add SSH="ssh hostname " ./ifstat.pl to run remotly
authorDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Sun, 11 Dec 2016 18:03:58 +0000 (19:03 +0100)
committerDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Sun, 11 Dec 2016 18:03:58 +0000 (19:03 +0100)
commit15e9ba3c2f7f33d52fd7d2c7c672135794b3b069
tree8950f3e5f70027af27298e5907aeb3ea1a7dd065
parent7876288ebb751c79227346514b667248c00f6017
add SSH="ssh hostname " ./ifstat.pl to run remotly
ifstat.pl