design for drzb2013
authorMarijana Glavica <mglavica@ffzg.hr>
Tue, 4 Dec 2012 11:42:10 +0000 (12:42 +0100)
committerDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Tue, 4 Dec 2012 11:42:10 +0000 (12:42 +0100)
public/app/drzb2013/registration-hr.html
public/app/drzb2013/registration.css
public/app/drzb2013/registrations.html

index 9fa0b60..10c0e02 100644 (file)
 
 <div id="wrapper">
     <div id="header">
-        <a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011"><img src="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/images/header.gif" alt="Dani Ramira i Zorana Bujasa" class="float_left" /></a>
+        <a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013"><img src="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/uploads/U5/ee/U5eerH9gxcbVpHDVcDqinA/drzb_header_v8.jpg" alt="Dani Ramira i Zorana Bujasa" class="float_left" /></a>
     </div>
 
     <div id="mainNav">
 <div id="navigation">
 <ul>
-<li class="level"><a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011">Naslovnica</a></li>
+<li class="level"><a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013">Naslovnica</a></li>
        <li>
-       <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/registracija">Registracija</a>
-
+       <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/sudjelovanje">Sudjelovanje</a>
+<!--
        <ul>
 
        <li>
-               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/registracija/vrste2">Oblici sudjelovanja</a>
+               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/registracija/vrste2">Oblici sudjelovanja</a>
 
        <li>
-               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/registracija/kotizacija">Kotizacija</a>
+               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/registracija/kotizacija">Kotizacija</a>
        <li>
-               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/registracija/bodovanje2">Bodovanje</a>
-
-   </ul></li>
+               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/registracija/bodovanje2">Bodovanje</a>
 
+   </ul>
+-->
+</li>
+<!--
        <li>
-       <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/prijava">Prijava izlaganja</a>
+       <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/prijava">Prijava izlaganja</a>
+
        <ul>
 
        <li>
-               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/prijava/pripremasazetaka">Priprema sažetaka</a>
+               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/prijava/pripremasazetaka">Priprema sažetaka</a>
        <li>
 
-               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/prijava/obrazac">Obrazac za prijavu</a>
+               <a class="level5" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/prijava/obrazac">Obrazac za prijavu</a>
 
    </ul></li>
+
        <li>
-               <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/program">Program</a>
+               <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/program">Program</a>
+-->
        <li>
-               <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/organizacija">Organizacija</a>
+               <a class="level4" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/organizacija">Organizacija</a>
+<!--
        <li>
-               <a target="_blank" class="level4" href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/smjestaj">Smještaj</a>
+               <a target="_blank" class="level4" href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/smjestaj">Smještaj</a>
+-->
 </ul>
 </div>
 
@@ -62,8 +69,8 @@
 
     <div id="mainNav_right">
         <ul>
-            <li><a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011" class="active">Hrvatski</a></li>
-            <li><a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011-eng">English</a></li>
+            <li><a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013" class="active">Hrvatski</a></li>
+            <li><a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013-eng">English</a></li>
         </ul>
     </div>
  
@@ -82,8 +89,6 @@
 Svi sudionici skupa, bez obzira na to jesu li izlagači, suautori ili slušači, moraju se registrirati kroz sustav elektroničke prijave.
 </p>
 
-<p>Prijave izlaganja zatvorene su 27.01.2010.</p>
-
 <!--
 <p>
 Sažetak izlaganja/postera prijavljuje samo prvi autor, odnosno onaj autor koji će rad izložiti. Ostali suautori ne trebaju prijaviti sažetak, nego se samo registrirati.
@@ -106,7 +111,6 @@ Jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može
 </p>
 -->
 
-
 </div>
 
 <!--
@@ -188,24 +192,25 @@ Jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može
 
 <div id="submission" ng:show="! registration.$id && ! symposium.$id">
        <div>
-               <h2>Tip registracije</h2>
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="participant" ng:required>Registracija</label>
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="sparticipant" ng:required>Sudionik simpozija/okruglog stola</label>
+               <h2>Odaberite tip registracije</h2>
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="lecture" ng:required>Prijava usmenog izlaganja - <i>popunjava prvi autor, odnosno osoba koja će izložiti rad. Ostali autori trebaju se samo registrirati.</i></label>
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="poster" ng:required>Prijava poster prezentacije - <i>popunjava prvi autor, ondnosno osoba koja će izložiti rad. Ostali autori trebaju se samo registrirati.</i></label>
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="symposium" ng:required>Prijava simpozija - <i>popunjava organizator simpozija, upisuje sažetke svih radova. Autori radova na simpoziju trebaju se samo registrirati.</i></label>
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="round" ng:required>Prijava okruglog stola - <i>popunjava organizator okruglog stola. Sudionici se trebaju registrirati.</i></label>
+<hr />
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="participant" ng:required>Registracija - <i>popunjavaju slušači i suatori, te autori i suatori radova na simpoziju i sudionici okruglog stola.</i></label>
 <!--
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="symposium" ng:required>Organizator simpozija</label>
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="round" ng:required>Organizator okruglog stola</label>
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="lecture" ng:required>Usmeno priopćenje</label>
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="poster" ng:required>Prezentacija postera</label>
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="sparticipant" ng:required>Sudionik simpozija/okruglog stola</label>
 -->
        </div>
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="student" ng:required ng:change="registration.dinner = 'no'">Registracija za studente</label>
-               <label><input type="radio" name="registration.type" value="accomp" ng:required>Osoba u pratnji</label>
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="student" ng:required ng:change="registration.dinner = 'no'">Registracija za studente - <i>popunjavaju studenti slušači i studenti suatori.</i></label>
+               <label><input type="radio" name="registration.type" value="accomp" ng:required>Registracija za osobe u pratnji.</label>
 </div>
 
