07519cbdc2955bbed6dead1821400291daf021a8
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / pl.pm
1 #!/usr/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 use utf8;
6
7 # --------------------------------
8
9 $Lang{Start_Archive} = "Zacznij Archiwizację";
10 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Archiwizację";
11 $Lang{Start_Full_Backup} = "Zacznij Pełną Kopię Bezpieczeństwa";
12 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Zacznij Inkrementacyjną Kopię Bezpieczeństwa";
13 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Zatrzymaj/Odkolejkuj Kopię Bezpieczeństwa";
14 $Lang{Restore} = "Przywróć";
15
16 $Lang{Type_full} = "pełny";
17 $Lang{Type_incr} = "inkrementacyjny";
18
19 # -----
20
21 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą oglądać opcje administracyjne";
22 $Lang{H_Admin_Options} = "Serwer BackupPC: Opcje Administracyjne";
23 $Lang{Admin_Options} = "Opcje Administracyjne";
24 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
25 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
26 <br>
27 \${h2("Kontrola Serwera")}
28 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
29 <input type="hidden" name="action" value="">
30 <table class="tableStnd">
31   <tr><td>Wczytaj ponownie konfigurację serwera:<td><input type="button" value="Reload"
32      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
33               document.ReloadForm.submit();">
34 </table>
35 </form>
36 <!--
37 \${h2("Konfiguracja Serwera")}
38 <ul>
39   <li><i>Inne opcje mogą być tu ... . tzn,</i>
40   <li>Edytuj Konfigurację Serwera
41 </ul>
42 -->
43 EOF
44
45 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nie można połączyć się z serwerem BackupPC";
46 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
47 Ten skrypt CGI (\$MyURL) nie może połączyć się z BackupPC
48 serwer na \$Conf{ServerHost} porcie \$Conf{ServerPort}.<br>
49 Błąd to: \$err.<br>
50 Możliwe ,że serwer BackupPC nie jest uruchomiony albo że występuje
51 błąd w konfiguracji.  Proszę powiadomić o tym swojego Administratora.
52 EOF
53
54 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
55 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
56 <form action="\$MyURL" method="get">
57 Serwer BackupPC na <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> porcie <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
58 nie działa (może tylko go wyłączyłeś, albo po prostu nie wlaczyłeś).<br>
59 Czy chcesz go włączyć?
60 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
61 <input type="submit" value="Uruchom Serwer" name="ignore">
62 </form>
63 EOF
64
65 # -----
66
67 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serwera BackupPC";
68
69 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
70 \${h2(\"Informacje Ogólne Serwera\")}
71
72 <ul>
73 <li> PID serwera to \$Info{pid},  na hoście \$Conf{ServerHost},
74      wersja \$Info{Version}, włączony \$serverStartTime.
75 <li> WYgenerowanie statusu : \$now.
76 <li> Ostatnie ładowanie konfiguracji : \$configLoadTime.
77 <li> Następne kolejkowanie : \$nextWakeupTime.
78 <li> Inne Informacje:
79     <ul>
80         <li>\$numBgQueue oczekujących żądań kopii bezpieczeństwa od czasu ostatniego zaplanowanego działania,
81         <li>\$numUserQueue oczekujacych żądań kopii bezpieczeństwa od uzytkowników,
82         <li>\$numCmdQueue oczekujących poleceń do wykonania,
83         \$poolInfo
84         <li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}%
85             (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
86             a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
87     </ul>
88 </ul>
89 EOF
90
91 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
92 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
93
94 <p>
95 \$generalInfo
96
97 \${h2("Aktualnie Działające Prace")}
98 <p>
99 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
100 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
101     <td> Typ </td>
102     <td> Użytkownik </td>
103     <td> Początek </td>
104     <td> Polecenie </td>
105     <td align="center"> PID </td>
106     <td align="center"> Xfer PID </td>
107     </tr>
108 \$jobStr
109 </table>
110 <p>
111
112 \${h2("Błędy które wymagają uwagi")}
113 <p>
114 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
115 <tr class="tableheader"><td align="center"> Host </td>
116     <td align="center"> Typ </td>
117     <td align="center"> Użytkownik </td>
118     <td align="center"> Ostatnia próba </td>
119     <td align="center"> Detale </td>
120     <td align="center"> Czas </td>
121     <td> Ostatni błąd (inny niż brak połączenia(pingu)) </td></tr>
122 \$statusStr
123 </table>
124 EOF
125
126 # --------------------------------
127 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Wyciąg Hostow";
128 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiwum";
129 $Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF;
130
131 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
132 <p>
133 <ul>
134 <li>Ten status został wygenerowany o \$now.
135 <li>Ostatni obszar systemu plików to \$Info{DUlastValue}%
136     (\$DUlastTime), dzisiejsza maksymalna wartość to \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
137     a wczorajszy był \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
138 </ul>
139 </p>
140
141 \${h2("Hosty z bezbłędnie wykonaną kopią bezpieczeństwa ")}
142 <p>
143 Jest \$hostCntGood hostów które zostaly zabezpieczone, na całkowita liczbę:
144 <ul>
145 <li> \$fullTot pełnych kopi bezpieczeństwa na pełną sumę \${fullSizeTot}GB
146      (przed kompresją),
147 <li> \$incrTot inkrementalnych kopi bezpieczeństwa na pełną sume \${incrSizeTot}GB
148      (przed kompresją).
