* Changes in preparation for 3.2.0beta1...
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / nl.pm
index 3a58945..b9a4262 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-#!/bin/perl
+#!/usr/bin/perl
 
 #my %lang;
 #use strict;
@@ -8,9 +8,9 @@
 $Lang{Start_Archive} = "Start Archivering";
 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Stop/Annuleer Archivering";
 $Lang{Start_Full_Backup} = "Start volledige backup";
-$Lang{Start_Incr_Backup} = "Start stapsgewijze backup";
+$Lang{Start_Incr_Backup} = "Start incrementele backup";
 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Stop/Annuleer backup";
-$Lang{Restore} = "Terugplaatsen";
+$Lang{Restore} = "Herstellen";
 
 $Lang{Type_full} = "volledig";
 $Lang{Type_incr} = "incrementeel";
@@ -23,11 +23,13 @@ $Lang{Admin_Options} = "Admin Opties";
 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
 <br>
-\${h2("Controle van de server")}
-<form action="\$MyURL" method="get">
+\${h2("Besturing van de server")}
+<form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
+<input type="hidden" name="action" value="">
 <table class="tableStnd">
-  <!--<tr><td>Stop de server:<td><input type="submit" name="action" value="Stop">-->
-  <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="submit" name="action" value="Herlaad">
+  <tr><td>Herlaad de configuratie van de server:<td><input type="button" value="Herlaad"
+     onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
+              document.ReloadForm.submit();">
 </table>
 </form>
 <!--
@@ -38,12 +40,16 @@ $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
 </ul>
 -->
 EOF
-$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server niet mogelijk",
-            "Dit CGI script (\$MyURL) kan geen verbinding maken met de BackupPC-server"
-          . " op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}."
-          . " De foutmelding was: \$err.",
-            "Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een "
-          . " configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.";
+
+$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Verbinding met de BackupPC server is mislukt";
+$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
+Dit CGI script (\$MyURL) kon geen verbinding maken met de BackupPC-server
+op \$Conf{ServerHost} poort \$Conf{ServerPort}.<br>
+De foutmelding was: \$err.<br>
+Mogelijk draait de BackupPC server niet of is er een
+configuratiefout.  Gelieve dit te melden aan uw systeembeheerder.
+EOF
+
 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
 <form action="\$MyURL" method="get">
@@ -70,11 +76,11 @@ $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
 <li> Volgende backupsessie start op \$nextWakeupTime.
 <li> Andere informatie:
     <ul>
-        <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sedert laatste geplande wakeup,
+        <li>\$numBgQueue wachtende backupaanvragen sinds laatste geplande wakeup,
         <li>\$numUserQueue wachtende backupaanvragen van gebruikers,
-        <li>\$numCmdQueue wachtende aanvragen op commando,
+        <li>\$numCmdQueue wachtende opdrachten,
         \$poolInfo
-        <li>De backupschijf werd het laatst aangevuld tot \$Info{DUlastValue}%
+        <li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
             op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
             en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
     </ul>
@@ -102,7 +108,7 @@ $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
 </table>
 <p>
 
-\${h2("Mislukkingen die aandacht vragen")}
+\${h2("Opgetreden fouten die aandacht vragen")}
 <p>
 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
 <tr class="tableheader"><td align="center"> Machine </td>
@@ -111,7 +117,7 @@ $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
     <td align="center"> Laatste poging </td>
     <td align="center"> Details </td>
     <td align="center"> Fouttijd </td>
-    <td> Laaste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
+    <td> Laatste fout (verschillend van 'geen ping') </td></tr>
 \$statusStr
 </table>
 EOF
@@ -123,7 +129,12 @@ $Lang{BackupPC_Summary}=<<EOF;
 
 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
 <p>
-Dit overzicht dateert van \$now.
+<ul>
+<li>Dit overzicht dateert van \$now.
+<li>Het backup filesystem werd recentelijk aangevuld voor \$Info{DUlastValue}%
+     op (\$DUlastTime), het maximum van vandaag is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
+     en het maximum van gisteren was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
+</ul>
 </p>
 
