* Added more options to server backup command: rather than just forcing
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / pl.pm
1 #!/usr/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5
6 # --------------------------------
7
8 $Lang{Start_Archive} = "Zacznij Archiwizację";
9 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Archiwizację";
10 $Lang{Start_Full_Backup} = "Zacznij Pełną Kopię Bezpieczeństwa";
11 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Zacznij Inkrementacyjną Kopię Bezpieczeństwa";
12 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Kopię Bezpieczeństwa";
13 $Lang{Restore} = "Przywróć";
14
15 $Lang{Type_full} = "pełny";
16 $Lang{Type_incr} = "inkrementacyjny";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą oglądać opcje administracyjne";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "Serwer BackupPC: Opcje Administracyjne";
22 $Lang{Admin_Options} = "Opcje Administracyjne";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Kontrola Serwera")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Wczytaj ponownie konfigurację serwera:<td><input type="button" value="Reload"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Konfiguracja Serwera")}
37 <ul>
38   <li><i>Inne opcje mogą być tu ... . tzn,</i>
39   <li>Edytuj Konfigurację Serwera
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nie można połączyć się z serwerem BackupPC",
44             "Ten skrypt CGI (\$MyURL) nie może połączyć się z BackupPC"
45           . " serwer na \$Conf{ServerHost} porcie \$Conf{ServerPort}.  Błąd"
46           . " to: \$err.",
47             "Możliwe ,że serwer BackupPC nie jest uruchomiony albo że występuje "
48           . " błąd w konfiguracji.  Proszę powiadomić o tym swojego Administratora.";
49 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
50 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
51 <form action="\$MyURL" method="get">
52 Serwer BackupPC na <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> porcie <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
53 nie działa (może tylko go wyłączyłeś, albo po prostu nie wlaczyłeś).<br>
54 Czy chcesz go włączyć?
55 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
56 <input type="submit" value="Uruchom Serwer" name="ignore">
57 </form>
58 EOF
59
60 # -----
61
62 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serwera BackupPC";
63
64 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
65 \${h2(\"Informacje Ogólne Serwera\")}
66
67 <ul>
68 <li> PID serwera to \$Info{pid},  na hoście \$Conf{ServerHost},
69      wersja \$Info{Version}, włączony \$serverStartTime.
70 <li> WYgenerowanie statusu : \$now.
71 <li> Ostatnie ładowanie konfiguracji : \$configLoadTime.
72 <li> Następne kolejkowanie : \$nextWakeupTime.
73 <li> Inne Informacje:
74     <ul>
75         <li>\$numBgQueue oczekujących żądań kopii bezpieczeństwa od czasu ostatniego zaplanowanego działania,
76         <li>\$numUserQueue oczekujacych żądań kopii bezpieczeństwa od uzytkowników,
77         <li>\$numCmdQueue oczekujących poleceń do wykonania,
78         \$poolInfo
79         <li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}%
80             (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
81             a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
82     </ul>
83 </ul>
84 EOF
85
86 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
87 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
88
89 <p>
90 \$generalInfo
91
92 \${h2("Aktualnie Działające Prace")}
93 <p>
94 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
95 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
96     <td> Typ </td>
97     <td> Użytkownik </td>
98     <td> Początek </td>
99     <td> Polecenie </td>
100     <td align="center"> PID </td>
101     <td align="center"> Xfer PID </td>
102     </tr>
103 \$jobStr
104 </table>
105 <p>
106
107 \${h2("Błędy które wymagają uwagi")}
108 <p>
109 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
110 <tr class="tableheader"><td align="center"> Host </td>
111     <td align="center"> Typ </td>
112     <td align="center"> Użytkownik </td>
113     <td align="center"> Ostatnia próba </td>
114     <td align="center"> Detale </td>
115     <td align="center"> Czas </td>
116     <td> Ostatni błąd (inny niż brak połączenia(pingu)) </td></tr>
117 \$statusStr
118 </table>
119 EOF
120
121 # --------------------------------
122 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Wyciąg Hostow";
123 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiwum";
124 $Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF;
125
126 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
127 <p>
128 <ul>
129 <li>Ten status został wygenerowany o \$now.
130 <li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}%
131     (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
132     a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
133 </ul>
134 </p>
135
136 \${h2("Hosty z bezbłędnie wykonaną kopią bezpieczeństwa ")}
137 <p>
138 Jest \$hostCntGood hostów które zostaly zabezpieczone, na całkowita liczbę:
139 <ul>
140 <li> \$fullTot pełnych kopi bezpieczeństwa na pełną sumę \${fullSizeTot}GB
141      (przed kompresją),
142 <li> \$incrTot inkrementalnych kopi bezpieczeństwa na pełną sume \${incrSizeTot}GB
143      (przed kompresją).