149 </ul>
150 </p>
151 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
152 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
153     <td align="center"> Użytwkonik </td>
154     <td align="center"> #Pełny </td>
155     <td align="center"> Pełny Wiek (dni) </td>
156     <td align="center"> Pełny Rozmiar (GB) </td>
157     <td align="center"> Prędkość (MB/s) </td>
158     <td align="center"> #Inkr </td>
159     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
160     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
161     <td align="center"> Status </td>
162     <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
163     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
164 \$strGood
165 </table>
166 <br><br>
167 \${h2("Hosty bez wykonanej kopii bezpieczeństwa")}
168 <p>
169 Jest \$hostCntNone hostów bez kopii bezpieczeństwa.
170 <p>
171 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
172 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
173     <td align="center"> Użytkonik </td>
174     <td align="center"> #Pełny </td>
175     <td align="center"> Pełny Wiek (dni </td>
176     <td align="center"> Pełny Rozmiar (GB) </td>
177     <td align="center"> Prędkość (MB/s) </td>
178     <td align="center"> #Inkr </td>
179     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
180     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
181     <td align="center"> Status </td>
182     <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
183     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
184 \$strNone
185 </table>
186 EOF
187
188 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
189 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
190 <script language="javascript" type="text/javascript">
191 <!--
192
193     function checkAll(location)
194     {
195       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
196       {
197         var e = document.form1.elements[i];
198         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
199             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
200                 e.checked = true;
201             } else {
202                 e.checked = false;
203             }
204         }
205       }
206     }
207
208     function toggleThis(checkbox)
209     {
210        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
211        cb.checked = !cb.checked;
212     }
213
214 //-->
215 </script>
216
217 Jest \$hostCntGood hostów które mają kopie bezpieczeństwa na sumę \${fullSizeTot}GB
218 <p>
219 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
220 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
221 <input type="hidden" name="type" value="1">
222 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
223 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
224 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
225 <tr class="tableheader"><td align=center> Host</td>
226     <td align="center"> Uzytkownik </td>
227     <td align="center"> Rozmiar Kopii Bezpieczeństwa </td>
228 \$strGood
229 \$checkAllHosts
230 </table>
231 </form>
232 <p>
233
234 EOF
235
236 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
237 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
238 Przystępuje do archiwizacji następujących hostów 
239 <ul>
240 \$HostListStr
241 </ul>
242 <form action="\$MyURL" method="post">
243 \$hiddenStr
244 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
245 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
246 <input type="hidden" name="type" value="2">
247 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
248 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
249 \$paramStr
250 <tr>
251     <td colspan=2><input type="submit" value="Start the Archive" name="ignore"></td>
252 </tr>
253 </form>
254 </table>
255 EOF
256
257 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
258 <tr>
259     <td>Lokalizacja Archiwum</td>
260     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
261 </tr>
262 EOF
263
264 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
265 <tr>
266     <td>Kompresja</td>
267     <td>
268     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>None<br>
269     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
270     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
271     </td>
272 </tr>
273 EOF
274
275 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
276 <tr>
277     <td>Procent parytetowanych danych (0 = wyłączone, 5 = typowe)</td>
278     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
279 </tr>
280 EOF
281
282 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
283 <tr>
284     <td>Rozdziel wyjście na </td>
285     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
286 </tr>
287 EOF
288
289 # -----------------------------------
290 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
291         <li>Pula to \${poolSize}GB zawiera \$info->{"\${name}FileCnt"} plików
292             oraz \$info->{"\${name}DirCnt"} katalogów (zajęło \$poolTime),
293         <li>Hashowanie puli daje \$info->{"\${name}FileCntRep"} powtarzających się
294             plików z najdłuższym łancuchem \$info->{"\${name}FileRepMax"},
295         <li>Nocne czyszczenie usunęło \$info->{"\${name}FileCntRm"} plików o
296             rozmiarze \${poolRmSize}GB (zajęło \$poolTime),
297 EOF
298
299 # --------------------------------
300 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: Kopia rządana na \$host";
301 # --------------------------------
302 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
303 \${h1(\$str)}
304 <p>
305 Odpowiedź serwera to : \$reply
306 <p>
307 Wróć do <a href="\$MyURL?host=\$host">strony domowej \$host</a>.
308 EOF
309 # --------------------------------
310 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwierdzony start kopii na \$host";
311 # --------------------------------
312 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
313 \${h1("Are you sure?")}
314 <p>
315 Zamierzasz zaczać kopie \$type na \$host.
316
317 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
318 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
319 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
320 <input type="hidden" name="doit" value="1">
321 <input type="hidden" name="action" value="">
322 Czy napewno chcesz tego ?
323 <input type="button" value="\$buttonText"
324   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
325            document.Confirm.submit();">
326 <input type="submit" value="No" name="ignore">
327 </form>
328 EOF
329 # --------------------------------
330 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Zatrzymaj potwierdzoną kopie na \$host";
331 # --------------------------------
332 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
333
334 \${h1("Czy jesteś pewien ?")}
335
336 <p>
337 Zamierzasz zatrzymać wykonywanie kopii na  \$host;
338
339 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
340 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
341 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
342 <input type="hidden" name="action" value="">
343 Prosze nie zaczynac nowej kopii przez
344 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> godzin.