 \${h2("Machine(s) met geslaagde backups")}
@@ -131,21 +142,23 @@ Dit overzicht dateert van \$now.
 Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
 <ul>
 <li> \$fullTot volledige backups met een totale grootte van \${fullSizeTot}GB
-     (vóór definitief wegschrijven en compressie),
+     (voor samenvoegen),
 <li> \$incrTot oplopende backups met een totale grootte van \${incrSizeTot}GB
-     (vóór definitief wegschrijven en compressie).
+     (voor samenvoegen).
 </ul>
 </p>
-<table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
+<table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
     <td align="center"> Gebruiker </td>
     <td align="center"> Aantal Voll. </td>
-    <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
-    <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
-    <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
+    <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
+    <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
+    <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
     <td align="center"> Aantal Incr. </td>
-    <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
+    <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
+    <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
     <td align="center"> Status </td>
+    <td align="center"> Aantal fouten </td>
     <td align="center"> Laatste poging</td></tr>
 \$strGood
 </table>
@@ -154,16 +167,18 @@ Er zijn \$hostCntGood hosts gebackupt, wat een totaal geeft van:
 <p>
 Er zijn \$hostCntNone hosts zonder backup.
 <p>
-<table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
+<table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 <tr class="tableheader"><td> Machine </td>
     <td align="center"> Gebruiker </td>
-    <td align="center"> tal Voll. </td>
-    <td align="center"> Voll.Lftd/dagen </td>
-    <td align="center"> Voll.Grootte/GB </td>
-    <td align="center"> Snelheid MB/sec </td>
-    <td align="center"> tal Incr. </td>
-    <td align="center"> Incr.Lftd/dagen </td>
+    <td align="center"> Aantal Voll. </td>
+    <td align="center"> Voll.Lftd (dagen) </td>
+    <td align="center"> Voll.Grootte (GB) </td>
+    <td align="center"> Snelheid (MB/sec) </td>
+    <td align="center"> Aantal Incr. </td>
+    <td align="center"> Incr.Lftd (dagen) </td>
+    <td align="center"> Vorige Backup (dagen) </td>
     <td align="center"> Status </td>
+    <td align="center"> Aantal fouten </td>
     <td align="center"> Laatste poging </td></tr>
 \$strNone
 </table>
@@ -208,7 +223,7 @@ Er zijn \$hostCntGood machines gebackupt die een totale grootte vertegenwoordige
 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
 <tr class="tableheader"><td align=center> Machine</td>
     <td align="center"> Gebruiker </td>
-    <td align="center"> grootte backup </td>
+    <td align="center"> Backupgrootte </td>
 \$strGood
 \$checkAllHosts
 </table>
@@ -219,7 +234,7 @@ EOF
 
 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
-Klaar om volgende machines te archiveren
+Klaar om de volgende machines te archiveren
 <ul>
 \$HostListStr
 </ul>
@@ -232,7 +247,7 @@ Klaar om volgende machines te archiveren
 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
 \$paramStr
 <tr>
-    <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name=""></td>
+    <td colspan=2><input type="submit" value="Start de archivering" name="ignore"></td>
 </tr>
 </form>
 </table>
@@ -274,8 +289,9 @@ EOF
 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
         <li>Gebruikte backupschijfruimte is \${poolSize}GB groot en bevat \$info->{"\${name}FileCnt"} bestanden
             en \$info->{"\${name}DirCnt"} mappen (op \$poolTime),
-        <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} identieke 
-            bestanden (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
+        <li>Schijfruimte bevat \$info->{"\${name}FileCntRep"} bestanden
+            met identieke hashcodes
+            (langste reeks is \$info->{"\${name}FileRepMax"},
         <li>Nachtelijke opruiming verwijderde \$info->{"\${name}FileCntRm"} bestanden
             met een grootte van \${poolRmSize}GB (ongeveer \$poolTime),
 EOF
@@ -298,13 +314,16 @@ $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
 <p>
 Met deze actie start u een \$type backup van machine \$host.
 
