edozvola
2 years agobilješke konvertirane u text file
Dobrica Pavlinusic [Sat, 19 Aug 2017 09:01:50 +0000 (11:01 +0200)]
bilješke konvertirane u text file

2 years agonfs sa pgpool-a
Matko Jun [Sat, 19 Aug 2017 09:01:16 +0000 (11:01 +0200)]
nfs sa pgpool-a

2 years agokonfiguracija masina
Matko Jun [Sat, 19 Aug 2017 09:00:24 +0000 (11:00 +0200)]
konfiguracija masina