345 <p>
346 Czy naprawdę tego chcesz ?
347 <input type="button" value="\$buttonText"
348   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
349            document.Confirm.submit();">
350 <input type="submit" value="No" name="ignore">
351 </form>
352
353 EOF
354 # --------------------------------
355 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Tylko uprzywilejowani użytwkonicy mogą przeglądać kolejki";
356 # --------------------------------
357 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "ylko uprzywilejowani użytwkonicy mogą archiwizować.";
358 # --------------------------------
359 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kolejki";
360 # --------------------------------
361 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
362 \${h1("Podsumowanie kolejki kopii bezpieczeństwa")}
363 <br><br>
364 \${h2("Podsumowanie kolejki uzytkownika")}
365 <p>
366 Następujący użytkonicy są w kolejce:
367 </p>
368 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
369 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
370     <td> Czas do </td>
371     <td> Użytkownik </td></tr>
372 \$strUser
373 </table>
374 <br><br>
375
376 \${h2("Podsumowanie kolejki w tle")}
377 <p>
378 Następujące kolejki będące w tle czekają na wykonanie :
379 </p>
380 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
381 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
382     <td> Czas do </td>
383     <td> uzytkownik </td></tr>
384 \$strBg
385 </table>
386 <br><br>
387 \${h2("Podsumowanie kolejki poleceń")}
388 <p>
389 Następujące kolejki poleceń czekają na wykonanie :
390 </p>
391 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
392 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
393     <td> Czas do </td>
394     <td> Użytkownik </td>
395     <td> Polecenie </td></tr>
396 \$strCmd
397 </table>
398 EOF
399
400 # --------------------------------
401 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Plik \$file";
402 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
403 \${h1("Plik \$file \$comment")}
404 <p>
405 EOF
406 # --------------------------------
407 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
408 Komentarze do pliku <tt>\$file</tt>, zmodyfikowne \$mtimeStr \$comment
409 EOF
410
411 # --------------------------------
412 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[ pominięto \$skipped linii ]\n";
413 # --------------------------------
414 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNie można otworzyc dziennika \$file\n";
415
416 # --------------------------------
417 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historia Dziennika";
418 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
419 \${h1("Histria Dziennika \$hdr")}
420 <p>
421 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
422 <tr class="tableheader"><td align="center"> Plik </td>
423     <td align="center"> Rozmiar </td>
424     <td align="center"> Czas Modyfikacji </td></tr>
425 \$str
426 </table>
427 EOF
428
429 # -------------------------------
430 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
431 \${h1("Podsumowanie Emaili (kojeność odwrotna)")}
432 <p>
433 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
434 <tr class="tableheader"><td align="center"> Adresat </td>
435     <td align="center"> Nadawca </td>
436     <td align="center"> Czas </td>
437     <td align="center"> Temat </td></tr>
438 \$str
439 </table>
440 EOF
441  
442
443 # ------------------------------
444 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Przeglądaj \$num dla \$host";
445
446 # ------------------------------
447 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Przywróć opcje dla \$host";
448 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
449 \${h1("Przywróć opcje dla \$host")}
450 <p>
451 Zaznaczyłeś następujące pliki/katalogi z
452 udziału \$share, kopia numer #\$num:
453 <ul>
454 \$fileListStr
455 </ul>
456 </p><p>
457 Masz do wyboru trzy możliwośći przywrócenia tych plików/katalogów.
458 Proszę wybrać jedna z nich.
459 </p>
460 \${h2("Opcja Pierwsza: Bezposrednie przywrócenie")}
461 <p>
462 EOF
463
464 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
465 Możesz zacząć przywracanie bezpośrednio na 
466 <b>\$directHost</b>.
467 </p><p>
468 <b>Uwaga:</b> jakikolwiek plik pasujący do tych ktore masz
469 zaznaczone będzie nadpisany !
470 </p>
471 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
472 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
473 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
474 <input type="hidden" name="type" value="3">
475 \$hiddenStr
476 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
477 <table class="tableStnd" border="0">
478 <tr>
479     <td>Przywrócenie plików na host</td>
480     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
481          name="hostDest">-->
482          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
483          \$hostDestSel
484          </select>
485          <script language="Javascript">
486          function myOpen(URL) {
487                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
488          }
489          </script>
490          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Szukaj dostępnych udziałów (NIE ZAIMPLEMENTOWANE)</a>--></td>
491 </tr><tr>
492     <td>Przywrócenie plików do udziału</td>
493     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
494          name="shareDest"></td>
495 </tr><tr>
496     <td>Przywróć pliki poniżej<br>(podobne do udziału)</td>
497     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
498         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
499 </tr><tr>
500     <td><input type="submit" value="Start Restore" name="ignore"></td>
501 </table>
502 </form>
503 EOF
504
505 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
506 Bezpośrednie przywrócenie na host zostało wyłączone \${EscHTML(\$hostDest)}.
507 Proszę wybrac inna opcję przywracania.
508 EOF
509
510 # ------------------------------
511 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
512 <p>
513 \${h2("Opcja Druga: Ściągnij Archiwum Zip")}
514 <p>
515 Możesz ściągnąc archiwum Zip zawieające wszystkie pliki/katalogi które
516 zaznaczyłeś.  Możesz wtedy użyć lokalnej aplikacji, Takiej jak 7Zip,
517 do przeglądania czy wypakowania danych.
518 </p><p>
519 <b>Uwaga:</b> zależnie od wybranych plików/katalogów ,
520 to archiwum może być bardzo duże.  Może zajać dużo czasu do
521 stworzenia i przesłania go, także będziesz potrzebował odpowiedniej ilości miejsca na dysku
522 do przechowania.
523 </p>
524 <form action="\$MyURL" method="post">
525 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
526 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
527 <input type="hidden" name="type" value="2">
528 \$hiddenStr
529 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
530 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Stworzyć archiwum powiązane
531 z \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
532 (inaczej bedzie zawierac pełne scieżki do plików).
533 <br>
534 Kompresja (0=off, 1=fast,...,9=best)
535 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
536 <br>
537 <input type="submit" value="Sciągnij plik Zip" name="ignore">
538 </form>
539 EOF
540
541 # ------------------------------
542
543 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
544 <p>
545 \${h2("Opcja Druga: Ściągnij Archiwum Zip")}
546 <p>
547 Archive::Zip nie jest zainstalowane więc nie możesz ściągnąć archiwum Zip.
548 Proszę poprosić swojego Administratora aby zainstalował Archive::Zip z
549 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a>.
550 </p>
551 EOF
552
553
554 # ------------------------------
555 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
556 \${h2("Opcja trzecia : Ściągnij archiwum Tar")}
557 <p>
558 Możesz ściągnąc archiwum Tar zawieające wszystkie pliki/katalogi które
559 zaznaczyłeś.  Możesz wtedy użyć lokalnej aplikacji, Takiej jak 7Zip,
560 do przeglądania czy wypakowania danych.
561 </p><p>
562 <b>Uwaga:</b> zależnie od wybranych plików/katalogów ,
563 to archiwum może być bardzo duże.  Może zajać dużo czasu do
564 stworzenia i przesłania go, także będziesz potrzebował odpowiedniej ilości miejsca na dysku
565 do przechowania.
566 </p>
567 <form action="\$MyURL" method="post">
568 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
569 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
570 <input type="hidden" name="type" value="1">
571 \$hiddenStr
572 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
573 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Stworzyć archiwum powiązane
574 z\${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
575 (inaczej bedzie zawierac pełne scieżki do plików).