-<form action="\$MyURL" method="get">
+<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
 <input type="hidden" name="doit" value="1">
+<input type="hidden" name="action" value="">
 Wilt u dat nu doen?
-<input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
-<input type="submit" value="Neen" name="">
+<input type="button" value="\$buttonText"
+  onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
+           document.Confirm.submit();">
+<input type="submit" value="Neen" name="ignore">
 </form>
 EOF
 # --------------------------------
@@ -312,27 +331,30 @@ $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestiging de annule
 # --------------------------------
 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
 
-\${h1("Bent u zeker?")}
+\${h1("Weet u het zeker?")}
 
 <p>
 Met deze actie annuleert u de backup van pc \$host of haalt u de opdracht uit de wachtrij;
 
-<form action="\$MyURL" method="get">
-<input type="hidden" name="host" value="\$host">
-<input type="hidden" name="doit" value="1">
+<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
+<input type="hidden" name="host"   value="\$host">
+<input type="hidden" name="doit"   value="1">
+<input type="hidden" name="action" value="">
 Start bovendien geen andere backup gedurende
 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> uur/uren.
 <p>
 Wilt u dit nu bevestigen?
-<input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
-<input type="submit" value="Neen" name="">
+<input type="button" value="\$buttonText"
+  onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
+           document.Confirm.submit();">
+<input type="submit" value="Neen" name="ignore">
 </form>
 
 EOF
 # --------------------------------
-$Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel bevoorrechte gebruikers kunnen de wachtrij bekijken.";
+$Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de wachtrij bekijken.";
 # --------------------------------
-$Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel bevoorechte gebruikers kunnen archiveren.";
+$Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveren.";
 # --------------------------------
 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: overzicht wachtrij";
 # --------------------------------
@@ -387,7 +409,7 @@ Inhoud van bestand <tt>\$file</tt>, gewijzigd \$mtimeStr \$comment
 EOF
 
 # --------------------------------
-$Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped lijnen overgeslagen ]\n";
+$Lang{skipped__skipped_lines} = "[  \$skipped regels overgeslagen ]\n";
 # --------------------------------
 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nKan het logbestand \$file niet openen \n";
 
@@ -422,9 +444,9 @@ EOF
 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Overzicht backup nummer \$num van pc \$host";
 
 # ------------------------------
-$Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host";
+$Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host";
 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
-\${h1("Opties voor het terugplaatsen van bestanden van machine \$host")}
+\${h1("Opties voor het herstellen van bestanden van machine \$host")}
 <p>
 U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
  \$share, backup nummer #\$num:
@@ -432,16 +454,16 @@ U hebt de volgende bestanden/mappen geselecteerd uit
 \$fileListStr
 </ul>
 </p><p>
-Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te plaatsen.
+Er zijn drie mogelijkheden om deze bestanden/mappen terug te herstellen.
 Gelieve een van de onderstaande mogelijkheden te kiezen.
 </p>
-\${h2("Optie 1: Rechtstreeks terugplaatsen")}
+\${h2("Optie 1: Rechtstreeks herstellen")}
 <p>
 EOF
 
 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
-U kan deze bestanden rechtstreeks terugplaatsen op pc
-\$host.
+U kan deze bestanden rechtstreeks herstellen naar pc
+<b>\$directHost</b>.
 </p><p>
 <b>Waarschuwing:</b> bestaande bestanden met dezelfde naam zullen 
 overschreven worden!
@@ -452,7 +474,7 @@ overschreven worden!
 <input type="hidden" name="type" value="3">
 \$hiddenStr
 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
-<table border="0">
+<table class="tableStnd" border="0">
 <tr>
     <td>Zet de bestanden terug naar de pc</td>
     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
@@ -475,14 +497,14 @@ overschreven worden!
     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
        value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
 </tr><tr>
-    <td><input type="submit" value="Terugplaatsen starten" name=""></td>
+    <td><input type="submit" value="Herstellen starten" name="ignore"></td>
 </table>
 </form>
 EOF
 
 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
-Rechtstreeks terugplaatsen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
-Gelieve een van de andere herstelopties te kiezen.
+Rechtstreeks herstellen is gedeactiveerd voor machine \${EscHTML(\$hostDest)}.
+Gelieve een van de andere opties voor het herstellen te kiezen.
 EOF
 
