edozvola
2017-08-19 Dobrica Pavlinusicrun 3 kvm vms
2017-08-19 Dobrica PavlinusicbiljeĆĄke konvertirane u text file
2017-08-19 Matko Junnfs sa pgpool-a
2017-08-19 Matko Junkonfiguracija masina