576 <br>
577 <input type="submit" value="Sciągnij plik Tar" name="ignore">
578 </form>
579 EOF
580
581
582 # ------------------------------
583 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potwiedź przywrócenie na \$host";
584
585 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
586 \${h1("Czy jesteś pewien ?")}
587 <p>
588 Zaczynasz przywracanie bezpośrednio na maszynę \$In{hostDest}.
589 Następujące pliki zostaną przywrócene na udział \$In{shareDest}, z
590 kopii numer \$num:
591 <p>
592 <table class="tableStnd" border>
593 <tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Będzie przywrócony na</td></tr>
594 \$fileListStr
595 </table>
596
597 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
598 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
599 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
600 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
601 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
602 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
603 <input type="hidden" name="type" value="4">
604 <input type="hidden" name="action" value="">
605 \$hiddenStr
606 Czy napewno chcesz tego ?
607 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
608  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
609           document.RestoreForm.submit();">
610 <input type="submit" value="No" name="ignore">
611 </form>
612 EOF
613
614
615 # --------------------------
616 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Rządanie przywrócenie na \$hostDest";
617 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
618 \${h1(\$str)}
619 <p>
620 Odpowiedź serwera : \$reply
621 <p>
622 Wróć <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">stronę domową \$hostDest</a>.
623 EOF
624
625 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
626 \${h1(\$str)}
627 <p>
628 Odpowiedź serwera : \$reply
629 EOF
630
631
632 # -------------------------
633 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie kopii bezpieczeństwa hosta \$host";
634
635 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
636 \${h1("Podsumowanie kopii bezpieczeństwa hosta \$host")}
637 <p>
638 \$warnStr
639 <ul>
640 \$statusStr
641 </ul>
642 </p>
643 \${h2("Działania użytwkonika")}
644 <p>
645 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
646 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
647 <input type="hidden" name="action" value="">
648 \$startIncrStr
649 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
650  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
651           document.StartStopForm.submit();">
652 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
653  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
654           document.StartStopForm.submit();">
655 </form>
656 </p>
657 \${h2("Podsumowanie Kopii Bezpieczeństwa")}
658 <p>
659 Kliknij na numer kopii aby przeglądać i przywracać wybrane pliki/katalogi.
660 </p>
661 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
662 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
663     <td align="center"> Typ </td>
664     <td align="center"> Wypełniony </td>
665     <td align="center"> Poziom </td>
666     <td align="center"> Początek </td>
667     <td align="center"> Czas trwania w min. </td>
668     <td align="center"> Wiek/dni </td>
669     <td align="center"> Ścieżka serwera kopii </td>
670 </tr>
671 \$str
672 </table>
673 <p>
674
675 \$restoreStr
676 </p>
677 <br><br>
678 \${h2("Podsumowanie błędów Xfer")}
679 <br><br>
680 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
681 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
682     <td align="center"> Typ </td>
683     <td align="center"> Widok </td>
684     <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
685     <td align="center"> #bad plików </td>
686     <td align="center"> #bad udziałów </td>
687     <td align="center"> #tar błędów </td>
688 </tr>
689 \$errStr
690 </table>
691 <br><br>
692
693 \${h2("Ilość/wielkość użytych ponownie plików")}
694 <p>
695 Istniejące pliki to te będące aktualnie w puli; nowe pliki to te dodane
696 do puli.
697 Puste pliki i błędy SMB nie są liczone.
698 </p>
699 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
700 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
701     <td align="center" colspan="3"> Łącznie </td>
702     <td align="center" colspan="2"> Istniejących plików </td>
703     <td align="center" colspan="2"> Nowych plików </td>
704 </tr>
705 <tr class="tableheader">
706     <td align="center"> Kopia nr </td>
707     <td align="center"> Typ </td>
708     <td align="center"> Plików </td>
709     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
710     <td align="center"> MB/sek </td>
711     <td align="center"> Plików </td>
712     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
713     <td align="center"> Plików </td>
714     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
715 </tr>
716 \$sizeStr
717 </table>
718 <br><br>
719
720 \${h2("Podsumowanie Kompresji")}
721 <p>
722 Wydajność kompresji dla plików będących w puli oraz tych świeżo skompresowanych.
723 </p>
724 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
725 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
726     <td align="center" colspan="3"> Istniejące Pliki </td>
727     <td align="center" colspan="3"> Nowe Pliki </td>
728 </tr>
729 <tr class="tableheader"><td align="center"> Kopia nr </td>
730     <td align="center"> Typ </td>
731     <td align="center"> Poziom Kompresji </td>
732     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
733     <td align="center"> Kompresja/MB </td>
734     <td align="center"> Kompresja </td>
735     <td align="center"> Rozmiar/MB </td>
736     <td align="center"> Kompresja/MB </td>
737     <td align="center"> Kompresja </td>
738 </tr>
739 \$compStr
740 </table>
741 <br><br>
742 EOF
743
744 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host";
745 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
746 \${h1("Podsumowanie Archiwizacji hosta \$host")}
747 <p>
748 \$warnStr
749 <ul>
750 \$statusStr
751 </ul>
752
753 \${h2("Działania Użytkownika")}
754 <p>
755 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
756 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
757 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
758 <input type="hidden" name="action" value="">
759 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
760  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
761           document.StartStopForm.submit();">
762 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
763  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
764           document.StartStopForm.submit();">
765 </form>
766
767 \$ArchiveStr
768
769 EOF
770
771 # -------------------------
772 $Lang{Error} = "BackupPC: Błąd";
773 $Lang{Error____head} = <<EOF;
774 \${h1("Błąd: \$head")}
775 <p>\$mesg</p>
776 EOF
777
778 # -------------------------
779 $Lang{NavSectionTitle_} = "Serwer";
780
781 # -------------------------
782 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
783 \${h1("Przeglądanie kopii dla \$host")}
784
785 <script language="javascript" type="text/javascript">
786 <!--
787
788     function checkAll(location)
789     {
790       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
791       {
792         var e = document.form1.elements[i];
793         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
794             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
795                 e.checked = true;
796             } else {
797                 e.checked = false;
798             }
799         }
800       }
801     }
802     
803     function toggleThis(checkbox)
804     {
805        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
806        cb.checked = !cb.checked;        
807     }
808
809 //-->
810 </script>
811
812 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
813 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
814 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
815 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
816 <input type="hidden" name="action" value="browse">
817 <ul>
818 <li> Przegladasz kopie nr #\$num, która zaczeła się około \$backupTime
819         (\$backupAge dni temu),
820 \$filledBackup
821 <li> Wpisz adres: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
822 <li> Wpisz adres aby przejść do niego,
823 <li> Kliknij plik aby go przywrócić,
824 <li> Możesz zobaczyć kopie <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> obecnego adresu.