 # ------------------------------
@@ -512,7 +534,7 @@ aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
 Compressie (0=uit, 1=snel,...,9=hoogst)
 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
 <br>
-<input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="">
+<input type="submit" value="Download Zip-bestand" name="ignore">
 </form>
 EOF
 
@@ -522,7 +544,7 @@ $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
 <p>
 \${h2("Optie 2: Download Zip-bestand")}
 <p>
-Archive::Zip is niet geïnstalleerd op de backupPC-server en het is
+Archive::Zip is niet ge&iuml;nstalleerd op de backupPC-server en het is
 dus niet mogelijk om een Zip-bestand te downloaden.
 Gelieve aan uw systeembeheerder te vragen om Archive::Zip te downloaden van
 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a> en te installeren.
@@ -553,43 +575,46 @@ schijfruimte te beschikken om het bestand op te slaan.
 aan \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
 (anders zal het tar-archief volledige padnamen bevatten).
 <br>
-<input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="">
+<input type="submit" value="Download Tar-bestand" name="ignore">
 </form>
 EOF
 
 
 # ------------------------------
-$Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig terugplaatsen voor machine \$host";
+$Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Bevestig herstellen voor machine \$host";
 
 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
-\${h1("Bent u zeker?")}
+\${h1("Weet u het zeker?")}
 <p>
 U hebt gevraagd om bestanden rechtstreeks terug te zetten op de machine \$In{hostDest}.
-De volgende bestanden zullen teruggeplaatst worden in share \$In{shareDest}, 
+De volgende bestanden zullen hersteld worden in share \$In{shareDest}, 
 uit backup nummer \$num:
 <p>
-<table border>
-<tr><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal teruggeplaatst worden in</td></tr>
+<table class="tableStnd" border>
+<tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>zal hersteld worden in</td></tr>
 \$fileListStr
 </table>
 
-<form action="\$MyURL" method="post">
+<form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
 <input type="hidden" name="type" value="4">
+<input type="hidden" name="action" value="">
 \$hiddenStr
 Is dit wat u wilt doen? Gelieve te bevestigen.
-<input type="submit" value="\$In{action}" name="action">
-<input type="submit" value="Neen" name="">
+<input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
+ onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
+          document.RestoreForm.submit();">
+<input type="submit" value="No" name="ignore">
 </form>
 EOF
 
 
 # --------------------------
-$Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Terugplaatsen gevraagd van machine \$hostDest";
+$Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Herstellen aangevraagd van machine \$hostDest";
 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
 \${h1(\$str)}
 <p>
@@ -609,7 +634,7 @@ EOF
 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Overzicht backup van machine \$host";
 
 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
-\${h1("Overzicht backup van machine \$host")}
+\${h1("Overzicht backups van machine \$host")}
 <p>
 \$warnStr
 <ul>
@@ -618,21 +643,27 @@ $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
 </p>
 \${h2("Acties door de gebruiker")}
 <p>
-<form action="\$MyURL" method="get">
-<input type="hidden" name="host" value="\$host">
+<form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
+<input type="hidden" name="host"   value="\$host">
+<input type="hidden" name="action" value="">
 \$startIncrStr
-<input type="submit" value="$Lang{Start_Full_Backup}" name="action">
-<input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Backup}" name="action">
+<input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
+ onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
+          document.StartStopForm.submit();">
+<input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
+ onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
+          document.StartStopForm.submit();">
 </form>
 </p>
-\${h2("Overzicht backup")}
+\${h2("Backup overzicht")}
 <p>
-Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden terug te plaatsen.
+Klik op het backupnummer om de inhoud te bekijken of om bestanden te herstellen.
 </p>
 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
 <tr class="tableheader"><td align="center"> backup nr.</td>
     <td align="center"> Type </td>
     <td align="center"> Aangevuld </td>
+    <td align="center"> Niveau </td>
     <td align="center"> Startdatum </td>
     <td align="center"> Duurtijd in min. </td>
     <td align="center"> Lftd. in dagen </td>
@@ -673,7 +704,7 @@ Lege bestanden en SMB-fouten worden niet geteld in de aantallen \'hergebruik\' e
     <td align="center" colspan="2"> Nieuwe bestanden </td>
 </tr>
 <tr class="tableheader">
-    <td align="center"> backup nr. </td>
+    <td align="center"> Backup nr. </td>
     <td align="center"> Type </td>
     <td align="center"> Aantal best.</td>
     <td align="center"> Grootte in MB </td>
@@ -723,11 +754,16 @@ $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
 
