>
917 </table>
918 </p>
919 \${h1("Lista plików/katalogów")}
920 <p>
921 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
922 <tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Przywrócony na</td></tr>
923 \$fileListStr
924 </table>
925 EOF
926
927 # ------------------------------
928 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Detale Archiwum nr #\$num dla \$host";
929
930 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
931 \${h1("Detale Archiwum nr #\$num dla \$host")}
932 <p>
933 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
934 <tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
935 <tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
936 <tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
937 <tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
938 <tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
939 <tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
940 <tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
941 <tr><td class="tableheader"> Plik dziennika Xfer </td><td class="border">
942 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Widok</a>,
943 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Błędy</a>
944 </tr></tr>
945 </table>
946 <p>
947 \${h1("Lista Hostów")}
948 <p>
949 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
950 <tr class="tableheader"><td>Host</td><td>Numer Kopii</td></tr>
951 \$HostListStr
952 </table>
953 EOF
954
955 # -----------------------------------
956 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie emailów";
957
958 # -----------------------------------
959 #  !! ERROR messages !!
960 # -----------------------------------
961 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new failed: sprawdź apache error_log\n";
962 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
963               "Zly użytkownik: mój userid to \$>, a nie \$uid"
964             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
965 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przegladać podsumowania.";
966 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
967                   "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą dokonywać kopii na"
968                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
969 $Lang{Invalid_number__num} = "Zły numer \$num";
970 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Niemozna otworzyć \$file: problem z konfiguracja ?";
971 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądac logi/pliki konf.";
972 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać logi.";
973 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać podsumowania emaili.";
974 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać pliki kopii"
975                 . " for host \${EscHTML(\$In{host})}.";
976 $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta.";
977 $Lang{Directory___EscHTML} = "Adres \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
978                     . " jest pusty";
979 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Nie można przeglądać - zła nazwa"
980                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
981 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii"
982                 . " dla hosta \${EscHTML(\$In{host})}.";
983 $Lang{Bad_host_name} = "Zła nazwa hosta \${EscHTML(\$host)}";
984 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "Nie zaznaczyłeś zadnych plików; proszę cofnąć sie do"
985                 . " zaznaczanych plików.";
986 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nie zaznaczyłeś zadnego hosta; proszę cofnij sie"
987                 . " i zaznacz odpowiednie hosty.";
988 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nieźle , ale nie możesz umieścic \'..\' w nazwie pliku";
989 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} nie istnieje";
990 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nie masz uprawnień do  przywracania danych na host"
991                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
992 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nie można otworzyć/stworzyć"
993                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")}";
994 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii"
995                 . " dla hosta \${EscHTML(\$host)}.";
996 $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta";
997 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Nieznany host albo uzytwkonik \${EscHTML(\$host)}";
998 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o"
999                 . " host \${EscHTML(\$host)}." ;
1000 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o archiwum.";
1001 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać przywracać informacje.";
1002 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Punkt przywracania nr \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie"
1003                 . " istnieje.";
1004 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiwum numer \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie"
1005                 . " istnieje.";
1006 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nie moge znaleść adresu IP dla \${EscHTML(\$host)}";
1007 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1008 \$host jest hostem DHCP, i dlatego nie znam jego IP.  Sprawdziłem
1009 nazwe netbios \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, i znalazlem ze ta maszyna 
1010 to nie \$host.
1011 <p>
1012 Dopuki  \$host jest adresem DHCP, możesz 
1013 rozpocząć to źądanie bezpośrednio z tejże maszyny.
1014 EOF
1015
1016 # ------------------------------------
1017 # !! Server Mesg !!