825 </ul>
826 </form>
827
828 \${h2("Zawartość \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
829 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
830 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
831 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
832 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
833 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
834 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
835 <br>
836 <table width="100%">
837 <tr><td valign="top" width="30%">
838     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
839     \$dirStr
840     </table>
841 </td><td width="3%">
842 </td><td valign="top">
843     <br>
844         <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
845         \$fileHeader
846         \$topCheckAll
847         \$fileStr
848         \$checkAll
849         </table>
850     </td></tr></table>
851 <br>
852 <!--
853 This is now in the checkAll row
854 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
855 -->
856 </form>
857 EOF
858
859 # ------------------------------
860 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Histria kopii dla \$host";
861
862 #
863 # These two strings are used to build the links for directories and
864 # file versions.  Files are appended with a version number.
865 #
866 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "adres";
867 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
868
869 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
870 \${h1("Histria kopii dla \$host")}
871 <p>
872 Przedstawienie każdej unikalnej wersji każdego pliku we wszystkich kopiach:
873 <ul>
874 <li> Kliknij na numerze kopii aby przejść do przegladania tejże kopii,
875 <li> KLiknij na adres (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) aby przejść do niego,
876 <li> Kliknij na wersje pliku (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
877      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) aby śćiagnać ten plik,
878 <li> Pliki z tą samą zawartością pomiędzy różnymi kopiami mają ten sam
879      numer wersji,
880 <li> Pliki lub adresy ,które nie są dostępne w określonej kopii
881      nie są zaznaczone.
882 <li> Pliki pokazane z tą samą wersją mogą mieć inny atrybut.
883      Wybierz numer kopii aby zobaczyć atrybuty plików.
884 </ul>
885
886 \${h2("Historia \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
887
888 <br>
889 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
890 <tr class="fviewheader"><td>Numer kopii</td>\$backupNumStr</tr>
891 <tr class="fviewheader"><td>Czas trwania kopii</td>\$backupTimeStr</tr>
892 \$fileStr
893 </table>
894 EOF
895
896 # ------------------------------
897 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Przywróć #\$num detali dla \$host";
898
899 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
900 \${h1("Przywróć #\$num detali dla \$host")}
901 <p>
902 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
903 <tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
904 <tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Host źródłowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Źródło kopii nr </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Źródło udziału </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Host docelowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Udział docelowy </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Ilość plików </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> Całkowity rozmiar </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
917 <tr><td class="tableheader"> Szybkość transferu </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
918 <tr><td class="tableheader"> Błędy TarCreate </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
919 <tr><td class="tableheader"> Błędy Xfer </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
920 <tr><td class="tableheader"> Plik dziennika Xfer </td><td class="border">
921 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Widok</a>,
922 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Błędy</a>
923 </tr></tr>
924 </table>
925 </p>
926 \${h1("Lista plików/katalogów")}
927 <p>
928 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
929 <tr class="tableheader"><td>Orginalny plik/katalog</td><td>Przywrócony na</td></tr>
930 \$fileListStr
931 </table>
932 EOF
933
934 # ------------------------------
935 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Detale Archiwum nr #\$num dla \$host";
936
937 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
938 \${h1("Detale Archiwum nr #\$num dla \$host")}
939 <p>
940 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
941 <tr><td class="tableheader"> Numer </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
942 <tr><td class="tableheader"> Żądane przez </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
943 <tr><td class="tableheader"> Czas żądania </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
944 <tr><td class="tableheader"> Wynik </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
945 <tr><td class="tableheader"> Wiadomość błędu </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
946 <tr><td class="tableheader"> Czas rozpoczęcia </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
947 <tr><td class="tableheader"> Czas trwania </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
948 <tr><td class="tableheader"> Plik dziennika Xfer </td><td class="border">
949 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Widok</a>,
950 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Błędy</a>
951 </tr></tr>
952 </table>
953 <p>
954 \${h1("Lista Hostów")}
955 <p>
956 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
957 <tr class="tableheader"><td>Host</td><td>Numer Kopii</td></tr>
958 \$HostListStr
959 </table>
960 EOF
961
962 # -----------------------------------
963 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Podsumowanie emailów";
964
965 # -----------------------------------
966 #  !! ERROR messages !!
967 # -----------------------------------
968 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new failed: sprawdź apache error_log\n";
969 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
970               "Zly użytkownik: mój userid to \$>, a nie \$uid"
971             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
972 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przegladać podsumowania.";
973 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
974                   "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą dokonywać kopii na"
975                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
976 $Lang{Invalid_number__num} = "Zły numer \$num";
977 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Niemozna otworzyć \$file: problem z konfiguracja ?";
978 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądac logi/pliki konf.";
979 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać logi.";
980 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać podsumowania emaili.";
981 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać pliki kopii"
982                 . " for host \${EscHTML(\$In{host})}.";
983 $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta.";
984 $Lang{Directory___EscHTML} = "Adres \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
985                     . " jest pusty";
986 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Nie można przeglądać - zła nazwa"
987                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
988 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii"
989                 . " dla hosta \${EscHTML(\$In{host})}.";
990 $Lang{Bad_host_name} = "Zła nazwa hosta \${EscHTML(\$host)}";
991 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "Nie zaznaczyłeś zadnych plików; proszę cofnąć sie do"
992                 . " zaznaczanych plików.";
993 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nie zaznaczyłeś zadnego hosta; proszę cofnij sie"
994                 . " i zaznacz odpowiednie hosty.";
995 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nieźle , ale nie możesz umieścic \'..\' w nazwie pliku";
996 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} nie istnieje";
997 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nie masz uprawnień do  przywracania danych na host"
998                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
999 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nie można otworzyć/stworzyć"
1000                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")}";
1001 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przywracać pliki kopii"
1002                 . " dla hosta \${EscHTML(\$host)}.";
1003 $Lang{Empty_host_name} = "Pusta nazwa hosta";
1004 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Nieznany host albo uzytwkonik \${EscHTML(\$host)}";
1005 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o"
1006                 . " host \${EscHTML(\$host)}." ;
1007 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać informacje o archiwum.";
1008 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Tylko uprzywilejowani użytkownicy mogą przeglądać przywracać informacje.";
1009 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Punkt przywracania nr \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie"
1010                 . " istnieje.";
1011 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Archiwum numer \$num dla hosta \${EscHTML(\$host)} nie"
1012                 . " istnieje.";
1013 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nie moge znaleść adresu IP dla \${EscHTML(\$host)}";
1014 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1015 \$host jest hostem DHCP, i dlatego nie znam jego IP.  Sprawdziłem
1016 nazwe netbios \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, i znalazlem ze ta maszyna 
1017 to nie \$host.