 \${h2("Acties van de gebruiker")}
 <p>
-<form action="\$MyURL" method="get">
+<form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
-<input type="submit" value="$Lang{Start_Archive}" name="action">
-<input type="submit" value="$Lang{Stop_Dequeue_Archive}" name="action">
+<input type="hidden" name="action" value="">
+<input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
+ onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
+          document.StartStopForm.submit();">
+<input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
+ onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
+          document.StartStopForm.submit();">
 </form>
 
 \$ArchiveStr
@@ -797,17 +833,17 @@ $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
-<input type="hidden" name="action" value="$Lang{Restore}">
+<input type="hidden" name="action" value="Restore">
 <br>
 <table width="100%">
-<tr><td valign="top">
-    <br><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
+<tr><td valign="top" width="30%">
+    <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
     \$dirStr
     </table>
 </td><td width="3%">
 </td><td valign="top">
     <br>
-        <table border="0" width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
+        <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
         \$fileHeader
         \$topCheckAll
         \$fileStr
@@ -855,7 +891,7 @@ alle backups heen:
 \${h2("Geschiedenis van \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
 
 <br>
-<table cellspacing="2" cellpadding="3">
+<table border cellspacing="2" cellpadding="3">
 <tr class="fviewheader"><td>backup nummer</td>\$backupNumStr</tr>
 <tr class="fviewheader"><td>backup moment</td>\$backupTimeStr</tr>
 \$fileStr
@@ -882,7 +918,7 @@ $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
 <tr><td class="tableheader"> Duur </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
 <tr><td class="tableheader"> Aantal bestanden </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
 <tr><td class="tableheader"> Totale grootte </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
-<tr><td class="tableheader"> Overdrachtsratio </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
+<tr><td class="tableheader"> Overdrachtssnelheid </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
 <tr><td class="tableheader"> TarCreate fouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
 <tr><td class="tableheader"> Overdrachtsfouten </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
 <tr><td class="tableheader"> Logbestand overdracht </td><td class="border">
@@ -894,7 +930,7 @@ $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
 \${h1("Lijst bestanden/mappen")}
 <p>
 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
-<tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>Teruggeplaatst naar</td></tr>
+<tr class="tableheader"><td>Oorspronkelijk bestand/map</td><td>hersteld naar</td></tr>
 \$fileListStr
 </table>
 EOF
@@ -919,7 +955,7 @@ $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
 </tr></tr>
 </table>
 <p>
-\${h1("Lijst machines")}
+\${h1("Machinelijst")}
 <p>
 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
 <tr class="tableheader"><td>Machine</td><td>backup nr.</td></tr>
@@ -953,20 +989,20 @@ $Lang{Directory___EscHTML} = "Map \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
                    . " is leeg";
 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Kan niet bladeren door foutieve mapnaam"
                    . " \${EscHTML(\$relDir)}";
-$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backupbestanden"
-                . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugplaatsen.";
+$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen backups"
+                . " van machine \${EscHTML(\$In{host})} terugzetten.";
 $Lang{Bad_host_name} = "Foutieve of ongeldige machinenaam \${EscHTML(\$host)}";
 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "U hebt geen enkel bestand geselecteerd. Gelieve terug te gaan en"
                 . " selecteer een of meerdere bestanden.";
 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "U hebt geen machine geselecteerd. Gelieve terug te gaan om"
                 . " een machine te selecteren.";
-$Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Goed geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
+$Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Leuk geprobeerd, maar u kan geen \'..\' in de bestandsnamen plaatsen";
 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Machine \${EscHTML(\$In{hostDest})} bestaat niet.";
-$Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden terug te plaatsen naar machine "
+$Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "U beschikt niet over de juiste rechten om bestanden te herstellen naar machine "
                    . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Ik kan "
                . "\${EscHTML(\"\$openPath\")} niet openen of aanmaken";
-$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden terugplaatsen"
+$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Alleen gebruikers met bijzondere rechten kunnen bestanden herstellen"
                 . " naar machine \${EscHTML(\$host)}.";
 $Lang{Empty_host_name} = "Lege machinenaam";
 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Onbekende machine of gebruiker \${EscHTML(\$host)}";
@@ -974,17 +1010,17 @@ $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Enkel gebruikers met
                 . " machine \${EscHTML(\$host)} bekijken." ;
 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen archiveringsinformatie bekijken.";
 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen herstelinformatie bekijken.";
-$Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Terugplaatsing nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
+$Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Herstel nr.\$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
                . " bestaat niet.";
 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiveringsnr. \$num van machine \${EscHTML(\$host)}"
                 . " bestaat niet.";
-$Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-nummer van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
+$Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Ik kan het IP-adres van \${EscHTML(\$host)} niet vinden.";
 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
-\$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-nummer niet. Ik controleerde de
+\$host is een DHCP-machine en ik ken zijn IP-adres niet. Ik controleerde de
 netbios-naam van \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, en ontdekte dat die machine
 niet dezelfde machine als \$host is.
 <p>
-In afwachting dat ik machine \$host op een welbepaald DHCP-adres terugvind, kan u
+In afwachting dat ik machine \$host op een bepaald DHCP-adres terugvind, kan u
 deze aanvraag enkel doen vanaf die machine zelf.
 EOF
 
