* Changes in preparation for 3.2.0beta1...
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / pl.pm
index ac015c7..07519cb 100644 (file)
@@ -1,7 +1,8 @@
-#!/bin/perl
+#!/usr/bin/perl
 
 #my %lang;
 #use strict;
 
 #my %lang;
 #use strict;
+use utf8;
 
 # --------------------------------
 
 
 # --------------------------------
 
@@ -40,12 +41,16 @@ $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
 </ul>
 -->
 EOF
 </ul>
 -->
 EOF
-$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nie można połączyć się z serwerem BackupPC",
-            "Ten skrypt CGI (\$MyURL) nie może połączyć się z BackupPC"
-          . " serwer na \$Conf{ServerHost} porcie \$Conf{ServerPort}.  Błąd"
-          . " to: \$err.",
-            "Możliwe ,że serwer BackupPC nie jest uruchomiony albo że występuje "
-          . " błąd w konfiguracji.  Proszę powiadomić o tym swojego Administratora.";
+
+$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nie można połączyć się z serwerem BackupPC";
+$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
+Ten skrypt CGI (\$MyURL) nie może połączyć się z BackupPC
+serwer na \$Conf{ServerHost} porcie \$Conf{ServerPort}.<br>
+Błąd to: \$err.<br>
+Możliwe ,że serwer BackupPC nie jest uruchomiony albo że występuje
+błąd w konfiguracji.  Proszę powiadomić o tym swojego Administratora.
+EOF
+
 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
 <form action="\$MyURL" method="get">
 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
 <form action="\$MyURL" method="get">
@@ -154,6 +159,7 @@ Jest \$hostCntGood hostów które zostaly zabezpieczone, na całkowita liczbę:
     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
     <td align="center"> Status </td>
     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
     <td align="center"> Status </td>
+    <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
 \$strGood
 </table>
     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
 \$strGood
 </table>
@@ -173,6 +179,7 @@ Jest \$hostCntNone hostów bez kopii bezpieczeństwa.
     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
     <td align="center"> Status </td>
     <td align="center"> Wiek Inkr (dni) </td>
     <td align="center"> Ostatnia kopia bezpieczeństwa (dni) </td>
     <td align="center"> Status </td>
+    <td align="center"> #Xfer  błędó</td>
     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
 \$strNone
 </table>
     <td align="center"> Ostatnia próba </td></tr>
 \$strNone
 </table>
@@ -456,7 +463,7 @@ EOF
 
 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
 Możesz zacząć przywracanie bezpośrednio na 
 
 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
 Możesz zacząć przywracanie bezpośrednio na 
-\$host.
+<b>\$directHost</b>.
 </p><p>
 <b>Uwaga:</b> jakikolwiek plik pasujący do tych ktore masz
 zaznaczone będzie nadpisany !
 </p><p>
 <b>Uwaga:</b> jakikolwiek plik pasujący do tych ktore masz
 zaznaczone będzie nadpisany !
@@ -1373,11 +1380,11 @@ $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "URLe użytkownika";
 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Edytowanie konfiguracji użytkownika";
 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Ustawienia Xfer";
 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Edytowanie konfiguracji użytkownika";
 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Ustawienia Xfer";
+$Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Ustawienia FTP";
 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Ustawienia Smb";
 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Ustawienia Tar";
 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Ustawienia Rsync";
 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Ustawienia Rsyncd";
 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Ustawienia Smb";
 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Ustawienia Tar";
 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Ustawienia Rsync";
 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Ustawienia Rsyncd";
-$Lang{CfgEdit_Title_BackupPCd_Settings} = "Ustawienia BackupPCd";
 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Ustawienia Archiwizacji";
 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Dodaj/Usuń";
 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Smb";
 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Ustawienia Archiwizacji";
 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Dodaj/Usuń";
 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Ściezki/Polecenia Smb";