1018 <p>
1019 Dopuki  \$host jest adresem DHCP, możesz 
1020 rozpocząć to źądanie bezpośrednio z tejże maszyny.
1021 EOF
1022
1023 # ------------------------------------
1024 # !! Server Mesg !!
1025 # ------------------------------------
1026
1027 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "Kopia zaźądana na hoscie DHCP \$host (\$In{hostIP}) przez"
1028                                       . " \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1029 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Kopia zażądana na  \$host przez \$User";
1030 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Kopia przerwana na \$host przez \$User";
1031 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Przywrócenie na host \$hostDest, kopii nr #\$num,"
1032              . " przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1033 $Lang{Archive_requested} = "Archiwum żądane przez \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1034
1035 # -------------------------------------------------
1036 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1037 # -------------------------------------------------
1038
1039 $Lang{Status} = "Status";
1040 $Lang{PC_Summary} = "Podsumowanie hostów";
1041 $Lang{LOG_file} = "Plik Log";
1042 $Lang{LOG_files} = "Pliki Log";
1043 $Lang{Old_LOGs} = "Stare Logi";
1044 $Lang{Email_summary} = "Podsumowanie emaili";
1045 $Lang{Config_file} = "Plik Konfiguracyjny";
1046 # $Lang{Hosts_file} = "Plik Hostów";
1047 $Lang{Current_queues} = "Aktualne kolejki";
1048 $Lang{Documentation} = "Dokumentacja";
1049
1050 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Host lub nazwa użytkownika:</small>";
1051 $Lang{Go} = "Idź";
1052 $Lang{Hosts} = "Hosty";
1053 $Lang{Select_a_host} = "Wybierz host...";
1054
1055 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nie było żadnej archiwizacji </h2>\n";
1056 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Ten PC nie byl nikty backupowany!! </h2>\n";
1057 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Ten PC jest używany przez \${UserLink(\$user)}";
1058
1059 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Błędy wypakowywania)";
1060 $Lang{XferLOG} = "XferLOG";
1061 $Lang{Errors}  = "Błędy";
1062
1063 # ------------
1064 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1065 <li>Ostatni email wysłany do \${UserLink(\$user)} byl o \$mailTime, subject "\$subj".
1066 EOF
1067 # ------------
1068 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1069 <li>Polecenie \$cmd jest aktualnie wykonywane dla \$host, rozpoczęte o \$startTime.
1070 EOF
1071
1072 # -----------
1073 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1074 <li>Host \$host jest zakolejkowany (kopia zostanie wykonana niedługo).
1075 EOF
1076
1077 # ----------
1078 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1079 <li>Host \$host jest zakolejkowany w kolejce użytkownika (kopia zostanie wykonana niedługo).
1080 EOF
1081
1082 # ---------
1083 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1084 <li>Polecenie dla \$host jest w kolejce poleceń (ruszy niedługo).
1085 EOF
1086
1087 # --------
1088 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1089 <li>Ostatni status \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason od \$startTime.
1090 EOF
1091
1092 # --------
1093 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1094 <li>Ostatni błąd to \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1095 EOF
1096
1097 # ------
1098 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1099 <li>Pingowanie \$host niepowidło się \$StatusHost{deadCnt} razy.
1100 EOF
1101
1102 # -----
1103 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Poprzednio, ";
1104
1105 # -----
1106 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1107 <li>\$priorStr pingów do \$host zakończyło się sukcesem \$StatusHost{aliveCnt}
1108         razy.
1109 EOF
1110
1111 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1112 <li>Ponieważ \$host jest w sieci od co najmniej \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1113 razy, nie zostanie utworzona kopia bezpieczeństwa \$blackoutStr.
1114 EOF
1115
1116 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 to \$t1 on \$days";
1117
1118 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1119 <li>Kopie zostały odłożone na \$hours godzin
1120 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">zmień ten numer</a>).
1121 EOF
1122
1123 $Lang{tryIP} = " i \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1124
1125 # $Lang{Host_Inhost} = "Host \$In{host}";
1126
1127 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1128 <tr><td class="fviewborder">
1129 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1130 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1131 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
1132 </td></tr>
1133 EOF
1134
1135 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1136 <tr><td class="fviewborder">
1137 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1138 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1139 <input type="submit" name="Submit" value="Archive selected hosts">
1140 </td></tr>
1141 EOF
1142
1143 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1144     <tr class="fviewheader"><td align=center> Nazwa</td>
1145        <td align="center"> Typ</td>
1146        <td align="center"> Tryb</td>
1147        <td align="center"> nr#</td>
1148        <td align="center"> Rozmiar</td>
1149        <td align="center"> Data modyfikacji</td>
1150     </tr>
1151 EOF
1152
1153 $Lang{Home} = "Dom";
1154 $Lang{Browse} = "przeglądaj kopie";
1155 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Ostatni zły XferLOG";
1156 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Ostatni zły XferLOG (tylko błedy)";
1157
1158 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1159 <li> ten display zostal złończony z kopią nr #\$numF.