 <div id="participant" ng:show="! registration.$id && ! symposium.$id">
 
        
-       <h2>Podaci za kontakt</h2>
+       <h2>Registracija - podaci za kontakt</h2>
        <div class="labelTop">
                <div class="input input4">Ime</div>
                <div class="input input4">Prezime</div>
@@ -247,13 +252,16 @@ Jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može
        <div ng:show="registration.type == 'lecture' || registration.type == 'poster' || registration.type == 'sparticipant' || registration.type == 'symposium' || registration.type == 'round'">
                <br><input type="checkbox" name="registration.student">Označite ako ste student.
        </div>
+       <div ng:show="registration.type != 'student'" style="clear: both; margin-top: 20px;">
+               <br><input type="checkbox" name="registration.hpdmember">Označite ako ste član HPD-a
+       </div>
        <div style="clear: both; margin-top: 20px;">
-               Hoćete li biti na domjenku dobrodošlice u četvrtak u 20 sati?<br/>
+               Hoćete li biti na domjenku dobrodošlice?<br/>
                <input type="radio" name="registration.reception" value="yes">Da
                <input type="radio" name="registration.reception" value="no">Ne
        </div>
        <div ng:show="registration.type != 'student'" style="clear: both; margin-top: 20px;">
-               Hoćete li biti na zajedničkoj večeri u petak u 20 sati? (Večera je uključena u kotizaciju.)<br/>
+               Hoćete li biti na zajedničkoj večeri? (Večera je uključena u kotizaciju.)<br/>
                <input type="radio" name="registration.dinner" value="yes">Da
                <input type="radio" name="registration.dinner" value="no">Ne
        </div>
@@ -397,7 +405,7 @@ Jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može
 <input type="submit" value="Snimi" ng:click="save();" ng:show="! last_saved.$equals(registration) && $invalidWidgets.visible() == 0" >
 </div>
 
-<div ng:show="$invalidWidgets.visible() &gt; 0 || (! symposium.$id && (registration.dinner == null || registration.reception == null))" style="color:red; margin-top: 20px">Molimo ispunite sva tražena polja.
+<div ng:show="$invalidWidgets.visible() &gt; 0 || (! symposium.$id && (registration.dinner == null || registration.reception == null))" style="color:red; margin-top: 20px">Molimo ispunite sva obavezna polja.
 <span ng:show="$invalidWidgets.visible() &gt; 0">Obratite pažnju na polja s narančastim okvirom. <!-- - {{$invalidWidgets.visible()}} left. --></span>
 <span ng:show="(registration.reception == null || registration.dinner == null) && ! symposium.$id && registration.type != 'student'">
 Odlučite o dolasku na domjenak i večeru.</span>
@@ -410,36 +418,48 @@ Odlučite o dolasku na domjenak.</span>
 