1018 # ------------------------------------
1019
1020 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "Kopia zaźądana na hoscie DHCP \$host (\$In{hostIP}) przez"
1021                                       . " \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1022 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Kopia zażądana na  \$host przez \$User";
1023 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Kopia przerwana na \$host przez \$User";
1024 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Przywrócenie na host \$hostDest, kopii nr #\$num,"
1025              . " przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1026 $Lang{Archive_requested} = "Archiwum żądane przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1027
1028 # -------------------------------------------------
1029 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1030 # -------------------------------------------------
1031
1032 $Lang{Status} = "Status";
1033 $Lang{PC_Summary} = "Podsumowanie hostów";
1034 $Lang{LOG_file} = "Plik Log";
1035 $Lang{LOG_files} = "Pliki Log";
1036 $Lang{Old_LOGs} = "Stare Logi";
1037 $Lang{Email_summary} = "Podsumowanie emaili";
1038 $Lang{Config_file} = "Plik Konfiguracyjny";
1039 # $Lang{Hosts_file} = "Plik Hostów";
1040 $Lang{Current_queues} = "Aktualne kolejki";
1041 $Lang{Documentation} = "Dokumentacja";
1042
1043 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Host lub nazwa użytkownika:</small>";
1044 $Lang{Go} = "Idź";
1045 $Lang{Hosts} = "Hosty";
1046 $Lang{Select_a_host} = "Wybierz host...";
1047
1048 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nie było żadnej archiwizacji </h2>\n";
1049 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Ten PC nie byl nikty backupowany!! </h2>\n";
1050 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Ten PC jest używany przez \${UserLink(\$user)}";
1051
1052 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Błędy wypakowywania)";
1053 $Lang{XferLOG} = "XferLOG";
1054 $Lang{Errors}  = "Błędy";
1055
1056 # ------------
1057 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1058 <li>Ostatni email wysłany do \${UserLink(\$user)} byl o \$mailTime, subject "\$subj".
1059 EOF
1060 # ------------
1061 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1062 <li>Polecenie \$cmd jest aktualnie wykonywane dla \$host, rozpoczęte o \$startTime.
1063 EOF
1064
1065 # -----------
1066 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1067 <li>Host \$host jest zakolejkowany (kopia zostanie wykonana niedługo).
1068 EOF
1069
1070 # ----------
1071 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1072 <li>Host \$host jest zakolejkowany w kolejce użytkownika (kopia zostanie wykonana niedługo).
1073 EOF
1074
1075 # ---------
1076 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1077 <li>Polecenie dla \$host jest w kolejce poleceń (ruszy niedługo).
1078 EOF
1079
1080 # --------
1081 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1082 <li>Ostatni status \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason od \$startTime.
1083 EOF
1084
1085 # --------
1086 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1087 <li>Ostatni błąd to \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1088 EOF
1089
1090 # ------
1091 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1092 <li>Pingowanie \$host niepowidło się \$StatusHost{deadCnt} razy.
1093 EOF
1094
1095 # -----
1096 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Poprzednio, ";
1097
1098 # -----
1099 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1100 <li>\$priorStr pingów do \$host zakończyło się sukcesem \$StatusHost{aliveCnt}
1101         razy.
1102 EOF
1103
1104 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1105 <li>Ponieważ \$host jest w sieci od co najmniej \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1106 razy, nie zostanie utworzona kopia bezpieczeństwa \$blackoutStr.
1107 EOF
1108
1109 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 to \$t1 on \$days";
1110
1111 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1112 <li>Kopie zostały odłożone na \$hours godzin
1113 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">zmień ten numer</a>).
1114 EOF
1115
1116 $Lang{tryIP} = " i \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1117
1118 # $Lang{Host_Inhost} = "Host \$In{host}";
1119
1120 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1121 <tr><td class="fviewborder">
1122 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1123 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1124 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
1125 </td></tr>
1126 EOF
1127
1128 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1129 <tr><td class="fviewborder">
1130 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1131 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1132 <input type="submit" name="Submit" value="Archive selected hosts">
1133 </td></tr>
1134 EOF
1135
1136 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1137     <tr class="fviewheader"><td align=center> Nazwa</td>
1138        <td align="center"> Typ</td>
1139        <td align="center"> Tryb</td>
1140        <td align="center"> nr#</td>
1141        <td align="center"> Rozmiar</td>
1142        <td align="center"> Data modyfikacji</td>
1143     </tr>
1144 EOF
1145
1146 $Lang{Home} = "Dom";
1147 $Lang{Browse} = "przeglądaj kopie";
1148 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Ostatni zły XferLOG";
1149 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Ostatni zły XferLOG (tylko błedy)";
1150
1151 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1152 <li> ten display zostal złończony z kopią nr #\$numF.