144 </ul>
145 </p>
146 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
147 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
148     <td align="center"> Użytwkonik </td>
149     <td align="center"> #Pełny </td>
150     <td align="center"> Pełny Wiek (dni) </td>
151     <td align="center"> Pełny Rozmiar (GB) </td>
152     <td align="center"> Prędkość (MB/s) </td>
153     <td align="center"> #Inkr </td>
154     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
155     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
156     <td align="center"> Status </td>
157     <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
158     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
159 \$strGood
160 </table>
161 <br><br>
162 \${h2("Hosty bez wykonanej kopii bezpieczeństwa")}
163 <p>
164 Jest \$hostCntNone hostów bez kopii bezpieczeństwa.
165 <p>
166 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
167 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
168     <td align="center"> Użytkonik </td>
169     <td align="center"> #Pełny </td>
170     <td align="center"> Pełny Wiek (dni </td>
171     <td align="center"> Pełny Rozmiar (GB) </td>
172     <td align="center"> Prędkość (MB/s) </td>
173     <td align="center"> #Inkr </td>
174     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
175     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
176     <td align="center"> Status </td>
177     <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
178     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
179 \$strNone
180 </table>
181 EOF
182
183 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
184 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
185 <script language="javascript" type="text/javascript">
186 <!--
187
188     function checkAll(location)
189     {
190       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
191       {
192         var e = document.form1.elements[i];
193         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
194             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
195                 e.checked = true;
196             } else {
197                 e.checked = false;
198             }
199         }
200       }
201     }
202
203     function toggleThis(checkbox)
204     {
205        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
206        cb.checked = !cb.checked;
207     }
208
209 //-->
210 </script>
211
212 Jest \$hostCntGood hostów które mają kopie bezpieczeństwa na sumę \${fullSizeTot}GB
213 <p>
214 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
215 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
216 <input type="hidden" name="type" value="1">
217 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
218 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
219 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
220 <tr class="tableheader"><td align=center> Host</td>
221     <td align="center"> Uzytkownik </td>
222     <td align="center"> Rozmiar Kopii Bezpieczeństwa </td>
223 \$strGood
224 \$checkAllHosts
225 </table>
226 </form>
227 <p>
228
229 EOF
230
231 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
232 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
233 Przystępuje do archiwizacji następujących hostów 
234 <ul>
235 \$HostListStr
236 </ul>
237 <form action="\$MyURL" method="post">
238 \$hiddenStr
239 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
240 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
241 <input type="hidden" name="type" value="2">
242 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
243 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
244 \$paramStr
245 <tr>
246     <td colspan=2><input type="submit" value="Start the Archive" name="ignore"></td>
247 </tr>
248 </form>
249 </table>
250 EOF
251
252 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
253 <tr>
254     <td>Lokalizacja Archiwum</td>
255     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
256 </tr>
257 EOF
258
259 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
260 <tr>
261     <td>Kompresja</td>
262     <td>
263     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>None<br>
264     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
265     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
266     </td>
267 </tr>
268 EOF
269
270 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
271 <tr>
272     <td>Procent parytetowanych danych (0 = wyłączone, 5 = typowe)</td>
273     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
274 </tr>
275 EOF
276
277 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
278 <tr>
279     <td>Rozdziel wyjście na </td>
280     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
281 </tr>
282 EOF
283
284 # -----------------------------------
285 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
286         <li>Pula to \${poolSize}GB zawiera \$info->{"\${name}FileCnt"} plików
287             oraz \$info->{"\${name}DirCnt"} katalogów (zajęło \$poolTime),
288         <li>Hashowanie puli daje \$info->{"\${name}FileCntRep"} powtarzających się
289             plików z najdłuższym łancuchem \$info->{"\${name}FileRepMax"},
290         <li>Nocne czyszczenie usunęło \$info->{"\${name}FileCntRm"} plików o
291             rozmiarze \${poolRmSize}GB (zajęło \$poolTime),
292 EOF
293
294 # --------------------------------
295 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: Kopia rządana na \$host";
296 # --------------------------------
297 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
298 \${h1(\$str)}
299 <p>
300 Odpowiedź serwera to : \$reply
301 <p>
302 Wróć do <a href="\$MyURL?host=\$host">strony domowej \$host</a>.
303 EOF
304 # --------------------------------
305 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwierdzony start kopii na \$host";
306 # --------------------------------
307 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
308 \${h1("Are you sure?")}
309 <p>
310 Zamierzasz zaczać kopie \$type na \$host.
311
312 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
313 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
314 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
315 <input type="hidden" name="doit" value="1">
316 <input type="hidden" name="action" value="">
317 Czy napewno chcesz tego ?
318 <input type="button" value="\$buttonText"
319   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
320            document.Confirm.submit();">
321 <input type="submit" value="No" name="ignore">
322 </form>
323 EOF
324 # --------------------------------
325 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Zatrzymaj potwierdzoną kopie na \$host";
326 # --------------------------------
327 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
328
329 \${h1("Czy jesteś pewien ?")}
330
331 <p>
332 Zamierzasz zatrzymać wykonywanie kopii na  \$host;
333
334 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
335 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
336 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
337 <input type="hidden" name="action" value="">
338 Prosze nie zaczynac nowej kopii przez
339 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> godzin.
340 <p>
341 Czy naprawdę tego chcesz ?
342 <input type="button" value="\$buttonText"
343   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
344            document.Confirm.submit();">
345 <input type="submit" value="No" name="ignore">
346 </form>
347
348 EOF
349 # --------------------------------
350 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Tylko uprzywilejowani użytwkonicy mogą przeglądać kolejki";
351 # --------------------------------
352 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "ylko uprzywilejowani użytwkonicy mogą archiwizować.";
353 # --------------------------------
354 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kolejki";
355 # --------------------------------
356 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
357 \${h1("Podsumowanie kolejki kopii bezpieczeństwa")}
358 <br><br>
359 \${h2("Podsumowanie kolejki uzytkownika")}
360 <p>
361 Następujący użytkonicy są w kolejce:
362 </p>
363 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
364 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
365     <td> Czas do </td>
366     <td> Użytkownik </td></tr>
367 \$strUser
368 </table>
369 <br><br>
370
371 \${h2("Podsumowanie kolejki w tle")}
372 <p>
373 Następujące kolejki będące w tle czekają na wykonanie :
374 </p>
375 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
376 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
377     <td> Czas do </td>
378     <td> uzytkownik </td></tr>
379 \$strBg
380 </table>
381 <br><br>
382 \${h2("Podsumowanie kolejki poleceń")}
383 <p>
384 Następujące kolejki poleceń czekają na wykonanie :
385 </p>
386 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
387 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
388     <td> Czas do </td>
389     <td> Użytkownik </td>
390     <td> Polecenie </td></tr>
391 \$strCmd
392 </table>
393 EOF
394
395 # --------------------------------
396 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Plik \$file";
397 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
398 \${h1("Plik \$file \$comment")}
399 <p>
400 EOF
401 # --------------------------------
402 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
403 Komentarze do pliku <tt>\$file</tt>, zmodyfikowne \$mtimeStr \$comment
404 EOF
405
406 # --------------------------------
407 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[ pominięto \$skipped linii ]\n";
408 # --------------------------------
409 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNie można otworzyc dziennika \$file\n";
410
411 # --------------------------------
412 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historia Dziennika";
413 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
414 \${h1("Histria Dziennika \$hdr")}
415 <p>
416 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
417 <tr class="tableheader"><td align="center"> Plik </td>
418     <td align="center"> Rozmiar </td>
419     <td align="center"> Czas Modyfikacji </td></tr>
420 \$str
421 </table>
422 EOF
423
424 # -------------------------------
425 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
426 \${h1("Podsumowanie Emaili (kojeność odwrotna)")}
427 <p>
428 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
429 <tr class="tableheader"><td align="center"> Adresat </td>
430     <td align="center"> Nadawca </td>
431     <td align="center"> Czas </td>
432     <td align="center"> Temat </td></tr>
433 \$str
434 </table>
435 EOF
436  
437
438 # ------------------------------
439 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Przeglądaj \$num dla \$host";
440
441 # ------------------------------
442 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Przywróć opcje dla \$host";
443 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
444 \${h1("Przywróć opcje dla \$host")}
445 <p>
446 Zaznaczyłeś następujące pliki/katalogi z
447 udziału \$share, kopia numer #\$num:
448 <ul>
449 \$fileListStr
450 </ul>
451 </p><p>
452 Masz do wyboru trzy możliwośći przywrócenia tych plików/katalogów.
453 Proszę wybrać jedna z nich.
454 </p>
455 \${h2("Opcja Pierwsza: Bezposrednie przywrócenie")}
456 <p>
457 EOF
458
459 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
460 Możesz zacząć przywracanie bezpośrednio na 
461 <b>\$directHost</b>.
462 </p><p>
463 <b>Uwaga:</b> jakikolwiek plik pasujący do tych ktore masz
464 zaznaczone będzie nadpisany !
465 </p>
466 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
467 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
468 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
469 <input type="hidden" name="type" value="3">
470 \$hiddenStr
471 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
472 <table class="tableStnd" border="0">
473 <tr>
474     <td>Przywrócenie plików na host</td>
475     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
476          name="hostDest">-->
477          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
478          \$hostDestSel
479          </select>
480          <script language="Javascript">
481          function myOpen(URL) {
482                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
483          }
484          </script>
485          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Szukaj dostępnych udziałów (NIE ZAIMPLEMENTOWANE)</a>--></td>
486 </tr><tr>
487     <td>Przywrócenie plików do udziału</td>
488     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
489          name="shareDest"></td>
490 </tr><tr>
491     <td>Przywróć pliki poniżej<br>(podobne do udziału)</td>
492     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
493         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
494 </tr><tr>
495     <td><input type="submit" value="Start Restore" name="ignore"></td>
496 </table>
497 </form>
498 EOF
499
500 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
501 Bezpośrednie przywrócenie na host zostało wyłączone \${EscHTML(\$hostDest)}.
502 Proszę wybrac inna opcję przywracania.
503 EOF
504
505 # ------------------------------
506 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
507 <p>
508 \${h2("Opcja Druga: Ściągnij Archiwum Zip")}
509 <p>
510 Możesz ściągnąc archiwum Zip zawieające wszystkie pliki/katalogi które
511 zaznaczyłeś.  Możesz wtedy użyć lokalnej aplikacji, Takiej jak 7Zip,
512 do przeglądania czy wypakowania danych.
513 </p><p>
514 <b>Uwaga:</b> zależnie od wybranych plików/katalogów ,
515 to archiwum może być bardzo duże.  Może zajać dużo czasu do
516 stworzenia i przesłania go, także będziesz potrzebował odpowiedniej ilości miejsca na dysku
517 do przechowania.
518 </p>
519 <form action="\$MyURL" method="post">
520 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
521 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
522 <input type="hidden" name="type" value="2">
523 \$hiddenStr
524 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
525 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Stworzyć archiwum powiązane
526 z \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
527 (inaczej bedzie zawierac pełne scieżki do plików).
528 <br>
529 Kompresja (0=off, 1=fast,...,9=best)
530 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
531 <br>
532 <input type="submit" value="Sciągnij plik Zip" name="ignore">
533 </form>
534 EOF
535
536 # ------------------------------
537
538 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
539 <p>
540 \${h2("Opcja Druga: Ściągnij Archiwum Zip")}
541 <p>
542 Archive::Zip nie jest zainstalowane więc nie możesz ściągnąć archiwum Zip.
543 Proszę poprosić swojego Administratora aby zainstalował Archive::Zip z
544 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a>.
545 </p>
546 EOF
547
548
549 # ------------------------------
550 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
551 \${h2("Opcja trzecia : Ściągnij archiwum Tar")}
552 <p>
553 Możesz ściągnąc archiwum Tar zawieające wszystkie pliki/katalogi które
554 zaznaczyłeś.  Możesz wtedy użyć lokalnej aplikacji, Takiej jak 7Zip,
555 do przeglądania czy wypakowania danych.
556 </p><p>
557 <b>Uwaga:</b> zależnie od wybranych plików/katalogów ,
558 to archiwum może być bardzo duże.  Może zajać dużo czasu do
559 stworzenia i przesłania go, także będziesz potrzebował odpowiedniej ilości miejsca na dysku
560 do przechowania.
561 </p>
562 <form action="\$MyURL" method="post">
563 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
564 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
565 <input type="hidden" name="type" value="1">
566 \$hiddenStr
567 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
568 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Stworzyć archiwum powiązane
569 z\${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
570 (inaczej bedzie zawierac pełne scieżki do plików).