1160 EOF
1161
1162 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1163 <li> Wybierz kopię którą chcesz przeglądać: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1164 EOF
1165
1166 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1167 \${h2("Podsumowanie przywracania")}
1168 <p>
1169 Kliknij na numer przywrócenia dla informacji.
1170 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1171 <tr class="tableheader"><td align="center"> Nr przywrócenia# </td>
1172     <td align="center"> Wynik </td>
1173     <td align="right"> Data początku</td>
1174     <td align="right"> Trwanie/min</td>
1175     <td align="right"> Ilość plików </td>
1176     <td align="right"> MB </td>
1177     <td align="right"> Ilość błędów tar  </td>
1178     <td align="right"> Ilość błędów xferErrs </td>
1179 </tr>
1180 \$restoreStr
1181 </table>
1182 <p>
1183 EOF
1184
1185 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1186 \${h2("Podsumowanie archiwum")}
1187 <p>
1188 Kliknij na numerze archiwum dla informacji
1189 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1190 <tr class="tableheader"><td align="center"> Nr Archiwum </td>
1191     <td align="center"> wynik </td>
1192     <td align="right"> Data początku</td>
1193     <td align="right"> Trwanie/min</td>
1194 </tr>
1195 \$ArchiveStr
1196 </table>
1197 <p>
1198 EOF
1199
1200 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Dokumentacja";
1201
1202 $Lang{No} = "nie";
1203 $Lang{Yes} = "tak";
1204
1205 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1206 <tr><td bgcolor="#ffffff">Ten katalog jest \${EscHTML(\$dirDisplay)} pusty
1207 </td></tr>
1208 EOF
1209
1210 #$Lang{on} = "wł";
1211 $Lang{off} = "wył";
1212
1213 $Lang{backupType_full}    = "pełen";
1214 $Lang{backupType_incr}    = "inkr";
1215 $Lang{backupType_partial} = "cząstwkowy";
1216
1217 $Lang{failed} = "nieudany";
1218 $Lang{success} = "udany";
1219 $Lang{and} = "oraz";
1220
1221 # ------
1222 # Hosts states and reasons
1223 $Lang{Status_idle} = "bezczynny";
1224 $Lang{Status_backup_starting} = "kopia w drodze";
1225 $Lang{Status_backup_in_progress} = "kopia w trakcie tworzenia";
1226 $Lang{Status_restore_starting} = "przywracanie w drodze";
1227 $Lang{Status_restore_in_progress} = "przywracanie w trakcie tworzenia";
1228 $Lang{Status_link_pending} = "link wtrakcie";
1229 $Lang{Status_link_running} = "link działa";
1230
1231 $Lang{Reason_backup_done}    = "zrobione";
1232 $Lang{Reason_restore_done}   = "przywracanie zrobione";
1233 $Lang{Reason_archive_done}   = "archiwum zrobione";
1234 $Lang{Reason_nothing_to_do}  = "bezczynny";
1235 $Lang{Reason_backup_failed}  = "kopia nieudana";
1236 $Lang{Reason_restore_failed} = "przywracanie nieudane";
1237 $Lang{Reason_archive_failed} = "archiwizacja nieudana";
1238 $Lang{Reason_no_ping}        = "nie ma pingu";
1239 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user}  = "kopia przerwana przez użytwkonika";
1240 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "przywracanie przerwane przez użytkownika";
1241 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archiwum przerwane przez użytwkonika";
1242 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "automat wyłączony";  
1243 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "wyłączony";                  
1244
1245
1246 # ---------
1247 # Email messages
1248
1249 # No backup ever
1250 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: żadna kopia \$host niepowiodła się";
1251 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1252 Do: $user$domain
1253 cc:
1254 Temat: $subj
1255 $headers
1256 Drogi $userName,
1257
1258 Twoj PC ($host) nigdy nie został zabespieczony przez nasz program 
1259 tworzenia kopii bezpieczeństwa.  Backup powinien nastąpic automatycznie 
1260 kiedy twoj PC zostanie podłączony do sieci.  Powinieneś skontaktować się
1261 z pomocą techniczną jeżeli:
1262
1263   - Twój PC jest cały czas podłączony , co oznacza ze wysteuje problem z konfiguracją 
1264     uniemożliwiający tworzenie kopii.
1265
1266   - Nie chcesz aby kopie były wykonywane i nie chcesz tych wiadomośći.
1267
1268 Inaczej, proszę sprawdzić czy twój PC jest podłączony do sieci
1269 nastepnym razem kiedy bedziesz przy nim.
1270
1271 Pozdrawiam ,
1272 Czarodziej BackupPC
1273 http://backuppc.sourceforge.net
1274 EOF
1275
1276 # No recent backup
1277 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: żadnych nowych kopii na \$host";
1278 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1279 Do: $user$domain
1280 cc:
1281 Temat: $subj
1282 $headers
1283 Drogi $userName,
1284
1285 Twój PC ($host) nie był pomyślnie zarchiwizowany przez $days dni.
1286 Twój PC był poprawnie zarchiwizowany $numBackups razy, od $firstTime do $days
1287 temu.  Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno nastąpić automatycznie po 
1288 podłączeniu do śieci.
1289
1290 Jeżeli twoj PC był podłączony więcej niż kilka godzin do
1291 sieci w czasie ostatnich $days dni powinieneś skontaktować sie z pomocą
1292 techniczą czemu twoje kopie nie działają.
1293
1294 Inaczej , jeżeli jestes poza miejscem pracy nie możesz zrobić więcej niz
1295 skopiować samemu najważniejsze dane na odpowiedni nośnik.
1296 Musisz wiedzieć ze wszystkie pliki które stworzyłeś lub
1297 zmieniłeś przez ostatnie $days dni (włącznie z nowymi emailami
1298 i załącznikami) nie będą przywrócone jeżeli dysk ulegnie awarii.
1299
1300 Pozdrowienia,
1301 Czarodziej BackupPC
1302 http://backuppc.sourceforge.net
1303 EOF
1304
1305 # Old Outlook files
1306 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Outlook files on \$host need to be backed up";
1307 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1308 To: $user$domain
1309 cc:
1310 Subject: $subj
1311 $headers
1312 Dear $userName,
1313
1314 The Outlook files on your PC have $howLong.
1315 These files contain all your email, attachments, contact and calendar           
1316 information.  Your PC has been correctly backed up $numBackups times from
1317 $firstTime to $lastTime days ago.  However, Outlook locks all its files when
1318 it is running, preventing these files from being backed up.