1153 EOF
1154
1155 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1156 <li> Wybierz kopię którą chcesz przeglądać: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1157 EOF
1158
1159 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1160 \${h2("Podsumowanie przywracania")}
1161 <p>
1162 Kliknij na numer przywrócenia dla informacji.
1163 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1164 <tr class="tableheader"><td align="center"> Nr przywrócenia# </td>
1165     <td align="center"> Wynik </td>
1166     <td align="right"> Data początku</td>
1167     <td align="right"> Trwanie/min</td>
1168     <td align="right"> Ilość plików </td>
1169     <td align="right"> MB </td>
1170     <td align="right"> Ilość błędów tar  </td>
1171     <td align="right"> Ilość błędów xferErrs </td>
1172 </tr>
1173 \$restoreStr
1174 </table>
1175 <p>
1176 EOF
1177
1178 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1179 \${h2("Podsumowanie archiwum")}
1180 <p>
1181 Kliknij na numerze archiwum dla informacji
1182 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1183 <tr class="tableheader"><td align="center"> Nr Archiwum </td>
1184     <td align="center"> wynik </td>
1185     <td align="right"> Data początku</td>
1186     <td align="right"> Trwanie/min</td>
1187 </tr>
1188 \$ArchiveStr
1189 </table>
1190 <p>
1191 EOF
1192
1193 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Dokumentacja";
1194
1195 $Lang{No} = "nie";
1196 $Lang{Yes} = "tak";
1197
1198 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1199 <tr><td bgcolor="#ffffff">Ten katalog jest \${EscHTML(\$dirDisplay)} pusty
1200 </td></tr>
1201 EOF
1202
1203 #$Lang{on} = "wł";
1204 $Lang{off} = "wył";
1205
1206 $Lang{backupType_full}    = "pełen";
1207 $Lang{backupType_incr}    = "inkr";
1208 $Lang{backupType_partial} = "cząstwkowy";
1209
1210 $Lang{failed} = "nieudany";
1211 $Lang{success} = "udany";
1212 $Lang{and} = "oraz";
1213
1214 # ------
1215 # Hosts states and reasons
1216 $Lang{Status_idle} = "bezczynny";
1217 $Lang{Status_backup_starting} = "kopia w drodze";
1218 $Lang{Status_backup_in_progress} = "kopia w trakcie tworzenia";
1219 $Lang{Status_restore_starting} = "przywracanie w drodze";
1220 $Lang{Status_restore_in_progress} = "przywracanie w trakcie tworzenia";
1221 $Lang{Status_link_pending} = "link wtrakcie";
1222 $Lang{Status_link_running} = "link działa";
1223
1224 $Lang{Reason_backup_done}    = "zrobione";
1225 $Lang{Reason_restore_done}   = "przywracanie zrobione";
1226 $Lang{Reason_archive_done}   = "archiwum zrobione";
1227 $Lang{Reason_nothing_to_do}  = "bezczynny";
1228 $Lang{Reason_backup_failed}  = "kopia nieudana";
1229 $Lang{Reason_restore_failed} = "przywracanie nieudane";
1230 $Lang{Reason_archive_failed} = "archiwizacja nieudana";
1231 $Lang{Reason_no_ping}        = "nie ma pingu";
1232 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user}  = "kopia przerwana przez użytwkonika";
1233 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "przywracanie przerwane przez użytkownika";
1234 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archiwum przerwane przez użytwkonika";
1235 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "automat wyłączony";  
1236 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "wyłączony";                  
1237
1238
1239 # ---------
1240 # Email messages
1241
1242 # No backup ever
1243 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: żadna kopia \$host niepowiodła się";
1244 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1245 Do: $user$domain
1246 cc:
1247 Temat: $subj
1248 $headers
1249 Drogi $userName,
1250
1251 Twoj PC ($host) nigdy nie został zabespieczony przez nasz program 
1252 tworzenia kopii bezpieczeństwa.  Backup powinien nastąpic automatycznie 
1253 kiedy twoj PC zostanie podłączony do sieci.  Powinieneś skontaktować się
1254 z pomocą techniczną jeżeli:
1255
1256   - Twój PC jest cały czas podłączony , co oznacza ze wysteuje problem z konfiguracją 
1257     uniemożliwiający tworzenie kopii.