571 <br>
572 <input type="submit" value="Sciągnij plik Tar" name="ignore">
573 </form>
574 EOF
575
576
577 # ------------------------------
578 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwiedź przywrócenie na \$host";
579
580 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
581 \${h1("Czy jesteś pewien ?")}
582 <p>
583 Zaczynasz przywracanie bezpośrednio na maszynę \$In{hostDest}.
584 Następujące pliki zostaną przywrócene na udział \$In{shareDest}, z
585 kopii numer \$num:
586 <p>
587 <table class="tableStnd" border>
588 <tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Będzie przywrócony na</td></tr>
589 \$fileListStr
590 </table>
591
592 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
593 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
594 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
595 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
596 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
597 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
598 <input type="hidden" name="type" value="4">
599 <input type="hidden" name="action" value="">
600 \$hiddenStr
601 Czy napewno chcesz tego ?
602 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
603  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
604           document.RestoreForm.submit();">
605 <input type="submit" value="No" name="ignore">
606 </form>
607 EOF
608
609
610 # --------------------------
611 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Rządanie przywrócenie na \$hostDest";
612 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
613 \${h1(\$str)}
614 <p>
615 Odpowiedź serwera : \$reply
616 <p>
617 Wróć <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">stronę domową \$hostDest</a>.
618 EOF
619
620 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
621 \${h1(\$str)}
622 <p>
623 Odpowiedź serwera : \$reply
624 EOF
625
626
627 # -------------------------
628 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kopii bezpieczeństwa hosta \$host";
629
630 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
631 \${h1("Podsumowanie kopii bezpieczeństwa hosta \$host")}
632 <p>
633 \$warnStr
634 <ul>
635 \$statusStr
636 </ul>
637 </p>
638 \${h2("Działania użytwkonika")}
639 <p>
640 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
641 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
642 <input type="hidden" name="action" value="">
643 \$startIncrStr
644 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
645  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
646           document.StartStopForm.submit();">
647 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
648  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
649           document.StartStopForm.submit();">
650 </form>
651 </p>
652 \${h2("Podsumowanie Kopii Bezpieczeństwa")}
653 <p>
654 Kliknij na numer kopii aby przeglądać i przywracać wybrane pliki/katalogi.
655 </p>
656 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
657 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
658     <td align="center"> Typ </td>
659     <td align="center"> Wypełniony </td>
660     <td align="center"> Poziom </td>
661     <td align="center"> Początek </td>
662     <td align="center"> Czas trwania w min. </td>
663     <td align="center"> Wiek/dni </td>
664     <td align="center"> Ścieżka serwera kopii </td>
665 </tr>
666 \$str
667 </table>
668 <p>
669
670 \$restoreStr
671 </p>
672 <br><br>
673 \${h2("Podsumowanie błędów Xfer")}
674 <br><br>
675 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
676 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
677     <td align="center"> Typ </td>
678     <td align="center"> Widok </td>
679     <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
680     <td align="center"> #bad plików </td>
681     <td align="center"> #bad udziałów </td>
682     <td align="center"> #tar błędów </td>
683 </tr>
684 \$errStr
685 </table>
686 <br><br>
687
688 \${h2("Ilość/wielkość użytych ponownie plików")}
689 <p>
690 Istniejące pliki to te będące aktualnie w puli; nowe pliki to te dodane
691 do puli.
692 Puste pliki i błędy SMB nie są liczone.
693 </p>
694 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
695 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
696     <td align="center" colspan="3"> Łącznie </td>
697     <td align="center" colspan="2"> Istniejących plików </td>
698     <td align="center" colspan="2"> Nowych plików </td>
699 </tr>
700 <tr class="tableheader">
701     <td align="center"> Kopia nr </td>
702     <td align="center"> Typ </td>
703     <td align="center"> Plików </td>
704     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
705     <td align="center"> MB/sek </td>
706     <td align="center"> Plików </td>
707     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
708     <td align="center"> Plików </td>
709     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
710 </tr>
711 \$sizeStr
712 </table>
713 <br><br>
714
715 \${h2("Podsumowanie Kompresji")}
716 <p>
717 Wydajność kompresji dla plików będących w puli oraz tych świeżo skompresowanych.
718 </p>
719 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
720 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
721     <td align="center" colspan="3"> Istniejące Pliki </td>
722     <td align="center" colspan="3"> Nowe Pliki </td>
723 </tr>
724 <tr class="tableheader"><td align="center"> Kopia nr </td>
725     <td align="center"> Typ </td>
726     <td align="center"> Poziom Kompresji </td>
727     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
728     <td align="center"> Kompresja/MB </td>
729     <td align="center"> Kompresja </td>
730     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
731     <td align="center"> Kompresja/MB </td>
732     <td align="center"> Kompresja </td>
733 </tr>
734 \$compStr
735 </table>
736 <br><br>
737 EOF
738
739 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host";
740 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
741 \${h1("Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host")}
742 <p>
743 \$warnStr
744 <ul>
745 \$statusStr
746 </ul>
747
748 \${h2("Działania Użytkownika")}
749 <p>
750 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
751 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
752 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
753 <input type="hidden" name="action" value="">
754 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
755  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
756           document.StartStopForm.submit();">
757 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
758  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
759           document.StartStopForm.submit();">
760 </form>
761
762 \$ArchiveStr
763
764 EOF
765
766 # -------------------------
767 $Lang{Error} = "BackupPC: Błąd";
768 $Lang{Error____head} = <<EOF;
769 \${h1("Błąd: \$head")}
770 <p>\$mesg</p>
771 EOF
772
773 # -------------------------
774 $Lang{NavSectionTitle_} = "Serwer";
775
776 # -------------------------
777 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
778 \${h1("Przeglądanie kopii dla \$host")}
779
780 <script language="javascript" type="text/javascript">
781 <!--
782
783     function checkAll(location)
784     {
785       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
786       {
787         var e = document.form1.elements[i];
788         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
789             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
790                 e.checked = true;
791             } else {
792                 e.checked = false;
793             }
794         }
795       }
796     }
797     
798     function toggleThis(checkbox)
799     {
800        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
801        cb.checked = !cb.checked;        
802     }
803
804 //-->
805 </script>
806
807 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
808 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
809 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
810 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
811 <input type="hidden" name="action" value="browse">
812 <ul>
813 <li> Przegladasz kopie nr #\$num, która zaczeła się około \$backupTime
814         (\$backupAge dni temu),
815 \$filledBackup
816 <li> Wpisz adres: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
817 <li> Wpisz adres aby przejść do niego,
818 <li> Kliknij plik aby go przywrócić,
819 <li> Możesz zobaczyć kopie <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> obecnego adresu.
