Fixed ServerMesg strings in BackupPC_Admin via en.pm and fr.pm
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / en.pm
2002-09-18 cbarrattFixed ServerMesg strings in BackupPC_Admin via en.pm...
2002-08-29 cbarratt - Updated fr.pm based on changes from Guillaume Filion.
2002-08-11 cbarratt* Added internationalization (i18n) code from Xavier...