@@ -996,7 +1032,7 @@ $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "backup aangevraagd van DHCP \$host (\$I
                                      . " \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "backup aangevraagd van \$host door \$User";
 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "backup geannuleerd van \$host door \$User";
-$Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Terugplaatsing aangevraagd naar machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
+$Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Herstel aangevraagd voor machine \$hostDest, backup nr.\$num,"
             . " door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
 $Lang{Archive_requested} = "Archivering aangevraagd door \$User vanaf \$ENV{REMOTE_ADDR}";
 
@@ -1011,7 +1047,7 @@ $Lang{LOG_files} = "LOG-bestanden";
 $Lang{Old_LOGs} = "Oude LOGs";
 $Lang{Email_summary} = "E-mailoverzicht";
 $Lang{Config_file} = "Configuratiebest.";
-$Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
+$Lang{Hosts_file} = "Hosts-bestand";
 $Lang{Current_queues} = "Huidige wachtrij";
 $Lang{Documentation} = "Documentatie";
 
@@ -1085,7 +1121,7 @@ $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 tot \$t1 op \$days.";
 
 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
 <li>backups zijn \$hours uren uitgesteld
-(<a href=\"\$MyURL?action=\${EscURI(\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive})}&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
+(<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">Wijzig dit aantal</a>).
 EOF
 
 $Lang{tryIP} = " en \$StatusHost{dhcpHostIP}";
@@ -1132,11 +1168,11 @@ $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
 EOF
 
 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
-\${h2("Overzicht terugplaatsingen")}
+\${h2("Overzicht herstellingen")}
 <p>
-Klik op het terugplaatsingsnummer voor meer details.
+Klik op het nummer voor meer details.
 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
-<tr class="tableheader"><td align="center"> Terugplaatsing nr.</td>
+<tr class="tableheader"><td align="center"> Herstel nr.</td>
     <td align="center"> Resultaat </td>
     <td align="right"> Startdatum</td>
     <td align="right"> Duur(min.)</td>
@@ -1188,25 +1224,27 @@ $Lang{and} = "en";
 
 # ------
 # Hosts states and reasons
-$Lang{Status_idle} = "in rust";
+$Lang{Status_idle} = "inactief";
 $Lang{Status_backup_starting} = "backup start";
 $Lang{Status_backup_in_progress} = "backup bezig";
-$Lang{Status_restore_starting} = "terugplaatsen start";
-$Lang{Status_restore_in_progress} = "terugplaatsen bezig";
+$Lang{Status_restore_starting} = "herstel start";
+$Lang{Status_restore_in_progress} = "herstel bezig";
 $Lang{Status_link_pending} = "wacht op linken";
 $Lang{Status_link_running} = "linken is bezig";
 