820 </ul>
821 </form>
822
823 \${h2("Zawartość \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
824 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
825 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
826 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
827 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
828 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
829 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
830 <br>
831 <table width="100%">
832 <tr><td valign="top" width="30%">
833     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
834     \$dirStr
835     </table>
836 </td><td width="3%">
837 </td><td valign="top">
838     <br>
839         <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
840         \$fileHeader
841         \$topCheckAll
842         \$fileStr
843         \$checkAll
844         </table>
845     </td></tr></table>
846 <br>
847 <!--
848 This is now in the checkAll row
849 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
850 -->
851 </form>
852 EOF
853
854 # ------------------------------
855 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Histria kopii dla \$host";
856
857 #
858 # These two strings are used to build the links for directories and
859 # file versions.  Files are appended with a version number.
860 #
861 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "adres";
862 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
863
864 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
865 \${h1("Histria kopii dla \$host")}
866 <p>
867 Przedstawienie każdej unikalnej wersji każdego pliku we wszystkich kopiach:
868 <ul>
869 <li> Kliknij na numerze kopii aby przejść do przegladania tejże kopii,
870 <li> KLiknij na adres (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) aby przejść do niego,
871 <li> Kliknij na wersje pliku (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
872      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) aby śćiagnać ten plik,
873 <li> Pliki z tą samą zawartością pomiędzy różnymi kopiami mają ten sam
874      numer wersji,
875 <li> Pliki lub adresy ,które nie są dostępne w określonej kopii
876      nie są zaznaczone.
877 <li> Pliki pokazane z tą samą wersją mogą mieć inny atrybut.
878      Wybierz numer kopii aby zobaczyć atrybuty plików.
879 </ul>
880
881 \${h2("Historia \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
882
883 <br>
884 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
885 <tr class="fviewheader"><td>Numer kopii</td>\$backupNumStr</tr>
886 <tr class="fviewheader"><td>Czas trwania kopii</td>\$backupTimeStr</tr>
887 \$fileStr
888 </table>
889 EOF
890
891 # ------------------------------
892 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Przywróć #\$num detali dla \$host";
893
894 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
895 \${h1("Przywróć #\$num detali dla \$host")}
896 <p>
897 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
898 <tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
899 <tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
900 <tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
901 <tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
902 <tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
903 <tr><td class="tableheader"> Host źródłowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
904 <tr><td class="tableheader"> Źródło kopii nr </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Źródło udziału </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Host docelowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Udział docelowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Ilość plików </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Całkowity rozmiar </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Szybkość transferu </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Błędy TarCreate </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Błędy Xfer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Plik dziennika Xfer </td><td class="border">
916 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Widok</a>,
917 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Błędy</a>
918 </tr></tr>
919 </table>
920 </p>
921 \${h1("Lista plików/katalogów")}
922 <p>
923 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
924 <tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Przywrócony na</td></tr>
925 \$fileListStr
926 </table>
927 EOF
928
929 # ------------------------------
930 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Detale Archiwum nr #\$num dla \$host";
931
932 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
933 \${h1("Detale Archiwum nr #\$num dla \$host")}
934 <p>
935 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
936 <tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
937 <tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
938 <tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
939 <tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
940 <tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
941 <tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
942 <tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
943 <tr><td class="tableheader"> Plik dziennika Xfer </td><td class="border">
944 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Widok</a>,
945 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Błędy</a>
946 </tr></tr>
947 </table>
948 <p>
949 \${h1("Lista Hostów")}
950 <p>
951 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
952 <tr class="tableheader"><td>Host</td><td>Numer Kopii</td></tr>
953 \$HostListStr
954 </table>
955 EOF
956
957 # -----------------------------------
958 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie emailów";
959
960 # -----------------------------------
961 #  !! ERROR messages !!
962 # -----------------------------------
963 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new failed: sprawdź apache error_log\n";
964 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
965               "Zly użytkownik: mój userid to \$>, a nie \$uid"
966             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
967 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przegladać podsumowania.";
968 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
969                   "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą dokonywać kopii na"
970                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
971 $Lang{Invalid_number__num} = "Zły numer \$num";
972 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Niemozna otworzyć \$file: problem z konfiguracja ?";
973 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądac logi/pliki konf.";
974 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać logi.";
975 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać podsumowania emaili.";
976 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać pliki kopii"
977                 . " for host \${EscHTML(\$In{host})}.";
978 $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta.";
979 $Lang{Directory___EscHTML} = "Adres \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
980                     . " jest pusty";
981 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Nie można przeglądać - zła nazwa"
982                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
983 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii"
984                 . " dla hosta \${EscHTML(\$In{host})}.";
985 $Lang{Bad_host_name} = "Zła nazwa hosta \${EscHTML(\$host)}";
986 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "Nie zaznaczyłeś zadnych plików; proszę cofnąć sie do"
987                 . " zaznaczanych plików.";
988 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nie zaznaczyłeś zadnego hosta; proszę cofnij sie"
989                 . " i zaznacz odpowiednie hosty.";
990 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nieźle , ale nie możesz umieścic \'..\' w nazwie pliku";
991 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} nie istnieje";
992 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nie masz uprawnień do  przywracania danych na host"
993                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
994 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nie można otworzyć/stworzyć"
995                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")}";
996 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii"
997                 . " dla hosta \${EscHTML(\$host)}.";
998 $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta";
999 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Nieznany host albo uzytwkonik \${EscHTML(\$host)}";
1000 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o"
1001                 . " host \${EscHTML(\$host)}." ;
1002 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o archiwum.";
1003 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać przywracać informacje.";
1004 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Punkt przywracania nr \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie"
1005                 . " istnieje.";
1006 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiwum numer \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie"
1007                 . " istnieje.";
1008 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nie moge znaleść adresu IP dla \${EscHTML(\$host)}";
1009 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1010 \$host jest hostem DHCP, i dlatego nie znam jego IP.  Sprawdziłem
1011 nazwe netbios \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, i znalazlem ze ta maszyna 
1012 to nie \$host.
