* Changes in preparation for 3.2.0beta1...
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
index 384e077..b9a4262 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-#!/bin/perl
+#!/usr/bin/perl
 
 #my %lang;
 #use strict;
@@ -40,12 +40,16 @@ $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
 </ul>
 -->
 EOF
-$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt",
-            "Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server"
-          . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
-          . " De foutmelding was: \$err.",
-            "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
-          . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
+
+$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt";
+$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
+Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server
+op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}.<br>
+De foutmelding was: \$err.<br>
+Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een
+configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.
+EOF
+
 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
 <form action="\$MyURL" method="get">
@@ -125,7 +129,12 @@ $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
 
 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
 <p>
-Dit overzicht dateert van \$now.
+<ul>
+<li>Dit overzicht dateert van \$now.
+<li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
+     op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
+     en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
+</ul>
 </p>
 
 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
@@ -138,7 +147,7 @@ Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
      (voor samenvoegen).
 </ul>
 </p>
-<table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
+<table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
     <td align="center"> Gebruiker </td>
     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
@@ -147,8 +156,9 @@ Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
-    <td align="center"> ENG Last Backup (days) </td>
+    <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
     <td align="center"> Status </td>
+    <td align="center"> Aantal fouten </td>
     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
 \$strGood
 </table>
@@ -157,7 +167,7 @@ Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
 <p>
 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
 <p>
-<table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
+<table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
     <td align="center"> Gebruiker </td>
     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
@@ -166,8 +176,9 @@ Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
     <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
     <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
-    <td align="center"> ENG Last Backup (days) </td>
+    <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
     <td align="center"> Status </td>
+    <td align="center"> Aantal fouten </td>
     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
 \$strNone
 </table>
@@ -452,7 +463,7 @@ EOF
 
 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
 U kan deze bestanden rechtstreeks herstellen naar pc
-\$host.
+<b>\$directHost</b>.
 </p><p>
 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
 overschreven worden!
@@ -463,7 +474,7 @@ overschreven worden!
 <input type="hidden" name="type" value="3">
 \$hiddenStr
 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
-<table border="0">
+<table class="tableStnd" border="0">
 <tr>
     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
@@ -579,8 +590,8 @@ U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hos
 De volgende bestanden zullen hersteld worden in share \$In{shareDest}, 
 uit backup nummer \$num:
 <p>
-<table border>
-<tr><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
+<table class="tableStnd" border>
+<tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
 \$fileListStr
 </table>
 
@@ -832,7 +843,7 @@ $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
 </td><td width="3%">
 </td><td valign="top">
     <br>
-        <table border="0" width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
+        <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
         \$fileHeader
         \$topCheckAll
         \$fileStr
@@ -880,7 +891,7 @@ alle backups heen:
 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
 
 <br>
-<table cellspacing="2" cellpadding="3">
+<table border cellspacing="2" cellpadding="3">
 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
 \$fileStr
@@ -1232,8 +1243,8 @@ $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "herstellen geannuleerd door gebruiker";
 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
-$Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "ENG auto disabled";  
-$Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "ENG disabled";                  
+$Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "auto uitgeschakeld";  
+$Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "uitgeschakeld";                  
 
 # ---------
 # Email messages
@@ -1387,11 +1398,11 @@ $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Gebruiker URLs";
 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Wijzigen gebruikersconfiguratie";
 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Overdracht";
 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Overdracht instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "FTP instellingen";
 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb instellingen";
 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar instellingen";
 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync instellingen";
 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd instellingen";
-$Lang{CfgEdit_Title_BackupPCd_Settings} = "BackupPCd instellingen";
 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archivering instellingen";
 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Inclusief/Exclusief";
 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Pad/Opdrachten";
@@ -1434,6 +1445,7 @@ $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
 \${h1("Bewerken specifieke configuratie van machine \$host ")}
 <p>
 NB: Selecteer 'Overschrijven' als je een waarde wil wijzigen specifiek voor deze machine.
+<p>
 EOF
 
 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Bewaren";
@@ -1443,14 +1455,16 @@ $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Toevoegen";
 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Overschrijven";
 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nieuwe sleutel";
 
+$Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
+            = "Fout: niet bewaard ten gevolge van fouten";
 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
             = "Fout: \$var moet een geheel getal zijn";
 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
             = "Fout: \$var moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
-            = "Fout: \$var ingang \$k moet een geheel getal zijn";
+            = "Fout: \$var ingave \$k moet een geheel getal zijn";
 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
-            = "Fout: \$var ingang \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
+            = "Fout: \$var ingave \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
             = "Fout: \$var moet een geldig uitvoerbaar pad zijn";
 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}