 $Lang{Reason_backup_done} = "backup voltooid";
-$Lang{Reason_restore_done} = "terugplaatsen voltooid";
+$Lang{Reason_restore_done} = "herstel voltooid";
 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivering voltooid";
 $Lang{Reason_nothing_to_do} = "niets te doen";
 $Lang{Reason_backup_failed} = "backup mislukt";
-$Lang{Reason_restore_failed} = "terugplaatsen mislukt";
+$Lang{Reason_restore_failed} = "herstel mislukt";
 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivering mislukt";
 $Lang{Reason_no_ping} = "geen ping";
 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "backup geannuleerd door gebruiker";
-$Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "terugplaatsen geannuleerd door gebruiker";
+$Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "herstellen geannuleerd door gebruiker";
 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivering geannuleerd door gebruiker";
+$Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "auto uitgeschakeld";  
+$Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "uitgeschakeld";                  
 
 # ---------
 # Email messages
@@ -1217,7 +1255,7 @@ $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
 To: $user$domain
 cc:
 Subject: $subj
-
+$headers
 Beste $userName,
 
 Uw pc ($host) is tot op heden nog nooit succesvol gebackupt door
@@ -1248,25 +1286,25 @@ $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
 To: $user$domain
 cc:
 Subject: $subj
-
+$headers
 Beste $userName,
 
 Er is reeds gedurende $days dagen geen backup meer gemaakt van uw pc ($host).
-Er zijn ondertussen van uw pc $numbackups gemaakt sinds $firstTime.
-De laatste backup dateert van $days geleden.
+Er zijn ondertussen van uw pc $numBackups backups gemaakt sinds $firstTime dagen geleden.
+De laatste backup dateert van $days dagen geleden.
 PC backups zouden automatisch moeten gebeuren als uw pc verbonden
 is met het netwerk. 
 
 Als uw pc gedurende geruime tijd (meer dan een paar uur) verbonden
 was met het netwerk gedurende de laatste $days dagen, kan u het beste
 contact opnemen van uw systeembeheerder. Vraag hem of haar om uit te
-zoeken waarom er geen backups meer genomen worden van uw pc.
+zoeken waarom er geen backups meer gemaakt worden van uw pc.
 
 Anderzijds, als deze pc of notebook zich momenteel niet in het netwerk
-bevindt dan kan u hieraan weinig doen behalve van belangrijke bestanden
-handmatig een copy nemen op een ander medium (CD,diskette, tape,andere pc,...)
+bevindt dan kan u hieraan weinig anders doen behalve van belangrijke bestanden
+handmatig een kopie te maken op een ander medium (CD, diskette, tape, andere pc,...)
 U dient te weten dat *geen enkel bestand* dat u aanmaakte of wijzigde in de
-laatste $days dagen teruggeplaatst zal kunnen worden in geval de harde schijf
+laatste $days dagen hersteld zal kunnen worden in geval de harde schijf
 van uw pc zou crashen. Hierin zijn nieuwe e-mail en bijlagen inbegrepen.
 
 
@@ -1281,7 +1319,7 @@ $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
 To: $user$domain
 cc:
 Subject: $subj
-
+$headers
 Beste $userName,
 
 De Outlookbestanden van uw pc zijn $howlong.
@@ -1316,6 +1354,138 @@ EOF
 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "(nog) niet succesvol gebackupt";
 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "reeds sedert \$days dagen niet gebackupt";
 
-#end of lang_nl.pm
+#######################################################################
+# RSS strings
+#######################################################################
+$Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
+$Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS feed for BackupPC";
+$Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
+Aantal Voll.: \$fullCnt;
+Voll.Lftd/dagen: \$fullAge;
+Voll.Grootte/GB: \$fullSize;
+Snelheid MB/sec: \$fullRate;
+Aantal Incr.: \$incrCnt;
+Incr.Lftd/dagen: \$incrAge;
+Status: \$host_state;
+Laatste poging: \$host_last_attempt;
+EOF
 
