added patch to MANIFEST
authorDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Tue, 16 Nov 2004 16:00:52 +0000 (16:00 +0000)
committerDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Tue, 16 Nov 2004 16:00:52 +0000 (16:00 +0000)
commit647d02e632370b82cc151fa8e450fa84f9a7997d
treef94df83d7d0aeab3483a452563d10ecbf758299a
parent49e3a4043446ee482b5f59d6714622d607747537
added patch to MANIFEST

git-svn-id: svn://svn.rot13.org/fuse_dbi/trunk@39 17f4e80c-d0e0-0310-8903-bfc3ae804c12
MANIFEST