1013 <p>
1014 Dopuki  \$host jest adresem DHCP, możesz 
1015 rozpocząć to źądanie bezpośrednio z tejże maszyny.
1016 EOF
1017
1018 # ------------------------------------
1019 # !! Server Mesg !!
1020 # ------------------------------------
1021
1022 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "Kopia zaźądana na hoscie DHCP \$host (\$In{hostIP}) przez"
1023                                       . " \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1024 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Kopia zażądana na  \$host przez \$User";
1025 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Kopia przerwana na \$host przez \$User";
1026 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Przywrócenie na host \$hostDest, kopii nr #\$num,"
1027              . " przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1028 $Lang{Archive_requested} = "Archiwum żądane przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1029
1030 # -------------------------------------------------
1031 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1032 # -------------------------------------------------
1033
1034 $Lang{Status} = "Status";
1035 $Lang{PC_Summary} = "Podsumowanie hostów";
1036 $Lang{LOG_file} = "Plik Log";
1037 $Lang{LOG_files} = "Pliki Log";
1038 $Lang{Old_LOGs} = "Stare Logi";
1039 $Lang{Email_summary} = "Podsumowanie emaili";
1040 $Lang{Config_file} = "Plik Konfiguracyjny";
1041 # $Lang{Hosts_file} = "Plik Hostów";
1042 $Lang{Current_queues} = "Aktualne kolejki";
1043 $Lang{Documentation} = "Dokumentacja";
1044
1045 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Host lub nazwa użytkownika:</small>";
1046 $Lang{Go} = "Idź";
1047 $Lang{Hosts} = "Hosty";
1048 $Lang{Select_a_host} = "Wybierz host...";
1049
1050 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nie było żadnej archiwizacji </h2>\n";
1051 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Ten PC nie byl nikty backupowany!! </h2>\n";
1052 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Ten PC jest używany przez \${UserLink(\$user)}";
1053
1054 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Błędy wypakowywania)";
1055 $Lang{XferLOG} = "XferLOG";
1056 $Lang{Errors}  = "Błędy";
1057
1058 # ------------
1059 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1060 <li>Ostatni email wysłany do \${UserLink(\$user)} byl o \$mailTime, subject "\$subj".
1061 EOF
1062 # ------------
1063 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1064 <li>Polecenie \$cmd jest aktualnie wykonywane dla \$host, rozpoczęte o \$startTime.
1065 EOF
1066
1067 # -----------
1068 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1069 <li>Host \$host jest zakolejkowany (kopia zostanie wykonana niedługo).
1070 EOF
1071
1072 # ----------
1073 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1074 <li>Host \$host jest zakolejkowany w kolejce użytkownika (kopia zostanie wykonana niedługo).
1075 EOF
1076
1077 # ---------
1078 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1079 <li>Polecenie dla \$host jest w kolejce poleceń (ruszy niedługo).
1080 EOF
1081
1082 # --------
1083 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1084 <li>Ostatni status \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason od \$startTime.
1085 EOF
1086
1087 # --------
1088 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1089 <li>Ostatni błąd to \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1090 EOF
1091
1092 # ------
1093 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1094 <li>Pingowanie \$host niepowidło się \$StatusHost{deadCnt} razy.
1095 EOF
1096
1097 # -----
1098 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Poprzednio, ";
1099
1100 # -----
1101 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1102 <li>\$priorStr pingów do \$host zakończyło się sukcesem \$StatusHost{aliveCnt}
1103         razy.
1104 EOF
1105
1106 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1107 <li>Ponieważ \$host jest w sieci od co najmniej \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1108 razy, nie zostanie utworzona kopia bezpieczeństwa \$blackoutStr.
1109 EOF
1110
1111 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 to \$t1 on \$days";
1112
1113 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1114 <li>Kopie zostały odłożone na \$hours godzin
1115 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">zmień ten numer</a>).
1116 EOF
1117
1118 $Lang{tryIP} = " i \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1119
1120 # $Lang{Host_Inhost} = "Host \$In{host}";
1121
1122 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1123 <tr><td class="fviewborder">
1124 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1125 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1126 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
1127 </td></tr>
1128 EOF
1129
1130 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1131 <tr><td class="fviewborder">
1132 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1133 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1134 <input type="submit" name="Submit" value="Archive selected hosts">
1135 </td></tr>
1136 EOF
1137
1138 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1139     <tr class="fviewheader"><td align=center> Nazwa</td>
1140        <td align="center"> Typ</td>
1141        <td align="center"> Tryb</td>
1142        <td align="center"> nr#</td>
1143        <td align="center"> Rozmiar</td>
1144        <td align="center"> Data modyfikacji</td>
1145     </tr>
1146 EOF
1147
1148 $Lang{Home} = "Dom";
1149 $Lang{Browse} = "przeglądaj kopie";
1150 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Ostatni zły XferLOG";
1151 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Ostatni zły XferLOG (tylko błedy)";
1152
1153 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1154 <li> ten display zostal złończony z kopią nr #\$numF.