1319
1320 It is recommended you backup the Outlook files when you are connected
1321 to the network by exiting Outlook and all other applications, and,
1322 using just your browser, go to this link:
1323
1324     $CgiURL?host=$host               
1325
1326 Select "Start Incr Backup" twice to start a new incremental backup.
1327 You can select "Return to $host page" and then hit "reload" to check
1328 the status of the backup.  It should take just a few minutes to
1329 complete.
1330
1331 Regards,
1332 BackupPC Genie
1333 http://backuppc.sourceforge.net
1334 EOF
1335
1336 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "utworzenie kopii nie zostało zakonczone pomyślnie";
1337 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "Kopia nie była tworzona od \$days dni";
1338
1339 #######################################################################
1340 # RSS strings
1341 #######################################################################
1342 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "Serwer BackupPC";
1343 $Lang{RSS_Doc_Description} = "Kanał RSS dla BackupPC";
1344 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1345 Pełna Ilość: \$fullCnt;
1346 Całkowita liczba/dni: \$fullAge;
1347 Calkowity rozmiar/GB: \$fullSize;
1348 Prędkość MB/sek: \$fullRate;
1349 Ilość Inkr: \$incrCnt;
1350 Inkr wiek/Dni: \$incrAge;
1351 Status: \$host_state;
1352 Ostatnia próba: \$host_last_attempt;
1353 EOF
1354
1355 #######################################################################
1356 # Configuration editor strings
1357 #######################################################################
1358
1359 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Tylko uprzywilejowani uzytwkonicy mogą edytować pliki konfiguracyjne.";
1360 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Edytuj konfigurację";
1361 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Edytuj Hosty";
1362
1363 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Serwer";
1364 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Parametry Ogólne";
1365 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Plan pobudek";
1366 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Prace Równoległe";
1367 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity puli systemu plików";
1368 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Inne Parametry";
1369 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Zdalne ustawienia Apache";
1370 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Ścieżki Programów";
1371 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Ścieżki Instalacji";
1372 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1373 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Ustawienia Email";
1374 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Wiadomości Email do użytwkoników";
1375 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Prawa dostępu Admina";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Tworzenie strony";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Ścieżki";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "URLe użytkownika";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Edytowanie konfiguracji użytkownika";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Ustawienia Xfer";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Ustawienia FTP";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Ustawienia Smb";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Ustawienia Tar";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Ustawienia Rsync";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Ustawienia Rsyncd";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Ustawienia Archiwizacji";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Dodaj/Usuń";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Smb";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Tar";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Ściezki/Polecenia/Argumenty Rsync";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Porty/Argumenty Rsyncds";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Ściezki/PoleceniaArchive";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Harmonogram";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Pełne Kopie";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Kopie Inkrementalne";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Przeciążenia";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne";
1400 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Ustawienia Kopii";
1401 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Sprawdzenie klienta";
1402 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Inne";
1403 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Polecenia dla użytkownika";
1404 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosty";
1405
1406 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
1407 Aby dodać nowego hosta, zaznacz "Dodaj" i podaj jego nazwę.  Aby
1408 skopiowac ustawienia z innego hosta, wpisz nazwę hosta jako
1409 NOWYHOST=KOPIOWANYHOST.  Takie ustawienie spowoduje nadpisanie 
1410 konfiguracji dla NOWYHOST .  Możesz zrobic to także dla istniejacych
1411 już hostów.  Aby skasować hosta, po prostu naciśnij "Kasuj".  "Dodaj", "Skasuj",
1412 oraz kopia konfiguracji, nie zadziała puki nie naciśniesz "Zapisz".
1413 Także zadna z usuniętych kopii hostów,więc jeżeli przypadkowo skasujesz coś, 
1414 po prostu znowu ją dodaj.  Aby całkowicie usunąć kopie bezpieczeństwa
1415 danego hosta, musisz manualnie usunąć pliki z katalogu \$topDir/pc/HOST
1416 EOF
1417
1418 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1419 \${h1("Główny Edytor Konfiguracji")}
1420 EOF
1421
1422 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1423 \${h1("Edytor Konfiguracji Hosta \$host")}
1424 <p>
1425 Notka: Sprawdź opcję "Nadpisz" jeżeli chcesz zmienić wartość specificzną dla tego hosta.
1426 <p>
1427 EOF
1428
1429 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Zapisz";
1430 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Wstaw";
1431 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Kasuj";
1432 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Dodaj";
1433 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Nadpisz";
1434 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nowy Klucz";
1435
1436 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
1437             = "Błąd: Nie zapisano z powodu błędów";
1438 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1439             = "Błąd: \$var musi być liczbą całkowitą";
1440 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1441             = "Błąd: \$var musi być liczbą rzeczywistą";
1442 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1443             = "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą całkowitą";
1444 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1445             = "Błąd: \$var wpis \$k musi być liczbą rzeczywistą";
1446 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1447             = "Błąd: \$var musi być poprawną ścieżką do programu wykonywalnego";
1448 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1449             = "Błąd: \$var musi być poprawną opcją";
1450 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1451             = "Kopiowany host \$copyHost nie istnieje; tworzę nową nazwę \$fullHost.  Skasuj ją jeżeli to nie to co chciałeś.";
1452
1453 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1454             = "Skopiowano konfigurację \$User z \$fromHost do \$host\n";
1455 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1456             = "\$User skasowany \$p z \$conf\n";
1457 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1458             = "\$User dodany \$p do \$conf, ustawiono \$value\n";
1459 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1460             = "\$User zmieniony \$p w \$conf na \$valueNew z \$valueOld\n";
1461 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1462             = "\$User skasował host \$host\n";
1463 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1464             = "\$User z hosta \$host zmienił \$key z \$valueOld na \$valueNew\n";
1465 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1466             = "\$User dodał host \$host: \$value\n";
1467   
1468 #end of lang_en.pm