        <div class="saved" ng:show="registration.type == 'participant' || registration.type == 'sparticipant' || registration.type == 'student' || registration.type == 'accomp' && ! symposium">
                <span class="saved2">Hvala! Vaša registracija je uspješno predana!</span>
-               <div class="gohome"><a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/registracija/kotizacija">Molimo pročitajte upute za plaćanje kotizacije</a></div>
+               <div class="gohome">
+                       <a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/sudjelovanje/kotizacija">Molimo pročitajte upute za plaćanje kotizacije</a>
+                       <br><br>Potvrdu o plaćenoj kotizaciji molimo pošaljite na adresu <a href="mailto:drzb@ffzg.hr">drzb@ffzg.hr</a> 
+
+               </div>
                <div class="gohome" ng:show="registration.type == 'student' || registration.student == true">
-                       Dokaz o studentskom statusu treba poslati na adresu <a href="mailto:drzb@ffzg.hr">drzb@ffzg.hr</a>.
+                       <br>Dokaz o studentskom statusu treba poslati na adresu <a href="mailto:drzb@ffzg.hr">drzb@ffzg.hr</a>.
                </div>
                <br><br>
        </div>
-       <div class="saved" ng:show="registration.type != 'participant' && registration.type != 'sparticipant' && registration.type != 'student' && registration.type != 'accomp' && (registration.symposium.work_nr == 5 || registration.symposium.work_last == true) && last_saved.$id">
+       <div class="saved" ng:show="registration.type != 'participant' && registration.type != 'sparticipant' && registration.type != 'student' && registration.type != 'accomp' && registration.symposium.work_last == true && last_saved.$id">
                <span class="saved2">Hvala! Vaš prijedlog je uspješno predan. <br></span>
-               <span class="gohome"><a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/registracija/kotizacija">Molimo pročitajte upute za plaćanje kotizacije.</a></span>
+               <span class="gohome">
+                       <a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/sudjelovanje/kotizacija">Molimo pročitajte upute za plaćanje kotizacije.</a>
+                       <br><br>Potvrdu o plaćenoj kotizaciji molimo pošaljite na adresu <a href="mailto:drzb@ffzg.hr">drzb@ffzg.hr</a> 
+
+</span>
                
        </div>
        <div class="button button2" ng:show="registration.type != 'participant' && registration.type != 'sparticipant' && registration.type != 'student' && registration.type != 'accomp' && last_saved.$id && ! symposium">
                <span class="saved2">Hvala! Vaš prijedlog je uspješno predan. <br></span>
-               <div class="gohome"><a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/registracija/kotizacija">Molimo pročitajte upute za plaćanje kotizacije.</a></div>
+               <div class="gohome">
+                       <a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/sudjelovanje/kotizacija">Molimo pročitajte upute za plaćanje kotizacije.</a>
+               
+                       <br><br>Potvrdu o plaćenoj kotizaciji molimo pošaljite na adresu <a href="mailto:drzb@ffzg.hr">drzb@ffzg.hr</a> 
+               </div>
                <div class="gohome" ng:show="registration.type == 'student' || registration.student == true">
                        Dokaz o studentskom statusu treba poslati na adresu <a href="mailto:drzb@ffzg.hr">drzb@ffzg.hr</a>.
                <br>
        </div>
        
 </div>
-       <div style="clear: both" ng:show="last_saved.$id && symposium.$id && registration.symposium.work_nr == 4 && registration.symposium.work_last == false">
+       <div style="clear: both" ng:show="last_saved.$id && symposium.$id && registration.symposium.work_nr > 3 && registration.symposium.work_last == false">
                <input type="checkbox" name="registration.symposium.work_last">Ovo je bio zadnji rad unutar ovog simpozija
        </div>
-       <div class="button button2" ng:show="last_saved.$id && symposium.$id && registration.symposium.work_nr < 5 && registration.symposium.work_last == false">
+       <div class="button button2" ng:show="last_saved.$id && symposium.$id && registration.symposium.work_last == false">
                <input type="reset" value="Dodavanje sljedećeg rada" ng:click="reset()"> 
        </div>
 <!--
 <div class="button2" ng:show="registration.$id && registration.type != 'participant' && registration.type != 'sparticipant' && last_saved.$equals(registration)">
        <input type="reset" value="Submit another paper" ng:click="reset()">
-       <div class="gohome"><a href="http://psihologija.ffzg.hr/drzb2011/">Go to conference home page</a></div>
+       <div class="gohome"><a href="http://psihologija.ffzg.unizg.hr/drzb2013/">Go to conference home page</a></div>
 </div>
 -->
 </div>
index 3200455..b4aeab4 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ img {
 }
 
 #navigation ul li a:hover { 
-       color: #d74f25;
+       color: #46C03B;
        border-bottom: 1px solid #f6f6f6;
 }
 
@@ -128,7 +128,7 @@ img {
 
 #mainNav_right li a:hover
 {
-       color: #d74f25;
+       color: #46C03B;
        text-decoration: none;
        display: block;
 }
@@ -141,7 +141,7 @@ img {
        padding-right: 15px;
        padding-top: 6px;
        text-align: center;
-       color: #d74f25;
+       color: #46C03B;
        text-decoration: none;
        display: block;
 }
@@ -199,7 +199,8 @@ h3 {
 }
 
 a {
-       color: #D74F25;
+       color: #46C03B;
+       
 }
 
 label {
index f900b35..9ffec49 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ function Registrations(xhr){
        this.xhr = xhr; 
        var self = this;
        this.xhr("JSON"
-               , "/data/drzb2011/Registration?callback=JSON_CALLBACK"
+               , "/data/drzb2013/Registration?callback=JSON_CALLBACK"
                , function(code, response){ 
 //                     console.log('xhr JSON', code, response);
                        self.data = response;