1155 EOF
1156
1157 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1158 <li> Wybierz kopię którą chcesz przeglądać: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1159 EOF
1160
1161 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1162 \${h2("Podsumowanie przywracania")}
1163 <p>
1164 Kliknij na numer przywrócenia dla informacji.
1165 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1166 <tr class="tableheader"><td align="center"> Nr przywrócenia# </td>
1167     <td align="center"> Wynik </td>
1168     <td align="right"> Data początku</td>
1169     <td align="right"> Trwanie/min</td>
1170     <td align="right"> Ilość plików </td>
1171     <td align="right"> MB </td>
1172     <td align="right"> Ilość błędów tar  </td>
1173     <td align="right"> Ilość błędów xferErrs </td>
1174 </tr>
1175 \$restoreStr
1176 </table>
1177 <p>
1178 EOF
1179
1180 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1181 \${h2("Podsumowanie archiwum")}
1182 <p>
1183 Kliknij na numerze archiwum dla informacji
1184 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1185 <tr class="tableheader"><td align="center"> Nr Archiwum </td>
1186     <td align="center"> wynik </td>
1187     <td align="right"> Data początku</td>
1188     <td align="right"> Trwanie/min</td>
1189 </tr>
1190 \$ArchiveStr
1191 </table>
1192 <p>
1193 EOF
1194
1195 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Dokumentacja";
1196
1197 $Lang{No} = "nie";
1198 $Lang{Yes} = "tak";
1199
1200 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1201 <tr><td bgcolor="#ffffff">Ten katalog jest \${EscHTML(\$dirDisplay)} pusty
1202 </td></tr>
1203 EOF
1204
1205 #$Lang{on} = "wł";
1206 $Lang{off} = "wył";
1207
1208 $Lang{backupType_full}    = "pełen";
1209 $Lang{backupType_incr}    = "inkr";
1210 $Lang{backupType_partial} = "cząstwkowy";
1211
1212 $Lang{failed} = "nieudany";
1213 $Lang{success} = "udany";
1214 $Lang{and} = "oraz";
1215
1216 # ------
1217 # Hosts states and reasons
1218 $Lang{Status_idle} = "bezczynny";
1219 $Lang{Status_backup_starting} = "kopia w drodze";
1220 $Lang{Status_backup_in_progress} = "kopia w trakcie tworzenia";
1221 $Lang{Status_restore_starting} = "przywracanie w drodze";
1222 $Lang{Status_restore_in_progress} = "przywracanie w trakcie tworzenia";
1223 $Lang{Status_link_pending} = "link wtrakcie";
1224 $Lang{Status_link_running} = "link działa";
1225
1226 $Lang{Reason_backup_done}    = "zrobione";
1227 $Lang{Reason_restore_done}   = "przywracanie zrobione";
1228 $Lang{Reason_archive_done}   = "archiwum zrobione";
1229 $Lang{Reason_nothing_to_do}  = "bezczynny";
1230 $Lang{Reason_backup_failed}  = "kopia nieudana";
1231 $Lang{Reason_restore_failed} = "przywracanie nieudane";
1232 $Lang{Reason_archive_failed} = "archiwizacja nieudana";
1233 $Lang{Reason_no_ping}        = "nie ma pingu";
1234 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user}  = "kopia przerwana przez użytwkonika";
1235 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "przywracanie przerwane przez użytkownika";
1236 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archiwum przerwane przez użytwkonika";
1237 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "automat wyłączony";  
1238 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "wyłączony";                  
1239
1240
1241 # ---------
1242 # Email messages
1243
1244 # No backup ever
1245 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: żadna kopia \$host niepowiodła się";
1246 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1247 Do: $user$domain
1248 cc:
1249 Temat: $subj
1250 $headers
1251 Drogi $userName,
1252
1253 Twoj PC ($host) nigdy nie został zabespieczony przez nasz program 
1254 tworzenia kopii bezpieczeństwa.  Backup powinien nastąpic automatycznie 
1255 kiedy twoj PC zostanie podłączony do sieci.  Powinieneś skontaktować się
1256 z pomocą techniczną jeżeli:
1257
1258   - Twój PC jest cały czas podłączony , co oznacza ze wysteuje problem z konfiguracją 
1259     uniemożliwiający tworzenie kopii.
1260
1261   - Nie chcesz aby kopie były wykonywane i nie chcesz tych wiadomośći.
1262
1263 Inaczej, proszę sprawdzić czy twój PC jest podłączony do sieci
1264 nastepnym razem kiedy bedziesz przy nim.
1265
1266 Pozdrawiam ,
1267 Czarodziej BackupPC
1268 http://backuppc.sourceforge.net
1269 EOF
1270
1271 # No recent backup
1272 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: żadnych nowych kopii na \$host";
1273 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1274 Do: $user$domain
1275 cc:
1276 Temat: $subj
1277 $headers
1278 Drogi $userName,
1279
1280 Twój PC ($host) nie był pomyślnie zarchiwizowany przez $days dni.
1281 Twój PC był poprawnie zarchiwizowany $numBackups razy, od $firstTime do $days
1282 temu.  Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno nastąpić automatycznie po 
1283 podłączeniu do śieci.
1284
1285 Jeżeli twoj PC był podłączony więcej niż kilka godzin do
1286 sieci w czasie ostatnich $days dni powinieneś skontaktować sie z pomocą
1287 techniczą czemu twoje kopie nie działają.
1288
1289 Inaczej , jeżeli jestes poza miejscem pracy nie możesz zrobić więcej niz
1290 skopiować samemu najważniejsze dane na odpowiedni nośnik.
1291 Musisz wiedzieć ze wszystkie pliki które stworzyłeś lub
1292 zmieniłeś przez ostatnie $days dni (włącznie z nowymi emailami
1293 i załącznikami) nie będą przywrócone jeżeli dysk ulegnie awarii.
1294
1295 Pozdrowienia,
1296 Czarodziej BackupPC
1297 http://backuppc.sourceforge.net
1298 EOF
1299
1300 # Old Outlook files
1301 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlook files on \$host need to be backed up";
1302 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1303 To: $user$domain
1304 cc:
1305 Subject: $subj
1306 $headers
1307 Dear $userName,
1308
1309 The Outlook files on your PC have $howLong.
1310 These files contain all your email, attachments, contact and calendar           
1311 information.  Your PC has been correctly backed up $numBackups times from
1312 $firstTime to $lastTime days ago.  However, Outlook locks all its files when
1313 it is running, preventing these files from being backed up.
