Merge branch 'master' of github.com:dpavlin/angular-mojolicious
authorDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Thu, 9 Dec 2010 16:38:20 +0000 (17:38 +0100)
committerDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Thu, 9 Dec 2010 16:38:20 +0000 (17:38 +0100)
Conflicts:
public/app/casopisi2010/upitnik.html

1  2 
public/app/casopisi2010/upitnik.html

  <div class="root" ng:controller="Upitnik" ng:init="$window.$root = this;">
  
  <h2>
 -1. Koji su Vam strani časopisi najpotrebniji?
 +Na kojem odsjeku ili zavodu ste zaposleni?
 +</h2>
 +<input name="upitnik.odsjek" class="text1">
 +
 +<h2 style="margin-top: 20px">
 +Kojim područjem istraživanja se trenutno bavite?
 +</h2>
 +<input name="upitnik.podrucje" class="text1">
 +
 +<h2 style="margin-top: 20px">
 +Ako želite, upišite svoju e-mail adresu:
 +</h2>
 +<input name="upitnik.email" class="text2">
 +
 +<h2>
 +1. Koji su Vam <span class="naglasi">strani</span> časopisi najpotrebniji?
  </h2>
  <div>
  <p>Navedite naslove stranih časopisa u kojima nalazite najveći broj članaka potrebnih u Vašem istraživanju i nastavi, koje najčešće citirate ili koje redovito pratite, bez obzira na to da li su Vam sada dostupni ili ne.</p>
 -<p>Navedite <b>barem 3 naslova</b>.</p>
 +<p>Navedite <b>barem 3 naslova</b>, ali ako je potrebno možete unjeti i više.</p>
  </div>
  
 +<div class="labels1">
 +</div>
  <div ng:repeat="casopis in upitnik.casopisi">
 -<input class="text1" name="casopis.naslov" ng:required>
 -<a href="" ng:click="upitnik.casopisi.$remove(casopis)">obriši</a>
 +      <input class="text1" name="casopis.naslov" ng:required>
 +      <a href="" title="Brisanje naslova." ng:click="upitnik.casopisi.$remove(casopis)">X</a>
  </div>
- <a href="" title="Dodavanje prostora za unos još jednog naslova." ng:click="upitnik.casopisi.$add({naslov:''})">dodaj još jedno polje</a>
 -<a href="" ng:click="upitnik.casopisi.$add({naslov:''})" ng:show="upitnik.casopisi.$count() < 10">Dodaj još jedan naslov</a>
++<a href="" title="Dodavanje prostora za unos još jednog naslova."
++      ng:click="upitnik.casopisi.$add({naslov:''})"
++      ng:show="upitnik.casopisi.$count() < 10"
++>dodaj još jedno polje</a>
  
  <h2>
  2. Odaberite i obrazložite svoj izbor:
  </h2>
  
 -<label class="radio">
 +<label>
  <input type="radio" name="upitnik.inacica" value="elektronicka"> Važnije mi je da knjižnica osigura stalni pristup elektroničkoj inačici časopisa.
  </label>
 +<textarea ng:show="upitnik.inacica == 'elektronicka'" name="upitnik.inacica_obrazlozenje"></textarea>
  
 -<label class="radio">
 +<label>
  <input type="radio" name="upitnik.inacica" value="tiskana"> Važnije mi je da knjižnica nabavi tiskani primjerak časopisa.
  </label>
 +<textarea ng:show="upitnik.inacica == 'tiskana'" name="upitnik.inacica_obrazlozenje"></textarea>
  
 -<label class="radio">
 +<label>
  <input type="radio" name="upitnik.inacica" value="svejedno"> Svejedo mi je.
  </label>
 +<textarea ng:show="upitnik.inacica == 'svejedno'" name="upitnik.inacica_obrazlozenje"></textarea>
  
  <h2>
  3. Koji elektronički izvori informacija su Vam potrebni?
  <p>Navedite poznate Vam digitalne zbirke časopisa, knjiga ili drugih vrsta građe, bibliografske baze podataka i slično.</p>
  </div>
  <div ng:repeat="eizvor in upitnik.eizvori">
 +      <a href="" title="Brisanje naziva izvora." ng:click="upitnik.eizvori.$remove(eizvor)">X</a>
        <input name="eizvor.naziv" class="text1">
 -      <a href="" ng:click="upitnik.eizvori.$remove(eizvor)">obriši</a>
  </div>
 -<a href="" ng:click="upitnik.eizvori.$add({naslov:''})">Dodaj još jedan izvor</a>
 +<a href="" title="Dodavanje prostora za unos još jednog izvora." ng:click="upitnik.eizvori.$add({naslov:''})">dodaj još jedno polje</a>
 +
 +<!--
 +<h2>
 +4. Da li su u području kojim se bavite važnije knjige ili časopisi?
 +</h2>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.publikacije" value="knjige"> Važnije su knjige.</label>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.publikacije" value="casopisi"> Važniji su časopisi.</label>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.publikacije" value="jednako"> Knjige i časopisi su podjednako važni.</label>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.publikacije" value="nezna"> Ne mogu procijeniti.</label>
  
 +<h2>
 +5. Da li su u području kojim se bavite važniji lokalni (domaći) ili inozemni časopisi?
 +</h2>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.lokalni" value="da"> Važniji su lokalni časopisi.</label>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.lokalni" value="ne"> Važniji su inozemni časopisi.</label>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.lokalni" value="jednako"> Inozemni i lokalni časopisi su podjednako važni.</label>
 +<label><input type="radio" name="upitnik.lokalni" value="nezna"> Ne mogu procijeniti.</label>
 +-->
  
  <div class="button">
 -      <input type=submit ng:click="save()" value="save">
 -      <input type=reset ng:click="reset()" value="reset">
 +      <input type=submit ng:click="save()" value="Pošalji">
 +      <input type=reset ng:click="reset()" value="Poništi">
  </div>
  
  <div style="clear: both">