install udev
authorDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Sun, 19 Jan 2014 14:02:15 +0000 (09:02 -0500)
committerDobrica Pavlinusic <dpavlin@rot13.org>
Sun, 19 Jan 2014 14:02:15 +0000 (09:02 -0500)
commitac14895e9f07e619f01ed0098e88663ff83555d5
treea016448b92f723ed9139d74f57e7361d182b3837
parentc12b2c8f2a2f6348394459183bbc4ebc46c7edf7
install udev
debian-install.sh