1258
1259   - Nie chcesz aby kopie były wykonywane i nie chcesz tych wiadomośći.
1260
1261 Inaczej, proszę sprawdzić czy twój PC jest podłączony do sieci
1262 nastepnym razem kiedy bedziesz przy nim.
1263
1264 Pozdrawiam ,
1265 Czarodziej BackupPC
1266 http://backuppc.sourceforge.net
1267 EOF
1268
1269 # No recent backup
1270 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: żadnych nowych kopii na \$host";
1271 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1272 Do: $user$domain
1273 cc:
1274 Temat: $subj
1275 $headers
1276 Drogi $userName,
1277
1278 Twój PC ($host) nie był pomyślnie zarchiwizowany przez $days dni.
1279 Twój PC był poprawnie zarchiwizowany $numBackups razy, od $firstTime do $days
1280 temu.  Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno nastąpić automatycznie po 
1281 podłączeniu do śieci.
1282
1283 Jeżeli twoj PC był podłączony więcej niż kilka godzin do
1284 sieci w czasie ostatnich $days dni powinieneś skontaktować sie z pomocą
1285 techniczą czemu twoje kopie nie działają.
1286
1287 Inaczej , jeżeli jestes poza miejscem pracy nie możesz zrobić więcej niz
1288 skopiować samemu najważniejsze dane na odpowiedni nośnik.
1289 Musisz wiedzieć ze wszystkie pliki które stworzyłeś lub
1290 zmieniłeś przez ostatnie $days dni (włącznie z nowymi emailami
1291 i załącznikami) nie będą przywrócone jeżeli dysk ulegnie awarii.
1292
1293 Pozdrowienia,
1294 Czarodziej BackupPC
1295 http://backuppc.sourceforge.net
1296 EOF
1297
1298 # Old Outlook files
1299 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlook files on \$host need to be backed up";
1300 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1301 To: $user$domain
1302 cc:
1303 Subject: $subj
1304 $headers
1305 Dear $userName,
1306
1307 The Outlook files on your PC have $howLong.
1308 These files contain all your email, attachments, contact and calendar           
1309 information.  Your PC has been correctly backed up $numBackups times from
1310 $firstTime to $lastTime days ago.  However, Outlook locks all its files when
1311 it is running, preventing these files from being backed up.
1312
1313 It is recommended you backup the Outlook files when you are connected
1314 to the network by exiting Outlook and all other applications, and,
1315 using just your browser, go to this link:
1316
1317     $CgiURL?host=$host               
1318
1319 Select "Start Incr Backup" twice to start a new incremental backup.
1320 You can select "Return to $host page" and then hit "reload" to check
1321 the status of the backup.  It should take just a few minutes to
1322 complete.
1323
1324 Regards,
1325 BackupPC Genie
1326 http://backuppc.sourceforge.net
1327 EOF
1328
1329 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "utworzenie kopii nie zostało zakonczone pomyślnie";
1330 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "Kopia nie była tworzona od \$days dni";
1331
1332 #######################################################################
1333 # RSS strings
1334 #######################################################################
1335 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "Serwer BackupPC";
1336 $Lang{RSS_Doc_Description} = "Kanał RSS dla BackupPC";
1337 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1338 Pełna Ilość: \$fullCnt;
1339 Całkowita liczba/dni: \$fullAge;
1340 Calkowity rozmiar/GB: \$fullSize;
1341 Prędkość MB/sek: \$fullRate;
1342 Ilość Inkr: \$incrCnt;
1343 Inkr wiek/Dni: \$incrAge;
1344 Status: \$host_state;
1345 Ostatnia próba: \$host_last_attempt;
1346 EOF
1347
1348 #######################################################################
1349 # Configuration editor strings
1350 #######################################################################
1351
1352 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Tylko uprzywilejowani uzytwkonicy mogą edytować pliki konfiguracyjne.";
1353 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Edytuj konfigurację";
1354 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Edytuj Hosty";
1355
1356 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Serwer";
1357 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Parametry Ogólne";
1358 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Plan pobudek";
1359 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Prace Równoległe";
1360 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity puli systemu plików";
1361 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Inne Parametry";
1362 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Zdalne ustawienia Apache";
1363 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Ścieżki Programów";
1364 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Ścieżki Instalacji";
1365 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1366 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Ustawienia Email";
1367 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Wiadomości Email do użytwkoników";
1368 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1369 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Prawa dostępu Admina";
1370 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Tworzenie strony";
1371 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Ścieżki";