1314
1315 It is recommended you backup the Outlook files when you are connected
1316 to the network by exiting Outlook and all other applications, and,
1317 using just your browser, go to this link:
1318
1319     $CgiURL?host=$host               
1320
1321 Select "Start Incr Backup" twice to start a new incremental backup.
1322 You can select "Return to $host page" and then hit "reload" to check
1323 the status of the backup.  It should take just a few minutes to
1324 complete.
1325
1326 Regards,
1327 BackupPC Genie
1328 http://backuppc.sourceforge.net
1329 EOF
1330
1331 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "utworzenie kopii nie zostało zakonczone pomyślnie";
1332 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "Kopia nie była tworzona od \$days dni";
1333
1334 #######################################################################
1335 # RSS strings
1336 #######################################################################
1337 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "Serwer BackupPC";
1338 $Lang{RSS_Doc_Description} = "Kanał RSS dla BackupPC";
1339 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1340 Pełna Ilość: \$fullCnt;
1341 Całkowita liczba/dni: \$fullAge;
1342 Calkowity rozmiar/GB: \$fullSize;
1343 Prędkość MB/sek: \$fullRate;
1344 Ilość Inkr: \$incrCnt;
1345 Inkr wiek/Dni: \$incrAge;
1346 Status: \$host_state;
1347 Ostatnia próba: \$host_last_attempt;
1348 EOF
1349
1350 #######################################################################
1351 # Configuration editor strings
1352 #######################################################################
1353
1354 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Tylko uprzywilejowani uzytwkonicy mogą edytować pliki konfiguracyjne.";
1355 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Edytuj konfigurację";
1356 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Edytuj Hosty";
1357
1358 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Serwer";
1359 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Parametry Ogólne";
1360 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Plan pobudek";
1361 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Prace Równoległe";
1362 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity puli systemu plików";
1363 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Inne Parametry";
1364 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Zdalne ustawienia Apache";
1365 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Ścieżki Programów";
1366 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Ścieżki Instalacji";
1367 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1368 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Ustawienia Email";
1369 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Wiadomości Email do użytwkoników";
1370 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1371 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Prawa dostępu Admina";
1372 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Tworzenie strony";
1373 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Ścieżki";
1374 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "URLe użytkownika";
1375 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Edytowanie konfiguracji użytkownika";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Ustawienia Xfer";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Ustawienia FTP";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Ustawienia Smb";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Ustawienia Tar";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Ustawienia Rsync";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Ustawienia Rsyncd";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Ustawienia Archiwizacji";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Dodaj/Usuń";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Smb";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Tar";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Ściezki/Polecenia/Argumenty Rsync";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Porty/Argumenty Rsyncds";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Ściezki/PoleceniaArchive";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Harmonogram";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Pełne Kopie";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Kopie Inkrementalne";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Przeciążenia";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Ustawienia Kopii";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Sprawdzenie klienta";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Polecenia dla użytkownika";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosty";
1400
1401 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
1402 Aby dodać nowego hosta, zaznacz "Dodaj" i podaj jego nazwę.  Aby
1403 skopiowac ustawienia z innego hosta, wpisz nazwę hosta jako
1404 NOWYHOST=KOPIOWANYHOST.  Takie ustawienie spowoduje nadpisanie 
1405 konfiguracji dla NOWYHOST .  Możesz zrobic to także dla istniejacych
1406 już hostów.  Aby skasować hosta, po prostu naciśnij "Kasuj".  "Dodaj", "Skasuj",
1407 oraz kopia konfiguracji, nie zadziała puki nie naciśniesz "Zapisz".
1408 Także zadna z usuniętych kopii hostów,więc jeżeli przypadkowo skasujesz coś, 
1409 po prostu znowu ją dodaj.  Aby całkowicie usunąć kopie bezpieczeństwa
1410 danego hosta, musisz manualnie usunąć pliki z katalogu \$topDir/pc/HOST
1411 EOF
1412
1413 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1414 \${h1("Główny Edytor Konfiguracji")}
1415 EOF
1416
1417 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1418 \${h1("Edytor Konfiguracji Hosta \$host")}
1419 <p>
1420 Notka: Sprawdź opcję "Nadpisz" jeżeli chcesz zmienić wartość specificzną dla tego hosta.
1421 <p>
1422 EOF
1423
1424 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Zapisz";
1425 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Wstaw";
1426 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Kasuj";
1427 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Dodaj";
1428 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Nadpisz";
1429 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nowy Klucz";
1430
1431 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
1432             = "Błąd: Nie zapisano z powodu błędów";
1433 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1434             = "Błąd: \$var musi być liczbą całkowitą";
1435 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1436             = "Błąd: \$var musi być liczbą rzeczywistą";
1437 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1438             = "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą całkowitą";
1439 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1440             = "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą rzeczywistą";
1441 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1442             = "Błąd: \$var musi być poprawną ścieżką do programu wykonywalnego";
1443 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1444             = "Błąd: \$var musi być poprawną opcją";
1445 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1446             = "Kopiowany host \$copyHost nie istnieje; tworzę nową nazwę \$fullHost.  Skasuj ją jeżeli to nie to co chciałeś.";
1447
1448 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1449             = "Skopiowano konfigurację \$User z \$fromHost do \$host\n";
1450 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1451             = "\$User skasowany \$p z \$conf\n";
1452 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1453             = "\$User dodany \$p do \$conf, ustawiono \$value\n";
1454 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1455             = "\$User zmieniony \$p w \$conf na \$valueNew z \$valueOld\n";
1456 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1457             = "\$User skasował host \$host\n";
1458 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1459             = "\$User z hosta \$host zmienił \$key z \$valueOld na \$valueNew\n";
1460 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1461             = "\$User dodał host \$host: \$value\n";
1462   
1463 #end of lang_en.pm