+#######################################################################
+# Configuration editor strings 
+#######################################################################
+
+$Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Enkel gebruikers met bijzondere rechten kunnen de configuratie wijzigen.";
+$Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Wijzig Configuratie";
+$Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Wijzig Machines";
+
+$Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
+$Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Algemene Parameters";
+$Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Wakeup planning";
+$Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Parallelle Jobs";
+$Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Pool Bestandssysteem Limieten";
+$Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Andere Parameters";
+$Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Remote Apache Instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Programmapaden";
+$Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Installatiepaden";
+$Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
+$Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Email instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Emailberichten Gebruikers";
+$Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
+$Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Admin rechten";
+$Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Pagina opbouw";
+$Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Paden";
+$Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Gebruiker URLs";
+$Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Wijzigen gebruikersconfiguratie";
+$Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Overdracht";
+$Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Overdracht instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "FTP instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Smb instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Tar instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Rsync instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Rsyncd instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Archivering instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Inclusief/Exclusief";
+$Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Pad/Opdrachten";
+$Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Pad/Opdrachten";
+$Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Pad/Opdrachten/Parameters";
+$Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Poort/Parameters";
+$Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivering Pad/Opdrachten";
+$Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Planning";
+$Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Volledige Backups";
+$Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Incrementele Backups";
+$Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Blackouts";
+$Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
+$Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Backup instellingen";
+$Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Cli&euml;nt locatie";
+$Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Andere";
+$Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Opdrachten van gebruiker";
+$Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Machines";
+
+$Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<eof;
+Om een nieuwe machine toe te voegen: selecteer 'Toevoegen' en geef de naam op.
+Om met de machine-specifieke configuratie van een andere machine als basis te gebruiken: 
+Geef de naam van de machine als NIEUWE_MACHINE=TE_KOPIEREN_MACHINE.
+Dit zal de een reeds bestaande machine-specifieke configuratie voor 
+NIEUWE_MACHINE overschrijven. Je kan dit ook doen voor een reeds bestaande machine.
+Om een machine te verwijderen: klik op de de Verwijderen-knop.
+Bij 'Toevoegen', 'Verwijderen' en 'Kopi&euml;ren' van instellingen, worden de 
+wijzigingen pas effectief nadat je op 'Bewaren' hebt geklikt.
+Backups van gewiste machines worden niet verwijderd.
+Als je dus per vergissing een machine hebt verwijderd, kan je deze 
+eenvoudig opnieuw toevoegen. Om de backups van een machine volledig
+te verwijderen, moet je de bestanden verwijderen in de map
+\$topdir/pc/MACHINE
+eof
+
+$Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
+\${h1("Bewerken globale instellingen")}
+EOF
+
+$Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
+\${h1("Bewerken specifieke configuratie van machine \$host ")}
+<p>
+NB: Selecteer 'Overschrijven' als je een waarde wil wijzigen specifiek voor deze machine.
+<p>
+EOF
+
+$Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Bewaren";
+$Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Invoegen";
+$Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Verwijderen";
+$Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Toevoegen";
+$Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Overschrijven";
+$Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nieuwe sleutel";
+
+$Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
+            = "Fout: niet bewaard ten gevolge van fouten";
+$Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
+            = "Fout: \$var moet een geheel getal zijn";
+$Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
+            = "Fout: \$var moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
+$Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
+            = "Fout: \$var ingave \$k moet een geheel getal zijn";
+$Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
+            = "Fout: \$var ingave \$k moet een re&euml;le waarde (nummer) zijn";
+$Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
+            = "Fout: \$var moet een geldig uitvoerbaar pad zijn";
+$Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
+            = "Fout: \$var is geen geldige optie";
+$Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
+           = "Te kopi&euml;ren machine \$copyHost bestaat niet; Machine \$fullHost wordt aangemaakt. Verwijder deze machine indien dit niet is wat je wil.";
+            
+$Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
+           = "\$User kopieerde de instellingen van machine \$fromHost naar \$host\n";
+$Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
+            = "\$User verwijderde \$p van \$conf\n";
+$Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
+            = "\$User voegde \$p toe aan \$conf, met waarde \$value\n";
+$Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
+            = "\$User wijzigde \$p in \$conf van \$valueOld naar \$valueNew \n";
+$Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
+            = "\$User verwijderde machine \$host\n";
+$Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
+            = "\$User machine \$host wijzigde \$key van \$valueOld naar \$valueNew\n";
+$Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
+            = "\$User voegde machine \$host toe: \$value\n";
+  
+#end of lang_nl.pm