1372 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "URLe użytkownika";
1373 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Edytowanie konfiguracji użytkownika";
1374 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
1375 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Ustawienia Xfer";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Ustawienia Smb";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Ustawienia Tar";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Ustawienia Rsync";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Ustawienia Rsyncd";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_BackupPCd_Settings} = "Ustawienia BackupPCd";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Ustawienia Archiwizacji";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Dodaj/Usuń";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Smb";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Tar";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Ściezki/Polecenia/Argumenty Rsync";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Porty/Argumenty Rsyncds";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Ściezki/PoleceniaArchive";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Harmonogram";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Pełne Kopie";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Kopie Inkrementalne";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Przeciążenia";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Ustawienia Kopii";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Sprawdzenie klienta";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Polecenia dla użytkownika";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosty";
1398
1399 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
1400 Aby dodać nowego hosta, zaznacz "Dodaj" i podaj jego nazwę.  Aby
1401 skopiowac ustawienia z innego hosta, wpisz nazwę hosta jako
1402 NOWYHOST=KOPIOWANYHOST.  Takie ustawienie spowoduje nadpisanie 
1403 konfiguracji dla NOWYHOST .  Możesz zrobic to także dla istniejacych
1404 już hostów.  Aby skasować hosta, po prostu naciśnij "Kasuj".  "Dodaj", "Skasuj",
1405 oraz kopia konfiguracji, nie zadziała puki nie naciśniesz "Zapisz".
1406 Także zadna z usuniętych kopii hostów,więc jeżeli przypadkowo skasujesz coś, 
1407 po prostu znowu ją dodaj.  Aby całkowicie usunąć kopie bezpieczeństwa
1408 danego hosta, musisz manualnie usunąć pliki z katalogu \$topDir/pc/HOST
1409 EOF
1410
1411 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1412 \${h1("Główny Edytor Konfiguracji")}
1413 EOF
1414
1415 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1416 \${h1("Edytor Konfiguracji Hosta \$host")}
1417 <p>
1418 Notka: Sprawdź opcję "Nadpisz" jeżeli chcesz zmienić wartość specificzną dla tego hosta.
1419 <p>
1420 EOF
1421
1422 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Zapisz";
1423 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Wstaw";
1424 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Kasuj";
1425 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Dodaj";
1426 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Nadpisz";
1427 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nowy Klucz";
1428
1429 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
1430             = "Błąd: Nie zapisano z powodu błędów";
1431 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1432             = "Błąd: \$var musi być liczbą całkowitą";
1433 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1434             = "Błąd: \$var musi być liczbą rzeczywistą";
1435 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1436             = "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą całkowitą";
1437 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1438             = "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą rzeczywistą";
1439 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1440             = "Błąd: \$var musi być poprawną ścieżką do programu wykonywalnego";
1441 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1442             = "Błąd: \$var musi być poprawną opcją";
1443 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1444             = "Kopiowany host \$copyHost nie istnieje; tworzę nową nazwę \$fullHost.  Skasuj ją jeżeli to nie to co chciałeś.";
1445
1446 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1447             = "Skopiowano konfigurację \$User z \$fromHost do \$host\n";
1448 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1449             = "\$User skasowany \$p z \$conf\n";
1450 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1451             = "\$User dodany \$p do \$conf, ustawiono \$value\n";
1452 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1453             = "\$User zmieniony \$p w \$conf na \$valueNew z \$valueOld\n";
1454 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1455             = "\$User skasował host \$host\n";
1456 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1457             = "\$User z hosta \$host zmienił \$key z \$valueOld na \$valueNew\n";
1458 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1459             = "\$User dodał host \$host: \$value\n";
1460   
1461 #end of lang_en.pm